O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

ข นตอนการต_ดต__ง โปรแกรม windows 8 บน vmware

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

ข นตอนการต_ดต__ง โปรแกรม windows 8 บน vmware

 1. 1. อันดับแรกคลิกที่ตัวโปรแกรมที่ได้ติดตั้งไว้ที่ หน้า Desktop
 2. 2. เมื่อคลิกเปิดโปรแกรม Vmware Worktation9 แล้วจะปรากฏ หน้าต่างดังรูป หลังจากนั้นให้คลิกเลือกที่ Create a New Virtual Machine
 3. 3. หลังจากนั้นให้เลือกที่ คลิกที่ช่อง Typical เมื่อทําการคลิกเรียบร้อยแล้วให้ กดคลิกที่คําสั่ง Next เพื่อทําหน้าถัดไป
 4. 4. จากนั้นให้เลือกที่ I will install operating system later. จากนั้นให้คิกที่คําสั่ง Next เพื่อทําหน้าถัดไป
 5. 5. จากนั้นให้เลือกที่ช่องของโปรแกรม Microsoft เพื่อทําการเลือก โปรแกรม windows ในที่นี้จะสาธิตการลง Windows 8 จากนั้น คลิกที่คําสั่ง Next เพื่อทําหน้าถัดไป
 6. 6. จากนั้นให้ทําการ Browse เพื่อจัดเก็บไฟล์ ข้อแนะนําควรจัดเก็บไว้ใน Drive ที่มีหน่วยความจํามากๆ จากนั้นให้คลิกที่คําสั่ง Next เพื่อทําหน้าถัดไป
 7. 7. ให้กดคลิกที่ช่องที่ สอง จากนั้นกด Next เพื่อทําหน้าถัดไป
 8. 8. กดคลิกที่คําสั่ง Customize Hardware
 9. 9. ทําการเลือก Memory ว่าต้องการให้ไฟล์มีขนาดการจัดเก็บเท่าไร ควรจะ เลือกให้อยู่ในช่วง 2 GB จากนั้น คลิด OK
 10. 10. คลิกที่ปุ่ ม Finish
 11. 11. คลิกเลือกที่ Power on this virtual machine
 12. 12. จะมาปรากฏในส่วนของหน่วยความจําในเครื่อง
 13. 13. เปลี่ยน Processor เป็น 1 และ 2 ตามลําดับ กด OK
 14. 14. มาในส่วนของหน้าต่าง CD/ DVE ให้คลิกเลือกที่ ปุ่ ม Browse จากนั้น เลือกไฟล์ที่เป็นชื่อ ISO หลังจากนั้นคลิกปุ่ ม OK
 15. 15. ให้รอโปรแกรมอัพโหลด
 16. 16. สําหรับหน้าต่างนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้ทําการกด Next เพื่อไปหน้าถัดไป
 17. 17. ให้กดคลิกที่ปุ่ ม Install now เพื่อทําการติดตั้งโปรแกรม
 18. 18. ให้กดเช็คถูกที่ช่องด้านล่าง หลังจากนั้นคลิกปุ่ ม Next เพื่อทําหน้าถัดไป
 19. 19. ให้เลือกกล่องข้อความด้านล่างเท่านั้น
 20. 20. ให้เลือกที่ช่อง Drive options จากนั้น คลิกที่ ปุ่ ม Next
 21. 21. คลิกที่ New เพื่อสร้าง Drive ใหม่ จากนั้น คลิกปุ่ ม Next
 22. 22. ให้กรอกขนาดของ Drive ที่ต้องการ จากนั้นให้ คลิดที่ ปุ่ ม Apply
 23. 23. คลิกเลือกที่ Drive ที่ Drive สุดท้าย จากนั้น คลิกที่ New เพื่อทําการ สร้าง Drive ขึ้นมาใหม่
 24. 24. จากนั้นให้คลิกที่ ปุ่ ม Apply
 25. 25. ให้ท่านเลือก Drive ที่ต้องการจะติดตั้ง Windows จากนั้นให้คลิกที่ ปุ่ ม Next
 26. 26. จะปรากฏหน้าต่างเล็กขึ้นมาให้ กดที่ ปุ่ ม Ok เลย
 27. 27. เมื่อปรากฏหน้าต่างนี้ ให้รอจนกว่าโปรแกรมจะประมวลผลและลงข้อมูลการ ติดตั้งโปรแกรมจนเสร็จสิ้น
 28. 28. เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วให้ทําการเลือกสีพื้นหลังของโปรไฟล์ได้ตามที่ต้องการ
 29. 29. สร้างชื้อ PC name ที่เราต้องการลงในช่อง Pc name จากนั้น คลิกที่ ปุ่ ม next
 30. 30. คลิกที่ ปุ่ ม Use express settings
 31. 31. เลือกข้อความด้านล่าง จาดนั้นคลิกที่ ปุ่ ม Next
 32. 32. เลือกที่คลิกที่ ปุ่ ม Local account
 33. 33. ให้กรอกข้อความลงในกล่องข้อมูลให้ครบทุกช่อง จากนั้นคลิกที่ ปุ่ ม Finish เป็นการจบสิ้นขั้นตอนในการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว
 34. 34. ให้รอเพื่อทีโปรแกรมจะสาธิตการเข้าใช้งานโปรแกรม เพื่อให้ผู้ใช้ได้ใช้งาน โปรแกรมได้ดียิ่งขึ้น
 35. 35. เป็นการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ให้ผู้ใช้เข้าเล่นโปรแกรมและใช้งานได้ตามปกติ โดย การกดตาม สไลด์โชว์ ที่ปรากฏในหน้าจอ
 36. 36. อ้างอิง จากการติดตั้งโปรแกรม VMware.Workstation.v9 ด้วยตนเอง

×