O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Publikuj i nie zgiń! Jak publikować, aby być
widocznym i wspierać swoją karierę?
Michał Starczewski
Lidia Stępińska-Ustasi...
Publikowanie w karierze naukowca
Punkty Ocena pracownikaWpływ
Zasięg
Parametry brane
pod uwagę we
wnioskach
grantowych
Ind...
Rynek wydawniczy
• 28 000 czasopism naukowych
• 1,5 miliona artykułów naukowych rocznie
• Tysiące wydawców naukowych na św...
Motywacje
Dostępność i widoczność
Tradycyjne
• Prestiż
• Pasja
• Dzielenie się
wiedzą
Bibliometryczne
• Cytowania
• Indeks...
Kryteria bibliometryczne
Impact
Factor
Indeks
H
Cytowania Ocena czasopism
Ocena naukowców
Impact Factor 2014 IF =
𝐴
𝐵
A = Ile razy w 2014 r. zostały zacytowane artykuły
opublikowane w latach 2012-2013
B = Liczba ...
Indeks H
• Zaproponowany w 2005 r. przez fizyka Jorge E. Hirscha
• h = liczba publikacji zacytowana minimum h razy
• Prefe...
Wykaz czasopism punktowanych MNiSW
• Część A – czasopisma z listy JCR (mają impact factor) => 15-50 pkt
• Część B – czasop...
http://czasopismapunktowane.pl/
http://ekulczycki.pl/
Dostępność
Dlaczego zmienia się komunikacja w nauce?
Ograniczenia
tradycyjnego
systemu
dystrybucji
publikacji
naukowych
Rozwój nowych...
Open Access
Rewolucja w dostępie
• Treści dostępne za darmo w publicznym internecie
• Bez ograniczeń finansowych, technicz...
Otwarta
nauka
Otwarty dostęp
do publikacji
Nauka
obywatelska
Blogi naukowe
Inne
Otwarty dostęp
do danych
badawczych
Otwarty dostęp do publikacji
Złota droga:
otwarte czasopisma i książki
Zielona droga:
otwarte repozytoria naukowe
Otwartość w nauce na świecie
Otwartość jest wdrażana przez najlepsze uczelnie, takie jak Harvard,
Princeton, MIT czy Polit...
Otwarty dostęp w Polsce w liczbach
• Prawie połowa (49%) spośród niemal 2000 czasopism punktowanych z
wykazu MNiSW udostęp...
Serwisy
społecznościowe
dla naukowców
Repozytoria
instytucjonalne
i dziedzinowe
Wybór wydawcy
Inne media
społecznościowe
i...
Finansowanie czasopism naukowych
Autor
Wydawca
Czytelnik
subskrypcja
Autor
Wydawca
Czytelnik
APC
Autor
Wydawca
Czytelnik
I...
Wybór wydawcy
Repozytoria
instytucjonalne
i dziedzinowe
Serwisy
społecznościowe
dla naukowców
Inne media
społecznościowe
i...
http://repozytorium.ceon.pl/
http://www.opendoar.org/
Jak zwiększać zasięg
swoich publikacji?
Opublikowałem. Co dalej?
the.Firebottle, https://www.flickr.com/photos/thefirebottle/122895549/in/photostream/, CC BY-SA
Widoczność
Gdzie jest
czytelnik?
Wyszukiwarki
internetowe
(Google Scholar)
Staranne
metadane
Wybór wydawcy
Repozytoria
instytucjonalne
i dziedzinowe
Serwisy
społecznościowe dla
naukowców
Inne media
społecznościowe
i...
Wybór wydawcy
Repozytoria
instytucjonalne i
dziedzinowe
Inne media
społecznościowe
i blogi
Serwisy
społecznościowe
dla nau...
“Tell me what’s being said about my research right now.”
Do you even know how to find out?
Slajd: Ben MacLeish, Altmetric
A co na to prawo autorskie?
Cold Storage, https://www.flickr.com/photos/coldstorage/3167929623/; CC BY 2.0
Licencje Creative
Commons w nauce
Nie tylko prawo autorskie
• Ochrona baz danych
• Ochrona danych osobowych
• Patenty
• …
Prawo autorskie
• Prawa wyłączne („wszystkie prawa zastrzeżone”)
• Przedmiot ochrony: UTWÓR
(przejaw działalności twórczej...
Prawa autorskie
Osobiste
- więź twórcy z utworem
(autorstwo, integralność, decyzja
o udostępnieniu, …)
- nieograniczone w ...
Dozwolony użytek
• Ustawowe ograniczenie wyłączności praw
• Co można zrobić z utworem bez zgody autora?
Autor – wydawca
Przeniesienie
praw
Na wszystkie
pola
eksploatacji
Na niektóre
pola
eksploatacji
licencja
wyłączna niewyłąc...
Naukowiec jako twórca
Czy prawa osobiste i majątkowe są tak samo ważne?
„Niektóre prawa zastrzeżone”
BY – uznanie autorstwa
NC – użycie niekomercyjne
SA – na tych samych warunkach
ND – bez utworów zależnych
Anita Wasik, CC BY-SA 3.0 PL
Na jak wiele pozwolę odbiorcy?
Otwarty dostęp
GRATIS
Otwarty dostęp
LIBRE
Creative Commons
w nauce
• Autorskie prawa majątkowe mogą blokować rozpowszechnianie
publikacji
• Licencje CC zapewniają o...
Pomocnik Prawny PON
Otwarte dane badawcze
Co jest przedmiotem otwartego dostępu?
Artykuły i książki
KTHBiblioteket,CC-BY-SA
https://www.flickr.com/photos/kthbibliot...
Definicje danych badawczych
„Zarejestrowane materiały o charakterze faktograficznym powszechnie uznawane
przez społeczność...
Dokumenty tekstowe, notatki laboratoryjne
Dane liczbowe
Kwestionariusze, ankiety, wyniki badań ankietowych
Nagrania audio ...
1. Można się dowiedzieć, że istnieją
2. Można je obejrzeć
3. Można z nich korzystać
Co to znaczy, że dane są otwarte?
5 gwiazdek dla otwartych danych
Tim Berners-Lee, 5-star Open Data, 5stardata.info
1. Dane są dostępne na otwartej licencji...
Otwarte dane
Dane publiczne Dane badawcze
https://danepubliczne.gov.pl/
https://www.saos.org.pl/
Dlaczego warto otwierać dane?
Po co otwierać dane badawcze?
 łatwiej sprawdzić, czy opublikowane już prace naukowe opierają się na powtarzalnych
wynika...
Po co umieszczać dane badawcze w
repozytorium?
 bezpieczna archiwizacja
 dane są opisane i udokumentowane – łatwiej z ni...
Otwarte dane – repozytoria specjalistyczne
Berman,Kleywegt,Nakamura,Markley(2012)
http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2012.01....
Co z danymi, dla których brakuje
specjalistycznych repozytoriów?
➞ Szeroko zakrojone lub ogólne repozytoria danych
➞ Czaso...
ogólne (publikacje + dane)
Repozytorium krajowe (Holandia; dane)
Nauki biologiczne (dane powiązane z publikacjami)
ogólne ...
Dane:
(1) badawcze
(2) otwarte
RepOD - serwis dla polskiej społeczności
akademickiej
➞ ze wszystkich dziedzin nauki
➞ wszy...
(1) metadane
Zbiór danych
(2) pliki
Metadane
• Tytuł, autor(autorzy), rok wydania, krótki opis…
• Link do powiązanej publikacji naukowej
• Informacje o finans...
Pliki
• Dowolnie wiele plików w zbiorze
• Różnorodność formatów
Prawny status udostępnionych danych
• bez licencji: dozwolony użytek
• uwolnienie do domeny publicznej (np. Creative Commo...
Ograniczenia prawne w otwieraniu danych
• Ochrona prywatności osób (anonimizacja danych)
• Dane związane z bezpieczeństwem...
Zarządzanie danymi badawczymi
cykl życiowy danych
badawczych
Plan zarządzania danymi
(DMP; data management plan)
1. Jakie dane zostaną wytworzone lub zebrane?
(co będą zawierać? jakie...
Zarządzanie danymi badawczymi
Zaplanowanie badań,
tworzenie planu DMP
Modyfikacja planu DMP
Prowadzenie badań,
realizacja ...
Jak szukać danych w repozytoriach?
w repozytoriach
specjalistycznych
zwykłe wyszukiwarki
internetowe
Rejestr repozytoriów
Dodatkowe źródła informacji
● „Otwarty dostęp” Peter Suber
● Poradnik omawiający
problematykę praw autorskich:
"Otwarty do...
Przydatne linki
• http://otwartanauka.pl
• http://pomocnik.pon.edu.pl
• http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje
• htt...
Dziękujemy!
Michał Starczewski m.starczewski@icm.edu.pl
Lidia Stępińska-Ustasiak l.stepinska-ustasiak@icm.edu.pl
Prezentac...
Publikuj i nie zgiń_lsu_mast
Publikuj i nie zgiń_lsu_mast
Publikuj i nie zgiń_lsu_mast
Publikuj i nie zgiń_lsu_mast
Publikuj i nie zgiń_lsu_mast
Publikuj i nie zgiń_lsu_mast
Publikuj i nie zgiń_lsu_mast
Publikuj i nie zgiń_lsu_mast
Publikuj i nie zgiń_lsu_mast
Publikuj i nie zgiń_lsu_mast
Publikuj i nie zgiń_lsu_mast
Publikuj i nie zgiń_lsu_mast
Publikuj i nie zgiń_lsu_mast
Publikuj i nie zgiń_lsu_mast
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Publikuj i nie zgiń_lsu_mast

763 visualizações

Publicada em

Prezentacja z seminarium dla doktorantów "Publikuj i nie zgiń: jak publikować, aby być widocznym i wspierać swoją karierę?". Seminarium zostało zorganizowane w BUW 19 listopada 2015 r. przez Obywateli Nauki, Platformę Otwartej Nauki (ICM UW), Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW oraz BUW.

Publicada em: Educação
 • I think you need a perfect and 100% unique academic essays papers have a look once this site i hope you will get valuable papers, ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • I like this service ⇒ www.WritePaper.info ⇐ from Academic Writers. I don't have enough time write it by myself.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Publikuj i nie zgiń_lsu_mast

 1. 1. Publikuj i nie zgiń! Jak publikować, aby być widocznym i wspierać swoją karierę? Michał Starczewski Lidia Stępińska-Ustasiak Platforma Otwartej Nauki ICM Uniwersytet Warszawski
 2. 2. Publikowanie w karierze naukowca Punkty Ocena pracownikaWpływ Zasięg Parametry brane pod uwagę we wnioskach grantowych Indeks H Widoczność Ocena jednostki naukowej Cytowania
 3. 3. Rynek wydawniczy • 28 000 czasopism naukowych • 1,5 miliona artykułów naukowych rocznie • Tysiące wydawców naukowych na świecie • Ponad 2000 polskich czasopism punktowanych na liście MNiSW
 4. 4. Motywacje Dostępność i widoczność Tradycyjne • Prestiż • Pasja • Dzielenie się wiedzą Bibliometryczne • Cytowania • Indeks H • Impact Factor
 5. 5. Kryteria bibliometryczne
 6. 6. Impact Factor Indeks H Cytowania Ocena czasopism Ocena naukowców
 7. 7. Impact Factor 2014 IF = 𝐴 𝐵 A = Ile razy w 2014 r. zostały zacytowane artykuły opublikowane w latach 2012-2013 B = Liczba wszystkich artykułów opublikowanych w latach 2012-2013, które mogły zostać zacytowane Liczone są wyłącznie artykuły indeksowane w bazie Web of Science (11.809 periodyków) Journal Citation Reports – coroczna publikacja
 8. 8. Indeks H • Zaproponowany w 2005 r. przez fizyka Jorge E. Hirscha • h = liczba publikacji zacytowana minimum h razy • Preferuje długie, równomierne kariery • Naukowcy, którzy opublikowali niewiele często cytowanych prac mają niski indeks H • Brany pod uwagę m.in. przez NCN
 9. 9. Wykaz czasopism punktowanych MNiSW • Część A – czasopisma z listy JCR (mają impact factor) => 15-50 pkt • Część B – czasopisma, które złożyły ankietę ewaluacyjną => min. 1 pkt • Część C – czasopisma z listy ERIH wg stanu na 31.08.2013 (European Reference Index for the Humanities) => min. 10 pkt Ankieta czasopism: kryteria formalne (stabilność wydawnicza, języki publikacji, dostępność w internecie, indeksowanie w bazach, …)
 10. 10. http://czasopismapunktowane.pl/
 11. 11. http://ekulczycki.pl/
 12. 12. Dostępność
 13. 13. Dlaczego zmienia się komunikacja w nauce? Ograniczenia tradycyjnego systemu dystrybucji publikacji naukowych Rozwój nowych technologii Rosną koszty subskrypcji Potrzeba szybszej, bardziej efektywnej i bardziej globalnej wymiany wiedzy Rozwój otwartego dostępu
 14. 14. Open Access Rewolucja w dostępie • Treści dostępne za darmo w publicznym internecie • Bez ograniczeń finansowych, technicznych lub prawnych • Z zachowaniem kontroli nad integralnością i uznaniem autorstwa
 15. 15. Otwarta nauka Otwarty dostęp do publikacji Nauka obywatelska Blogi naukowe Inne Otwarty dostęp do danych badawczych
 16. 16. Otwarty dostęp do publikacji Złota droga: otwarte czasopisma i książki Zielona droga: otwarte repozytoria naukowe
 17. 17. Otwartość w nauce na świecie Otwartość jest wdrażana przez najlepsze uczelnie, takie jak Harvard, Princeton, MIT czy Politechnika Federalna w Zurychu, które uznają, że ułatwia ona współpracę, promuje osiągnięcia naukowe i wzmacnia rolę nauki w rozwoju gospodarczym. Instytucje finansujące badania coraz częściej wymagają, aby efekty finansowanych przez nie projektów były dostępne w sposób otwarty (National Institutes of Health, Wellcome Trust, brytyjskie Research Councils, węgierska OTKA, Komisja Europejska i ERC). Rozwiązania dotyczące otwartości są też przyjmowane na szczeblu rządowym, np. w USA, Argentynie, Hiszpanii.
 18. 18. Otwarty dostęp w Polsce w liczbach • Prawie połowa (49%) spośród niemal 2000 czasopism punktowanych z wykazu MNiSW udostępnia swoje bieżące numery bezpłatnie w internecie. • Wzrasta popularność praktyk otwartościowych wśród badaczy: 59% przebadanych naukowców przynajmniej raz udostępniło w sposób otwarty swoją pracę, choć tylko niespełna 12% z nich robi to regularnie. • 74% respondentów popiera udostępnianie w sposób otwarty wyników wszystkich badań naukowych finansowanych ze środków publicznych. • Powstają repozytoria instytucjonalne i dziedzinowe, w których naukowcy mogą umieszczać swoje prace (artykuły, książki, rozprawy doktorskie czy raporty) – jest ich obecnie, łącznie z repozytoriami danych badawczych 29.
 19. 19. Serwisy społecznościowe dla naukowców Repozytoria instytucjonalne i dziedzinowe Wybór wydawcy Inne media społecznościowe i blogi
 20. 20. Finansowanie czasopism naukowych Autor Wydawca Czytelnik subskrypcja Autor Wydawca Czytelnik APC Autor Wydawca Czytelnik Instytucja zewnętrzna dotacja czasopismo subskrybowane czasopismo otwarte model APC czasopismo otwarte model bezpłatny
 21. 21. Wybór wydawcy Repozytoria instytucjonalne i dziedzinowe Serwisy społecznościowe dla naukowców Inne media społecznościowe i blogi
 22. 22. http://repozytorium.ceon.pl/
 23. 23. http://www.opendoar.org/
 24. 24. Jak zwiększać zasięg swoich publikacji?
 25. 25. Opublikowałem. Co dalej? the.Firebottle, https://www.flickr.com/photos/thefirebottle/122895549/in/photostream/, CC BY-SA
 26. 26. Widoczność
 27. 27. Gdzie jest czytelnik? Wyszukiwarki internetowe (Google Scholar) Staranne metadane
 28. 28. Wybór wydawcy Repozytoria instytucjonalne i dziedzinowe Serwisy społecznościowe dla naukowców Inne media społecznościowe i blogi
 29. 29. Wybór wydawcy Repozytoria instytucjonalne i dziedzinowe Inne media społecznościowe i blogi Serwisy społecznościowe dla naukowców
 30. 30. “Tell me what’s being said about my research right now.” Do you even know how to find out? Slajd: Ben MacLeish, Altmetric
 31. 31. A co na to prawo autorskie? Cold Storage, https://www.flickr.com/photos/coldstorage/3167929623/; CC BY 2.0
 32. 32. Licencje Creative Commons w nauce
 33. 33. Nie tylko prawo autorskie • Ochrona baz danych • Ochrona danych osobowych • Patenty • …
 34. 34. Prawo autorskie • Prawa wyłączne („wszystkie prawa zastrzeżone”) • Przedmiot ochrony: UTWÓR (przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze) Ale NIE: idee, odkrycia, procedury, koncepcje matematyczne, …
 35. 35. Prawa autorskie Osobiste - więź twórcy z utworem (autorstwo, integralność, decyzja o udostępnieniu, …) - nieograniczone w czasie - niezbywalne Majątkowe - korzystanie z utworu na różnych polach eksploatacji - ograniczone w czasie - zbywalne
 36. 36. Dozwolony użytek • Ustawowe ograniczenie wyłączności praw • Co można zrobić z utworem bez zgody autora?
 37. 37. Autor – wydawca Przeniesienie praw Na wszystkie pola eksploatacji Na niektóre pola eksploatacji licencja wyłączna niewyłączna
 38. 38. Naukowiec jako twórca Czy prawa osobiste i majątkowe są tak samo ważne?
 39. 39. „Niektóre prawa zastrzeżone”
 40. 40. BY – uznanie autorstwa NC – użycie niekomercyjne SA – na tych samych warunkach ND – bez utworów zależnych
 41. 41. Anita Wasik, CC BY-SA 3.0 PL
 42. 42. Na jak wiele pozwolę odbiorcy? Otwarty dostęp GRATIS Otwarty dostęp LIBRE
 43. 43. Creative Commons w nauce • Autorskie prawa majątkowe mogą blokować rozpowszechnianie publikacji • Licencje CC zapewniają ochronę praw osobistych (m.in. autorstwo) • Walutą naukowców są cytowania i prestiż • Text & data mining
 44. 44. Pomocnik Prawny PON
 45. 45. Otwarte dane badawcze
 46. 46. Co jest przedmiotem otwartego dostępu? Artykuły i książki KTHBiblioteket,CC-BY-SA https://www.flickr.com/photos/kthbiblioteket/4472640423/ Dane badawcze „zarejestrowane materiały o charakterze faktograficznym powszechnie uznawane przez społeczność naukową za niezbędne do oceny wyników badań naukowych”
 47. 47. Definicje danych badawczych „Zarejestrowane materiały o charakterze faktograficznym powszechnie uznawane przez społeczność naukową za niezbędne do oceny wyników badań naukowych.” „Do danych badawczych zaliczamy wszystko, co zostało wyprodukowane lub wytworzone w ramach prowadzonych badań.” „Dane badawcze to dane zebrane, zaobserwowane lub wytworzone jako materiał do analizy, w celu uzyskania oryginalnych wyników naukowych.”
 48. 48. Dokumenty tekstowe, notatki laboratoryjne Dane liczbowe Kwestionariusze, ankiety, wyniki badań ankietowych Nagrania audio i video, zdjęcia Próbki, artefakty, obiekty Zawartość baz danych (video, audio, teksty, obrazy) Modele matematyczne, algorytmy Oprogramowanie (skrypty, pliki wejściowe…) Wyniki symulacji komputerowych Protokoły laboratoryjne, opisy metodologiczne Co zaliczamy do danych badawczych?
 49. 49. 1. Można się dowiedzieć, że istnieją 2. Można je obejrzeć 3. Można z nich korzystać Co to znaczy, że dane są otwarte?
 50. 50. 5 gwiazdek dla otwartych danych Tim Berners-Lee, 5-star Open Data, 5stardata.info 1. Dane są dostępne na otwartej licencji 2. Struktura danych jest dostępna 3. Otwarty format danych 4. Zastosowanie URI do identyfikacji danych 5. Powiązanie danych z innymi danymi w sieci (linked data) (kontekst)
 51. 51. Otwarte dane Dane publiczne Dane badawcze
 52. 52. https://danepubliczne.gov.pl/
 53. 53. https://www.saos.org.pl/
 54. 54. Dlaczego warto otwierać dane?
 55. 55. Po co otwierać dane badawcze?  łatwiej sprawdzić, czy opublikowane już prace naukowe opierają się na powtarzalnych wynikach, łatwiej także przeciwdziałać oszustwom i nierzetelności naukowej  udostępnienie danych umożliwia nowe analizy i interpretacje  otwarte dane można łączyć ze sobą, tworząc nowe zestawienia  z otwartych danych mogą korzystać naukowcy z innych dziedzin oraz osoby spoza środowiska akademickiego, co daje szanse na ich nowatorskie wykorzystanie  dzięki otwartym danym badania naukowe posuwają się szybciej, jest mniej konkurencji, a więcej współpracy
 56. 56. Po co umieszczać dane badawcze w repozytorium?  bezpieczna archiwizacja  dane są opisane i udokumentowane – łatwiej z nich skorzystać w przyszłości  łatwość wyszukiwania przez wszystkich zainteresowanych  dane mają stały URL i/lub identyfikator – mogą być jednoznacznie cytowane w pracach naukowych
 57. 57. Otwarte dane – repozytoria specjalistyczne Berman,Kleywegt,Nakamura,Markley(2012) http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2012.01.010 Protein Data Bank – od 1971 roku Oxford Text Archive – od 1976 roku GenBank – od 1982 roku http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genb ank/statistics
 58. 58. Co z danymi, dla których brakuje specjalistycznych repozytoriów? ➞ Szeroko zakrojone lub ogólne repozytoria danych ➞ Czasopisma publikujące dane (data journals)
 59. 59. ogólne (publikacje + dane) Repozytorium krajowe (Holandia; dane) Nauki biologiczne (dane powiązane z publikacjami) ogólne (publikacje + dane) Uczelniane (dane i linki do danych) Repozytoria danych Repozytorium krajowe (Polska; dane)
 60. 60. Dane: (1) badawcze (2) otwarte RepOD - serwis dla polskiej społeczności akademickiej ➞ ze wszystkich dziedzin nauki ➞ wszystkie formaty plików www.repod.pon.pl
 61. 61. (1) metadane Zbiór danych (2) pliki
 62. 62. Metadane • Tytuł, autor(autorzy), rok wydania, krótki opis… • Link do powiązanej publikacji naukowej • Informacje o finansowaniu badań • Licencja prawna
 63. 63. Pliki • Dowolnie wiele plików w zbiorze • Różnorodność formatów
 64. 64. Prawny status udostępnionych danych • bez licencji: dozwolony użytek • uwolnienie do domeny publicznej (np. Creative Commons Zero) • otwarte licencje (np. Creative Commons)
 65. 65. Ograniczenia prawne w otwieraniu danych • Ochrona prywatności osób (anonimizacja danych) • Dane związane z bezpieczeństwem i obronnością • Ochrona gatunków zagrożonych, ochrona stanowisk archeologicznych… • Ochrona interesów komercyjnych gdy badania były prowadzone we współpracy z partnerem komercyjnym
 66. 66. Zarządzanie danymi badawczymi cykl życiowy danych badawczych
 67. 67. Plan zarządzania danymi (DMP; data management plan) 1. Jakie dane zostaną wytworzone lub zebrane? (co będą zawierać? jakie będą formaty plików? jak dużo będzie danych?) 2. Jak zostaną uporządkowane i opisane? 3. Kwestie etyczne i prawne (kwestie związane z ochroną prywatności, dane niejawne, etc.) 4. W jaki sposób dane zostaną udostępnione? (jak, kiedy, komu) 5. Które dane będą przechowywane długoterminowo? Gdzie, jak długo?
 68. 68. Zarządzanie danymi badawczymi Zaplanowanie badań, tworzenie planu DMP Modyfikacja planu DMP Prowadzenie badań, realizacja planu DMP Zakończenie badań
 69. 69. Jak szukać danych w repozytoriach? w repozytoriach specjalistycznych zwykłe wyszukiwarki internetowe Rejestr repozytoriów
 70. 70. Dodatkowe źródła informacji ● „Otwarty dostęp” Peter Suber ● Poradnik omawiający problematykę praw autorskich: "Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne„ ● Raport „Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza”
 71. 71. Przydatne linki • http://otwartanauka.pl • http://pomocnik.pon.edu.pl • http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje • http://otworzksiazke.pl • https://depot.ceon.pl/ • http://bibliotekanauki.ceon.pl • https://repod.pon.edu.pl/pl/
 72. 72. Dziękujemy! Michał Starczewski m.starczewski@icm.edu.pl Lidia Stępińska-Ustasiak l.stepinska-ustasiak@icm.edu.pl Prezentacja dostępna jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 PL

×