Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

PT3 Penataran Rubrik Penskoran.ppt

 1. Pentaksiran Tingkatan 3 [ PT3 ] Rubrik Penskoran Disediakan oleh Encik Yu Kong Hwo Ketua Pentaksir Kebangsaan
 2. Rangkuman Rubrik Penskoran 1. Perancangan untuk melaksanakan tugasan [ 10 markah ] 2. Proses awal pelaksanaan tugasan [ 20 markah ] 3. Penulisan pelaporan tugasan [ 70 markah ]
 3. Perancangan Melaksanakan Tugasan [ 10 markah ] Jadual Kerja / Senarai Semak Bil 1 2 3 Perkara Menerima tugasan daripada guru Membuat catatan semasa mendengar taklimat Menetapkan tajuk Tarikh 24 Jun 2014 25 Jun 2014 25 Jun 2014 4 5 Mencari bahan sumber di perpustakaan Membuat perancangan kajian 26 Jun 2014 26 Jun 2014
 4. Perancangan Melaksanakan Tugasan Jadual Kerja / Senarai Semak Bil 6 7 8 Perkara Menyediakan kerangka penulisan laporan Mencari pengisian untuk menulis pelaporan Menyediakan ilustrasi yang bervariasi Tarikh 27 Jun 2014 27 Jun 2014 27 Jun 2014 9 10 Menulis pelaporan mengikut format Membuat kemasan bersama-sama rakan 1-17 Jul 2014 18 Jul 2014
 5. Perancangan Melaksanakan Tugasan [ Objektif Kajian = dihuraikan + berkaitan dengan tajuk tugasan ] Nyatakan dan huraikan tiga objektif kajian Panduan Menulis Objektif Kajian 1. Kajian ini membolehkan saya mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah seperti mengumpul, mengelas, mentafsir bahan sumber mengenai ……..di negara kita 2. Saya mendapat pengetahuan mendalam tentang …….yang terdapat dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. 3. Kajian ini memberi pengalaman langsung kepada diri saya tentang persediaan yang perlu dibuat sebelum mengendalikan sesi temu bual dengan orang sumber.
 6. Perancangan Melaksanakan Tugasan [ Menetapkan Kaedah Kajian ] Kaedah Kajian = menyatakan kaedah + proses kerja Mana-mana tiga kaedah Saya telah menggunakan kaedah penyelidikan perpustakaan untuk menjalankan kajian ini. Saya telah memperoleh beberapa buah buku ilmiah berkaitan dengan tajuk kajian saya. Bahan-bahan ini saya kumpulkan untuk dirujuk semasa menulis pelaporan kajian.
 7. Kaedah Kajian Analisis Dokumen Kaedah Audio Visual Penyelidikan Perpustakaan Temu Bual Melayari Internet Lawatan dan Pemerhatian
 8. Perancangan Melaksanakan Tugasan [ Menetapkan Tajuk ] Berpandukan arahan dalam tugasan yang disediakan oleh LPM dan menyatakan aspek kajian secara Khusus. Tugasan: Isu-isu serantau yang menggugat semangat permuafakatan ASEAN
 9. Perancangan Melaksanakan Tugas Menyediakan Kerangka Kasar Penulisan Bil 1 Isu-Isu Serantau Pengambilan pembantu rumah Indonesia. Pengisian Skop Kajian Penderaan pembantu rumah/majikan bertindak kejam/mengeruhkan hubungan diplomatik/mengatur pertemuan pemimpin Malaysia-Indonesia 2 3 . Masalah jerebu. .Penyeludupan di sempadan Malaysia-Thailand Hutan di Sumatera/pembakaran terbuka/ membersihkan tanah pertanian/menjimatkan kos/menjejaskan kualiti udara/jangkitan penyakit/pembenihan awan bersama Penyeludupan barang keperluan dan diesel/mencari keuntungan/kuat kuasa undang-undang yang lemah/merugikan Malaysia/mencabar kewibawaan imigresen/ menubuhkan pasukan pemantau sempadan dan membuat rondaan bersama
 10. Perancangan Melaksanakan Tugasan [ Menyatakan Sumber ] Disenaraikan secara umum bahan-bahan sumber yang digunakan dalam mencari pengisian tugasan. Pengisian untuk skop kajian hendaklah bersesuaian dengan tugasan yang dibekalkan oleh LPM. Cukup cakup pengisian yang disediakan menepati tajuk dan kehendak tugasan.
 11. Senarai bahan sumber: 1. Encik Loh Seth Heng, ASP bahagian jenayah balai polis Sekinchan, Selangor. 2. Nordin Sufian, penulis rencana “Aktiviti Penyeludupan di Sempadan”, majalah MASTIKA. Contoh Penulisan:
 12. Proses Awal [ 20 markah ] Berdasarkan cakupan dan rangkuman dalam kerangka kasar penulisan yang disediakan oleh calon. Berdasarkan kepelbagaian dan kesesuaian sumber- sumber yang disenaraikan oleh calon secara kasar.
 13. Menulis Pelaporan
 14. Menulis Tajuk Kajian: Isu-isu serantau yang menggugat semangat permuafakatan ASEAN. Menulis bahagian pengenalan: ASEAN sentiasa menghadapi isu-isu serantau. Isu-isu ini akan menguji semangat permuafakatan ASEAN. Malaysia selaku anggota ASEAN cuba mencari penyelesaian terbaik untuk menangani isu-isu yang melibatkan anggota ASEAN. Antara isu yang terbabit adalah berkaitan dengan isu pembantu rumah, pencemaran alam dan keselamatan di sempadan bersama.
 15. Kerangka penulisan pelaporan berdasarkan tugasan 1. Isu serantau yang menggugat semangat permuafakatan ASEAN: a) Fakta [ isu yang dinyatakan ] b) Huraian [ penjelasan lanjut tentang isu berkaitan ] c) Contoh [ tidak wajib / sertakan jika ada ] 2. Menghuraikan faktor yang mencetuskan sesuatu isu serantau: a) Fakta [ faktor yang dinyatakan ] b) Huraian [ penjelasan lanjut tentang setiap faktor ] c) contoh [ tidak wajib / sertakan jika ada ]
 16. Kerangka penulisan pelaporan berdasarkan tugasan 3. Kesan sesuatu isu kepada semangat permuafakatan ASEAN: Membuat huraian tentang kesan isu berkaitan. 4. Langkah mengatasi sesuatu isu. Menghuraikan langkah yang diambil untuk mengatasi isu berkaitan.
 17. Contoh Penulisan Isu Serantau – Masalah Jerebu Masalah jerebu merupakan satu isu serantau yang menggugat semangat permuafakatan ASEAN. Masalah jerebu melibatkan negara serantau yang bergabung dalam ASEAN. Masalah jerebu biasanya berlaku antara bulan Mac hingga Jun iaitu ketika kemuncak musim kemarau. Masalah jerebu berpunca daripada pembakaran kawasan hutan di pulau Sumatera. Peladang-peladang di sana membersihkan tanah pertanian dengan membakar sisa-sisa pokok yang ditebang. Satu lagi punca masalah jerebu ialah aktiviti pertanian pindah. Para petani meneroka tanah pertanian dengan membakar hutan sedia ada. Lagipun kaedah ini dianggap paling menjimatkan kos.
 18. Contoh Penulisan Isu Serantau – Masalah Jerebu Masalah jerebu telah mengakibatkan aktiviti luar bilik darjah tidak boleh dijalankan di sekolah saya. Murid-murid terpaksa memakai penutup mulut apabila keluar dari bilik darjah. Indeks pembacaan udara di beberapa kawasan tidak tidak sihat. Rakyat mudah dijangkiti penyakit seperti sesak nafas dan sakit mata. Kapal-kapal sukar berlabuh kerana jarak penglihatan yang rendah. Pelabuhan Singapura dan Kelang terjejas teruk kerana aktiviti pengendalian kargo tidak dapat dijalankan dan mengakibatkan kerugian. Masalah ini juga boleh menjejaskan hubungan antara negara anggota ASEAN apabila berlaku tuduh-menuduh antara satu sama lain.
 19. Contoh Penulisan Isu Serantau – Masalah Jerebu Dato’ Seri G. Palnivel, Menteri Alam Sekitar Malaysia telah dihantar Ke Indonesia untuk mencari jalan mengatasi masalah jerebu. Beliau telah bertemu dengan rakan sejawatan dari Indonesia untuk mencari penyelesaian bersama. Hasilnya projek pembenihan awan di kawasan yang dilanda pembakaran telah diusahakan oleh Malaysia, Indonesia dan Singapura. Ketiga-tiga negara ini mengeluarkan belanja untuk projek berkenaan. Negara kita juga akan mendenda syarikat Malaysia yang membuka ladang-ladang di Sumatera dengan melakukan pembakaran untuk membersihkan tanah pertanian.
 20. Rumusan Bil 1 Aspek Pengetahuan Huraian Ilmu pengetahuan yang diperoleh calon hasil daripada kajian yang dijalankan. Pengetahuan tersebut memperkukuh pemahaman calon tentang kajian berkenaan 2 3 . Iktibar [ diri/bangsa/negara] .Harapan Pengajaran yang dapat memberi kesedaran kepada calon dan mewujudkan rasa keinsafan dalam diri. Pendirian calon tentang prospek masa depan yang lebih baik dan boleh memberi manfaat secara positif. Kepelbagaian [ P + I + H ] dan dihuraikan dengan jelas.
 21. Rujukan [ mana-mana tiga kategori bahan rujukan dan ditulis mengikut format yang betul ]
 22. Jenis Sumber Spefikasi Buku ilmiah Jurnal Nama pengarang/tahun terbit/ tajuk buku/tempat terbit/ penerbit Nama pengarang/tajuk/ tahun Akhbar Nama akhbar/tarikh penuh [ 16 Nov 2014 ] diikuti halaman Majalah Nama majalah/tarikh penuh [ 12 Mac 2014 ] diikuti halaman Ensiklopedia Tajuk/jilid/tahun
 23. Jenis Sumber Spefikasi Orang sumber Melawat tempat kajian Nama/umur/alam Salinan IC tidak diperlukan Nama tempat/bangunan/ alamat penuh Internet Alamat laman sesawang
 24. Jenis Sumber Spefikasi Radio VCD/DVD Tajuk program/tarikh penuh/masa/ rangkaian Terbitan badan bertauliah/peribadi Tajuk program/terbitan Sumber-sumber lain Jenis sumber/alamat/ punca sumber Televisyen Tajuk program/tarikh penuh/masa/ rangkaian
Anúncio