Revolucion Francesa Salesians Terrassa

S
Salesians TerrassaSalesians Terrassa
LA REVOLUCIÓ FRANCESA
És un gran procés revolucionari
que és produeix a França el 1789
LA REVOLUCIÓ FRANCESA
(1789-1799)
La Revolució Francesa és un procés de caràcter
social i polític, desenvolupat a França entre el 1789 i
el 1799, que va significar l’arrelament de les idees
liberals de la Il·lustració i el traspàs de l’edat
moderna a l’edat contemporània.
França
pre-revolucionària
Etapes
Causes de la
Revolució
Esclat de la
revolució
Monarquia
Constitucional
Repùblica
Burgesa
Convenció
Girondina
República
Democràtica
Convenció
Jacobina
Imperi
Napoleònic
França viu en una societat rural
i estamental, establerta des de
l’edat mitjana, i marcada per
una monarquia absolutista.
Tres eren els estaments:
l’Església, la Noblesa i el
Tercer Estat
LA FRANÇA PRE-REVOLUCIONÀRIA
LA FRANÇA PRE-REVOLUCIONÀRIA
Monarquia
absolutista
de
Lluís XVI
Noblesa i
Esglèsia
Tercer Estat:
(pagesos, artesans,
obrers i burgesos)
SOCIETAT
ESTAMENTAL
•Tenien privilegis.
• Propietaris de la major part de
les terres.
• No tenen provilegis.
• No participen a la vida política
• Són més del 80% de la població
Lluis XVI Maria Antonieta
ESTATS GENERALS:
• Parlament consultiu d’origen medieval.
• Estan representats els tres estaments:
NOBLESA, ESGLESIA I TERCER ESTAT
SISTEMA DE VOTACIÓ: 1 ESTAMENT = 1 VOT
ESTATS
GENERALS
NOBLESA (1 VOT) + ESGLÉSIA (1 VOT) = 2 VOTS
Representen al 20 % població
TERCER ESTAT (1 VOT) = 1 VOT
Representen al 80% població
Els Estats Generals
Obertura dels Estats Generals al 1789. El rei presidia la sessió; a la seva
dreta es situava la noblesa i l’església, a la seva esquerra el Tercer Estat.
D’aquí que a les tendències polítiques actuals parlem d’esquerres i de dretes.
1. El manteniment d’un estat absolutista necessitava
de molts diners ja que:
- La monarquia tenia molts funcionaris que cobraven sous alts.
- S’havia de mantenir un exèrcit permanent
- La cort vivia rodejada de luxes.
LES CAUSES DE LA REVOLUCIÓ FRANCESA
La revolució és el resultat de la interrelació de diverses
causes
2. L’enviament de tropes franceses a Amèrica del
Nord en la guerra d’independència dels Estats Units
3. Es viu una època de males collites que fan pujar
el preu dels productes bàsics i que provoquen fam
en el poble.
En conseqüència l’Estat està arruïnat:
a) hisenda està arruinada
b) la noblesa pateix perquè no cobra impostos
c) l’Església no cobra el delme del poble
i a més a més…
4. La burgesia, grup adinerat, vol participar
de les decisions polítiques
5. El camperolat està fart del poder feudal i
pateix molta fam.
6. La difusió de les
idees il·lustrades
LES CAUSES DE LA REVOLUCIÓ FRANCESA
Males collites i èpoques de fam
empobreixen al Tercer Estat =
CRISI DE SUBSISTÈNCIA
DESCONTENT de la
BURGESIA, ja que no podia
participar en la política
Difusió de les IDEES
IL·LUSTRADES sobre tot en
la burgesia
La REFORMA FISCAL que
vol fer el rei: volia que les
classes privilegiades paguessin
impostos ja que l’Estat tenia un
gran dèficit. Aquestes es neguen i
demanen la...
... convocatoria dels
Estats Generals al 1789
ESCLAT
DE LA
REVOLUCIÓ
Convocatòria
Estats Generals
Rebuig propostes
Tercer Estat
Pressa de la
Bastilla
Gran Por
Constitució
Assemblea Nacional
Declaració dels
Drets de l’Home i
del Ciutadà
El jurament del Jeu de Paume (19 de juny de 1789)
Els representants del Tercer Estat van començar les reunions per canviar el poder
polític, però el rei va tancar la sala de reunions.
Aleshores van decidir reunir-se en un local on es jugava a pilota (trinquet). El 19 de
juny de 1789 van fer el jurament de “no separar-se en endavant i continuar reunint-se
fins aconseguir la nova organitzció política”.
La presa de la Bastilla (14 de juliol de 1789)
El rei dona ordres a l’exercit de pressionar a l’Assemblea Nacional. Els membres
del Tercer Estat van fer intervenir a les masses populars de París.
El 14 de juliol una manifestació de gent armada es va dirigir a la Bastilla, que
era una mena de pressó on el rei tancava als pressos polítics. Després d’una
lluita amb la força armada que la vigilava, va ser assaltada i destruida.
Revolucion Francesa Salesians Terrassa
MONARQUIA
CONSTITUCIONAL
Constitució
del 91
Reformes
Jacobins
Invasió Àustria
Grups polítics
Proclamació
República
Girondins
Empresonament
Lluís XVI
Detenció de
Varennes
REPÚBLICA
DEMOCRÀTICA
CONVENCIÓ
GIRONDINA
CONVENCIÓ
JACOBINA
Conspiracions
monàrquiques
Problemes
Constitució
del 93Execució Lluís XVI
i MªAntonieta
Contrarevolucions
Coaliació
absolutista
Invasió exèrcit
absolutista
Política del
Terror
Cop d’estat de
Termidor
Comitè de
Salvació
Pública
Revolucion Francesa Salesians Terrassa
Revolucion Francesa Salesians Terrassa
Revolucion Francesa Salesians Terrassa
REPÚBLICA
BURGUESA NAPOLEÓ
BONAPARTE
DirectoriConstitució
del 95 Cop d’Estat
de Brumari
Consulat
IMPERI NAPOLEÒNIC
Imperi
reformes
Waterloo
Retorn
Desterrament
a Elba
ProblemesCreació d’un imperi
Desterrament a
Santa Helena
Coronació de Napoleó Bonaparte
Restauració, Liberalisme i Nacionalisme
CONGRÉS DE VIENA
1814-1815
Restauraració
absolutisme
monàrquic
Santa AliançaRemodelació
mapa Europa
Reposició monarquies
derrocades
Actuacions
El terme RESTAURACIÓ al·ludeix al període compres entre la
caiguda definitiva de Napoleó (1815) i l’inici dels processos
revolucionaris de 1830
Va succeir a França i a Europa i es va caracteritzar per
l’intent de recomposar l’entramat de l’Antic Règim,
cosa que els seus partidaris no van aconseguir o ho van
fer de forma limitada en el temps
LA RESTAURACIÓ
Restauració, Liberalisme i Nacionalisme
Restauració, Liberalisme i Nacionalisme
Restauració, Liberalisme i Nacionalisme
LA IL·LUSTRACIÓ
LIBERALISME NACIONALISME
Revolucions
liberals
Unificació
d’Alemanya
Unificació
d’Italia
L’EUROPA DE LA RESTAURACIÓ
EL CONGRÈS DE VIENA (1815)
• Els estats vencedors de Napoleó es van reunir (1814-
1815) en el que s'anomenarà el Congrés de Viena amb
l'objectiu de restaurar l'absolutisme monàrquic.
• Les grans potències de Rússia, Regne Unit, Prússia i
Àustria van remodelar el mapa d'Europa en benefici seu,
van tornar França a les fronteres anteriors i l'Imperi
Napoleònic es va dividir entre els vencedors.
• Tres potències (Rússia, Àustria i Prússia) van signar un
acord, la Santa Aliança, pel qual davant de qualsevol
amenaça de revolució liberal, s'ajudarien per intervenir
militarment.
Revolucion Francesa Salesians Terrassa
3. LIBERALISME I NACIONALISME
• Malgrat l'aparent retorn a l'Antic Règim,
la Revolució Francesa havia influït a molts
països europeus, i el liberalisme i el
nacionalisme es van oposar a l'Europa de
la Restauració.
• Així, a partir de 1820 es donaran a Europa
moviments nacionalistes de dos tipus:
• Independentistes, dins de l'Imperi
Otomà o turc, i l'Austrohongarès, que
buscaven separar-se dels respectius
imperis.
• Unificadors en el cas d'Alemanya i
Itàlia quan el que es pretenia era
unificar tots els territoris per formar
un sol estat.
• La força del liberalisme i del nacionalisme
es demostrarà en tres onades
revolucionàries que van anar enfonsant
l'Europa de la Restauració.
Liberalisme i nacionalisme
Què és el liberalisme?
• És un sistema polític que fonamenta la
societat en l'individu lliure que és
ciutadà, i el conjunt de ciutadans
constitueixen la nació, que té la
sobirania.
• L'Estat ha de garantir els drets i les
llibertats fonamentals de totes les
persones; el sistema polític on les
decisions sorgeixen d'una assemblea, el
Parlament, elegida per sufragi, que
elabora les lleis.
• Defensa la necessitat d'una constitució
que asseguri la divisió de poders, no
permetent l'absolutisme o la tirania.
Què és el nacionalisme?
• És una ideologia política que es basa en el
dret dels pobles a decidir sobre ells
mateixos i a defensar la seva sobirania.
• “Nació” es pot definir de moltes maneres,
però de forma general és el conjunt
d'individus que tenen una sèrie de
lligams culturals propis (religió, llengua,
tradicions, passat històric...) i que volen
viure en comunitat.
• El nacionalisme es va estendre al llarg del
segle s.XIX en defensa d'una Europa de
nacions lliures enfront de l'Europa de la
Restauració i dels imperis absolutistes i
dominadors.
• L'objectiu dels moviments nacionalistes
era fer coincidir la nació amb l'Estat, o el
que és el mateix, que cada nació i les
seves fronteres tingués el seu govern.
LIBERALISME I NACIONALISME
REVOLUCIONS DE 1820
• Moviments revolucionaris liberals a partir d’aixecaments
militars.
• Grècia va proclamar la independència (1922) contra
l'Imperi Turc i la va aconseguir després d’una cruenta
guerra al 1829.
• Altres aixecaments liberals van ser aturats per l'exèrcit de
la Santa Aliança.
• També a Amèrica les colònies espanyoles es van
enfrontar a Espanya, es van declarar independents i
es va imposar un règim liberal.
LIBERALISME I NACIONALISME
REVOLUCIONS DE 1830
• Aquesta segona onada revolucionària es va produir a
Europa Central i Occidental i va tenir més repercussió.
• Allà on va triomfar es va aconseguir:
• Substitució de l'absolutisme per un sistema constitucional, on
la burgesia tenia el poder, però encara era conservador (p.ex.
el sufragi era censatari).
• Exemples de revolucions:
• França s'enderroca el monarca absolut (Carles X)
• Bèlgica s'independitza d'Holanda.
• Polònia s'enfronta a l'Imperi rus (fracàs).
• Espanya es crearà un Estat liberal.
LIBERALISME I NACIONALISME
REVOLUCIONS DE 1848 “LA PRIMAVERA DELS POBLES”
• Tingueren lloc a Europa
Occidental: França, Imperi
Austríac, Prússia, Itàlia, on es
van aixecar contra els imperis
o els regnes opressors
(Austríac, Prussià..).
• Es diferencia de les anteriors
perquè van ser més radicals i
va començar a utilitzar-se el
terme “democràcia” i els seus
ideals democràtics: sufragi
universal, sobirania popular,
igualtat social, i els
treballadors també hi
participaran.
LIBERALISME I NACIONALISME
LES UNIFICACIONS D’ITÀLIA I ALEMANYA
• A la segona meitat del segle XIX (entre 1860-1870) es va
produir la unificació d'Itàlia i Alemanya, on es va unir una
sèrie de territoris sota una mateix estat.
• Trets comuns als dos casos:
• La unitat va ser dirigida pel territori més desenvolupat
- A Alemanya: Prússia.
- A Itàlia: el Piamont.
• La unificació es va aconseguir després d'anys de
conflictes armats.
• La burgesia va ser la que va dirigir els nous estats, però
per assegurar el seu predomini.
LIBERALISME I NACIONALISME
LES UNIFICACIONS D’ITÀLIA I ALEMANYA
UNIFICACIÓ ITALIANA
• Itàlia estaba fragmentada en vuit regnes i una
part pertanyia a l’Imperi Austríac.
• Piemont, regne ric, industrial i amb una
burgesia forta.
• Impulsada pel rei Victor Manuel II i dirigida pel
militar Giuseppe Garibaldi
• Recolzats per un moviment cultural i
nacionalista quer defensava l’identitat italiana:
Il Risorgimento
• Societats secretes que defensaven el
liberalisme i el nacionalisme com La Jove Itàlia
i els Carbonaris
• Intères de la burgesia en un Estat Liberal per
ampliar mercats
Revolucion Francesa Salesians Terrassa
Revolucion Francesa Salesians Terrassa
UNIFICACIÓ ALEMANA
• Alemanya estav formada per 36 Estats
independents.
• Prússia és l’Estat més poderós (económica i
militarment.
• Liderada per Otto von Bismark
• Basada en un fort sentiment de pertanyença a
una sola nació
• Interessos econòmics de la burgesia ja que
l’unificació afavoriria el comerç.
• Acabarà amb la proclamació del II Reich (II
Imperi Alemany). Guillem II emperador
LIBERALISME I NACIONALISME
LES UNIFICACIONS D’ITÀLIA I ALEMANYA
Revolucion Francesa Salesians Terrassa
1 de 41

Recomendados

Revolució Francesa por
Revolució FrancesaRevolució Francesa
Revolució Francesakhairunisa3
1.2K visualizações31 slides
Unitat 3 Liberalisme I Nac + Comentari Text por
Unitat 3 Liberalisme I Nac + Comentari TextUnitat 3 Liberalisme I Nac + Comentari Text
Unitat 3 Liberalisme I Nac + Comentari TextEscola Pia Santa Anna
8K visualizações44 slides
Revolució francesa 1789 1799 (apunts) por
Revolució francesa 1789 1799 (apunts)Revolució francesa 1789 1799 (apunts)
Revolució francesa 1789 1799 (apunts)Marcel Duran
5.2K visualizações33 slides
Unitat 2 La Revolució Francesa por
Unitat 2 La Revolució FrancesaUnitat 2 La Revolució Francesa
Unitat 2 La Revolució Francesacsantan2
943 visualizações9 slides
Revolució francesa en Català por
Revolució francesa en CatalàRevolució francesa en Català
Revolució francesa en CatalàGrb RB
3.2K visualizações11 slides
La Revolució Francesa por
La Revolució FrancesaLa Revolució Francesa
La Revolució Francesajestiarte
27.1K visualizações26 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses. por
Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses.Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses.
Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses.Marcel Duran
3.5K visualizações55 slides
La revolució francesa por
La revolució francesaLa revolució francesa
La revolució francesafinamorenoo
1.4K visualizações21 slides
Etapes de la revolució francesa por
Etapes de la revolució francesaEtapes de la revolució francesa
Etapes de la revolució francesacsantan2
835 visualizações20 slides
La revolucio francesa por
La revolucio francesaLa revolucio francesa
La revolucio francesaSalesians Terrassa
1.4K visualizações10 slides
La revolució francesa por
La revolució francesaLa revolució francesa
La revolució francesateresasolerbou
1.4K visualizações26 slides

Mais procurados(20)

Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses. por Marcel Duran
Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses.Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses.
Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses.
Marcel Duran3.5K visualizações
La revolució francesa por finamorenoo
La revolució francesaLa revolució francesa
La revolució francesa
finamorenoo1.4K visualizações
Etapes de la revolució francesa por csantan2
Etapes de la revolució francesaEtapes de la revolució francesa
Etapes de la revolució francesa
csantan2835 visualizações
La revolucio francesa por Salesians Terrassa
La revolucio francesaLa revolucio francesa
La revolucio francesa
Salesians Terrassa1.4K visualizações
La revolució francesa por teresasolerbou
La revolució francesaLa revolució francesa
La revolució francesa
teresasolerbou1.4K visualizações
Revolució Francesa i revolucions liberals por Libertango
Revolució Francesa i revolucions liberalsRevolució Francesa i revolucions liberals
Revolució Francesa i revolucions liberals
Libertango4.3K visualizações
Unitat 2.- Les Revolucions burgeses por iesriberadelsio
Unitat 2.- Les Revolucions burgesesUnitat 2.- Les Revolucions burgeses
Unitat 2.- Les Revolucions burgeses
iesriberadelsio2.9K visualizações
La Revolució Francesa por nemracaral
La Revolució FrancesaLa Revolució Francesa
La Revolució Francesa
nemracaral8.3K visualizações
Esquema de la revolució francesa por Eladi Fernàndez
Esquema de la revolució francesaEsquema de la revolució francesa
Esquema de la revolució francesa
Eladi Fernàndez1.7K visualizações
Revolució francesa 1789 1799 por Marcel Duran
Revolució francesa 1789 1799Revolució francesa 1789 1799
Revolució francesa 1789 1799
Marcel Duran7.4K visualizações
Etapes de la revolució francesa por csantan2
Etapes de la revolució francesaEtapes de la revolució francesa
Etapes de la revolució francesa
csantan218.6K visualizações
Revolucions liberals, restauració i nacionalisme por ahidalg_04
Revolucions liberals, restauració i nacionalismeRevolucions liberals, restauració i nacionalisme
Revolucions liberals, restauració i nacionalisme
ahidalg_041.6K visualizações
Les revolucions polítiques (1776 1848) por arritatanet
Les revolucions polítiques (1776 1848)Les revolucions polítiques (1776 1848)
Les revolucions polítiques (1776 1848)
arritatanet2.1K visualizações

Similar a Revolucion Francesa Salesians Terrassa

Liberalisme i nacionalisme copia por
Liberalisme i nacionalisme  copiaLiberalisme i nacionalisme  copia
Liberalisme i nacionalisme copiajcestrella
460 visualizações30 slides
La Crisi De L´àNtic RèGim I El Liberalisme por
La Crisi De L´àNtic RèGim I El LiberalismeLa Crisi De L´àNtic RèGim I El Liberalisme
La Crisi De L´àNtic RèGim I El LiberalismeJaime P
730 visualizações39 slides
Unitat 6 Nacionalisme por
Unitat 6 NacionalismeUnitat 6 Nacionalisme
Unitat 6 NacionalismeDavid Busquets
877 visualizações16 slides
T2 Rev liberals i nacionalisme por
T2 Rev liberals i nacionalismeT2 Rev liberals i nacionalisme
T2 Rev liberals i nacionalismeMaria Polo
1.9K visualizações51 slides
Les revolucions liberals por
Les revolucions liberalsLes revolucions liberals
Les revolucions liberalsIrene Ferrer
172 visualizações20 slides
Unitat 2. Les revolucions liberals por
Unitat 2. Les revolucions liberalsUnitat 2. Les revolucions liberals
Unitat 2. Les revolucions liberalsCristian Domínguez Bolaños
656 visualizações22 slides

Similar a Revolucion Francesa Salesians Terrassa(20)

Liberalisme i nacionalisme copia por jcestrella
Liberalisme i nacionalisme  copiaLiberalisme i nacionalisme  copia
Liberalisme i nacionalisme copia
jcestrella460 visualizações
La Crisi De L´àNtic RèGim I El Liberalisme por Jaime P
La Crisi De L´àNtic RèGim I El LiberalismeLa Crisi De L´àNtic RèGim I El Liberalisme
La Crisi De L´àNtic RèGim I El Liberalisme
Jaime P730 visualizações
Unitat 6 Nacionalisme por David Busquets
Unitat 6 NacionalismeUnitat 6 Nacionalisme
Unitat 6 Nacionalisme
David Busquets877 visualizações
T2 Rev liberals i nacionalisme por Maria Polo
T2 Rev liberals i nacionalismeT2 Rev liberals i nacionalisme
T2 Rev liberals i nacionalisme
Maria Polo1.9K visualizações
Les revolucions liberals por Irene Ferrer
Les revolucions liberalsLes revolucions liberals
Les revolucions liberals
Irene Ferrer172 visualizações
Revolució francesa i l' imperi de Napoleó por Lourdes Escobar
Revolució francesa i l' imperi de NapoleóRevolució francesa i l' imperi de Napoleó
Revolució francesa i l' imperi de Napoleó
Lourdes Escobar5.7K visualizações
La revolució francesa por vouillamoz21
La revolució francesaLa revolució francesa
La revolució francesa
vouillamoz21128 visualizações
La Revolució Francesa por vouillamoz21
La Revolució FrancesaLa Revolució Francesa
La Revolució Francesa
vouillamoz21226 visualizações
Imperi napoleònic i restauració por csantan2
Imperi napoleònic i restauracióImperi napoleònic i restauració
Imperi napoleònic i restauració
csantan2707 visualizações
Unitat Didàctica 3 por guest651f42
Unitat Didàctica 3Unitat Didàctica 3
Unitat Didàctica 3
guest651f42458 visualizações
Les Revolucions Burgeses por jestiarte
Les Revolucions BurgesesLes Revolucions Burgeses
Les Revolucions Burgeses
jestiarte10.8K visualizações
Revol Burg por Eduard Costa
Revol BurgRevol Burg
Revol Burg
Eduard Costa412 visualizações
Examen S Xviii por ahidalg_04
Examen S XviiiExamen S Xviii
Examen S Xviii
ahidalg_04800 visualizações
EL SEGLE XIX: UN SEGLE DE REVOLUCIONS por tonioinsti
EL SEGLE XIX: UN SEGLE DE REVOLUCIONSEL SEGLE XIX: UN SEGLE DE REVOLUCIONS
EL SEGLE XIX: UN SEGLE DE REVOLUCIONS
tonioinsti2.4K visualizações
Revolucions liberals por sole toribio
Revolucions liberalsRevolucions liberals
Revolucions liberals
sole toribio2.9K visualizações
Tutorial de la Revolució Francesa por sheila
Tutorial de la Revolució FrancesaTutorial de la Revolució Francesa
Tutorial de la Revolució Francesa
sheila357 visualizações
2. LIBERALISME I NACIONALISME 1800-1871 4ESO 2014-15 por martav57
2. LIBERALISME I NACIONALISME 1800-1871 4ESO 2014-152. LIBERALISME I NACIONALISME 1800-1871 4ESO 2014-15
2. LIBERALISME I NACIONALISME 1800-1871 4ESO 2014-15
martav571.5K visualizações
Revolucions liberals por mnavarr8
Revolucions liberalsRevolucions liberals
Revolucions liberals
mnavarr8279 visualizações

Revolucion Francesa Salesians Terrassa

 • 1. LA REVOLUCIÓ FRANCESA És un gran procés revolucionari que és produeix a França el 1789
 • 2. LA REVOLUCIÓ FRANCESA (1789-1799) La Revolució Francesa és un procés de caràcter social i polític, desenvolupat a França entre el 1789 i el 1799, que va significar l’arrelament de les idees liberals de la Il·lustració i el traspàs de l’edat moderna a l’edat contemporània.
 • 3. França pre-revolucionària Etapes Causes de la Revolució Esclat de la revolució Monarquia Constitucional Repùblica Burgesa Convenció Girondina República Democràtica Convenció Jacobina Imperi Napoleònic
 • 4. França viu en una societat rural i estamental, establerta des de l’edat mitjana, i marcada per una monarquia absolutista. Tres eren els estaments: l’Església, la Noblesa i el Tercer Estat LA FRANÇA PRE-REVOLUCIONÀRIA
 • 5. LA FRANÇA PRE-REVOLUCIONÀRIA Monarquia absolutista de Lluís XVI Noblesa i Esglèsia Tercer Estat: (pagesos, artesans, obrers i burgesos) SOCIETAT ESTAMENTAL •Tenien privilegis. • Propietaris de la major part de les terres. • No tenen provilegis. • No participen a la vida política • Són més del 80% de la població Lluis XVI Maria Antonieta
 • 6. ESTATS GENERALS: • Parlament consultiu d’origen medieval. • Estan representats els tres estaments: NOBLESA, ESGLESIA I TERCER ESTAT SISTEMA DE VOTACIÓ: 1 ESTAMENT = 1 VOT ESTATS GENERALS NOBLESA (1 VOT) + ESGLÉSIA (1 VOT) = 2 VOTS Representen al 20 % població TERCER ESTAT (1 VOT) = 1 VOT Representen al 80% població
 • 7. Els Estats Generals Obertura dels Estats Generals al 1789. El rei presidia la sessió; a la seva dreta es situava la noblesa i l’església, a la seva esquerra el Tercer Estat. D’aquí que a les tendències polítiques actuals parlem d’esquerres i de dretes.
 • 8. 1. El manteniment d’un estat absolutista necessitava de molts diners ja que: - La monarquia tenia molts funcionaris que cobraven sous alts. - S’havia de mantenir un exèrcit permanent - La cort vivia rodejada de luxes. LES CAUSES DE LA REVOLUCIÓ FRANCESA La revolució és el resultat de la interrelació de diverses causes
 • 9. 2. L’enviament de tropes franceses a Amèrica del Nord en la guerra d’independència dels Estats Units 3. Es viu una època de males collites que fan pujar el preu dels productes bàsics i que provoquen fam en el poble. En conseqüència l’Estat està arruïnat: a) hisenda està arruinada b) la noblesa pateix perquè no cobra impostos c) l’Església no cobra el delme del poble
 • 10. i a més a més… 4. La burgesia, grup adinerat, vol participar de les decisions polítiques 5. El camperolat està fart del poder feudal i pateix molta fam. 6. La difusió de les idees il·lustrades
 • 11. LES CAUSES DE LA REVOLUCIÓ FRANCESA Males collites i èpoques de fam empobreixen al Tercer Estat = CRISI DE SUBSISTÈNCIA DESCONTENT de la BURGESIA, ja que no podia participar en la política Difusió de les IDEES IL·LUSTRADES sobre tot en la burgesia La REFORMA FISCAL que vol fer el rei: volia que les classes privilegiades paguessin impostos ja que l’Estat tenia un gran dèficit. Aquestes es neguen i demanen la... ... convocatoria dels Estats Generals al 1789
 • 12. ESCLAT DE LA REVOLUCIÓ Convocatòria Estats Generals Rebuig propostes Tercer Estat Pressa de la Bastilla Gran Por Constitució Assemblea Nacional Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà
 • 13. El jurament del Jeu de Paume (19 de juny de 1789) Els representants del Tercer Estat van començar les reunions per canviar el poder polític, però el rei va tancar la sala de reunions. Aleshores van decidir reunir-se en un local on es jugava a pilota (trinquet). El 19 de juny de 1789 van fer el jurament de “no separar-se en endavant i continuar reunint-se fins aconseguir la nova organitzció política”.
 • 14. La presa de la Bastilla (14 de juliol de 1789) El rei dona ordres a l’exercit de pressionar a l’Assemblea Nacional. Els membres del Tercer Estat van fer intervenir a les masses populars de París. El 14 de juliol una manifestació de gent armada es va dirigir a la Bastilla, que era una mena de pressó on el rei tancava als pressos polítics. Després d’una lluita amb la força armada que la vigilava, va ser assaltada i destruida.
 • 16. MONARQUIA CONSTITUCIONAL Constitució del 91 Reformes Jacobins Invasió Àustria Grups polítics Proclamació República Girondins Empresonament Lluís XVI Detenció de Varennes
 • 17. REPÚBLICA DEMOCRÀTICA CONVENCIÓ GIRONDINA CONVENCIÓ JACOBINA Conspiracions monàrquiques Problemes Constitució del 93Execució Lluís XVI i MªAntonieta Contrarevolucions Coaliació absolutista Invasió exèrcit absolutista Política del Terror Cop d’estat de Termidor Comitè de Salvació Pública
 • 24. Restauració, Liberalisme i Nacionalisme CONGRÉS DE VIENA 1814-1815 Restauraració absolutisme monàrquic Santa AliançaRemodelació mapa Europa Reposició monarquies derrocades Actuacions
 • 25. El terme RESTAURACIÓ al·ludeix al període compres entre la caiguda definitiva de Napoleó (1815) i l’inici dels processos revolucionaris de 1830 Va succeir a França i a Europa i es va caracteritzar per l’intent de recomposar l’entramat de l’Antic Règim, cosa que els seus partidaris no van aconseguir o ho van fer de forma limitada en el temps LA RESTAURACIÓ
 • 28. Restauració, Liberalisme i Nacionalisme LA IL·LUSTRACIÓ LIBERALISME NACIONALISME Revolucions liberals Unificació d’Alemanya Unificació d’Italia
 • 29. L’EUROPA DE LA RESTAURACIÓ EL CONGRÈS DE VIENA (1815) • Els estats vencedors de Napoleó es van reunir (1814- 1815) en el que s'anomenarà el Congrés de Viena amb l'objectiu de restaurar l'absolutisme monàrquic. • Les grans potències de Rússia, Regne Unit, Prússia i Àustria van remodelar el mapa d'Europa en benefici seu, van tornar França a les fronteres anteriors i l'Imperi Napoleònic es va dividir entre els vencedors. • Tres potències (Rússia, Àustria i Prússia) van signar un acord, la Santa Aliança, pel qual davant de qualsevol amenaça de revolució liberal, s'ajudarien per intervenir militarment.
 • 31. 3. LIBERALISME I NACIONALISME • Malgrat l'aparent retorn a l'Antic Règim, la Revolució Francesa havia influït a molts països europeus, i el liberalisme i el nacionalisme es van oposar a l'Europa de la Restauració. • Així, a partir de 1820 es donaran a Europa moviments nacionalistes de dos tipus: • Independentistes, dins de l'Imperi Otomà o turc, i l'Austrohongarès, que buscaven separar-se dels respectius imperis. • Unificadors en el cas d'Alemanya i Itàlia quan el que es pretenia era unificar tots els territoris per formar un sol estat. • La força del liberalisme i del nacionalisme es demostrarà en tres onades revolucionàries que van anar enfonsant l'Europa de la Restauració.
 • 32. Liberalisme i nacionalisme Què és el liberalisme? • És un sistema polític que fonamenta la societat en l'individu lliure que és ciutadà, i el conjunt de ciutadans constitueixen la nació, que té la sobirania. • L'Estat ha de garantir els drets i les llibertats fonamentals de totes les persones; el sistema polític on les decisions sorgeixen d'una assemblea, el Parlament, elegida per sufragi, que elabora les lleis. • Defensa la necessitat d'una constitució que asseguri la divisió de poders, no permetent l'absolutisme o la tirania. Què és el nacionalisme? • És una ideologia política que es basa en el dret dels pobles a decidir sobre ells mateixos i a defensar la seva sobirania. • “Nació” es pot definir de moltes maneres, però de forma general és el conjunt d'individus que tenen una sèrie de lligams culturals propis (religió, llengua, tradicions, passat històric...) i que volen viure en comunitat. • El nacionalisme es va estendre al llarg del segle s.XIX en defensa d'una Europa de nacions lliures enfront de l'Europa de la Restauració i dels imperis absolutistes i dominadors. • L'objectiu dels moviments nacionalistes era fer coincidir la nació amb l'Estat, o el que és el mateix, que cada nació i les seves fronteres tingués el seu govern.
 • 33. LIBERALISME I NACIONALISME REVOLUCIONS DE 1820 • Moviments revolucionaris liberals a partir d’aixecaments militars. • Grècia va proclamar la independència (1922) contra l'Imperi Turc i la va aconseguir després d’una cruenta guerra al 1829. • Altres aixecaments liberals van ser aturats per l'exèrcit de la Santa Aliança. • També a Amèrica les colònies espanyoles es van enfrontar a Espanya, es van declarar independents i es va imposar un règim liberal.
 • 34. LIBERALISME I NACIONALISME REVOLUCIONS DE 1830 • Aquesta segona onada revolucionària es va produir a Europa Central i Occidental i va tenir més repercussió. • Allà on va triomfar es va aconseguir: • Substitució de l'absolutisme per un sistema constitucional, on la burgesia tenia el poder, però encara era conservador (p.ex. el sufragi era censatari). • Exemples de revolucions: • França s'enderroca el monarca absolut (Carles X) • Bèlgica s'independitza d'Holanda. • Polònia s'enfronta a l'Imperi rus (fracàs). • Espanya es crearà un Estat liberal.
 • 35. LIBERALISME I NACIONALISME REVOLUCIONS DE 1848 “LA PRIMAVERA DELS POBLES” • Tingueren lloc a Europa Occidental: França, Imperi Austríac, Prússia, Itàlia, on es van aixecar contra els imperis o els regnes opressors (Austríac, Prussià..). • Es diferencia de les anteriors perquè van ser més radicals i va començar a utilitzar-se el terme “democràcia” i els seus ideals democràtics: sufragi universal, sobirania popular, igualtat social, i els treballadors també hi participaran.
 • 36. LIBERALISME I NACIONALISME LES UNIFICACIONS D’ITÀLIA I ALEMANYA • A la segona meitat del segle XIX (entre 1860-1870) es va produir la unificació d'Itàlia i Alemanya, on es va unir una sèrie de territoris sota una mateix estat. • Trets comuns als dos casos: • La unitat va ser dirigida pel territori més desenvolupat - A Alemanya: Prússia. - A Itàlia: el Piamont. • La unificació es va aconseguir després d'anys de conflictes armats. • La burgesia va ser la que va dirigir els nous estats, però per assegurar el seu predomini.
 • 37. LIBERALISME I NACIONALISME LES UNIFICACIONS D’ITÀLIA I ALEMANYA UNIFICACIÓ ITALIANA • Itàlia estaba fragmentada en vuit regnes i una part pertanyia a l’Imperi Austríac. • Piemont, regne ric, industrial i amb una burgesia forta. • Impulsada pel rei Victor Manuel II i dirigida pel militar Giuseppe Garibaldi • Recolzats per un moviment cultural i nacionalista quer defensava l’identitat italiana: Il Risorgimento • Societats secretes que defensaven el liberalisme i el nacionalisme com La Jove Itàlia i els Carbonaris • Intères de la burgesia en un Estat Liberal per ampliar mercats
 • 40. UNIFICACIÓ ALEMANA • Alemanya estav formada per 36 Estats independents. • Prússia és l’Estat més poderós (económica i militarment. • Liderada per Otto von Bismark • Basada en un fort sentiment de pertanyença a una sola nació • Interessos econòmics de la burgesia ja que l’unificació afavoriria el comerç. • Acabarà amb la proclamació del II Reich (II Imperi Alemany). Guillem II emperador LIBERALISME I NACIONALISME LES UNIFICACIONS D’ITÀLIA I ALEMANYA