Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Introduktion till workshop 4 Sissel Kondrup og Henrik Hersom(20)

Anúncio

Mais de Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande(20)

Último(20)

Anúncio

Introduktion till workshop 4 Sissel Kondrup og Henrik Hersom

 1. Workshop 4: Praksis som udgangspunkt for videre- og efteruddannelse Voksenpædagogisk Forums konference 2015 ”Læring mellem uddannelse og arbejdsliv”
 2. Formål Anlægge et pædagogisk didaktisk perspektiv på, hvordan man kan understøtte læring mellem uddannelse og arbejde. • Hvordan kan man forstå, tale om og håndtere forholdet mellem praksis og undervisning på forskellige måder, og hvordan kan dette bruges i undervisningen? • Hvordan man som underviser kan indgå i dialog med, opfange, oversætte og inddrage behov og forandringer i den praksis uddannelsen retter sig imod? • Hvordan kan man gøre deltagernes egne praksiserfaringer til resourser i læringsforløb?
 3. Program: • Intro og velkomst • Praksis som udgangspunkt for videre- og efteruddannelse v. Eva-Carina Nørskov og Annemarie Holsbo, Teknologisk institut • Frokost • Læringscirkler som model for kobling mellem praksis og videre- og efteruddannelse - Ett exempel från skolan v. Karin Sheikhi, Mälardalens högskola • Kaffepause • Praksis som udgangspunkt for videre- og efteruddannelse - læringscirkler som ramme for videndeling og udvikling af handleperspektiv
 4. Praksis som udgangspunkt for videre- og efteruddannelse Kilde: Henrik Hersom 5
 5. Hvilken rolle spiller ‘praksis’ i undervisningen? Praksis… -rettet -orienteret -styret -nær -baseret -forankret -relateret etc… 6
 6. Positioner ift. praksis: -Anvendelsesorientering? -Direkte kontakt med arbejdet/arbejdslivet? -Oplevelse af arbejdslivsrelevans? -Praksisinddragelse i undervisningen (cases, historier)? -Autentisk/fiktiv virkelighedspraksis (simuleret virkelighed)? -Er ”praksis” en negation af ”teori”? -Hands on? - 7
 7. Hvorfor er det vigtigt, hvad man kalder det? 1. Fordi vi er nødt til at have et fælles sprogligt afsæt for at kunne diskutere praksis 2. Fordi måden hvorpå praksis forståes, har implikationer for hvordan den ‘praktiseres’ i undervisningen 3. Fordi undervisere kan bruge en præcisering som redskab ift. undervisningsplanlægning og pædagogiske målsætninger 8
 8. Transfer som led i praksis’orientering’ • Noget (rigtigt) skal ‘overføres’ • Statisk overførelse (læring er mere og bredere) • Instrumentel tilgang til undervisning (Tanggaard 2006: Læring og identitet) 9
 9. Voksenuddannelsernes pædagogiske målsætning Er praksis ‘der i forvejen’ eller skabes den i/af uddannelserne? 10
 10. Praksisstyret uddannelse Praksisskabende uddannelse Udgangspunkt i givne/eksisterende Udgangspunkt i konstruktioner af praksisforståelser praksisforståelser ”Udefra”(faget har allerede svaret) ”Indefra” (deltagerstyring, uddannelse som samfundsproducerende institution) Eksisterende praksisser sætter dagsordenen Analyse, refleksion, udvikling af professionel praksis Praksisorientering Praksisbasering 11
 11. Transfer, referencer Wahlgren 2009, 2010 (Transfer mellem uddannelse og arbejde) Vibe Aarkrog 2010 (Fra teori til praksis) Mestre 2005 (Transfer of Learning) Illeris 2009 (Transfer of learning in the learning society) Gröhn & Engeström 2003 (Between School and Work) Brinkerhoff 2006 (Increasing impact of training investments) Hersom 2014 (Transfer – veje til sammenkobling af uddannelse og arbejde) 12
 12. ’Læringscirkler’ Identificering af en (evt. flere) konkret udfordring / et konkret problem indenfor workshoppens tema som er relevant og I gerne vil arbejde med. – Hvilke særlige udfordringer, oplever I, i jeres hverdag, i forhold til at skabe sammenhæng mellem uddannelse og praksis? (runde med alle deltagerne) – Er der en eller nogle af udfordringer som er særligt interessante, fx fordi de går igen eller som har særlig eksemplarisk værdi? Hvad kendetegner udfordringen? – Hvorfor er netop dette en udfordring? – Hvad er der brug for at ændre, gøre anderledes ift. Udfordringen? – Knytter udfordringen sig til nogle særlige dilemmaer eller konflikter? – Hvem skal inddrages og hvordan, hvis udfordringen skal løses? Diskussion, deling af erfaringer, gode ideer, perspektiveringer mellem cirklens deltagere. Udvikl 2 konkrete handlingsrettede forslag til at løse problemet Beslut, hvem vil gå hjem og afprøve hvad? og om og hvordan I evt. vil udveksle erfaringer.

Notas do Editor

 1. Præsentere os – Sissel og Ida Marie Vi har fået æren at binde dagen sammen…
Anúncio