O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

LINIJSKE-ALGORITAMSKE-STRUKTURe-seminarski.ppt

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
ALGORITMI1.pptx
ALGORITMI1.pptx
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 20 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

LINIJSKE-ALGORITAMSKE-STRUKTURe-seminarski.ppt

 1. 1. POJAM ALGORITAM NAREDBE PRIMJERI
 2. 2. POJAM ALGORITMA: Algoritam predstavlja konačan skup definisanih pravila za rešavanje neke klase problema za konačan broj koraka PREDSTAVLJANJE ALGORITMA: -Govorom -Tabelom -Dijagram toka
 3. 3. Dijagram toka (blok šema ili organigram) je grafička predstava algoritma koja ima za cilj njihovu specifikaciju pomoću skupa grafičkih simbola koji označavaju pojedine operacije u algoritmu i skupa pravila za povezivanje grafičkih simbola u celinu koja predstavlja algoritam.
 4. 4. NAREDBA-REM REM Kako bi BASIC-program bio razumljiv koriste se tekstovi u obliku komentara koji objašnjavaju program ili pojedine dijelove programa. Prilikom izvršavanja programa komentar se zanemaruje, tako da ne predstavlja naredbu Komentar se piše u obliku: REM: tekst
 5. 5. NAREDBA-CLS CLS-to je naredba za brisanje ekrana
 6. 6. NAREDBA-INPUT INPUT- Učitavanje (ulaz) podataka pomoću tastature u programskom jeziku MS Qbasic ostvaruje se pomoću naredbe INPUT. Oblik naredbe: INPUT “Komentar”; promenjiva,promenjiva OBLIK NAREDBE ISPIS NA EKRANU INPUT broj ?_ INPUT broj$ ?_ IPUT a,b ?_ INPUT broj% ?_ INPUT “Unesite bro”; BROJ Unesite broj ?_ INPUT “Unesite bro”, BROJ Unesite broj_ INPUT “r=”, R r=_ INPUT “Unesite dva broja:“x,y Unesite dva broja:_
 7. 7. NAREDBA-PRINT PRINT-Ovom naredbom se zahtijeva ispis podataka na ekranu. Oblik naredbe: PRINT liste konstanti, promjenjivih i izraza NAREDBE U PROGRAMU IZLAZ IZ PROGRAMA ( PRIKAZ NA EKRANU) PRINT 5 5 PRINT 2 PRINT -3 2 -3 PRINT “A” A PRINT “BASIC” BASIC PRINT “broj” Broj PRINT “C=” ; C C= A=3 B=4 C=A+B PRINT C 7
 8. 8. NAREDBA-END END-Označava kraj programa
 9. 9. PRIMJER BR-1 Sastaviti algoritam i napisati program koji računa zbir dva broja? REM: ZBIR CLS INPUT “A=“, A INPUT “B=“, B C=A+B PRINT “C=“ ; C END
 10. 10. PRIMJER BR-2 Sastaviti algoritam i napisati program koji računa razliku dva broja? REM:RAZLIKA CLS INPUT “A=“ , A INPUT “B=“ , B D=A-B PRINT “D=“ ; D END
 11. 11. PRIMJER BR-3 Sastaviti algoritam i napisati program koji računa površinu i obim prvougaonika? REM: PRAVOUGAONIK CLS INPUT “A=“, A INPUT “B=“, B P= A*B O=2*(A+B) PRINT “P=“ ; P PRINT “O=“ ; O END
 12. 12. PRIMJER BR-4 Sastaviti dijagram toka i napisati program koji računa površinu i obim kvadrata? REM:KVADRAT CLS INPUT “A=“ , A P=A^2 O=4*A PRINT ” P=“ ; P PRINT ” O=“ ; O END
 13. 13. PRIMJER BR-5 Sastaviti dijagram toka i napisati program koji računa brzinu kojom se kretao biciklista ako je poznat put koji je prešao i vrijeme? REM: BRZINA CLS INPUT “s=“ , s INPUT “t=“ , t V=s / t PRINT “V=“ ; V END
 14. 14. PRIMJER BR-6 Sastaviti dijagram toka i napisati program koji račun površinu i obim kruga ? REM: KRUG CLS INPU “ R= “, R PI=3,14 P= R^2 *PI O= 2*R*PI PRINT “P=“ ; P PRINT “O=“; O END

×