Ujian mac matematik tahun wahida

Norwahidah Rashid
Norwahidah RashidPegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah em Kementerian Pelajaran Malaysia

ujian

1
SULIT 015/1
1. Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor.
Nilai digit 5 dalam nombor di atas ialah
A 50 C 5 000
B 500 D 50 000
2 Apakah nombor yang apabila dibundarkan kepada ratus ribu yang terdekat menjadi
400 000?
A 440 247 C 494 349
B 454 378 D 494 350
3 Tolak 1 800 daripada 50 000. Bakinya bersamaan dengan
A 30 ribu + 2 puluh C 48 ribu + 2 puluh
B 32 ribu + 2 ratus D 48 ribu + 2 ratus
4 729 118 - P – 645 = 516 870
Apakah nilai bagi P ?
A 211 603 C 212 603
B 211 663 D 212 663
5 Tukarkan
10
3
kepada nombor perpuluhan.
A 0.13 C 1.3
B 0.3 D 3.0
915 624
Rajah 1
2
SULIT 015/1
6 Tukarkan 3 hari 2 jam kepada jam
A 72 jam C 152 jam
B 74 jam D 182 jam
7 Di antara penukaran unit berikut yang manakah betul ?
A 120 000 ˃ 210 000 C 518 625 ˂ 516 526
B 377 294 ˃ 377 304 D 745 936 ˂ 745 993
8
Apakah nombor bagi cerakinan di atas?
A 6 976 C 609 760
B 609 706 D 690 760
9 456 200 + 31 788 + 2 396 =
A 394 784 + 97 600 C 483 801 + 6 583
B 402 365 + 88 109 D 490 052 + 379
10 499 = 5251
Apakah nombor yang mesti ditulis dalam itu ?
A 4 752 C 5 650
B 4 758 D 5 750
11 Ada berapa ratuskah dalam 647 000?
A 67 C 6 470
B 647 D 64 700
6 ratus ribu + 9 ribu + 7 ratus + 6 puluh
3
SULIT 015/1
12 104 280 ÷ 6 =
A 10 715 C 17 280
B 17 215 D 17 380
13 18 ribu + 34 ratus + 51 puluh + 2 sa =
A 21 122 C 21 292
B 21 212 D 21 912
14 221 804 – 10 039 - = 203 765
Apakah nombor yang mesti ditulis dalam itu?
A 8 000 C 80 000
B 18 000 D 211 765
15 Berapakah bakinya apabila 84 689 ditolak daripada 367 089?
A 228 400 C 371 778
B 282 400 D 451 778
16 Rajah 2 menunjukkan satu garis nombor.
Rajah 2
Carikan nilai M ?
A 93 820 C 95 820
B 94 820 D 97 820
85 820 91 820 M
89 820
4
SULIT 015/1
17 Di antara berikut yang manakah benar ?
A 54 389 × 10 = 543 890 C 6 000 × 100 = 60 000
B 721 × 1 000 = 72 000 D 3 741 × 100 = 37 410
18 Antara berikut, yang manakah hasil darabnya bernilai dengan 550 000 ?
A 55 x 100 C 550 x 1000
B 70 × 6 250 D 90 × 5 54
19 10 ratus ribu ÷ 100 =
A 100 000 C 1 000
B 10 000 D 100
20 Rajah 3 di bawah menunjukkan bilangan manik di dalam bekas Q.
Anggarkan bilangan manik di dalam bekas P.
A 90 000 C 60 000
B 70 000 D 30 000
Rajah 3
5
SULIT 015/1
21 Jadual 1 di bawah menunjukkan bilangan telur di sebuah ladang. Bilangan telur puyuh
tidak ditunjukkan.
Jadual 1
Hitung bilangan telur puyuh di ladang itu.
A 657 984 C 372 911
B 569 105 D 230 895
22
Cari nilai anu.
A 211 603 C 212 603
B 211 663 D 212 663
23 Rajah 4 di bawah menunjukkan kedudukan makanan di atas meja.
Rajah 4
Huruf A hingga F berada pada paksi
A lurus C tidak sekata
B mengufuk D mencancang
Jenis telur Bilangan telur
Telur ayam 427 089
Telur itik 142 016
Telur puyuh
Jumlah 800 000
729 118 - - 645 = 516 870
6
SULIT 015/1
24 Rajah 5 menunjukkan harga sebuah beg tangan
Rajah 5
Fariza membayar beg tangan dengan wang RM500. Berapakah baki wangnya?.
A RM110.00 C RM210.00
B RM150.00 D RM250.00
25 Antara berikut, yang manakah hasil darabnya bernilai antara 45 000 dengan 50 000?
A 60 × 860 C 80 × 510
B 70 × 620 D 90 × 540
26 Jadual 2 yang tidak lengkap di bawah menunjukkan bilangan halaman buku yang
dibaca oleh dua orang murid, Andy dan Ramli.
Murid Bilangan halaman
Andy
178
Ramli
Jadual 2
Jumlah bilangan halaman buku yang dibaca oleh mereka ialah 381. Cari bilangan
halaman buku yang dibaca oleh Ramli.
A 52 C 203
B 153 D 331
27 Kotak Q mempunyai 11 320 biji manik. Bilangan manik di dalam kotak R adalah
8 106 biji lebih daripada kotak Q. Kotak S mempunyai 724 biji manik lebih daripada
kotak R. Hitung bilangan manik di dalam kotak S.
A 19 426 C 39 576
B 20 150 D 50 898
RM350
7
SULIT 015/1
28 Sebuah syarikat percetakan telah mencetak 210 940 keping kad ucapan. Bilangan kad
ucapan itu melebihi bilangan kad gambar sebanyak 5 860 keping. Berapakah bilangan
kad gambar yang dicetak?
A 152 230 C 216 800
B 205 080 D 269 540
29 Sejumlah biskut diisikan secara sama banyak ke dalam 7 565 buah bekas dengan
setiap bekas mengandungi 55 biji biskut. Cari jumlah bilangan biskut itu.
A 37 825 C 337 805
B 416 075 D 418 000
30 Jadual 3 di bawah menunjukkan bilangan sapu tangan yang berlainan warna yang
dihasilkan oleh sebuah kilang.
Warna Bilangan sapu tangan
Kuning 106 850
Merah 50 120
Biru 350 helai kurang daripada sapu tangan merah
Berapakah lebihnya bilangan sapu tangan kuning daripada bilangan sapu tangan biru?
A 49 770 C 57 080
B 56 730 D 91 727
Jadual 3
8
SULIT 015/1
31 Rajah 6 di bawah menunjukkan bilangan tin susu di dalam sebuah kotak.
Rajah 6
Pasar raya P ada 3 760 kotak tin susu. Cari jumlah bilangan tin susu di pasar raya P.
A 101 520 C 541 440
B 270 720 D 812 160
32 Jadual 4 di bawah menunjukkan bilangan kenderaan yang melalui sebuah tol di lebuh
raya dalam suatu tempoh masa tertentu.
Cari bilangan trak yang melalui tol itu?
A 2 914 C 17 024
B 7 086 D 97 086
33. Rajah 7 di bawah menunjukkan suatu corak segitiga.
Rajah 7
Hasil tambah nombor setiap sisi segi tiga itu adalah sama. Berapakah hasil tambah K
dan L?
A 390 155 C 347 423
B 364 490 D 345 133
Jenis
kenderaan
Bilangan kenderaan
Kereta 47 086
Trak
Jumlah 50 000
Jadual 4
9
SULIT 015/1
34 Bilangan guli yang dimiliki oleh Aziz adalah antara 20 dan 30 biji. Jika dia
memasukkan 5 biji guli ke dalam setiap kotak, dia masih tinggal 3 biji guli. Jika dia
memasukkan 3 biji guli ke dalam setiap kotak, dia kekurangan 1 biji guli lagi.
Cari bilangan guli yang dimiliki oleh Aziz.
A 21 C 28
B 23 D 29
35 Seorang pemborong mengimport 45 060 biji buah kiwi. 24 biji buah kiwi dimasukkan
ke dalam setiap kotak dan baki buah kiwi itu dimasukkan dua-dua ke dalam beg
plastik. Berapa beg plastik buah kiwikah yang diperoleh pemborong itu?
A 4 C 12
B 6 D 1 877
36 Seramai 19 581 orang menyaksikan suatu perarakan kereta berhias. 6 724 orang
daripadanya ialah kanak-kanak dan selebihnya ialah orang dewasa. Hitung beza
antara bilangan kanak-kanak dengan bilangan orang dewasa yang menyaksikan
perarakan itu.
A 12 857 C 6 133
B 12 785 D 6 033
37 Jadual 5 di bawah menunjukkan bilangan baju yang dihasilkan oleh dua buah kilang,
K dan L, dalam masa seminggu.
Jadual 5
Hitung bilangan baju yang dihasilkan oleh kilang L.
A 17 875 C 18 285
B 17 885 D 24 285
Kilang Bilangan baju
K 21 080
L 3 205 helai kurang daripada kilang K
10
SULIT 015/1
38 Jadual 6 di bawah menunjukkan bilangan kasut yang berlainan warna yang dihasilkan
di sebuah kilang dalam suatu bulan tertentu.
Warna Merah Biru Hitam Kuning
Bilangan 10 543 8 294 13 188 580
Jadual 6
Hitung jumlah bilangan kasut yang dihasilkan dalam bulan itu.
A 31 492 C 32 505
B 31 605 D 32 605
39 Rajah 8 di bawah menunjukkan bilangan buku di dalam sebuah kotak.
Rajah 8
Antara berikut, yang manakah nilainya paling dekat dengan jumlah bilangan buku di
dalam kotak itu?
A 29 519 C 29 600
B 29 555 D 29 635
40 Sebuah kilang menghasilkan 32 461 helai seluar, 709 087 helai baju dan 43 893 helai
skirt pada suatu tahun tertentu. Cari jumlah bilangan pakaian yang dihasilkan pada
tahun itu.
A 741 548 C 787 453
B 785 441 D 876 626
KERTAS SOALAN TAMAT
29 538
11
SULIT 015/1
JAWAPAN
1 B 11 C 21 B 31 A
2 A 12 D 22 B 32 D
3 B 13 C 23 C 33 D
4 B 14 A 24 A 34 D
5 A 15 A 25 C 35 B
6 D 16 B 26 C 36 B
7 C 17 C 27 B 37 A
8 A 18 D 28 C 38 A
9 C 19 D 29 B 39 D
10 D 20 A 30 D 40 C

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Pat 2017-mt-t5-k1Pat 2017-mt-t5-k1
Pat 2017-mt-t5-k1suni162702
139 visualizações12 slides
Mt thn 5 kertas 1Mt thn 5 kertas 1
Mt thn 5 kertas 1Cikgu Latif
601 visualizações10 slides
Nombor bulatNombor bulat
Nombor bulatshare with me
1.5K visualizações11 slides
Mt4 p1 15Mt4 p1 15
Mt4 p1 15SySai AR
216 visualizações9 slides
soalan matematik kssr - kertas 1soalan matematik kssr - kertas 1
soalan matematik kssr - kertas 1habibah yusoff
1.9K visualizações16 slides

Mais procurados(18)

Pat 2017-mt-t5-k1Pat 2017-mt-t5-k1
Pat 2017-mt-t5-k1
suni162702139 visualizações
Mt thn 5 kertas 1Mt thn 5 kertas 1
Mt thn 5 kertas 1
Cikgu Latif601 visualizações
Nombor bulatNombor bulat
Nombor bulat
share with me1.5K visualizações
Mt4 p1 15Mt4 p1 15
Mt4 p1 15
SySai AR216 visualizações
soalan matematik kssr - kertas 1soalan matematik kssr - kertas 1
soalan matematik kssr - kertas 1
habibah yusoff1.9K visualizações
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017
habibah yusoff20K visualizações
Latih tubi 1Latih tubi 1
Latih tubi 1
Khairiah Abdul Kadir780 visualizações
Soalan math tahun 4 2016 yg betulSoalan math tahun 4 2016 yg betul
Soalan math tahun 4 2016 yg betul
encikudang681 visualizações
Nombor bulatNombor bulat
Nombor bulat
AsyrafRidzuan459 visualizações
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANMATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
Sayshare 7.9K visualizações
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
IMSHA LEARNING578 visualizações
Mt tahun 5 k1Mt tahun 5 k1
Mt tahun 5 k1
krock17116 visualizações
Kertas 2 thn4 2018Kertas 2 thn4 2018
Kertas 2 thn4 2018
encikudang91 visualizações
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016
walnut tree27.3K visualizações
Selaras 1 p2 y3 (1)Selaras 1 p2 y3 (1)
Selaras 1 p2 y3 (1)
lee leen ng275 visualizações
Kertas 1 kem elit marangKertas 1 kem elit marang
Kertas 1 kem elit marang
Razita Hamid73 visualizações
Soalan galus set 1Soalan galus set 1
Soalan galus set 1
norzilawatizaidi179 visualizações
Ubb jun 2014 paper1Ubb jun 2014 paper1
Ubb jun 2014 paper1
Zul Majid264 visualizações

Similar a Ujian mac matematik tahun wahida

Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017jijy_hafizah
41 visualizações9 slides
kertas 1 T4.docxkertas 1 T4.docx
kertas 1 T4.docxSALINA67
12 visualizações6 slides
Nombor bulatNombor bulat
Nombor bulatshare with me
1.5K visualizações11 slides
Nombor bulatNombor bulat
Nombor bulatshare with me
445 visualizações11 slides
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1Wan Fairuz
129 visualizações11 slides

Similar a Ujian mac matematik tahun wahida(20)

Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017
jijy_hafizah41 visualizações
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
ar-rifke.com32.1K visualizações
kertas 1 T4.docxkertas 1 T4.docx
kertas 1 T4.docx
SALINA6712 visualizações
Nombor bulatNombor bulat
Nombor bulat
share with me1.5K visualizações
Nombor bulatNombor bulat
Nombor bulat
share with me445 visualizações
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Wan Fairuz129 visualizações
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Nor Ashraf323 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 (3)Mt thn 4 kertas 1 (3)
Mt thn 4 kertas 1 (3)
Sarinah Salleh44 visualizações
M3 thn 3 pat 2016M3 thn 3 pat 2016
M3 thn 3 pat 2016
Siti Rozita Misngat154 visualizações
Pat mt thn-4_k1_2018Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018
bariah bidin63 visualizações
UPT MATEMATIK TAHUN 5.pdfUPT MATEMATIK TAHUN 5.pdf
UPT MATEMATIK TAHUN 5.pdf
SYARANIMoe72 visualizações
UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1
IMSHA LEARNING122 visualizações
Selaras 1 y4 p1Selaras 1 y4 p1
Selaras 1 y4 p1
Syahida Atiqah289 visualizações
Ppt mt k1 t3Ppt mt k1 t3
Ppt mt k1 t3
SKTengkuAmpuanIntanT54 visualizações
ujian mac matematik tahun 4 k1.docujian mac matematik tahun 4 k1.doc
ujian mac matematik tahun 4 k1.doc
Anuar Haji Kassim8 visualizações
113a113a
113a
JACKRYANAKMORNIMoe50 visualizações
Ujian diagnostik m3 t6 k1Ujian diagnostik m3 t6 k1
Ujian diagnostik m3 t6 k1
penaabadi197999 visualizações
Upsr 2012 maths 1Upsr 2012 maths 1
Upsr 2012 maths 1
AZUAD ozil3.9K visualizações
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
Orait Boss498 visualizações

Mais de Norwahidah Rashid

KoordinatKoordinat
KoordinatNorwahidah Rashid
10 visualizações2 slides
Rpt sejarah thn 6Rpt sejarah thn 6
Rpt sejarah thn 6Norwahidah Rashid
297 visualizações32 slides
Hari lahirHari lahir
Hari lahirNorwahidah Rashid
163 visualizações5 slides
AaaaaaaaaAaaaaaaaa
AaaaaaaaaNorwahidah Rashid
52 visualizações1 slide
AaaaaaaaaAaaaaaaaa
AaaaaaaaaNorwahidah Rashid
29 visualizações1 slide
Stok 1Stok 1
Stok 1Norwahidah Rashid
181 visualizações1 slide

Mais de Norwahidah Rashid(10)

KoordinatKoordinat
Koordinat
Norwahidah Rashid10 visualizações
Rpt sejarah thn 6Rpt sejarah thn 6
Rpt sejarah thn 6
Norwahidah Rashid297 visualizações
Hari lahirHari lahir
Hari lahir
Norwahidah Rashid163 visualizações
AaaaaaaaaAaaaaaaaa
Aaaaaaaaa
Norwahidah Rashid52 visualizações
AaaaaaaaaAaaaaaaaa
Aaaaaaaaa
Norwahidah Rashid29 visualizações
Stok 1Stok 1
Stok 1
Norwahidah Rashid181 visualizações
Takwim spbt 2012Takwim spbt 2012
Takwim spbt 2012
Norwahidah Rashid624 visualizações
Taman spbtTaman spbt
Taman spbt
Norwahidah Rashid1.6K visualizações
Doc2Doc2
Doc2
Norwahidah Rashid84 visualizações
CoverCover
Cover
Norwahidah Rashid292 visualizações

Ujian mac matematik tahun wahida

 • 1. 1 SULIT 015/1 1. Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor. Nilai digit 5 dalam nombor di atas ialah A 50 C 5 000 B 500 D 50 000 2 Apakah nombor yang apabila dibundarkan kepada ratus ribu yang terdekat menjadi 400 000? A 440 247 C 494 349 B 454 378 D 494 350 3 Tolak 1 800 daripada 50 000. Bakinya bersamaan dengan A 30 ribu + 2 puluh C 48 ribu + 2 puluh B 32 ribu + 2 ratus D 48 ribu + 2 ratus 4 729 118 - P – 645 = 516 870 Apakah nilai bagi P ? A 211 603 C 212 603 B 211 663 D 212 663 5 Tukarkan 10 3 kepada nombor perpuluhan. A 0.13 C 1.3 B 0.3 D 3.0 915 624 Rajah 1
 • 2. 2 SULIT 015/1 6 Tukarkan 3 hari 2 jam kepada jam A 72 jam C 152 jam B 74 jam D 182 jam 7 Di antara penukaran unit berikut yang manakah betul ? A 120 000 ˃ 210 000 C 518 625 ˂ 516 526 B 377 294 ˃ 377 304 D 745 936 ˂ 745 993 8 Apakah nombor bagi cerakinan di atas? A 6 976 C 609 760 B 609 706 D 690 760 9 456 200 + 31 788 + 2 396 = A 394 784 + 97 600 C 483 801 + 6 583 B 402 365 + 88 109 D 490 052 + 379 10 499 = 5251 Apakah nombor yang mesti ditulis dalam itu ? A 4 752 C 5 650 B 4 758 D 5 750 11 Ada berapa ratuskah dalam 647 000? A 67 C 6 470 B 647 D 64 700 6 ratus ribu + 9 ribu + 7 ratus + 6 puluh
 • 3. 3 SULIT 015/1 12 104 280 ÷ 6 = A 10 715 C 17 280 B 17 215 D 17 380 13 18 ribu + 34 ratus + 51 puluh + 2 sa = A 21 122 C 21 292 B 21 212 D 21 912 14 221 804 – 10 039 - = 203 765 Apakah nombor yang mesti ditulis dalam itu? A 8 000 C 80 000 B 18 000 D 211 765 15 Berapakah bakinya apabila 84 689 ditolak daripada 367 089? A 228 400 C 371 778 B 282 400 D 451 778 16 Rajah 2 menunjukkan satu garis nombor. Rajah 2 Carikan nilai M ? A 93 820 C 95 820 B 94 820 D 97 820 85 820 91 820 M 89 820
 • 4. 4 SULIT 015/1 17 Di antara berikut yang manakah benar ? A 54 389 × 10 = 543 890 C 6 000 × 100 = 60 000 B 721 × 1 000 = 72 000 D 3 741 × 100 = 37 410 18 Antara berikut, yang manakah hasil darabnya bernilai dengan 550 000 ? A 55 x 100 C 550 x 1000 B 70 × 6 250 D 90 × 5 54 19 10 ratus ribu ÷ 100 = A 100 000 C 1 000 B 10 000 D 100 20 Rajah 3 di bawah menunjukkan bilangan manik di dalam bekas Q. Anggarkan bilangan manik di dalam bekas P. A 90 000 C 60 000 B 70 000 D 30 000 Rajah 3
 • 5. 5 SULIT 015/1 21 Jadual 1 di bawah menunjukkan bilangan telur di sebuah ladang. Bilangan telur puyuh tidak ditunjukkan. Jadual 1 Hitung bilangan telur puyuh di ladang itu. A 657 984 C 372 911 B 569 105 D 230 895 22 Cari nilai anu. A 211 603 C 212 603 B 211 663 D 212 663 23 Rajah 4 di bawah menunjukkan kedudukan makanan di atas meja. Rajah 4 Huruf A hingga F berada pada paksi A lurus C tidak sekata B mengufuk D mencancang Jenis telur Bilangan telur Telur ayam 427 089 Telur itik 142 016 Telur puyuh Jumlah 800 000 729 118 - - 645 = 516 870
 • 6. 6 SULIT 015/1 24 Rajah 5 menunjukkan harga sebuah beg tangan Rajah 5 Fariza membayar beg tangan dengan wang RM500. Berapakah baki wangnya?. A RM110.00 C RM210.00 B RM150.00 D RM250.00 25 Antara berikut, yang manakah hasil darabnya bernilai antara 45 000 dengan 50 000? A 60 × 860 C 80 × 510 B 70 × 620 D 90 × 540 26 Jadual 2 yang tidak lengkap di bawah menunjukkan bilangan halaman buku yang dibaca oleh dua orang murid, Andy dan Ramli. Murid Bilangan halaman Andy 178 Ramli Jadual 2 Jumlah bilangan halaman buku yang dibaca oleh mereka ialah 381. Cari bilangan halaman buku yang dibaca oleh Ramli. A 52 C 203 B 153 D 331 27 Kotak Q mempunyai 11 320 biji manik. Bilangan manik di dalam kotak R adalah 8 106 biji lebih daripada kotak Q. Kotak S mempunyai 724 biji manik lebih daripada kotak R. Hitung bilangan manik di dalam kotak S. A 19 426 C 39 576 B 20 150 D 50 898 RM350
 • 7. 7 SULIT 015/1 28 Sebuah syarikat percetakan telah mencetak 210 940 keping kad ucapan. Bilangan kad ucapan itu melebihi bilangan kad gambar sebanyak 5 860 keping. Berapakah bilangan kad gambar yang dicetak? A 152 230 C 216 800 B 205 080 D 269 540 29 Sejumlah biskut diisikan secara sama banyak ke dalam 7 565 buah bekas dengan setiap bekas mengandungi 55 biji biskut. Cari jumlah bilangan biskut itu. A 37 825 C 337 805 B 416 075 D 418 000 30 Jadual 3 di bawah menunjukkan bilangan sapu tangan yang berlainan warna yang dihasilkan oleh sebuah kilang. Warna Bilangan sapu tangan Kuning 106 850 Merah 50 120 Biru 350 helai kurang daripada sapu tangan merah Berapakah lebihnya bilangan sapu tangan kuning daripada bilangan sapu tangan biru? A 49 770 C 57 080 B 56 730 D 91 727 Jadual 3
 • 8. 8 SULIT 015/1 31 Rajah 6 di bawah menunjukkan bilangan tin susu di dalam sebuah kotak. Rajah 6 Pasar raya P ada 3 760 kotak tin susu. Cari jumlah bilangan tin susu di pasar raya P. A 101 520 C 541 440 B 270 720 D 812 160 32 Jadual 4 di bawah menunjukkan bilangan kenderaan yang melalui sebuah tol di lebuh raya dalam suatu tempoh masa tertentu. Cari bilangan trak yang melalui tol itu? A 2 914 C 17 024 B 7 086 D 97 086 33. Rajah 7 di bawah menunjukkan suatu corak segitiga. Rajah 7 Hasil tambah nombor setiap sisi segi tiga itu adalah sama. Berapakah hasil tambah K dan L? A 390 155 C 347 423 B 364 490 D 345 133 Jenis kenderaan Bilangan kenderaan Kereta 47 086 Trak Jumlah 50 000 Jadual 4
 • 9. 9 SULIT 015/1 34 Bilangan guli yang dimiliki oleh Aziz adalah antara 20 dan 30 biji. Jika dia memasukkan 5 biji guli ke dalam setiap kotak, dia masih tinggal 3 biji guli. Jika dia memasukkan 3 biji guli ke dalam setiap kotak, dia kekurangan 1 biji guli lagi. Cari bilangan guli yang dimiliki oleh Aziz. A 21 C 28 B 23 D 29 35 Seorang pemborong mengimport 45 060 biji buah kiwi. 24 biji buah kiwi dimasukkan ke dalam setiap kotak dan baki buah kiwi itu dimasukkan dua-dua ke dalam beg plastik. Berapa beg plastik buah kiwikah yang diperoleh pemborong itu? A 4 C 12 B 6 D 1 877 36 Seramai 19 581 orang menyaksikan suatu perarakan kereta berhias. 6 724 orang daripadanya ialah kanak-kanak dan selebihnya ialah orang dewasa. Hitung beza antara bilangan kanak-kanak dengan bilangan orang dewasa yang menyaksikan perarakan itu. A 12 857 C 6 133 B 12 785 D 6 033 37 Jadual 5 di bawah menunjukkan bilangan baju yang dihasilkan oleh dua buah kilang, K dan L, dalam masa seminggu. Jadual 5 Hitung bilangan baju yang dihasilkan oleh kilang L. A 17 875 C 18 285 B 17 885 D 24 285 Kilang Bilangan baju K 21 080 L 3 205 helai kurang daripada kilang K
 • 10. 10 SULIT 015/1 38 Jadual 6 di bawah menunjukkan bilangan kasut yang berlainan warna yang dihasilkan di sebuah kilang dalam suatu bulan tertentu. Warna Merah Biru Hitam Kuning Bilangan 10 543 8 294 13 188 580 Jadual 6 Hitung jumlah bilangan kasut yang dihasilkan dalam bulan itu. A 31 492 C 32 505 B 31 605 D 32 605 39 Rajah 8 di bawah menunjukkan bilangan buku di dalam sebuah kotak. Rajah 8 Antara berikut, yang manakah nilainya paling dekat dengan jumlah bilangan buku di dalam kotak itu? A 29 519 C 29 600 B 29 555 D 29 635 40 Sebuah kilang menghasilkan 32 461 helai seluar, 709 087 helai baju dan 43 893 helai skirt pada suatu tahun tertentu. Cari jumlah bilangan pakaian yang dihasilkan pada tahun itu. A 741 548 C 787 453 B 785 441 D 876 626 KERTAS SOALAN TAMAT 29 538
 • 11. 11 SULIT 015/1 JAWAPAN 1 B 11 C 21 B 31 A 2 A 12 D 22 B 32 D 3 B 13 C 23 C 33 D 4 B 14 A 24 A 34 D 5 A 15 A 25 C 35 B 6 D 16 B 26 C 36 B 7 C 17 C 27 B 37 A 8 A 18 D 28 C 38 A 9 C 19 D 29 B 39 D 10 D 20 A 30 D 40 C