O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Ketterän ohjelmistokehityksen kilpailuttaminen

1.300 visualizações

Publicada em

Public procurement of agile software development.

Publicada em: Direito
 • Entre para ver os comentários

Ketterän ohjelmistokehityksen kilpailuttaminen

 1. 1. Ketterän ohjelmistokehityksen kilpailuttaminen Julkisten hankintojen näkökulma Copyright Hansel Oy 9.12.2014 Outi Jousi 1
 2. 2. Julkisten hankintojen erityispiirteet  Hankintamenettelyt määritelty laissa  Kilpailutusvelvollisuus  Etupainotteisuus: hankinnan kohde ja pisteytysperusteet tarjouspyynnössä  Sopimusehdot tarjouspyynnön liitteenä  Tarjousten vertailukelpoisuus / tarjouspyynnönmukaisuus  Syrjinnän ja tinkimisen kielto, tasapuolinen kohtelu  Syrjimättömät ja objektiiviset vertailukriteerit  Tarjousta ei voi tarjousajan jälkeen parantaa  Ei neuvotteluja (avoin ja rajoitettu menettely), tietopyyntö, tekninen vuoropuhelu  Hankintasopimus vrt. puitejärjestely  Valitusmahdollisuus Copyright Hansel Oy 9.12.2014 Outi Jousi 2
 3. 3. Kaksi– tai oikeastaan kolmivaiheisuus: 1.Erotetaan toimittajan soveltuvuus hankinnan kohteen arvioinnista 2.Toteutettavat vähimmäisvaatimukset selkeästi esiin 3.Erotetaan vähimmäisvaatimukset vertailtavista (”vähimmäisvaatimukset ylittävää kokemusta ja ammattitaitoa”) Copyright Hansel Oy 9.12.2014 Outi Jousi 3
 4. 4. Miten ketterää kehitystä kilpailutetaan?  Huolehditaan vertailukelpoisuudesta ja toimittajien tasapuolisesta kohtelusta  Neuvottelumenettelyllä? Rajoitetulla menettelyllä? Avoimella menettelyllä?  Menetelmäneutraalius: kilpailun mahdollistaminen ja ketterien yhteensovittaminen Copyright Hansel Oy 9.12.2014 Outi Jousi 4
 5. 5. Hankinnan kohteen laajuus ja vaikeus esiin  Hankinnan jakaminen toiminnallisiin osiin?  Laaja vs. suppea järjestelmä?  Erityisosaamisen tarve?  Junior vai senior – tarjottujen henkilöiden kiinnittäminen sopimukseen, sanktiointi? Copyright Hansel Oy 9.12.2014 Outi Jousi 5
 6. 6. Vertailuperusteet  Vertaillaan aikaperusteista hintaa  Mahdollisesti myös kiinteän osan hinta vertailuun  Laadulle (vrt. hinnalle) suuri painoarvo Copyright Hansel Oy 9.12.2014 Outi Jousi 6
 7. 7. Tiimin valinta  Eri tasoiset asiantuntijat  Ketterä toteutustiimi vrt. yksittäiset henkilöt  Tiimin yhteentoimivuus ja aikaansaavuus – POC pisteytysperusteena?  Osaaminen: ehdottomat vaatimukset ja pisteytettävät tekijät  Koulutus: MAO-käytäntö huomioon  Osaamisen todennettavuus: tekninen haastattelu, CV-pohja, Copyright Hansel Oy osaamislomake, POC, koodaustehtävä?  Skaalautuvuus  Ydintiimistä vrt. muista asioista saatavat pisteet  Hyvien resurssien houkuttelu 9.12.2014 Outi Jousi 7
 8. 8. ”Hankinnan kohde muuttuu”  Liian tarkka vaatimusmäärittely: ketteryys vaarantuu  Tiedettävä kuitenkin mitä ollaan ostamassa: vaarassa tarjousten vertailukelpoisuus, kilpailuttamisvelvollisuuden noudattaminen, tarjoajien tasapuolinen kohtelu...  Epic apuna? Copyright Hansel Oy 9.12.2014 Outi Jousi 8
 9. 9. Hybridimallit ja kilpailuttaminen Esim.  Ketteryyden elementtejä vesiputousmallisessa sopimuksessa  Inkrementaalinen kehitysmalli  Ketterämpi muutoshallinta  Osittain tarkasti määritelty kiinteähintainen projekti, osittain tuntiveloitteista jatkuvaa kehittämistä Copyright Hansel Oy 9.12.2014 Outi Jousi 9
 10. 10. Lisähuomioita  Dokumentointitarve: klassinen ketteryys vs. julkishallinnon tarpeet  Toimittajan vaihtuminen: perehtyminen tietojärjestelmiin, dokumentaation ja koodin siirto… Copyright Hansel Oy 9.12.2014 Outi Jousi 10
 11. 11. Vältettäviä ongelmia  Hankintalain vastainen kilpailutus  Vesiputousmallinen sopimus ketterässä projektissa  Asiakkaan ja toimittajan resurssien riittämättömyys  Palvelua ostaessasi määrittele vain pakolliset asiat, muu on toimittajan ratkaistavissa  Ei riittäviä immateriaalioikeuksia toimittajaa vaihdettaessa  Hintojen nousu sopimuskaudella (kevennetyt kilpailutukset, hinnankorotuslausekkeet) Copyright Hansel Oy 9.12.2014 Outi Jousi 11
 12. 12. Tapauskohtaiset ketterät sopimusehdot  Ketteryys vaikuttaa hankintasopimukseen laajasti  Merkittävä vaikutus hintaan, hankinnan kohteen sisältöön ja tarjoamismahdollisuuksiin tai - halukkuuteen Copyright Hansel Oy 9.12.2014 Outi Jousi 12
 13. 13. Saa ottaa yhteyttä! Outi Jousi Lakimies Hansel Oy outi.jousi@hansel.fi p. +358 40 563 7343 For English speaking readers: my apologies, the slide show is not available in English, but do contact me concerning agile contracts and public procurement of agile software development. Copyright Hansel Oy 9.12.2014 Outi Jousi 13

×