O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

224327902 pertengahan-tahun-2014-tahun-4-sains

1.399 visualizações

Publicada em

science mid year exam

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

224327902 pertengahan-tahun-2014-tahun-4-sains

 1. 1. 97 SULIT Sains Tahun 4 PPT 2014 1 jam 15 minit PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PPT) 2014 SAINS TAHUN 4 l jam 15 minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU NAMA KELAS MARKAH / 100 ( ) ARAHAN : 1. Kertas Soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. 2. Kamu dikehendaki menjawab semua Soalan dalam kedua-dua bahagian. 3. Bahagian A mengandungi 30 soalan aneka pilihan, manakala Bahagian B mengandungi 4 soalan berstruktur. Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak . (W-SN-T4) SULIT
 2. 2. SULIT Bahagian A 30 markah Jawab semua soalan yang dikemukakan dengan menghitamkan hanya satu pilihan jawapan bagi setiap soalan pada kertas jawapan yang disediakan, iaitu sama ada A, B, C atau D. 1. Rajah 1 menunjukkan satu Kemahiran Manipulatif Sains. Apakah kemahiran manipulatif yang ditunjukkan di atas? Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan Sains dengan betul. Melakarkan spesimen, peralatan dan bahan Sains dengan tepat. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Membersihkan peralatan Sains dengan cara yang betul. UOUJ > 2 Cikgu Hamidah meminta murid-murid Tahun 4 Gemilang menyukat 100m| ai” suling di bilik sains. Antara berikut, radas manakah yang paling sesua? " digunakan? C D tabung uji mikroskop silinde kelalang penyukat dasar bulat [ Lihat sebelah (W ~SN-T4) 1 SULIT
 3. 3. SULIT 3. Rajah 2 berikut menunjukkan situasi-situasi yang berlaku dalam bilik sains. Seng Lee Rajah 2 vMurid manakah yang mematuhi peraturan bilik sains? A Ahmad dan Danny B Ahmad dan Seng Lee C Danny dan Haris D Haris dan Seng Lee 4. Apakah organ pernafasan manusia? A Mata B Peparu C Perut D Jantung ñ. Apakah proses hidup yang membolehkan manusia mendapatkan oksigen dari udara? A Pemafasan B Perkumuhan C Penyahtinjaan D Pencernaan [ Lihat sebelah (W-SN-T4) 2 SULIT
 4. 4. SULIT 6. Antara laluan berikut, yang manakah diambil oleh udara apabila udara disedut? Hidung _s Trakea _p Peparu Peparu _p Trakea _p Mulut Peparu _r Trakea -a- Mulut -r Hidung Hidung _p Trakea . ._, . Mulut . ..a Peparu DOG? ) 7. Antara individu berikut, siapakah yang mempunyai kadar pernafasan yang paling tinggi? 8. Rajah 3 menunjukkan organ P. Rajah 3 Manusia menggunakan organ P untuk A membesar B bernafas C menyahtinja D membiak. [ Lihat sebelah (W-SN-T4) 3 SULIT
 5. 5. SULIT 9. Apakah maksud kadar pernafasan? A Jumlah udara yang disedut dalam satu unit masa. Bilangan pergerakan dada dalam tempoh tertentu. B C Bilangan pergerakan dada semasa berehat. D Jumlah udara hembus. 10 . Maklumat berikut adalah tentang satu proses. o Dada bergerak ke atas o Udara masuk ke dalam peparu Antara yang berikut, manakah yang merupakan proses itu? A Tarikan nafas B Hembusan nafas C Pembiakan D Perkumuhan 11. Apakah yang berlaku semasa proses menyedut dan menghembus udara? (7 , Menyedut nafas Menghembus nafas Dada mengembang dan Dada mengembang dan V bergerak ke atas. bergerak ke atas. Dada mengecil dan Dada mengembang dan bergerak ke bawah. bergerak ke atas. Dada mengembang dan Dada mengecil dan bergerak ke atas. bergerak ke bawah. Dada mengecil dan Dada mengecil dan bergerak ke bergerak ke bawah. bawah. (W-SN-T4) 4 SULIT
 6. 6. SULIT 12. 13. 14. (W-SN-T4) 5 Rajah 4 menunjukkan laluan udara semasa manusia bernafas. -' -' Rajah 4 Pernyataan manakah yang betutentang laluan udara itu. A Manusia menarik nafas. Manusia menghembus nafas. B C Manusia berkumuh. D Manusia menyahtinja. Antara berikut, yang manakah bukan hasil daripada proses perkumuhan? V A Air kencing B Peluh C Tinja D Air Rajah 5 di bawah menunjukkan satu organ perkumuhan . Rajah 5 Apakah nama organ tersebut? A Kulit B Peparu C Jantung D Ginjal [ Lihat sebelah SULIT
 7. 7. v D SULIT 15. Apakah yang dimaksudkan dengan penyahtinjaan? A Penyingkiran makanan yang tercerna daripada badan. Penyingkiran makanan yang tidak tercerna daripada badan. B C Penyingkiran bendalir toksik daripada badan. D Penyingkiran bahan buangan dalam bentuk air kencing. 16. Azman sakit perut selepas makan. Apakah yang perlu dia lakukan untuk menjaga kesihatannya? A Tidur B Menyahtinja. C Jumpa doktor. D Bermain badminton. Vl7. Antara bahan buangan dan cara perkumuhan berikut, yang manakah dipadankan dengan betul. 18. Apakah akan berlaku jika manusia tidak berkumuh? A Bahan buangan akan membahayakan kesihatan kita. Bahan buangan akan meningkatkan berat badan kita. Bahan buangan akan membuang masa kita. Bahan buangan akan membuat badan kita sihat. COW) [ Lihat sebelah (W-SN-T4) 6 SULIT
 8. 8. SULIT 9. Apabila manusia berkumuh, mereka menghasilkan l najis. | | peluh. | l| air liur. IV air kencing. A l dan ll B ll dan | l| C | | dan IV D | l| dan IV O. Antara pernyataanpernyataan berikut, yang manakah adalah betul? l Hasil perkumuhan peparu ialah air berlebihan dan karbon dioksida. lI Peluh mengandungi air yang berlebihan, garam mineral, dan urea. lll Bahan perkumuhan bagi ginjal ialah air kencing. lV Tinja ialah hasil perkumuhan. A I dan ll _ B | dan lll i C ll dan lll D lll dan IV 1. Mengapakah kamu perlu mematuhi peraturan bilik sains? A Mengelakkan daripada berlakunya kemalangan. B Tidak dimarahi oleh guru. C Mengelakkan pakaian menjadi kotor. D Bilik sains sentiasa bersih dan kemas. 2. Apabila kamu mendengar bunyi letupan yang kuat, apakah gerak balas pertama kamu? Menutup telinga dengan cepat. Menjerit dengan kuat Menelefon anggota penyelamat Berdiri di bawah pokok. UOW> [ Lihat sebelah (W-SN-T4) 7 SULIT
 9. 9. SULIT 23. Pasangan manakah yang betul? Organ deria Ransangan Telinga Panas DOUJ> 24. Rajah 6 menunjukkan gerak balas Hasan apabila dia lalu di kawasan pembuangan sampah. Rajah 6 Apakah organ deria yang bergerak balas terhadap ransangan di atas? A Sentuh B Bau C Penglihatan D Pendengaran 25. Apakah tindakan kamu sekiranya dikejar oleh anjing? A Menjerit dengan kuat B Menendang anjing itu C Berlari dengan pantas D Menyembunyikan diri [ Lihat sebelah (W-SN-T4) 8 SULIT
 10. 10. 26. SULIT Antara pemyataan berikut, yang manakah menunjukkan manusia bertindak balas terhadap ransangan? A Salmah suka bermain bola jaring. B Farid menarik tangannya serta-merta apabila dia tersentuh air panas. C Ashwin suka makan pisang goreng. D Ah Meng menunggang motorsikal dengan berhati hati ke Melaka. Soalan 27 dan 28 berdasarkan gambar di bawah. 27. 28. (W-SN-T4) Rajah 7 Apakah rangsangan dari situasi tersebut? A Bunyi B Bau C Cahaya D Sentuhan Nyatakan gerak balas terhadap ransangan tersebut? A Mengangkat dan menarik kaki. B Mengangkat tangan C Menjerit dengan kuat D Melompat dengan tinggi [ Lihat sebelah SULIT
 11. 11. SULIT Sekumpulan pelajar di sekolah berlari keluar dari bangunan apabila terdengar siren kebakaran. 29. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah kesimpulan yang boleh di buat tentang kepentingan gerak balas. A Untuk melindungi diri mereka daripada bahaya. B Untuk mengetahui di mana kejadian itu berlaku. C Untuk berkumpul di kawasan lapang. D Untuk mengetahui punca kebakaran. 30. Di antara berikut, yang manakah ciri-ciri yang diwarisi daripada ibu bapa? | Sikap V ll Warna kulit lll Paras rupa lV Emosi A l dan ll B Il dan lll C l, ll dan l| l D ll, lll dan IV [ Lihat sebelah (W-SN-T4) 10 SULIT
 12. 12. SULIT Nama: Kelas: Bahagian B 20 markah Jawab semua soalan yang dikemukakan dengan mengisi tempat kosong yang disediakan. Jadikan markah bagi setiap soalan sebagai panduan. 1. Nyatakan rangsangan yang diwakili oleh setiap situasi di bawah. a Deria : Mata Rangsangan : (1 markah) b I I _/ Deria : Telinga Rangsangan : (1 markah) C Deria : Kulit Rangsangan : (1 markah) d Deria. : Lidah Rangsangan : (1 markah) e Deria : Hidung Rangsangan : (1 markah) [Lihat sebelah (W-SN-T4) 1 1 SULIT
 13. 13. SULIT 2. Yazid menyediakan 4 bandul seperti dalam rajah A. Setiap bandulnya mempunyai kepanjangan yang berbeza. Yazid memerhatikan bandulnya membuat 30 ayunan lengkap dan mencatat masa yang diambil oleh setiap bandul untuk membuat 30 ayunan. Rajah A Pemerhatian Panjang bandul (cm) Masa (minit) a) Nyatakan: i. Pemboleh ubah di manipulasi: (1 markah) ii. Pemboleh ubah bergerak balas: (1 markah) iii. Pemboleh ubah dimalarkan: (1 markah) b) Apakah hubungan di antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas? Semakin (1 markah) a. Ramaikan masa jika panjang bandul ialah 30 cm. (1 markah) [ Lihat sebelah (W-SN-T4) 12 SULIT
 14. 14. SULIT 3. Rajah 6 menunjukkan struktur pernafasan manusia. Rajah B a. P dan Q adalah organ yang terlibat dalam proses pernafasan manusia? Namakan organ tersebut. P : ( 1 markah ) Q: (1 markah ) b. Tulis laluan yang betul apabila udara di sedut masuk ke dalam badan. ( 1 markah ) v c. Gariskan perkataan yang betul. i. Apabila kita menarik nafas, dada kita akan naik dan ( mengembanglmengempis) udara masuk ke peparu. ( 1 markah ) ii. Apabila kita menghembus nafas, dada kita akan turun dan ( mengembang I mengempis ) udara keluar dari peparu. (1markah ) [ Lihat sebelah (W-SN-T4) 13 SULIT
 15. 15. SULIT 4. Berikut adalah beberapa peralatan sains yang terdapat di dalam makmal sains. Perihalkan secara ringkas kegunaan setiap peralatan sains tersebut. a. Pembaris meter. Kegunaan: (1 markah) Bikar Kegunaan: b v: (1 markah) Kanta pembesar c. __ Kegunaan : (1 markah) d Silinder penyukat Kegunaan: (1markah) Penimbang Kegunaan: e ( 1markah ) (W-SN-T4) 14 SULIT

×