Anúncio

gagne.pptx

26 de Mar de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Último(20)

gagne.pptx

 1. GAGNE DOKUZ ADIM KURAMI HAZIRLAYAN Ömer Faruk DİLBER Doç. Dr. Ağah Tuğrul KORUCU
 2. Dikkat çekme • İnsanların aynı anda birden fazla şeye dikkat edemeyeceği için öğrencinin dikkatinin öğrenilecek konu, davranış ve yapılacak faaliyetler üzerinde yoğunlaşılması önemlidir.
 3. Hedeften Haberdar Etme • Amacın önceden duyulması yönetim mekanizmasını harekete geçirir ve kişide beklentilerin oluşmasına yardımcı olur. Bu durumda öğrenci konu dışına çıkmaktan kurtarılır, hatta konu üzerinde iyice yoğunlaşmasını sağlar. Ayrıca öğrenilecek yeni bilgiler, eski bilgilerin de hatırlanmasını kolaylaştırır.
 4. Ön Koşul Öğrenmeleri Hatırlatma • Eğitimde ilerleme bilgileri birbiri üstüne ekleyerek çizgisel bir şekilde olmaktadır. Daha önceden kazanılmış bilgi ve becerilere bağlı olarak kazandırılacak yeni bilgi ve beceriler belirlenerek öğrencilere sunulur. Bu aşamada eksiklikler yeni öğrenilecek bilgi ve becerileri olumsuz yönde etkiler.
 5. Uyarıcı Materyal Kullanma • Öğretim hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olacak, öğrencilerin dikkati çekip etkisi altına alan uygun uyarıcılar seçilerek, öğrencilere aktarılır.
 6. Öğrenmede Rehber Olma • Öğrenmenin tam olarak gerçekleşebilmesi için öğrenciye birtakım ipuçları vererek ona geçici bir yardımda bulunmak, onu yönlendirmek bu olayın özünü oluşturur. Ancak yaptığımız yönlendirmeler öğrencinin cevabı kendisi bulacak biçimde olmalıdır.
 7. Performansa Bakma • Öğrenciye yeni davranışlar öğretildikten sonra bu davranışın ne derece kazandıklarının yoklanması gerekmektedir. Öğrenciye yazılı, sözlü sorular sorarak davranışı test edilmelidir.
 8. Dönüt Sağlama • Birçok kazanım ve hedeflenen davranış geri bildirimle anlam taşır ve böylelikle daha kalıcı öğrenme meydana gelir. Geri bildirim genelde gülümseme, yüz mimikleri, el ve beden hareketleri baş sallama gibi değişik davranışlarla verilebilir.
 9. Değerlendirme • Öğretmenler değerlendirmelerini kesinlikle birkaç davranışa bakarak, belirli ölçeklere ve kriterlere göre yapmalıdır. Yöntem olarak informal yollarla birkaç davranış gözlemlendikten sonra öğrenmenin gerçekleştiği söylenebilir, ancak formel yollarla da izleme testleri ve sistemli çalışmalarla değerlendirme yapılmalıdır.
 10. Kalıcılığı Sağlamak • Sabit ya da değişken aralıklarla öğrenilenlerin tekrar edilmesi öğrenmedeki kalıcı arttırmaktadır. Bu süreçte bilgi kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılır. Öğrenmeden bir süre sonra yapılan tekrarlar, öğrenmenin hemen ardından yapılan tekrarlardan daha etkilidir.
 11. Transfer ve kalıcılığı en iyi şekilde sağlamak için: • Öğrettiğiniz bilgi ile okul dışındaki günlük yaşam arasındaki bağı öğrencilerinize göstermelisiniz. Hatırlayın “hocam ben bu matematiği bir daha nerede kullanacağım” … • Öğrenciler yeni bilgiyi sağlam temeller üzerine oturtmalı. Geçmiş ve yeni bilgiler bağdaştırılarak anlamlı bir öğretim yapılmalı.
 12. Transfer ve kalıcılığı en iyi şekilde sağlamak için: • Öğrettiğiniz bilgiler arasındaki ilişkiyi her fırsatta vurgulamalısınız. Hatta sadece bir ders değil, bilginin başka derslerde öğretilen bilgilerle de ilişkisi, benzerlikleri gösterilmelidir. • Yukarıda da bahsettiğim üzere aralıklı tekrarlar yapmaya özen göstermelisiniz. Ders esnasında da sorular sorarak tartışmaya yol açarsanız bilgi bilişsel düzeyde üst basamaklara doğru ilerleyecektir.
Anúncio