Consegue o teu soño

236 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
236
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
3
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Consegue o teu soño

 1. 1. Esta presentación estEsta presentación estáá sincronizada con lasincronizada con la música.música. No hagas clicNo hagas clic ya que avanzarya que avanzaráá automáticamente.automáticamente. CONSEGUE O TEU SOÑOCONSEGUE O TEU SOÑO Mahatma GandhiMahatma Gandhi
 2. 2. Segue firme nas túasSegue firme nas túas actitudesactitudes e perseverante no teue perseverante no teu idealideal..
 3. 3. Pero segue paciente,Pero segue paciente, non pretendas quenon pretendas que todo chegue inmediatamente.todo chegue inmediatamente. Hai tempo para todo, e todo o que é teu,Hai tempo para todo, e todo o que é teu, virá ás túas mansvirá ás túas mans no momento oportuno.no momento oportuno.
 4. 4. Aprende a esperar o momento exacto para recibir osAprende a esperar o momento exacto para recibir os beneficios que reclames.beneficios que reclames. Espera con pacienciaEspera con paciencia que maduren os froitos para poderque maduren os froitos para poder apreciar debidamente a súa dozura.apreciar debidamente a súa dozura.
 5. 5. Non sexasNon sexas escravoescravo dodo pasadopasado e dose dos recordosrecordos tristes.tristes. Non remexasNon remexas unhaunha feridaferida que estáque está cicatrizada.cicatrizada. Non lembresNon lembres doresdores ninnin sufrimentos antigos.sufrimentos antigos. OO que vai pasar, vai pasar!que vai pasar, vai pasar!
 6. 6. De agora en diante procura construír unha vida novaDe agora en diante procura construír unha vida nova, dirixida hacia arriba e camiña cara a adiantedirixida hacia arriba e camiña cara a adiante sen mirar atrás.sen mirar atrás.
 7. 7. Fai como o sol que nace cada día,Fai como o sol que nace cada día, sen recordar a noite que xa pasou.sen recordar a noite que xa pasou. Soamente contempla a meta e non miresSoamente contempla a meta e non mires canto é difícil conseguila.canto é difícil conseguila. Non te preocupes do que fixeches,Non te preocupes do que fixeches, camiña no ben quecamiña no ben que podes facer.podes facer. Non te culpes polo que fixeches, maisNon te culpes polo que fixeches, mais decídete a cambiar.decídete a cambiar.
 8. 8. Non trates de que os outros cambien,Non trates de que os outros cambien, segues sendo ti o responsable da túa propia vida e trata de cambiar ti.
 9. 9. Deixa que o amor te toque eamor te toque e non tenon te defendas del.defendas del. Vive cada día,Vive cada día, aproveita o paso para o ben e deixa que o futuroaproveita o paso para o ben e deixa que o futuro chegue ao seu tempo.chegue ao seu tempo. Non padezas polo que vén,Non padezas polo que vén, recorda que cada día ten o seurecorda que cada día ten o seu propio afánpropio afán.
 10. 10. Achégate a alguén para compartir as túas loitas cara aAchégate a alguén para compartir as túas loitas cara a liberdade;liberdade; unha persoa que te entenda, teunha persoa que te entenda, te oriente e te acompañe no camiño.oriente e te acompañe no camiño.
 11. 11. Se a túa felicidade e a túa vida dependen dunha outraSe a túa felicidade e a túa vida dependen dunha outra persoa,persoa, despréndete dela e estímaa,despréndete dela e estímaa, sen pedir ningún cambio.sen pedir ningún cambio.
 12. 12. Aprende aAprende a mirarte con amor e respectomirarte con amor e respecto, pensa na túa vida, pensa na túa vida como encomo en algunha cousa preciosa.algunha cousa preciosa. Comunica ao teu redor aComunica ao teu redor a alegría que hai dentro de ti.alegría que hai dentro de ti.
 13. 13. Que a túaQue a túa alegría sexa contaxiosa e vivaalegría sexa contaxiosa e viva para expulsarpara expulsar a tristeza de todos os que te rodean.a tristeza de todos os que te rodean.
 14. 14. A alegría é un raio de luz que ha deA alegría é un raio de luz que ha de permanecer sempre acesopermanecer sempre aceso Iluminando todos os nosos actos e servindo de guíaIluminando todos os nosos actos e servindo de guía a todos os que achegan a nósa todos os que achegan a nós.
 15. 15. Se no teu interior hai unha luz e deixas abertes as ventás da túa alma, por medioSe no teu interior hai unha luz e deixas abertes as ventás da túa alma, por medio da alegría, todos os que pasen pola rúa en tebras,da alegría, todos os que pasen pola rúa en tebras, serán iluminados polaserán iluminados pola túa luz.túa luz. Traballo é sinónimo de nobreza.Traballo é sinónimo de nobreza.
 16. 16. Non menosprezes o traballo que te toca realizar na vida.Non menosprezes o traballo que te toca realizar na vida. O traballo ennobrece a aqueles que o realizan con entusiasmo e amor.traballo ennobrece a aqueles que o realizan con entusiasmo e amor. Non existen traballos humildes.Non existen traballos humildes.
 17. 17. Os traballos soamente se distinguen por ser realizados ben ouOs traballos soamente se distinguen por ser realizados ben ou malamente.malamente. Dá valor ao teu traballo, realizándoo con amor e afecto e así teDá valor ao teu traballo, realizándoo con amor e afecto e así te valorarás a ti mesmo.valorarás a ti mesmo. Deus creounos para realizar un soño,Deus creounos para realizar un soño, Vive para el, intenta conseguilo.Vive para el, intenta conseguilo.
 18. 18. Poñamos a vida niso, e se acaso non podemos, pode ser que necesitemos horasPoñamos a vida niso, e se acaso non podemos, pode ser que necesitemos horas para coller azos no camiño epara coller azos no camiño e experimentar un cambio radical nasexperimentar un cambio radical nas nosas vidas.nosas vidas.
 19. 19. Así, con outro aspecto, con outras possibilidades e coa grazaAsí, con outro aspecto, con outras possibilidades e coa graza de Deus, farémolo.de Deus, farémolo. Non te deas por vencido, pensa que se Deus che deu a vida, é porque sabe que tiNon te deas por vencido, pensa que se Deus che deu a vida, é porque sabe que ti podes con ela.podes con ela.
 20. 20. O éxito na vida non se mede polo que conseguiches,O éxito na vida non se mede polo que conseguiches, senón polossenón polos obstáculos que tiveches que vencer no camiño.obstáculos que tiveches que vencer no camiño.
 21. 21. ““Goza ao máximo todos e cada día como se fosenGoza ao máximo todos e cada día como se fosen os últimos da túa vida”.os últimos da túa vida”.
 22. 22. Que Deus te bendiga sempre!Que Deus te bendiga sempre! COMPARTE ESTA MENSAXE COS TEUS AMIGOSCOMPARTE ESTA MENSAXE COS TEUS AMIGOS Textos:Textos: Fotografías:Fotografías: Música:Música: Hecho en:Hecho en: Traduit al catalàTraduit al català:: De la Web / Mahatma GandhiDe la Web / Mahatma Gandhi De la Web / Naature Photos By Hamad DarwishDe la Web / Naature Photos By Hamad Darwish Gheorghe Zamfir_O Mio Bambino.WavGheorghe Zamfir_O Mio Bambino.Wav VenezuelaVenezuela àvia suspi (Barcelona)àvia suspi (Barcelona)

×