O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

3 хэмжээст объект үүсгэх

3.343 visualizações

Publicada em

Publicada em: Diversão e humor
  • Seja o primeiro a comentar

3 хэмжээст объект үүсгэх

  1. 1. 3 хэмжээст объек үүсгэх Э.Ононтуул
  2. 2. 3 хэмжээст объект үүсгэхBox: Параллелепипед зурах Specify corner of box or [center]<0,0,0>: суурийн тэгш өнцөгтийн эхний булангийн цэгийг оруулах Specify corner or[cube/length]: суурийн тэгш өнцөгтийн эсрэг булангийн цэг оруулах Specify height: өндрийн хэмжээг оруулах Сонголтууд : Cube: бүх талууд нь тэнцүү куб үүсгэнэ. Энд өндрийн хэмжээг оруулж өгнө. Length : өгсөн урт, өргөн, өндрийн хэмжээгээр параллелепипед зурна. Энд уртын хэмжээ, өргөний хэмжээ, өндрийн хэмжээг оруулна.Sphere: Бөмбөлөг зурах Бөмбөлөгийн төв тэнхлэг нь Z тэнхлэгтэй параллель, өргөрөгийн шугамууд нь XY хавтгайд параллель байна. Specify center of sphere<0,0,0>: бөмбөлгийн төвийн цэгийг оруулах Specify radius of share or [Diameter]: бөмбөлгийн радиусын хэмжээг оруулах d сонголт хийж диаметрийг оруулж болно.Cylinder : цилиндр зурах Current wire frame density: isolines=current Specify center point for base of cylinder or [Elliptical]<0,0,0>: цилиндрийн төвийн цэгийг оруулах Specify radius for base of cylinder or [diameter]: цилиндрийн радиусын хэмжээг оруулах эсвэл d сонголтыг хийж диаметрийн хэмжээг оруулах Specify height of cylinder or[center of other end]: өндрийн хэмжээг оруулах Сонголтууд : center of other end – цилиндрийн нөгөө төгсгөлийн төвийн цэгийг оруулах. Энд нөгөө төгсгөлийн төвийн цэг оруулна. Elliptical соголт хийж эллипс суурьтай цилиндр зурна. Энд эллипсийн тэнхлэгийн төгсгөлийн цэгийг өгөх эсвэл с сонголт хийж эллипсийн төвийн цэгийг оруулах, тэнхлэгийн нөгөө үзүүрийн цэгийг оруулах, 2-р тэнхлэгийн үзүүрийн цэг оруулах, цилиндрийн өндрийн хэмжээг оруулах зэрэг өгөгдлүүдийг өгнө. center of other end – сонголтоор цилиндрийн нөгөө үзүүрийн төвийн цэгийг оруулахCone : Конус зурах Current wire frame density: ISOLINES=current Specify center point for base cone or [Elliptical]<0,0,0>: Конусын суурийн төвийн цэгийг оруулах 2
  3. 3. Specify radius for base of cone or [Diameter]: суурийн радиусын хэмжээг оруулах, эсвэл d сонголт хийж суурийн диаметрийн хэмжээг оруулах Specify height of cone or [Apex]: конусын өндрийн хэмжээг оруулах Elliptical сонголтоор конусын үзүүрийн цэгийг оруулна. Apex сонголтоор эллипс суурьтай конус зурна.Wedge : Шаантаг зурах Specify first corner of wedge or [center]<0,0,0>: суурийн тэгш өнцөгтийн эхний цэгийг оруулах Specify corner or [cube/length]: эсрэг булангийн цэгийг оруулах Specify height: өндрийн хэмжээг оруулах Сонголтууд : Cube : босоо болон хэвтээ талууд нь ижил ирмэгүүдтэй шаантаг зурна. Энд уртын хэмжээг оруулах хэрэгтэй. Length : өгсөн урт, өргөн, өндрийн хэмжээгээр шаантаг зурна. Энд уртын хэжээ, өргөний хэмжээ, өндрийн хэмжээ зэргийг оруулна. Center : өгсөн төвийн цэг, өндрөөр нь шаантаг зурна. Энд төвийн цэгийг оруулах, суурийн булангийн цэгийг оруулах, өндрийн хэмжээг оруулах хэрэгтэй. Torus: Цагираг хоолой зурах Specify center of torus<0,0,0>: цагираг хоолойн төвийн цэгийг оруулах Specify radius of torus or[Diameter]: цагирагийн радиусын хэмжээг оруулах эсвэл d сонголт хийж диаметрийн хэмжээг оруулах /хэрэв цагирагийн радиусын хэмжээг хасах утгатай өгвөл Америк хөлбөмбөгийн бөмбөгтэй ижил хэлбэртэй бие үүснэ./ Specify raius of tube or [diamemer]: хоолойн радиусын хэмжээг оруулахExtrude: Хоёр хэмжээст объектод өндөр өгч 3 хэмжээст биет үүсгэх Өөрөөр хэлбэл энэ командаар 2 хэмжээст объектын зузааныг зааж өгнө. Зузааныг нь зааж өгөхдөө өндрийн хэмжээ болон нарийсах өнцгийн хэмжээг өгнө. Энэ команд ашиглахын өмнө 2 хэмжээст объектуудаа нэгтгэж нэг объект болгон битүү хүрээ үүсгэсэн байна. (boundary, region, pedit командуудыг ашиглаж болно. ) уг командыг 3 хэмжээст объектын нэг төл, битүү полилайн, олон талт, тойрог, эллипс, битүү сплайн, цагираг, битүү хүрээнүүдэд ашиглаж болно. Current wire frame density: isolines=current Select objects: зузаан өгөх объектуудаа тэмдэглээд enter дарах Specify height of extrusion or [path]: зузааны хэмжээг оруулах Specify angle of taper for extrusion <0>:нарийсах өнцгийн хэмжээг /-900..+900/ оруулах 3
  4. 4. Сонголтууд: Path : зааж өгсөн чиглүүлэгчийн дагуу ижил өндөртэйгээр объектод зузаан өгнө. Энд чиглүлэгчийг заах хэрэгтэй. Чиглүүлэгч нь хэрчим, полилайн, сплайн, тойрог, нум, эллипс байж болох бх объекттой нэг хавтгай дээр байж болохгүй.Revolve: 2 хэмжээст объектоор эргэлтийн бие үүсгэх Битүү полилайн, олон талт, тойрог, эллипс, битүү сплайн, цагираг, битүү эргэлтийг биеийг үүсгэх боломжгүй. Current wire frame density isolines=current Select objects: эргүүлэх объектыг тэмдэглэх Specify start point for axis of revolution or define axis by [object/x (axis)/y(axis)]: эргүүлэх тэнхлэгийн эхний үзүүрийн цэгийг оруулах эсвэл сонголтуудаас хийх Specify endpoint of axis: нөгөө үзүүрийн цэгийг заах Specify angle of revolution<360>: эргүүлэх өнцгийн хэмжээг оруулах Сонголтууд : Object: эргүүлэх тэнхлэгээр өмнө зурагдсан нэг хэрчим эсвэл полилайны нэг хэсгийг сонгоно. Энд тэнхлэг болох объектыг сонгох, эргэлтийн өнцгийн хэмжээг оруулна. X – эргэлтийн тэнхлэгээр Х тэнхлэгийг авна. Y – эргэлтийн тэнхлэгээр У тэнхлэгийг авна.Union: 3 хэмжээст объектуудын нэгдлээс цул биет үүсгэхSelect objects: нэгтгэх биетүүдээ тэмдэглээд enter дарна.Subtract: 3 хэмжээст объектуудын ялгавараас цул биет үүсгэхSelect solids and regions to subtract from…Select objects: хасагдах объектуудаа тэмдэглээд enter дарахSelect the regions or solids to subtract from the first selection set.Select solids and regions to subtract…хасах объектуудаа тэмдэглээд enter дарахIntersect: 3 хэмжээст объектуудын огтлолцлоос цул биет үүсгэхSelect objects: огтлолцуулах объектуудыг тэмдэглээд enter дарах 4

×