Anúncio

Jak ograniczyć używanie tablic w PHP.pptx

31 de Mar de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Jak ograniczyć używanie tablic w PHP.pptx(20)

Anúncio

Último(20)

Jak ograniczyć używanie tablic w PHP.pptx

 1. JAK OGRANICZYĆ UŻYWANIE TABLIC W PHP? <p> Szymon Zysk </p>
 2. Cześć! <p> Nazywam się Szymon Zysk. </p> Jestem programistą od 8 lat, obecnie pracuję w firmie Bigger Picture. Brałem udział przy tworzeniu takich serwisów jak: CCC, Media Expert, Coindeal.
 3. <p> Tablice to specjalny typ, który służy do przechowywania wartości w jednej zmiennej. </p> CZYM SĄ TABLICE?
 4. TYPY TABLIC W PHP. Numeryczna Asocjacyjna Wielowymiarowa
 5. 06 KIEDY WARTO UŻYWAĆ TABLIC? Do przechowywania danych w zakresie funkcji. Jeśli nie zależy nam na precyzyjnej strukturze. Jeśli zależy nam na czasie bardziej niż jakości lub nasz projekt jest mały. Jako kolekcji* lub gdy pracujemy z ogromną ilością danych(np. Z bazy danych). 01 Gdy pracujemy z dużymi plikami typu .json lub .xml. Jeśli wymaga tego biblioteka/framework. 02 03 04 05
 6. <p> Zamiast tablic możemy użyć np. DTO, to poprawi naszą jakość kodu. </p> CO ZAMIAST TABLIC?
 7. DLACZEGO WARTO ZAMIENIĆ TABLICE NA OBIEKTY? ➔ Obiekty pozwalają na lepszą organizację kodu i zwiększają jego czytelność, zwłaszcza w przypadku bardziej skomplikowanych struktur danych. ➔ Zmniejsza to szanse na błędy typu “Undefined array key”. ➔ Dużo łatwiej jest się “odnaleźć” w kodzie napisanym zgodnie z zasadami OOP* nowym programistom w zespole. ➔ Utworzymy precyzyjne i uniwersalne struktury danych ➔ Możemy dodać np. funkcje pomocnicze do obiektu. ➔ Obiekty pozwalają na bardziej abstrakcyjne podejście do programowania. OOP - object-oriented programming
 8. DTO ZAMIAST TABLIC. DTO, czyli Data Transfer Object. To są obiekty, które przedstawiają zbiór danych(pól), opierają się o gettery. Nie zawierają logiki biznesowej. Za pomocą DTO możemy przesyłać dane w naszej aplikacji np. do front-endu.
 9. JAK ZMIENIĆ TABLICĘ NA DTO? - Można zaimplementować obiekt DTO w PHP jako klasę, która zawiera prywatne pola danych i metody publiczne dostępu do tych pól. - Można zastosować np. PHP Object Hydrator. Biblioteka ta pozwala na łatwe mapowanie danych między źródłem danych a obiektami. - Można zastosować wzorzec Chain of Responsibility do budowy obiektów DTO, gdzie każdy obiekt odpowiada za przekształcenie jednego rodzaju danych i przekazuje je dalej do następnego obiektu, aż do końcowego obiektu DTO. Dzięki temu, można składać różne rodzaje danych w jednym obiekcie DTO, co ułatwia przetwarzanie danych i zwiększa czytelność kodu.
 10. PRZYKŁAD DTO
 11. PRAKTYCZNY PRZYKŁAD UŻYCIA Pobranie danych z obiektu Request jako DTO.
 12. PORÓWNANIE KODU Kod oparty o tablice
 13. KOLEKCJA ZAMIAST TABLIC. Kolekcja w PHP to abstrakcyjny typ danych, który pozwala na przechowywanie i manipulowanie grupą elementów, np. obiektów lub wartości. W przeciwieństwie do tablic, kolekcje oferują dodatkowe funkcjonalności, takie jak filtrowanie, sortowanie, mapowanie, grupowanie i wiele innych. Istnieje wiele różnych implementacji kolekcji w PHP, takich jak kolekcje w bibliotece Standard PHP Library (SPL), Collection w Frameworku Laravel, czy ArrayCollection w bibliotece Doctrine.
 14. DLACZEGO WARTO ZAMIENIĆ TABLICE NA KOLEKCJE? ➔ Kolekcje oferują bardziej rozbudowane funkcjonalności niż tablice. Na przykład, kolekcje mogą udostępniać wiele metod umożliwiających łatwiejszą manipulację danymi, takie jak sortowanie, filtrowanie, mapowanie, redukcja i wiele innych. ➔ Kolekcje są bardziej wydajne niż tablice w niektórych przypadkach. Na przykład, jeśli chcesz przeszukać tablicę w poszukiwaniu konkretnego elementu, musisz zrobić to w pętli, co może być kosztowne dla dużych tablic. Kolekcje natomiast oferują bardziej optymalne rozwiązania, które pozwolą Ci znaleźć elementy szybciej. ➔ Kolekcje pozwalają na bardziej zrozumiałą i czytelną składnię. Dzięki temu, że kolekcje oferują bardziej rozbudowane metody, kod może być bardziej klarowny i zwięzły.
 15. PRZYKŁADOWE IMPLEMENTACJE KOLEKCJI.
 16. Kod oparty o tablice
 17. PORÓWNANIE KODU Kod oparty o tablice
 18. ADNOTACJE Adnotacje w PHP to specjalne komentarze umieszczane nad kodem, które pozwalają na dostarczenie dodatkowych informacji o typach danych, parametrach funkcji, zmiennych i innych elementach kodu. Jest to minimum, które możemy zrobić, aby kod był bardziej zrozumiały i spójny.
 19. PRZYDATNE BIBLIOTEKI.
 20. PHP Object Hydrator To lekka biblioteka, która umożliwia mapowanie tablicy na obiekt PHP. Aby skorzystać z tej biblioteki, należy zdefiniować klasę DTO i użyć hydrytora do przekonwertowania tablicy na obiekt DTO. https://github.com/EventSaucePHP/ObjectHydrator
 21. Symfony Property-Access Biblioteka Symfony/Property-Access umożliwia dostęp do prywatnych pól i metod obiektów PHP za pomocą specjalnych getterów i setterów. Pozwala to na łatwe operowanie na polach obiektów bez konieczności wywoływania ich bezpośrednio z zewnątrz. https://symfony.com/doc/current/components/property_access.html
 22. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
Anúncio