Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Destaque(20)

Anúncio

20210412_115928.docx

  1. ОШ ,,Лаза Костић“ Милентија Поповића 72 Нови Београд ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА 2020/2021. ПРВИ РАЗРЕД ЧИТА СЛЕДЕЋЕ: 1. Ела Пероци Звончићи звоне - 1 прича ИЛИ Драган Лукић Приче о Јоци и Јасни - 1 прича Прочитати једну од прича, написати кратко нешто о писцу у читалачки дневник (Ели Пероци или Драгану Лукићу), препричати причу и илустровати ☺ 2. Ј. Ј. Змај Песме - 1 песма Изабрати једну од песама, написати кратко нешто о песнику Ј. Ј. Змају, преписати песму у читалачки дневник, научити и илустровати ☺ 3. Народна књижевност Разбрајалице (3) и брзалице (3) Изабрати по три разбарјалице и брзалице, написати кратко о народној књижевности, преписати у читалачки дневник, научити и илустровати☺☺☺ Припремити читалачки дневник до 30. априла 2021. ☺
Anúncio