Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

ikili kodlama teorisi.pptx

  1. İKİLİ KODLAMA TEORİSİ HAZIRLAYAN Ömer Faruk DİLBER Doç. Dr. Ağah Tuğrul KORUCU
  2.  İkili kodlama Teorisi, Bir biliş teorisi olan ikili kodlama teorisi Western Ontario Üniversitesinden Allan Paivio tarafından 1971 yılında öne sürülmüştür.  Bu teoriyi geliştirirken Paivio zihinsel imaj oluşumunun öğrenmeye yardımcı olduğu fikrini kullanmıştır.
  3. Paivio’ya göre, bir kişinin öğrenilen materyalin derinine inmesinin iki yolu vardır: sözlü bağlantılar ve imaj. İkili kodlama teorisi duyusal imajın ve sözlü bilginin her ikisinin de bilgiyi temsil etmek için kullanıldığını varsayıyor Hem imaj hem sözlü kodlar bilgiyi hatırlamada kullanılabilir.
  4. İkili kodlama teorisinin sınırlarıyla ilgili tartışmalar bulunmaktadır. İkili kodlama teorisi, bilişe kelime ve imaj dışında bir şeyin aracı olması ihtimalini göz önünde tutmaz. Kelime ve imajların öğeleri hatırlamamızdaki tek yol olup olmadığını belirlemek adına yeterince araştırma yapılmamıştır ve farklı türde kodlar bulunursa bu teori doğruluğunu korumaz.
  5. İkili kodlama teorisinin bir başka kısıtlamasıysa sadece insanların konseptlerin bağlantılarını tanımlamaları istenen testlerde geçerli olmasıdır. Bir kelime ve bir imaj arasında bağlantı kurulamadığında kelimeyi farklı bir zamanda hatırlayıp kelimeye erişmek çok daha zordur. Bu durumun ikili kodlama teorisinin geçerliliğini kısıtlamasına rağmen, teori geniş durumlar kapsamında geçerli olup hafızayı iyileştirmek için kullanılabilir.
  6. Kod Türleri Benzer Kodlar Görüntüleri zihinsel olarak temsil etmek için kullanılır. Benzeyen kodlar, temsil edilen şeyin temel algısal özelliklerini tutar, böylece zihnimizde oluşturduğumuz görüntüler fiziksel uyarana oldukça benzer. Ağaçlar, nehirler gibi çevremizde gözlemlediğimiz fiziksel uyaranların neredeyse bire bir temsilleridir.
  7. Kod Türleri Sembolik Kodlar Kelimeleri zihinsel olarak temsil etmek için kullanılır. Bir şeyi algısal olarak temsil etmekten ziyade kavramsal olarak ve bazen de keyfi olarak temsil ederler. Bir saatin, zamanı göstermesi için sayı formunda bilgiyi temsil etmesi gibi sembolik kodlar da bilgiyi zihnimizde, çeşitli fikirleri temsil etmesi için kelimeler, kelimelerin birleşimi gibi keyfi sembollerle gösterir. Her sembol (x, y, 1, 2 gibi) kendisi dışında bir şeyi keyfi olarak temsil edebilir.
Anúncio