CP SANT LLUÍS
5èA
Abril 2014
Grup A
LES 3 RRR
REDUIR RECICLAR
REUTILITZAR
D'ON VÉNEN LA RESTA DE RESIDUS DIARIS?
MATÈRIA
ORGÀNICA
PAPER I
CARTÓ
PLÀSTICS
BRICS
LLAUNES
PILES
MINERAL
BAUXITA
TENC UN RESIDU A LES MANS, QUÈ FAIG AMB ELL?
TENC UN RESIDU A LES MANS, QUÈ FAIG AMB ELL?
Hem de reclamar a
l'Ajuntament contenidors
per matèria orgànica
RECOLLIDA
D'O...
TENC UN RESIDU A LES MANS, QUÈ FAIG AMB ELL?
A ON VAN A PARAR ELS RESIDUS QUE HEM DEPOSITAT ALS CONTENIDORS?
TIV MENORCA . Deixalleria
A ON VAN A PARAR ELS RESIDUS QUE HEM DEPOSITAT ALS CONTENIDORS?
ABOCADOR DES MILÀ
3 R R R
Hem fet la R de RECICLAR
La R de REUTILITZAR
Una altra R és la de REDUIR
GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ.
Les 3 r presentació grup b
Les 3 r presentació grup b
Les 3 r presentació grup b
Les 3 r presentació grup b
Les 3 r presentació grup b
Les 3 r presentació grup b
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Les 3 r presentació grup b

653 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
653
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
201
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide
 • Escriure el títol, la data, l'escola i el grup
  Ens presentem:
  Avui us venim a parlar del món dels fems.
  Investigarem que el què consumeixes... i el que tires als fems, als contenidors, a la paperera, ....està relacionat.
  Com que feim moltíssim de fems i això és un problema pel medi ambient i la salut , t'oferirem suggerències per què fer amb els fems. Cal:
  REDUIR, REUTILITZAR, SEPARAR PER RECICLAR
  Mostrar l'amulet de les 3R
 • Explicar per què són 3 R
  La R de reduir: intentrar no consumir
  La R de reciclar: tirar el fems al continador que cal
  La R de reutilizar: tornar a utilizar un objecte.
  Dur llibre mates i lectura de exemple.
 • Avui realitzarem un viatge al món dels fems, us apunteu?
  Descobrirem la nostra relació amb ells.
  Practicarem les 3R que seran el nostre amulet per fer bons tractes entre noltros i el Planeta.
  Quan tornem d'aquest viatge, haurem après que el món dels fems no és un altre món, sinó que forma part del nostre, del món que volem crear
 • QUÈ TENIM A VEURE NOLTROS AMB ELS FEMS?
  Ens envolten per totes bandes: a la bossa de fems, als contenidors, també als de la classe,... I, fins i tot, abandonats als carrers o al camp.
  Idò tots aquests residus no han aparegut per art de màgia. Som nosaltres, a través de les nostres activitats quotidianes, els qui els generem.
 • Per exemple, diguem tu(assenyalant a un/a alumne/a) què has berenat abans de venir a l'escola?
  Hauria de contestar( si no demanam a un altre/a) semblant a: llet, galetes, cereals, panet,....
  Segurament quasi tots voltros preneu llet. La llet ve envasada en un bric que quan ja ens hem begut tota la llet, l'envàs (el bric) es transforma en un residu. Berenar al matí és una activitat diària i necessària per noltros que crea residus.
  Presentam una taula feta en un cartó, a aquesta falta afegir residus per l'activitat final, i un bric, una capsa,un bòtil de vidre, bosses tipus embolicar galetes, pells d'una taronja,... aguantarem amb un belcro.
  Repartir als alumnes.
  Tindrem la bolla del món i farem que l'aboquin directament al Planeta sense reciclar.
  Direm que el món està trist: quin planeta escollireu? un món content o un trist ?
  El deixarem damunt la taula amb totes les cartes de fems
  BERENAR
  FEMS
  QUÈ FEM AMB ELLS?
  Bric
  Capsa (galetes, cereals,...)
  Plàstic de bosses
  Vidre
  Restes de pell de fruites, ....(orgànic)
 • TOT ÉS UN CERCLE
  TOTS ELS ÉSSERS VIUS PRODUÏM RESIDUS?
  Sí, els animals i les plantes també produeixen residus. Qualsevol ésser viu necessita consumir matèria, que extreu del medi. Part d'aquesta matèria es rebutja ( no la vol), que serà aprofitada per un altre ésser viu.
  1. Un animal herbívor s'alimenta d'una planta. La planta s'alimenta de matèria inorgànica(aigua, sals minerals i CO2) del terra.
  2. Aquest animal herbívor servirà d'aliment a un altre animal carnívor , que quan mori, servirà de menjar a altres éssers vius
  3. - carronyers (animals que mengen carn morta) i descomponedors(s'alimenten de les restes de matèria orgànica d'altres sers vius i les transformen en matèria inorgànica. Són bàsicament els bacteris i alguns fongs)
  4.Que transformen de nou en matèria inorgànica que serà consumida una altra vegada per les plantes per formar nova matèria orgànica.
  I tot torna a començar. És el que es coneix com CADENA TRÒFICA on tot és UN CERCLE.
  Traurem el planeta Terra content i l'amulet de les 3R (simbolitzarà que la naturalesa ho fa bé)
  Les persones, voltros i noltros, també formem part de la Naturalesa. Utilitzem matèria per elaborar els nostres productes (llet de la vaca que envasam en un bric, plàstic o vidre, envasos que també es fan de matèries que s'extreuen de la Natura), i després ens en desfem d'ells en forma de fems. Si aquesta matèria (l'envàs de bric, de plàstic o de vidre no s'utilitza de nou romprem el CERCLE.
  Traurem el planeta Terra trist i un envàs de vidre que es tira sense reciclar(simbolitzarà que la persona no ho fa bé)
 • J EL CICLE D'UN ENVÀS DE VIDRE I
  Agafam l'envàs de vidre de nou i mostram el cicle del vidre.
  Un envàs de vidre es recicla al 100% (tot)
  Primer cal explicar que el vidre es forma de mesclar diferents minerals que s'extreuen de pedreres: E arena i quars, feldspat, pedra calcària i sosa. O Aquest minerals es mesclen entre ells i es fiquen en un forn, l'escalfor fa que es tornin líquids i, alhora es fusionin els diferents minerals. O A aquest líquid se li dóna la forma de l'envàs que volem fabricar.
  Podem dur els minerals per tocar-los.
 • EL CICLE D'UN ENVÀS DE VIDRE II
  Fixeu-vos en la imatge aquest seria el cicle d'un envàs de vidre.
  1. A diferents pedreres s'extreuen els minerals dels quals us acabam de parlar.
  2. Passen a una fàbrica on fan els envasos de vidre, com us hem dit.
  3. Els envasos es distribueixen per ficar diferents productes(aigua, llet,llenties, cafè...)
  4. La filleta, després de consumir el producte del bòtil de vidre,tira el vidre al poal, separant el vidre de la resta de fems.
  5. El duu al contenidor verd-rodó de vidre.
  6. Els envasos del contenidor es carreguen a un camió i els duen a una planta de classificació, tractament i reciclat.
  7. D'aquí ja es duu directament a la fàbrica per tornar a aprofitar-lo tot per fabricar de nou un envàs.
  EL CICLE NO ES ROMP
  Mostrarem l'amulet de les 3R i el planeta Terra content.
 • D'ON VÉNEN LA RESTA DE RESIDUS?
  Ja sabem quina matèria es necessita per fabricar vidre, anam a veure quines matèries primeres es necessiten per tenir:
  Matèria orgànica
  Paper i cartó, llenya dels arbres.
  Plàstic del petroli.
  Brics necessita per fabricar-se un mineral de nom bauxita, petroli i llenya ( per la part de fora)
  Llaunes dos minerals,estany i ferro.
  Piles són molt contaminants perquè empren minerals que mesclats entre ells són molt perillosos per la natura. Les piles de botó encara contaminen més.
 • TENC UN RESIDU A LES MANS, QUÈ FAIG AMB ELL?
  Recordeu que volem tancar el cercle, al començament, el nostre planeta està trist perquè els fems del berenar no l'hem reciclat ni tampoc altres restes que hem anant fent al llarg del dia. Observeu on els col·locarem
  Explicar les diapositives
 • Cercar imatges de contenidors de:
  Piles
  Orgànic ( no se'n troben per tot) , aquí seria el contenidor verd de forma rectangular i es mescla amb els fems de rebuig
  De rebuig (són els verds rectangulars) que serien tot allò que no podem reciclar:
  Pols d'escombrar i d'aspirar
  cendres
  Burilles de cigarreta
  Compreses i bolquers
  Plàstics i embolcalls bruts
  D'Oli:no s'aboca directament. Es fica dins un bòtil i s'introdueix dins.
  Mostram el planeta trist i totes les cartes de residus, afegim cartes de residus que no hem emprat pel berenar: piles, llaunes, paper, ... les repartim als alumnes. Ara els mostram l'amulet de les 3R, fem com a màgia, els alumnes hauran de col·locar cada carta al seu contenidor (podem emprar els de classe) els que no tenim a classe que sigui una imatge. Afegirem al cartó-mural del començament els diferents contenidors mentre explicam.
 • TENC UN RESIDU A LES MANS, QUÈ FAIG AMB ELL?
  Hi ha altres residus que no feim cada dia però que si els no els volem també cal reciclar i ho hem de dir a casa, sabeu quins?
  - La roba.
  - Els mòbils, explicar la recollida de mòbils a l'escola:a la selva del Congo s'extreu un mineral que es diu col tan, que serveix per fabricar mòbils i per culpa de això estan destruint la selva i els ximpanzés es moren i aqui a la escola es duen mòbils per agafar el mineral i no tenen que tallar mes boscos.
  - Els electrodomèstics.
  - Els mobles.
  Hi ha un telèfon de recollida de trastos i vénen a recollir-los de casa nostra
  Posar imatges
 • A ON VAN A PARAR ELS RESIDUS QUE HEM DEPOSITAT ALS CONTENIDORS?
  Els envasos de vidre ja us hem explicat com es reciclen i es tanca el CICLE.
  La resta de residus també tenen diferents finals:
  Uns es reciclen com el plàstic, paper, llaunes, brics, ....
  També si podem i volem els podem dur directament a una planta TIV (devora mestral a Maó) o a un punt verd que hi ha al polígon de Sant Lluís, allà els reutilitzen o reciclen.
  Explicar la visita al TIV, la deixalleria de Maó.
  RECORDEU hem de tancar EL CICLE si volem un Planeta content ( traiem l'amulet i el planeta content)
 • Altres s'eliminen van a l'abocador sanitàriament controlats, on s'acumulen, compacten i enterren, o bé s'incineren on es recuperen l'energia de la calor de la combustió.
 • 3 R R R
  Posar imatges
  I les altres R
  La R de REDUIR per disminuir la quantitat de residus que produïm. Utilitzant manco quantitat o escollint aquells que emprin manco matèries primeres per fabricar-los.
  La R de REUTILITZAR aprofitant els residus que poden tenir alguna utilitat com la roba dels nostres germans grossos o un bòtil de vidre per tornar a posar aigua. Els llibres de text de l'escola.
  I la R que més us hem parlat , la de RECICLAR que és obtenir nous productes a partir de les matèries primeres dels envasos que dipositem als contenidors.
  Mostrarem l'amulet de les 3R i el Planeta content
  Els regalarem la làmina dels contenidors. Serà en blanc i negre , primer han de pintar els contenidors i després, a casa, amb l'ajuda de la família que retallin i aferrin a cada contenidor.
  També els podem regalar l'amulet però en petit.
 • Donar les gràcies
 • Les 3 r presentació grup b

  1. 1. CP SANT LLUÍS 5èA Abril 2014 Grup A LES 3 RRR
  2. 2. REDUIR RECICLAR REUTILITZAR
  3. 3. D'ON VÉNEN LA RESTA DE RESIDUS DIARIS? MATÈRIA ORGÀNICA PAPER I CARTÓ PLÀSTICS BRICS LLAUNES PILES MINERAL BAUXITA
  4. 4. TENC UN RESIDU A LES MANS, QUÈ FAIG AMB ELL?
  5. 5. TENC UN RESIDU A LES MANS, QUÈ FAIG AMB ELL? Hem de reclamar a l'Ajuntament contenidors per matèria orgànica RECOLLIDA D'OLI ROBA
  6. 6. TENC UN RESIDU A LES MANS, QUÈ FAIG AMB ELL?
  7. 7. A ON VAN A PARAR ELS RESIDUS QUE HEM DEPOSITAT ALS CONTENIDORS? TIV MENORCA . Deixalleria
  8. 8. A ON VAN A PARAR ELS RESIDUS QUE HEM DEPOSITAT ALS CONTENIDORS? ABOCADOR DES MILÀ
  9. 9. 3 R R R Hem fet la R de RECICLAR La R de REUTILITZAR Una altra R és la de REDUIR
  10. 10. GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ.

  ×