O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

קובץ הזהויות של הספרייה הלאומית

347 visualizações

Publicada em

אביעד רוזנברג
ספרן, הספרייה הלאומית

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

קובץ הזהויות של הספרייה הלאומית

 1. 1. ‫הלאומית‬ ‫הספרייה‬ ‫של‬ ‫הזהויות‬ ‫קובץ‬ ‫לאומי‬ ‫זהות‬ ‫לקובץ‬ ‫הפיכתו‬ ‫לקראת‬ ‫הספריות‬ ‫לכלל‬ ‫רוזנברג‬ ‫אביעד‬ ‫ספרן‬,‫הלאומית‬ ‫הספרייה‬
 2. 2. ‫אישים‬ ‫זהויות‬ ‫סטטיסטיקת‬100(‫יוני‬2019) •100 lat 1,267,928 •100 heb 88,400 •100 ara 22,377 •100 cyr 6,148 •100 heb+lat 168,431 •100 ara+lat 24,361 •100 cyr+lat 17,097 •100 ara+heb 532 •100 cyr+heb 216 •100 ara+cyr 2 •100 ara+heb+lat 2,779 •100 cyr+heb+lat 3,249 •100 ara+cyr+lat 254 •100 ara+cyr+heb+lat 508
 3. 3. ‫משפחה‬ ‫לשמות‬ ‫אוטומטיות‬ ‫רמיזות‬ ‫יצירת‬ ‫נפוצים‬
 4. 4. ‫לועזית‬ ‫עברית‬ ‫זהויות‬ ‫איחוד‬
 5. 5. ‫נקבה‬ ‫או‬ ‫זכר‬(375)?
 6. 6. ‫שותפים‬ ‫זהויות‬ ‫רשומות‬ ‫טעינת‬ •‫האוניברסיטה‬‫העברית‬ •‫אוניברסיטת‬‫חיפה‬ •‫אוניברסיטת‬‫בן‬-‫גוריון‬ •‫תל‬ ‫אוניברסיטת‬‫אביב‬ •‫בר‬ ‫אוניברסיטת‬‫אילן‬ •‫ה‬‫טכניון‬ •‫מכללת‬‫אורנים‬ •‫בית‬ ‫מכללת‬‫ברל‬ •‫דוד‬ ‫מכללת‬‫ילין‬ •‫מכללת‬‫כנרת‬ •‫המכללה‬‫למינהל‬ •‫מכללת‬‫תל‬-‫חי‬ •‫סמינר‬‫הקיבוצים‬ •‫אורט‬‫בראודה‬ •‫גליל‬ ‫מכללת‬‫המערבי‬ •‫בית‬‫אריאלה‬ •‫מכללת‬‫לוינסקי‬ •‫צבי‬ ‫בן‬ ‫יד‬
 7. 7. ‫שדות‬ ‫להשלמת‬ ‫השותפים‬ ‫תרומת‬RDA
 8. 8. ‫רמיזות‬ ‫תיצרו‬ ‫אל‬ ‫אנא‬"‫סתמיות‬"
 9. 9. ‫למחברים‬ ‫זהים‬ ‫שמות‬ ‫על‬ ‫מייל‬ ‫יוצא‬ ‫שבוע‬ ‫בכל‬ ‫שונים‬,‫פרסומיהם‬ ‫את‬ ‫שהפרדנו‬.
 10. 10. ‫ה‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫לא‬ ‫נא‬-100‫ליצור‬ ‫ניתן‬400‫עם‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לנו‬ ‫ולכתוב‬ ‫ופטירה‬ ‫לידה‬ ‫תאריך‬ ‫האפשר‬ ‫במידת‬ ‫שנהפוך‬.
 11. 11. ‫ל‬ ‫זהויות‬ ‫ייבוא‬nnl10
 12. 12. ‫כרגע‬ ‫המערכת‬‫לצערנו‬‫כפולות‬ ‫זהויות‬ ‫שמירת‬ ‫מאפשרת‬. ‫את‬ ‫הוסיפו‬ ‫כפול‬ ‫תיצרו‬ ‫אל‬ ‫אנא‬‫הקיימת‬ ‫בזהות‬ ‫החסרים‬ ‫השדות‬. ‫המיובאת‬ ‫הרשומה‬ ‫הקיימת‬ ‫הרשומה‬
 13. 13. •‫שעות‬ ‫לשש‬ ‫אחת‬ ‫מתעדכנת‬ ‫המערכת‬.‫בשש‬ ‫שינוי‬ ‫היה‬ ‫אם‬ ‫תוכלו‬ ‫שלא‬ ‫ייתכן‬ ‫הלאומית‬ ‫הספרייה‬ ‫בסביבת‬ ‫אלו‬ ‫שעות‬ ‫ב‬ ‫השינויים‬ ‫את‬ ‫לשמור‬CZ
 14. 14. 600 7 $$2NLI
 15. 15. ‫תאגידים‬ •110 lat 167729 •110 heb 34296 110 ara 1800 110 cyr 1305 •110 heb+lat 12573 •110 ara+lat 1465 •110 ara+heb 78 110 cyr+lat 1392 110 cyr+heb 24 110 ara+heb+lat 328 110 cyr+heb+lat 105 •110 ara+cyr+lat 4 110 ara+cyr+heb+lat 27
 16. 16. ‫חסר‬ ‫בכתיב‬ ‫הרשומים‬ ‫לתאגידים‬ ‫מלא‬ ‫כתיב‬ ‫הוספת‬ ‫התאחדות‬‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫המחט‬ ‫ומלאכת‬ ‫החיטים‬ ‫לצעירים‬ ‫ישיבה‬‫מצינים‬‫צנז‬ ‫יפו‬ ‫לפרות‬ ‫חברה‬ ‫בישראל‬ ‫הקדשה‬ ‫רעיון‬ ‫להפצת‬ ‫ועד‬ ‫סת‬ ‫מפקחי‬ ‫ועד‬"‫קדשה‬ ‫ותשמישי‬ ‫ם‬(‫ירושלים‬) ‫המאחדות‬ ‫האגדות‬ ‫ועד‬(‫ירושלים‬) ‫האמה‬ ‫מטעי‬ ‫חברת‬ ‫ויטל‬-‫המרכז‬‫ללמודי‬‫עצוב‬ ‫יסודות‬-‫המרכז‬‫ללבון‬‫ומדינה‬ ‫תורה‬ ‫עניני‬ ‫גלות‬ ‫חברת‬ ‫ישראל‬ ‫אגדת‬ ‫פועלי‬ ‫חמדת‬-‫ותרבות‬ ‫דת‬ ‫מדע‬ ‫חפש‬ ‫למען‬ ‫אגדה‬ ‫לישראל‬ ‫עראק‬ ‫יהודי‬ ‫לעלית‬ ‫יובל‬ 1101=151 ‫יסעור‬(‫קבוץ‬)–‫יסעור‬(‫ישראל‬)
 17. 17. ‫תעתיקים‬
 18. 18. ‫לתעתיק‬ ‫בעבר‬ ‫שנהגו‬ ‫התעתיק‬ ‫שיטות‬ ‫כל‬ ‫איחוד‬ LC‫תקני‬ • Waadat ha-higguy lehe'arkhut letippul biridot adama • Minhal ha-mehqar ha-haqlai. ha-Mahlaqa leintroduqzya shel zemahim • Mahzeve Yisrael • Aguddat nezige sehar ha-huz be-Yisrael • Irgun yozee ha-mahteret ha-ziyyonit haluzit be-Iraq
 19. 19. 130 •‫מיולי‬ ‫החל‬2019‫כ‬ ‫הזהויות‬ ‫בקבצי‬ ‫ינוהלו‬ ‫הסדרות‬ ‫כל‬-130530‫וכו‬' •130 lat 3538 •130 heb 162 •130 ara 58 •130 cyr 37 •130 heb+lat 29069 •130 cyr+lat 15 •130 ara+heb 2 •130 ara+lat 9 •130 ara+cyr+lat 1 •130 ara+heb+lat 484 •130 cyr+heb+lat 22 •130 ara+cyr+heb+lat 4
 20. 20. 150 LCSH •‫של‬ ‫קטן‬ ‫מספר‬ ‫נעשו‬"‫גיורים‬"‫נושאים‬ ‫של‬,‫מספר‬ ‫וכן‬ ‫נושאים‬ ‫של‬ ‫קלות‬ ‫התאמות‬"‫מוטים‬." •Bible •Eretz Israel •Jerusalem, Israel •‫חדשות‬ ‫נושאים‬ ‫זהויות‬ ‫ליצור‬ ‫צורך‬ ‫אין‬.‫המערכת‬"‫קוצרת‬" ‫החדשים‬ ‫השרשורים‬ ‫את‬ ‫הביבליוגראפיות‬ ‫מהרשומות‬. ‫הסדר‬ ‫תקינות‬ ‫את‬ ‫בודקת‬,‫למערכת‬ ‫ומעבירה‬ ‫זהות‬ ‫יוצרת‬ ‫התרגום‬.‫שנראים‬ ‫נושאים‬"‫חשודים‬"‫ידנית‬ ‫נבדקים‬. •‫וליידע‬ ‫להשלים‬ ‫מוזמנים‬ ‫בעברית‬ ‫נושאים‬ ‫רמיזות‬ ‫חסרות‬.
 21. 21. ‫ארץ‬–‫עיר‬?(151) ‫דאר‬‫אלביצא‬Casablanca (Morocco) ‫אמון‬ ‫נא‬Alexandria (Egypt) ‫ואדי‬‫אלחגארה‬Guadalajara (Spain) ‫וילודיל‬Willowdale (Ont.) ‫וועלוצק‬Wieliczka (Poland) ‫קאשוי‬Košice (Slovakia) ‫זוראו‬Żory (Poland)
 22. 22. ‫בארץ‬ ‫מקומות‬ ‫חורון‬ ‫בית‬ ‫טירה‬
 23. 23. ‫בארץ‬ ‫מקומות‬ ‫ושומרון‬ ‫יהודה‬?‫ירושלים‬,‫ישראל‬? ‫וגם‬ ‫גם‬! ‫ירושלים‬ ‫בצפון‬ ‫גדולה‬ ‫ערבית‬ ‫שכונה‬ ‫היא‬ ‫חנינא‬ ‫בית‬,‫של‬ ‫שמו‬ ‫וגם‬ ‫סמוך‬ ‫פלסטיני‬ ‫כפר‬-‫לשכונה‬ ‫ממערב‬-‫הפלסטינית‬ ‫הרשות‬ ‫בתחום‬, ‫ירושלים‬ ‫בתחומי‬ ‫נכלל‬ ‫שאינו‬(‫מויקיפדיה‬)
 24. 24. ‫סטטיסטיקה‬150-151 •150 ara+heb+lat 154605 150 heb+lat 985384 150 lat 95889 • 151 ara+heb+lat 70495 •151 cyr+heb+lat 29 151 heb+lat 119908 151 lat 131887
 25. 25. ‫ועזרה‬ ‫לתמיכה‬ •‫עברית‬–‫כהן‬ ‫אהבה‬-Ahava.Cohen@nli.org.il •‫לועזית‬–‫ריני‬‫גולדסמית‬'marina.goldsmith@nli.org.il •‫ערבית‬–‫מנדלבאום‬ ‫אפרת‬Efrat.Mandelbaum@nli.org.il •‫נושאים‬‫סילויאן‬‫שטמפפר‬Sylviane.Stampfer@nli.org.il •‫זהויות‬ ‫איחוד‬–‫אביעד‬Aviad.Rosenberg@nli.org.il •‫לוי‬ ‫יניב‬Yaniv.Levi@nli.org.il •‫פרופ‬'‫אדלר‬ ‫אלחנן‬Elhanan.Adler@nli.org.il

×