O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Xerrada Fira Natura 2013

Presentació presentada a la Fira Natura 2013 per la Plataforma Antipedrera Serra de la Tossa d'Algerri.
La Plataforma vol evitar que és produeixi un desastre natural al municipi d'Algerri provocat per l'explotació d'una pedrera en una zona declarada Xarxa Natura 2000.

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Xerrada Fira Natura 2013

 1. 1. Fira Natura 2013-10 de Març Plataforma Antipedrera Serra de La Tossa d’AlgerriLa Tossa, un paisatge singular a Algerri, amenaçat per una activitat extractiva
 2. 2. Continguts• On és La Serra de La Tossa?• Figures de protecció• Valors naturals a preservar• L’amenaça del projecte de pedrera• Motius d’oposició al projecte de pedrera• Situació actual
 3. 3. On és La Serra de La Tossa- Figures de protecció XN2000 Secans de La Noguera
 4. 4. On és La Serra de La Tossa- Figures de protecció
 5. 5. On és La Serra de La Tossa- Figures de protecció
 6. 6. Que és la Xarxa Natura 2000 ?La xarxa Natura 2000 és el principal instrument per a la conservació dela natura a la Unió Europea. El seu objectiu és assegurar la biodiversitatmitjançant la preservació dels hàbitats naturals, la fauna i la florasilvestres al territori del seus estats membres.Per aconseguir-ho els països membres de la UE tenen l’obligació dedeclarar espais protegits segons la presència i importància al seu territoridels diversos hàbitats, flora i fauna llistats a les directives Ocells iHàbitats de la UE, i formar així una xarxa europea d’espais naturalsprotegits. Aquesta xarxa queda constituïda per les zones especials deconservació (ZEC) i les zones d’especial protecció per als ocells (ZEPA).En aquests territoris s’han d’adoptar les mesures oportunes peraconseguir els objectius de protecció establerts, tals com evitar lacontaminació, el deteriorament dels hàbitats o la pertorbació de lesespècies per les que s’ha declarat un espai d’especial protecció.
 7. 7. On és La Serra de La Tossa- Figures de protecció
 8. 8. On és La Serra de La Tossa- Figures de protecció
 9. 9. On és La Serra de La Tossa- Figures de protecció
 10. 10. On és La Serra de La Tossa- Figures de protecció
 11. 11. On és La Serra de La Tossa- Figures de protecció
 12. 12. On és La Serra de La Tossa- Figures de protecció
 13. 13. On és La Serra de La Tossa- Figures de protecció
 14. 14. On és La Serra de La Tossa- Figures de protecció
 15. 15. On és La Serra de La Tossa- Figures de protecció
 16. 16. On és La Serra de La Tossa- Figures de protecció
 17. 17. On és La Serra de La Tossa- Figures de protecció
 18. 18. On és la Serra de La Tossa- Figures de proteccióFigura XN2000 PEIN ZEPA LICprotecció:Sí/No: Sí Sí Sí SíNom/Codi: “Secans de la “Serra ES5130021 ES5130021 Noguera” Llarga” XN2000: Xarxa Natura 2000 des de l’any 2006 PEIN: Pla d’Espais d’Interès Natural. ZEPA: Zona d’Especial Protecció d’Aus LIC: Lloc d’Interès Comunitari
 19. 19. Mapa de sensibilitat ambiental segons EIA
 20. 20. On és La Serra de La Tossa- Figures de proteccióFAUNA ZEPA Principals Situació a la Tossa espècies Aus Àguila cuabarrada La Tossa és zona de caça i campeig rapinyaires (Hieraaetus fasciatus) d’una de les poques parelles (estepàries o no) d’aquesta espècie, en greu perill d’extinció. Xoriguer petit La Tossa és zona de caça, campeig i (Falco naumanni) possible hàbitat colonitzador d’aquesta espècie en perill d’extinció. Aus Sisó (Tetrax tetrax) Hàbitat a la plana adjacent a la Tossa estepàries Gaig blau La Tossa és àrea de campeig (Coracias garrulus) d’aquesta espècie en perill i regressió.
 21. 21. On és La Serra de La Tossa- Figures de protecció FLORA Protecció Principals Situació a la Tossa espècies “Estrictament Herba sabonera o Present a als matollars protegida” Trincola guixencs de la vessant W de Decret 328/92 (Gypsophila struthium la serra. Flora gipsícola. ssp. hispanica) “Estrictament Arnalla o Ruac Present als matollars protegida” (Ononis tridentata) guixencs de la vessant W de Decret 328/92 la serra. Flora gipsícola HÀBITATS LIC Nom i codi Situació a la Tossa Hàbitat prioritari Prats mediterranis Present a tota la superfície (Directiva Hàbitats secs de la serra. UE) (Thero-Brachypodietalia) Codi 6220 Hàbitat prioritari Brolles gipsícoles Matollars guixencs (Directiva Hàbitats (Gypsophiletalia) presents a la vessant W UE) Codi 1520 de la serra.
 22. 22. Flora de La TossaHerba sabonera Arnalla o ruac
 23. 23. Envergadura del projecte de la pedrera de la Serra de la TossaSuperfície: 377.880 m2 de terreny (aproximadament 38camps de futbol)Roca prevista a extreure: 4.000.000 m3 de rocaTipus d’explotació: arrencada mitjançant voladures ambbarrinades freqüentsDuració del contracte d’arrendament: 20 anysCamions diaris pel poble : 146 camions de 20 tonesFigures de protecció: Xarxa Natura 2000, ZEPA, EIN, LICEmpresa promotora: Benito Arnó e Hijos S.A.
 24. 24. La magnitud de la tragèdia
 25. 25. 20 anys de voladures !!!!!
 26. 26. Motius d’oposició a la pedrera• Vulneració d’un Espai Natural Protegit (XN 2000)• Per l’envergadura i afectacions del projecte• No es justifica l’exclusivitat de la roca calcària• Incumpliment de la legalitat en relació al Consorci de Repoblació Forestal i Pla d’Ordenació Forestal
 27. 27. Motius d’oposició a la pedrera• Per la incompatibilitat del vial pel qual es pretenen fer transitar camions• Per l’impacte sobre el poble d’Algerri• Per incompliment de la normativa urbanística• Per la vulneració de l’Acord de Govern vigent GOV/185/2010
 28. 28. No justificada l’exclusivitat de la roca calcària
 29. 29. No justificada l’exclusivitat de la roca calcària
 30. 30. Transcripció literal de part de l’informe del Servei de Seguiment de l’Avaluació Ambiental Direcció General de Medi Natural i Diversitat Barcelona, 9 de Setembre del 2011La justificació de l’activitat i les mesures correctores que es plantegen enla documentació presentada entenem que són molt deficients: no esjustifica prou la necessitat d’explotar aquí el recurs calcari, quan aquestmaterial és abundantíssim en tot l’entorn; el refugi de fauna dins del’activitat que se cita com una mesura correctora no té cap viabilitat isentit, atès que aquest seria un àmbit alterat sense capacitat d’acollimentni funcionalitat ecològica; no es desenvolupen mesures compensatòriesde gestió, de maneig d’ hàbitats ni cap altra mesura imprescindible per acompensar la pèrdua ecològica de l’entorn.
 31. 31. Incompatibilitat del vial
 32. 32. Incompatibilitat del vial
 33. 33. Incompatibilitat del vial
 34. 34. Incompatibilitat del vial
 35. 35. Incompatibilitat del vial
 36. 36. Incompatibilitat del vial
 37. 37. Incompatibilitat del vial
 38. 38. Incompatibilitat del vial
 39. 39. Incompatibilitat del vial
 40. 40. Incompatibilitat del vial
 41. 41. Incompatibilitat del vial
 42. 42. Incompatibilitat del vial
 43. 43. Vulneració Acord de Govern
 44. 44. Situació actual
 45. 45. SALVEM LA TOSSA !!!!GRÀCIES PER L’ATENCIÓ

×