O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

LA PSICOLOGIA COM A CIÈNCIA.pdf

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 43 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

LA PSICOLOGIA COM A CIÈNCIA.pdf

 1. 1. LA PSICOLOGIA COM A CIÈNCIA TEMA 1
 2. 2. 1. Història de la psicologia Estructuralisme Funcionalisme Gestalt Psicoanàlisi Conductisme Psicologia humanista Psicologia cognitiva 1. Naixement de la psicologia 2. Teories clàssiques
 3. 3. Estructuralisme Fundador de la Psicologia Primer laboratori experimental: Leipzig Objecte d’estudi: els continguts de la ment ▪ Sensacions ▪ Sentiments ▪ Imatges Mètode: Introspecció Temes d’estudi ▪ Psicofisiologia de la sensació ▪ Relació psicofísica entre E – R ▪ Descripció de la conciència sensorial Wundt Elements simples 1832-1920 1.1. Naixement de la psicologia
 4. 4. Funcionalisme Criticà Wundt: no podem veure la ment sinó els comportaments. Fa de l’acció (comportament) el punt central. Objecte d’estudi: els mecanismes de la ment i la seua funció adaptativa ▪ Estudia les emocions ▪ Interés per observacions objectives ▪ Sistema nerviós: màquina que convertix E en R W. James 1842-1910 1.1. Naixement de la psicologia
 5. 5. Gestalt Rebutja l’enfocament analític i associacionista de Wundt: insuficiència d’elements en l’estudi de la percepció. Visió holística: el tot és més que la suma de les parts (lleis de la percepció). Wertheimer 1880-1943 1.1. Naixement de la psicologia
 6. 6. Psicoanàlisi Estudià neuropatologies (histèria i neurosis) i va establir el seu origen psicològic Afirmà l’existència d’una dimensió irracional en l’home: l’inconscient ▪ Constituix la part fonamental del psiquisme ▪ Determinat pels instints (eros/thánatos) ▪ Aflora al conscient de forma disfressada Lapsus linguae, Actes fallits, Somnis … Mentalista: a través de la ment es pot explicar ▪ La personalitat ▪ Malalties ▪ ... Utilitza la introspecció, l’associació lliure d’idees i la interpretació dels somnis A més d’una teoria, és també una psicoteràpia Freud 1856 - 1939 1.2. Teories clàssiques
 7. 7. Conductisme Rebutja la introspecció Objecte d’estudi de la psicologia: la conducta ▪ L’home es comporta igual que un animal, el mateix mètode d’estudi, diferèncias purament quantitatives. ▪ “Descobrir, predir i controlar”. ▪ Elements de la conducta E – R ▪ Observables i quantificables. ▪ Les seues lleis regixen el comportament de qualsevol espècie. ▪ L’home és la suma dels condicionaments haguts. Nega l’existència de caràcters innats Watson 1878-1958 1.2. Teories clàssiques
 8. 8. Conductisme: Reflexologia Creà el “condicionament clàssic” ▪ Reflex condicionat ▪ Fonament de la seua teoria de l’aprenentatge. ▪ Anomenà a l’activitat psíquica “l’activitat nerviosa superior”. Nega l’existència de caràcters innats Pavlov 1849-1936 1.2. Teories clàssiques
 9. 9. Conductisme radical Tota conducta està sempre determinada pel reforçament Desenvolupà el condicionament operant ▪ Una resposta es repeteix si ha tingut èxit (reforç) Skinner 1904-1990 1.2. Teories clàssiques
 10. 10. Psicologia humanista Els homes són diferents dels animals. En ell es distingeixen: ▪ Una naturalesa comú als homes ▪ Una nat. individual: única i irrepetible ▪ No servixen esquemes generalistes ▪ Cada individu és autònom i responsable de les seues decisions. Resalta que l’home deu redescobrir la seva personalitat (autorealització) ▪ És un ser orientat a una meta ▪ Deu elegir ▪ Búsqueda del sentit de l’existència La psicologia estudia l’individu globalment Maslow 1908-1970 1.2. Teories clàssiques
 11. 11. Psicologia humanista Vienés supervivent d’un camp de concentració Fundador de la Logoteràpia En 1945 va escriure el seu famós llibre L’home en busca de sentit, on descriu la vida d’un presoner en un camp de concentració des de la perspectiva d’un psiquiatra. En esta obra exposa que, inclús en les condicions més extremes de deshumanització i sofriment, l’home ha trobar una raó per a viure, basada en la sevaa dimensió espiritual. Viktor Frankl 1905-1997 1.2. Teories clàssiques
 12. 12. Psicologia cognitiva Busca Elegix Elabora Interpreta Transforma Emmagatzema Reproduix Planifica Programa Executa Corregix Crítica al model conductista Subjecte actiu (metàfora de l’ordinador) Factors de naturalesa cognitiva Les estructures mentals E R La ment humana procesa E i genera informació adicional a E que repercutix en R 1.2. Teories clàssiques
 13. 13. Psicologia cognitiva Epistemologia genètica El coneixement és el conjunt d’estructures cognitives que permeten l’adaptació al medi Estudià el desenvolupament evolutiu de la intel.ligència dels xiquets, que assenyalà en 4 estadis Piaget 1896-1980 1.2. Teories clàssiques
 14. 14. Constructivisme 1.2. Teories clàssiques VYGOTSKI, AUSUBEL ❖Teoria amb gran influència en la Pedagogia. ❖Investigan com el subjecte construix la realitat (especialment en els processos d’aprenentatge). ❖Fa aportacions molt importants sobre el saber previ del subjecte com requisit imprescindible per a dotar de significativitat al saber en construcció; i sobre la reestructuració dels esquemes cognitius com requisit per al desenvolupament d’aprenentatges significatius.
 15. 15. 2. Què estudia la psicologia? Ciència que estudia • el comportament dels éssers vius • els processos mentals pels quals els subjectes • coneixen • s’orienten • aprenen de l’experiència
 16. 16. Ciència que estudia • el comportament dels éssers vius • los procesos mentales por los que los sujetos • conocen • se orientan • aprenden de la experiencia S’entén com • activitat d’un organisme viu • dirigida a sobreviure • mitjançant l’adaptació / modificació del medi 2. Què estudia la psicologia?
 17. 17. Ciència que estudia • el comportament dels éssers vius • los procesos mentales por los que los sujetos • conocen • se orientan • aprenden de la experiencia Canvia amb • l’experiència /aprenentatge CULTURA • els canvis fisiològics BIOLOGIA • les variacions de l’ambient AMBIENT 2. Què estudia la psicologia?
 18. 18. Característiques 1. És una ciència experimental 2. És una ciència eclèctica 3. Opera amb diferents nivells d’anàlisi 4. Diferents concepcions segons la idea de naturalesa humana i de les formes de coneixement 2. Què estudia la psicologia?
 19. 19. Característiques 1. És una ciència experimental 2. Es una ciencia ecléctica 3. Opera con diferentes niveles de análisis 4. Diferentes concepciones según la idea de naturaleza humana y de las formas de conocimiento Utilitza el mètode hipotètico-deductiu 1 2 3 2. Què estudia la psicologia?
 20. 20. Característiques 1. Es una ciencia experimental 2. És una ciència eclèctica 3. Opera con diferentes niveles de análisis 4. Diferentes concepciones según la idea de naturaleza humana y de las formas de conocimiento Recull dades aportades por altres disciplines 2. Què estudia la psicologia?
 21. 21. Característiques 1. Es una ciencia experimental 2. Es una ciencia ecléctica 3. Opera amb diferents nivells d’anàlisi 4. Diferentes concepciones según la idea de naturaleza humana y de las formas de conocimiento Cada branca de la psicologia treballa en algun d’eixos nivells • psicòleg social: grups • psicòleg clínic: problemes emocionals o conductals … 2. Què estudia la psicologia?
 22. 22. Característiques 1. Es una ciencia experimental 2. Es una ciencia ecléctica 3. Opera con diferentes niveles de análisis 4. Diferents concepcions segons la idea de naturalesa humana i de les formes de coneixement 2. Què estudia la psicologia?
 23. 23. Objectius 1. Descriure 2. Explicar 3. Predir 4. Controlar Recollir dades i informació de processos cognitius i comportament 2. Què estudia la psicologia?
 24. 24. Objetivos 1. Descriure 2. Explicar 3. Predir 4. Controlar Busca les causes formulant teories (sempre en revisió) 2. Què estudia la psicologia?
 25. 25. Objetivos 1. Descriure 2. Explicar 3. Predir 4. Controlar Pronosticar comportaments com mitjà d’adaptació 2. Què estudia la psicologia?
 26. 26. Objetivos 1. Descriure 2. Explicar 3. Predir 4. Controlar Alterar les condicions dels comportaments 2. Què estudia la psicologia?
 27. 27. 3. Branques de la psicologia 1. Psic. general 2. Psic. experimental 3. Psicobiologia 4. Psic. evolutiva 5. Psic. social 6. Psic. de la personalitat 7. Psic. de l’aprenentatge 8. Psic. diferencial 9. Psic. cultural 10. Psic. del gènere PSICOLOGIA BÀSICA 1. Psic. educativa 2. Psic. clínica 3. Psic. Industrial 4. Psic. Laboral 5. Psic. Organitzacions 6. Psic. forense PSICOLOGIA APLICADA
 28. 28. Allò que no és la Psicologia: idees errònies • La psicologia s’ocupa exclussivament de l’aplicació dels tests psicològics. • La psicologia és el mateix que la Psicoanàlisi. • Psicologia és el mateix que Psicopatologia. • Psicologia equival a Parapsicologia. • El coneixement psicològic és una qüestió de saviesa de la vida i sentit comú.
 29. 29. 4. Mètodes d’investigació 1. El mètode científic 2. Els mètodes en psicologia
 30. 30. MÈTODES EN PSICOLOGIA
 31. 31. El mètode científic Fets / problemes OBSERVACIÓ HIPÒTESIS Enunciats contrastables DEDUCCIÓ CONTRASTACIÓ Falsació Verificació Llei 4. Mètodes d'investigació
 32. 32. El mètode científic Fets / prooblemes OBSERVACIÓ HIPÒTESIS Enunciats contrastables DEDUCCIÓ CONTRASTACIÓ Falsació Verificació Llei Registre de fets que es volen explicar 4. Mètodes d'investigació
 33. 33. El mètode científic Fets / problemess OBSERVACIÓ HIPÒTESIS Enunciats contrastables DEDUCCIÓ CONTRASTACIÓ Falsació Verificació Llei Explicació provisional d’un fenòmen o enunciat predictiu (si A, aleshores B). 4. Mètodes d'investigació
 34. 34. El mètode científic Fets / problemes OBSERVACIÓ HIPÒTESIS Enunciats contrastables DEDUCCIÓ CONTRASTACIÓ Falsació Verificació Llei Enunciats que permeten contrastar la hipòtesi. 4. Mètodes d'investigació
 35. 35. El mètode científic Fets / problemes OBSERVACIÓ HIPÒTESIS Enunciats contrastables DEDUCCIÓ CONTRASTACIÓ Falsació Verificació Llei Reducció inductiva 4. Mètodes d'investigació Teoria Model
 36. 36. Els mètodes de la psicologia 1. Mètode descriptiu 2. Mètode correlacional 3. Mètode experimental 4. Mètodes d'investigació
 37. 37. Els mètodes de la psicologia 1. Mètode descriptiu ❑ Tipus enquesta ❑ Estudi de casos ❑ Estudi observacional • Primer nivell de coneixement científic. • Tracta de descriure els fets analitzats sense intervindre sobre ells. 4. Mètodes d'investigació
 38. 38. Els mètodes de la psicologia 1. Mètode descriptiu ❑ Tipus enquesta ❑ Estudio de casos ❑ Estudio observacional • Primer nivell de coneixement científic. • Tracta de descriure els fets analitzats sense intervindre sobre ells. Analitzen el comportament de mostres representatives de subjectes per a descobrir freqüències i distribucions que permeten extrapolar dades a poblacions àmplies. 4. Mètodes d'investigació
 39. 39. Els mètodes de la psicologia 1. Mètode descriptiu ❑ Tipus enquesta ❑ Estudi de casos ❑ Estudio observacional • Primer nivell de coneixement científic. • Tracta de descriure els fets analitzats sense intervindre sobre ells. Analitzen el comportament d’un subjecte o grup en el seu context específic. 4. Mètodes d'investigació
 40. 40. Els mètodes de la psicologia 1. Mètode descriptiu ❑ Tipus enquesta ❑ Estudi de casos ❑ Estudi observacional • Primer nivell de coneixement científic. • Tracta de descriure els fets analitzats sense intervindre sobre ells. Registra allò que està succeïnt en un entorn natural sense intervenció ni provocació. 4. Mètodes d'investigació
 41. 41. Els mètodes de la psicologia 2. Mètode correlacional ❑ Correlació possitiva ❑ Correlació negativa • L’investigador planteja les seues hipòtesis sobre fets ja esdevinguts. • Més apte per a descriure que per a explicar: no revetla “causa–efecte”. • Tracta de mesurar el grau en què dues variables varien de mode concomitant: coeficient de correlació VI VD (variable independent) (variable dependent) VI VD (variable independent) (variable dependent) Ex. VI Estar deprimit VD Menjar més 4. Mètodes d'investigació
 42. 42. Els mètodes de la psicologia 3. Mètode experimental • Investigació que permet establir la relació causa – efecte. • S’actua sobre una VI (variable independent) per a comprovar empíricament les repercusions que té sobre VD (variable dependent) ▪ Problema: falta atenció i rendiment dels alumnes els dilluns. ▪ Hipòtesi: Es deu al desvetllament dels dissabtes per la nit. ▪ Mostra: Escull subjectes H i M volunt., entre 5,2 y 5,5 de notes. ▪ Tasca d’aprenentatge: aprendre alguna cosa no relacionada amb no-res. ▪ VI: quantitat de son. ▪ VD: nº respostes correctes. ▪ Grup experimental: no deixar dormir. ▪ Grup control: deixar dormir. ▪ Hipòtesi nula: si els canvis efectuats per l’experimentador en la prova no alteren el resultat. ▪ Hipòtesi alternativa: si varia una condició, els resultats varien. 4. Mètodes d'investigació Exemple
 43. 43. Els mètodes de la psicologia Mètode Objetiu Procediment Manipulació Límits Descriptiu Observació i registre de conductas Enquestes Estudi de casos Observació No manipula variables L’observació depén del mitjà (biaix) Correlacional Detectar relacions naturals entre variables Asociació estadística No manipula variables Parla d’associació, no de causa - efecte Experimental Causa – efecte Estudia el comportament d’un o més factors a través de l’asignació aleatòria Sí hi ha manipulació de variables independents La generalització de resultats 4. Mètodes d'investigació

×