O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 21 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (19)

Semelhante a Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту. (20)

Anúncio
Anúncio

Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.

 1. 1. Тема 1. Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту. 1.Необхідність та сутність управлінської діяльності. 2.Предмет науки управління, сутність і зміст понять “управління”, “менеджмент”, “управлінські відсносини”. 3.Проблеми розвитку менеджменту підприємств готельного та ресторанного господарства на сучасному етапі.
 2. 2. Рекомендована література: 1. Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник. – К., 2007. – 427с. 2. Нечаюк Л.І., Нечаюк Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний посібник. – К., 2006. – 348с. 3.Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 860с. 4.Шегда А.В. Менеджмент. Підручник. – К.: Знання, 2004. – 687с. 5.Школа І.М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник. За ред. проф. І.М.Школи. – Чернівці, 2003. – 596с.
 3. 3. Вступ до предмету. Необхідність та сутність управлінської діяльності П р о ц е с у п р а в л і н н яПроцес управління Соціальні системи Інформацій ні системи Механічні системи Менеджмент- управління соціальними системами
 4. 4. Необхідність та сутність управлінської діяльності. Управління - це рух до певної мети Управління грунтується на інформації Управління має, як мінімум , два канали впливу, енергію і засоби впливу на об'єкт
 5. 5. Необхідність та сутність управлінської діяльності. Згідно тлумачного Оксфордського словника англійської мови, МЕНЕДЖМЕНТ спосіб, манера спілкування з людьми; влада і мистецтво управління; особливого роду вміння та адміністративні навички; орган управління, адміністративна одиниця;
 6. 6. Органи управління Наука управління Мистецтво управління
 7. 7. NB! Менеджмент – поняття, що стосується тільки людини Менеджмент ( управління) – не примус Менеджмент – не підприємництво
 8. 8. Визначення менеджменту наука про управління людськими відносинами раціональний спосіб управління організаціями особлива галузь наукових знань та професійної спеціалізації управляючих  функція, вид діяльності, що полягає в керівництві людьми в організаціях
 9. 9. Визначення менеджменту П.Друкер: Управління – це особливий вид діяльності, який перетворює неорганізований натовп в ефективну цілеспрямовану та продуктивну групу
 10. 10. Визначення менеджменту Менеджмент – це інтеграційний процес, за допомогою якого професійно підготовлені управлінці створюють підприємства і управляють ними шляхом визначення певної мети і реалізації способів її досягнення
 11. 11. Визначення менеджменту Предметом науки менеджменту є відносини управління між людьми,управлінська діяльність та організаційно-економічний механізм її здійснення на рівні головної ланки економіки-підприємства.
 12. 12. NB! Менеджмент і управління є близькі, але не тотожні поняття. Управління – в широкому смислі – це загальна система відносин і явищ у природі та суспільстві, у вузькому – технологія організації об’єкта управління Менеджмент – в широкому смислі – це управління соціальними системами, у вузькому – управління бізнесом, виробництвом.
 13. 13. Об’єкт і суб ’єкт управління 1.Повинні відповідати один одному, бути сумісними 2. Мати відносну самостійність 3. Повинні взаємодіяти 4. Зацікавленість об’єкт суб’єкт
 14. 14.  Управлінські відносини – це усі види виробничих та міжосо - бистісних стосунків між працівниками на підприємстві  Субординація  Кооперація
 15. 15. Наука управління (менеджмент) розробляє свою теорію, змістом якої є  закони і закономірності,  принципи,  функції,  форми і методи цілеспрямованості діяльності людей у процесі управління.
 16. 16. Головними елементами управління є:  апарат управління;  механізм управління;  процес управління;  засоби,що забезпечують процес управління;  шляхи вдосконалення управління.
 17. 17. Особливості ГРГ як об’єкту управління Туристична сфера має складну структуру різнорідних підприємств
 18. 18. Особливості ГРГ як об’єкту управління 1. Мета туризму як об'єкту управління вимірюється досить складно 2. Специфіка туристичного продукту ( комплексність, унікальність, невіддільність від джерела виробництва) 3. Висока залежність від факторів зовнішнього середовища ( ресурсна орієнтація, вразливість, сезонність, тощо)
 19. 19. Особливості ГРГ як об’єкту управління 5 Туристичні послуги значною мірою мають сезонний характер 6. У сфері гостинності виключна роль належить людському фактору

×