Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Introduccio agilisme

 1. Oliver Hernàndez Valls
 2. Introducció a l'Agilisme
 3. rontem un projecte infor
 4. Presa de requeriments Anàlisis Disseny Implementació Testeig Posta en producció En el model en cascada Tots els requeriments són igual d'importants
 5. Agilisme
 6. Individus i interaccions per davant de processos i eines Programari funcional per davant de documentació comprensiva Col·laboració amb el client per davant de negociacions contractuals Resposta al canvi per davant de seguir un pla Agilisme
 7. http://www.agilemanifesto.org Agilisme
 8. Desenvolupament iteratiu Comencem per lo més essencial és a dir prioritzem segons valor Funcionalitat bàsica però complerta apunt per producció Anem afegint funcionalitats una vegada completada la funcionalitat anterior Fem un nou pas una vegada tenim el pas anterior assentat
 9. Una vegada venuda la moto...
 10. Agilisme Scrum XP Kanban Lean
 11. Scrum Compromís vs implicació
 12. Pigs <<executors>> Chickens <<enablers>> Un aspecte important de les visions Àgils és la pràctica d'involucrar usuaris, departaments operatius i clients en diferents parts del desenvolupament per tal que aportin feedback a l'equip.
 13. ? ? ? ? ?
 14. Scrum == melé
 15. Qui és qui a la melé? Membres core (porcs) Product owner: representant del client. És el responsable de qu Equip: responsable de produir. S'autogestiona. ScrumMaster: És el responsable d'eliminar els impediments que
 16. Product Owner Representa als inversors, i en comparteix la visió! És el responsable de maximitzar el valor del projecte Accepta/Rebutja funcionalitats Gestiona el Backlog del producte Defineix i prioritza funcionalitats
 17. Product Owner
 18. Scrum master S'assegura que el procés es segueix de la forma Ha d'eliminar els impediments que obstaculitzen No és el líder de l'equip, però hi fa respectar les https://www.youtube.com/watch?v=P6v-I9VvTq4
 19. L'equip scrum Autoorganitzat Amb poder de decisió
 20. El millor equip Gent motivada i implicada Personal qualificat Persones comunicativesInterdisciplinar (no tothom pot fer-ho tot)
 21. Elements de l'Scrum
 22. Product backlog Llista única i ordenada per importància amb les histò Conté el “Què s'ha de construir?” Les històries corresponen a funcionalitats/característ Gestionada per un únic product owner. És l'únic que
 23. Reunió de planificació de l'sprint Què negociem? abast estimació importància Assignacions Del responsable del producte Abast Importància De l'equip Estimació
 24. Planificant l'sprint
 25. La velocitat estimada Velocitat estimada d'un sprint (dies-home disponibles) x (dedicació)= velocitat Dedicació a l'últim sprint dedicació= (velocitat actual) / (dies-home disponibles) Exemple 18 punts / 45 dies-home= 40% de dedicació 50 dies-home x 40% dedicació = 20 punts
 26. Fi de la planificació
 27. Seguiment Diari
 28. La demo
 29. Reunió de millora Ajustem contínuament per tal de trobar el millor ritme possible
 30. Valors amb què es basa Scrum Focus. Com que tenim clares les coses prioritàries i a cada iteració treballem en un conjunt reduït de t
 31. Valors amb què es basa Scrum Coratge. L'SM té el coratge de protegir i guiar l'equip. El PO té el coratge de decidir què és el que aporta més valor al producte independentmen L'equip ha de tenir el coratge de comprometre's agressivament amb el màxim de feina qu
 32. Valors amb què es basa Scrum Transparència. Tothom dona visibilitat al que li correspon, Per tal de poder prendre decisions el més aviat possible El PO té un backlog prioritzat L'equip amb el plafó de tasques i el burndown.
 33. Valors amb què es basa Scrum Compromís. Com que tenim un major control sobre les nostres decisions, estem més compromesos amb l'è
 34. Valors amb què es basa Scrum Esperit obert. Inspecció i adaptació Tothom està obert a acceptar canvis, alternatives i noves idees. Tothom està obert a comentar problemes i coses a millorar per tal de poder-les adreçar. És a dir, corregim sobre la marxa
 35. Valors amb què es basa Scrum Respecte. Compartim èxits i fracassos, això fa que ens ajudem i respectem mútuament. També ens hem
 36. Quins eren el principis #4 i #6 del manifest àgil?
 37. Agilisme Scrum XP Kanban Lean
 38. Què vol resoldre el Kanban?
 39. Kanban: dividim les tasques en subtasques “assequibles”
 40. Kanban: definim el procés a seguir fins a tancar una tasca
 41. Els límits per columna ens ajuden a trobar colls d'ampolla
 42. Un altre taulell de Kanban
 43. Que tingueu un bon Scrum Oliver Hernàndez Valls oliver.hv@coditramuntana.com
Anúncio