O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
מאת: נילי שוחט 
www.spark-consulting.co.il 
נובמבר 2014
2 
ליווי עסקי 
שוטף 
משרד בוטיק המתמחה ב 4 - תחומים: 
תוכניות 
עסקיות 
המדען 
הראשי 
תוכנית 
שיווק
.MBA , נילי שוחט – רו"ח, עו"ד 
שימשה כמנהלת כספים ופיתוח עסקי בחברות הייטק וחברות תעשייה ונדל"ן מובילות. 
.Yubitech ממקימי...
4 
SEED 
תנופה 
חממות 
חברות 
מתחילות 
מיזמי 
סטודנטים 
יזמים צעירים 
מכינת מו"פ 
תכנית אתגר 
ממשק 
אקדמיה/תעשייה 
מאגדי מ...
המגזר העסקי בישראל מבצע מו"פ בהיקף שנתי של כ 33.3 - מיליארד ₪ בשנה. 
בהשקעות הון סיכון OECD - ישראל היא המדינה המובילה מבי...
6 
• מקור: לשכת המדען הראשי 
בין השנים 1993-2005 חלה ירידה דרמתית בתמיכה הממשלתית במו"פ. אך 
לעומת זאת חלה עלייה בהוצאה הל...
7 
• מקור: לשכת המדען הראשי 
הנגישות למענקי המו"פ גדלה, בשנת 75% 1991 מהמענקים ניתנו לחברות גדולות 
בעלות מחזור מעל $100 מ...
8 
• מקור: לשכת המדען הראשי
9 
מדעי החיים )ביוטכנולוגיה, ציוד רפואי, תרופות( גדל מ 14.3% - בשנת 2000 ל 28.5% - 
. בשנת 2013 
. תוכנה – גדל מ 11.3% - ב...
מסלול סיוע ראשוני ליזם מתחיל 
10
.)Pre-Seed( מסייע ליזמים טכנולוגיים מתחילים בשלב הראשוני 
קבלת תמיכה בשלב הקדם מו"פ לצורך הוכחת היתכנות טכנולוגית 
או ישימ...
החובה להירשם כחברה או עוסק מורשה חלה רק אם הבקשה 
מאושרת. 
היזם אינו נדרש להקצות מניות למדינה. 
התמיכה מסייעת ליזם המתחיל ...
13
14 
.) שיעור הפרויקטים המאושרים – כ 28% - )בקרן המו"פ 75% 
. ממוצע המענק – 125 אלף ₪ בשנים 2012-13
הראו שבתקציב שתקבלו תוכלו להגיע לשלב שבו תוכלו להמשיך את 
המיזם ולגייס לו מימון משקיעים. 
יש להגיש את הבקשה כמוצר בעל חדשנ...
16 
הגשת 
המסמכים 
אישור קבלת 
המסמכים 
ומינוי בודק 
כ 3 - חודשים בלבד. 
פגישה עם 
הבודק 
המקצועי 
בודק מוציא 
חוו"ד וועדת...
מסלול סיוע לחברות בתחילת דרכם 
17
התוכנית נועדה לעזור לחברות מתחילות לגייס כספים מהשוק הפרטי. 
התמיכה היא לתקציב של עד שנתיים. 
מקסימום תקציב מאושר 5 מש"ח. ...
היקף מכירות שלא עולה על 500 אלף ₪. 
החברה קיימת לא יותר משלוש שנים )אלא אם זו חברת חממה, 
ואז היא יכולה להגיש בקשה תוך שנה...
. התוכנית החלה רק בשנת 2013 
פרויקטים שהוגשו – 138 
) פרויקטים שאושרו – 72 )כ 52% - 
תקציבים שהוגשו – 534.4 מיליון ₪ 
) תק...
21 
ניתן לקבל את תמיכה גם אם החברה קיבלה בעבר תמיכה מתנופה 
או מחממה. 
הוועדה תידון בבקשה תוך חודשיים מיום הגשתה )זו הקלה ...
המוצר חייב להיות חדשני, ולכן אם הוא בתהליך של פטנט זה מאוד 
עוזר. 
להראות שלמוצר יש שוק ולבסס נתונים על מחקרים מקצועיים. 
...
23 
הגשת 
המסמכים 
אישור קבלת 
המסמכים 
ומינוי בודק 
חודשיים בלבד. 
פגישה עם 
הבודק 
המקצועי 
בודק מוציא 
חוו"ד וועדת 
איש...
24
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

המדען הראשי מענקים ליזמים וחברות בתחילת דרכן

סקירה קצרה על סכומי המענקים שניתנו על ידי המדען הראשי, שיעורי ההצלחה והתקציבים של תוכניות המדען השונות.
טיפים ומידע על תוכנית תנופה
טיפים ומידע על תוכנית חברות מתחילות.

 • Entre para ver os comentários

המדען הראשי מענקים ליזמים וחברות בתחילת דרכן

 1. 1. מאת: נילי שוחט www.spark-consulting.co.il נובמבר 2014
 2. 2. 2 ליווי עסקי שוטף משרד בוטיק המתמחה ב 4 - תחומים: תוכניות עסקיות המדען הראשי תוכנית שיווק
 3. 3. .MBA , נילי שוחט – רו"ח, עו"ד שימשה כמנהלת כספים ופיתוח עסקי בחברות הייטק וחברות תעשייה ונדל"ן מובילות. .Yubitech ממקימי חברת התוכנה זיו האפט ישראל. BDO - שימשה כמנהלת צוות במחלקה הכלכלית ב הגישה מספר חברות למסלולי תמיכה ממשלתיים שונים, כולל מענקי המדען הראשי - תנופה, תוכנית החממות, חברות מתחילות; מענקי המשרד להגנת הסביבה - הגשה לקול קורא של תוך שת"פ עם חברה ספרדית בינל'. PQ מגוון חברות בתחום מיחזור הפסולת והגשת 3 .MBA ,B.A. – מירי חרונטמן שדה הקימה וניהלה את ידיים רואות – עסק חברתי המעסיק מעסים עיוורים . מדימופ, ,NDS , שימשה כיועצת לארגונים מהמובילים במשק הישראלי: בנק לאומי, סמסונג קוקה קולה, נטפים, מע"צ, ועוד. ,NESS נמכרה לרויטרס(, ( Clear Forest בעלת ניסיון עשיר בחברות הייטק בארץ ובחו"ל כולל .)HP נמכרה ל ( Solcorp Netherlands - נמכרה למלאנוקס(, ו ( Voltaire
 4. 4. 4 SEED תנופה חממות חברות מתחילות מיזמי סטודנטים יזמים צעירים מכינת מו"פ תכנית אתגר ממשק אקדמיה/תעשייה מאגדי מגנ"ט איגוד משתמשים מגנטון נופר קמי"ן תשתיות ידע במסגרת פורום תל"ם מו"פ תעשייתי קרן המו"פ תעשייה מסורתית ביוטכנולוגיה וננוטכנולוגיה סייבר חלל מימ"ד תחלפי נפט לתחבורה שת"פ בינלאומי תמיכה מקבילה שת"פ תאגידים מרכזי פיתוח של חברות רב-לאומיות מו"פ פיננסי קרנות דו- לאומיות מו"פ אירופי CERN מרכז לאנרגיה מתחדשת
 5. 5. המגזר העסקי בישראל מבצע מו"פ בהיקף שנתי של כ 33.3 - מיליארד ₪ בשנה. בהשקעות הון סיכון OECD - ישראל היא המדינה המובילה מבין מדינות ה כאחוז מהתוצר, בפער ניכר מכל היתר: 0.5% מהתוצר, לעומת 0.19% במדינה הבאה אחריה )ארצות הברית(. תעשיית ההייטק מהווה 47% מכלל הייצוא התעשייתי של ישראל. תחום ההיי-טק העסיק ב 8.9% 2013 - מכלל המועסקים במשק, מתוכם 3.7% מועסקים בענפי תעשיית ההיי-טק וכ 5.2% - בענפי השירותים. שלושת הרבעונים הראשונים של 2014 מהווה תקופת שיא להשקעות: 504 חברות היי-טק ישראליות גייסו 2.3 מיליארד דולר - עלייה של 50% בהשוואה .)KPMG ,IVC( ל 1.5 - מיליארד דולר בתקופה המקבילה בשנה שעברה 5 * מקור: המדען הראשי
 6. 6. 6 • מקור: לשכת המדען הראשי בין השנים 1993-2005 חלה ירידה דרמתית בתמיכה הממשלתית במו"פ. אך לעומת זאת חלה עלייה בהוצאה הלאומית על מו"פ.
 7. 7. 7 • מקור: לשכת המדען הראשי הנגישות למענקי המו"פ גדלה, בשנת 75% 1991 מהמענקים ניתנו לחברות גדולות בעלות מחזור מעל $100 מיליון. היום שיעור זה עומד על 18% בלבד.
 8. 8. 8 • מקור: לשכת המדען הראשי
 9. 9. 9 מדעי החיים )ביוטכנולוגיה, ציוד רפואי, תרופות( גדל מ 14.3% - בשנת 2000 ל 28.5% - . בשנת 2013 . תוכנה – גדל מ 11.3% - בשנת 2000 ל 15.9% - בשנת 2013 . קלינטק – גדל מ 0% - בשנת 2000 ל 6.8% - בשנת 2013 • מקור: לשכת המדען הראשי
 10. 10. מסלול סיוע ראשוני ליזם מתחיל 10
 11. 11. .)Pre-Seed( מסייע ליזמים טכנולוגיים מתחילים בשלב הראשוני קבלת תמיכה בשלב הקדם מו"פ לצורך הוכחת היתכנות טכנולוגית או ישימות עסקית. תקרת תקציב – 200 אלף ₪. 85% תמיכה מהמדען. 11 הוצאות מוכרות הוצאות שאינן מוכרות הרכבה וניסוי של דגם או אב-טיפוס של רעיון הוצאות שכר עבודה הכנת בקשה לרישום פטנט שכר דירה ביצוע חקר ישימות עסקית ציוד משרדי הכנת תוכנית עסקית נסיעות השתתפות בתערוכות הוצאות אישיות ותקורות אחרות ייעוץ מקצועי
 12. 12. החובה להירשם כחברה או עוסק מורשה חלה רק אם הבקשה מאושרת. היזם אינו נדרש להקצות מניות למדינה. התמיכה מסייעת ליזם המתחיל להגיע לאבני דרך משמעותיות, שיאפשרו לו לגייס מימון להמשך הפעילות. עם תום תקופת המיזם בתכנית תנופה אפשר לפנות להמשך קבלת תמיכה לאחד ממסלולי הסיוע הנוספים בלשכת המדען הראשי. 12
 13. 13. 13
 14. 14. 14 .) שיעור הפרויקטים המאושרים – כ 28% - )בקרן המו"פ 75% . ממוצע המענק – 125 אלף ₪ בשנים 2012-13
 15. 15. הראו שבתקציב שתקבלו תוכלו להגיע לשלב שבו תוכלו להמשיך את המיזם ולגייס לו מימון משקיעים. יש להגיש את הבקשה כמוצר בעל חדשנות טכנולוגית ולא כשירות. התקציב המוגש כדאי שיהיה מפורט ככל האפשר, כולל משימות ושעות כח אדם. הנתונים הכספיים לא חייבים להיות מגובשים באופן מעמיק. לתקצב את הפרויקט באופן ריאלי שעיקרו פיתוח. הוצאות תוכנית עסקית – עד 25 אלף ₪. הוצאות רישום פטנט – עד 50 אלף ₪. מלאו בבירור ורצינות את כל הסעיפים בטופס ההגשה. 15
 16. 16. 16 הגשת המסמכים אישור קבלת המסמכים ומינוי בודק כ 3 - חודשים בלבד. פגישה עם הבודק המקצועי בודק מוציא חוו"ד וועדת אישור דנה קבלת תשובה •טופס בקשה • קורות חיים • מינוי יזם מוביל • מסמכי התאגדות חברה... בודק עשוי לבקש השלמות ותיקונים. • מיזם שמקבל מענק צריך להגיש קבלות על ביצוע פרטי התוכנית, ורק אז הוא מקבל החזר. ההחזר אינו כולל את המע"מ, אך ניתן להזדכות עליו. • תחילה המיזם מקבל אישור על 100 אש"ח, כאשר הוא מגיע להוצאות של כ 80 - אש"ח הוא מגיש בקשה נוספת לקבלת יתרת ה 100 - אש"ח של התקציב.
 17. 17. מסלול סיוע לחברות בתחילת דרכם 17
 18. 18. התוכנית נועדה לעזור לחברות מתחילות לגייס כספים מהשוק הפרטי. התמיכה היא לתקציב של עד שנתיים. מקסימום תקציב מאושר 5 מש"ח. . שיעור תמיכה – 50% עם קבלת אישור לתוכנית, לחברה יש 6 חודשים להשיג מימון משלים מהשוק הפרטי. ההוצאות המוכרת: כל ההוצאות של החברה, כולל: מו"פ )שעל זה העיקר(, משכורות, תקורות )יעוץ, עו"ד, רו"ח, שכירות(, שיווק )חלקי(, קבלני משנה, וכו'. 18
 19. 19. היקף מכירות שלא עולה על 500 אלף ₪. החברה קיימת לא יותר משלוש שנים )אלא אם זו חברת חממה, ואז היא יכולה להגיש בקשה תוך שנה מהיציאה מהחממה(. סך ההוצאות של החברה ממועד הקמתה ועד הגשת הבקשה לא עלה על 3 מיליון ₪ )חוץ מחברות בתחום מדעי החיים וחברות חממה(. החברה לא גייסה יותר ממיליון ₪ בשנה שקדמה להגשת הבקשה, וסה"כ המימון שגייסה החברה מהקמתה ועד הגשת הבקשה אינו יותר מ 2 - מיליון ₪. )חוץ מחברות בתחום מדעי החיים(. 19
 20. 20. . התוכנית החלה רק בשנת 2013 פרויקטים שהוגשו – 138 ) פרויקטים שאושרו – 72 )כ 52% - תקציבים שהוגשו – 534.4 מיליון ₪ ) תקציבים שאושרו – 156.7 מיליון ₪ )כ 29% - ממוצע תקציב מאושר לפרויקט – 2.18 מיליון ₪. 20
 21. 21. 21 ניתן לקבל את תמיכה גם אם החברה קיבלה בעבר תמיכה מתנופה או מחממה. הוועדה תידון בבקשה תוך חודשיים מיום הגשתה )זו הקלה רצינית כאשר מימון לפי קרן המו"פ מאושר רק לאחר כ 5-11 - חודשים(. ההוצאות המוכרות כוללות בנוסף להוצאות מו"פ גם הוצאות שיווק ומסחור, כגון סקרי שוק מהמדף, כנסים וכו'. התוכנית היא לשנתיים – מספיק זמן לחברה לפתח את המוצר שלה לקראת שלב המכירות והגיוס הבא.
 22. 22. המוצר חייב להיות חדשני, ולכן אם הוא בתהליך של פטנט זה מאוד עוזר. להראות שלמוצר יש שוק ולבסס נתונים על מחקרים מקצועיים. התוכנית והתקציב חייבים להיות מפורטים עד כמה שאפשר, כולל שעות ועלויות כח אדם לכל שלבי הפיתוח, עלויות קבלני משנה )עדיף תוך התבססות על הצעות מחיר מקבלני משנה( וכו'. מודל עסקי ותחזית מכירות מפורטת ל 3 - שנים לפחות. יש להציג תוכנית ייצור ושיווק מפורטת. התאגיד חייב להיות רשום כבר עם הגשת הבקשה. 22
 23. 23. 23 הגשת המסמכים אישור קבלת המסמכים ומינוי בודק חודשיים בלבד. פגישה עם הבודק המקצועי בודק מוציא חוו"ד וועדת אישור דנה קבלת תשובה •טפסי בקשה • מסמכי התאגדות חברה. • אישורים והצהרות וכו' בודק עשוי לבקש השלמות ותיקונים. יש להכין מצגת לבודק. מיזם שמקבל אישור לתוכנית, צריך כל רבעון להגיש מסמך התקדמות כולל חשבוניות אסמכתאות ובהתאם הוא מקבל את המימון. על מנת שהכסף יתקבל, יש להראות שההוצאות והתקדמות הפרויקט הינן בהתאם לתוכנית שאושרה.
 24. 24. 24

×