O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 26 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Pp keynote 2. buhl (20)

Anúncio

Mais de Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Pp keynote 2. buhl

 1. 1. Didaktiske perspektiver på digitalisering i voksenpædagogik Mie Buhl, Professor, PhD. Aalborg Universitet København
 2. 2. Pædagogikkensnødvendighed overses i begejstringen forteknologi! Og Teknologiersbetydningoversesitænkning om pædagogik!
 3. 3. ?
 4. 4. ”Hurtigere og/eller bedre” Forsøgsarbejde på Aau 2015 v. Mie Buhl, Stine Ejsing-Duun,Rikke Magnussen Studenterevaluering: • God til repetition • Godt at kunne notere i egen opgave samtidigt • Vigtigt at de er korte • Vigtigt at afprøve forskellige medier Lærerevaluering: • Lowcost model vigtig • Godt med dialogisk form • Flere didaktiske muligheder
 5. 5. VIDEOKONFERENCE: FAGLIG TRANSFORMATION AF MUSIKUNDERVISNING New World Symphony, Miami Royal Danish Academy of Music, Copenhagen Distance learning project,2011-2014,Video Conferencing, (Buhl, Levinsen,Ørngreen) ”Det tredje læringsrum”
 6. 6. • Udvikler nuanceret skelne evne • Støtter forestillingsevne, repetition,og tekståbner • Fremmer forståelsen af fagligt stof • Kropslig erfaring relateres til indholdet Kombinationen mellem AR wearable og IBSE kan understøtte visuel læring til gavn for et helhedssyn på anatomiundervisning og patientpleje Udviklingsprojekt v. Annette Rahn & Mie Buhl 2015
 7. 7. Studenter case baseret projekt AAU i samarbejde med Aalborg kommune 2017. Rehabilitering af mennesker med angst gennem brug af VR som supplement til behandling Fokus på VR indhold og det setting,der er omkring brugere af VR-udstyret.
 8. 8.  Transformation of former ideas of art production as: • creating original art works, • individualised and personalised expressions, • technical skill-based manipulation of a medium, such as canvas,clay, paint, etc. • art works as finished and fixed pieces • art produced inside school  Into a social art production as: • Co-created visual experiences • Shared visualisations • Remapping locations • Virtual interventions Buhl (2017). Students and Teachers as Developers of Visual Learning Designs with augmented reality for Visual arts education,ECEL Proceedings Mie Buhl Aau & Kirsten skov KP, 2017
 9. 9. Nordic Visual studies and Art education NoVA Students’ community Faculty community Online communityIn-person community 25-04-2019
 10. 10. - hvad med det didaktiske perspektiv?
 11. 11. Curriculum Didaktik
 12. 12. Curriculumtraditionen (angelsaksisk):  Overordnede bestemmelser af indhold og undervisningsprogrammer + det sæt af faktorer hos den lærende, der spiller ind Didaktiktraditionen (tysk):  Lærerens kriterier for indholdsvalg i planlægningen af undervisning
 13. 13. Curriculum - Instructional design Didaktik - Didaktisk design Learning Design ”We use the concept of learning design when addressing the practice leading to decisions of how to create a learning situation where the learner progresses based on relevant choices, intellectual challenges, higher-order reflections and adequate scholarship.” “We use the concept of instructional design when addressing the teacher as a provider of resources and structures and a framer of activities” Buhl, Andreasen, & Kaharadnam 2018
 14. 14. Den didaktiske trekant Relationsmodellen Learning activity design
 15. 15. Den didaktiske trekant Relationsmodellen Learning activity design Den videnskabelige tilgang baseret på  pædagogisk filosofi og fagligteoretisk viden og praktiseret gennem didaktiske beslutninger (Dale 1989) Den refleksive tilgang baseret på  praksisviden (Schön 1983)
 16. 16. The case of India Buhl, Andreasen, Karanadham (2018) Upscaling the number of learners, fragmenting the role of teachers: How do massive open online courses (MOOCs) form new conditions for learning design?
 17. 17. 1. Enlærerleverer kursusindhold 2. EnkursusdesignerimplementererindholdetIden overordnedekursusplan 3. Enteknikerskaberlæringsrummet/miljøet 4. Enandenteknikersupporterer adgangtillæringsrummet 5. Enundervisningsassistentkommunikerermeddeltagere 6. Enundervisersvarerpåspørgsmålindsamletafassistenten 7. Etevalueringssystemgennemførerevalueringenbaseretpå algoritmersom ydermerekankalkulerefremtidigekursus deltagere
 18. 18. Flexibilitet – tid rum tempo Livslang læring Målorienteret Selvstyrende læring
 19. 19.  ”…Describes a process by which individuals take the initiative, with or without the assistance of others, in diagnosing their learning needs, formulating learning goals, identify human and material resources for learning, choosing and implement appropriate learning strategies, and evaluating learning outcomes.” (Knowles, Principle of androgogy, 1972)
 20. 20. Behovet for at vide, hvorfor man har behov for at vide Selvlæringskoncept – ansvarlig for egen beslutninger Den lærendes erfaring - en resource gennemsyret af forudindtagethed og forudsætninger Parathed til at lære – med henblik på at kunne klare livssituationer Læringsorientering – motiveret i det omfang det vil hjælpe til at præstere. (Knowles 1990)
 21. 21. Sætte formål og mål – hvorfor og hvorhen? Organisere læringsindholdet – hvad? Organisere læreprocessen - hvordan? = Basale didaktiske spørgsmål
 22. 22.  Behovet for at vide, hvorfor man har behov for at vide  Hvordan identificeres relevante problemstillinger?  Selvlæringskoncept – ansvarlig for egen beslutninger  Hvilke kriterier ligger til grund for beslutninger?  Den lærendes erfaring - en resource gennemsyret af forudindtagethed og forudsætninger  Hvem stiller hvilke spørgsmål for faglig progression?  Parathed til at lære – med henblik på at kunne klare livssituationer  Hvordan afklares forudsætninger?  Læringsorientering – motiveret i det omfang det vil hjælpe til at præstere.  Hvad er forbindelsen til arbejdsmarkedet?
 23. 23. Didaktik erstattes af læringsdesign med flere aktører Præferencer for bestemte læringskulturer eksponeres Overdreven tiltro til, at self-directed learners selv kan didaktisere deres læringsforløb
 24. 24. NOT  Hvilke digitale kompetencer? Fra PowerPoints til MOOCs, mobile platforme og apps….  Hvilke didaktiske kompetencer? – Øget kompleksitet, mere fragmentering, flere aktører, nye roller….  Hvilke (nye) lærerroller? Moderator, vejleder, coach, ‘oplægsleverandør’, evaluator…  Hvilke rammer for udvikling? Teknologisk tryghed, anerkendelse af forskellighed, ledelsesstøtte, synligt tidsforbrug….

×