Themabijeenkomst Participatie, inclusie en werk bij Lentis: Presentatie over De Dorpskamer

Nieuwe wegen ggz en opvang
Nieuwe wegen ggz en opvangNieuwe wegen ggz en opvang
De DorpskamerHennie Tuinstra
Bas Polman
Marjon Huiting
17 mei 2017
Van eindpunt naar nieuw begin
 Wonen betekende “Einde behandeling, start Hospitalisatie”
 De rehabilitatiegedachte; uitgaan van wensen en
behoeften, aansluiten bij de mogelijkheden
 ART; Actieve hersteltriade
 Uitgangspunt; Iedereen heeft dagbesteding, tenzij….
 24 uurs ambulante zorg
Behuizing
 Grote afdelingen met slaapzalen
 Kleinere gebouwen met eigen slaapkamers
 Gebouwen met eigen appartementen
 Ruime keus in woon- en begeleidingsmogelijkheden
Themabijeenkomst Participatie, inclusie en werk bij Lentis: Presentatie over De Dorpskamer
Themabijeenkomst Participatie, inclusie en werk bij Lentis: Presentatie over De Dorpskamer
Themabijeenkomst Participatie, inclusie en werk bij Lentis: Presentatie over De Dorpskamer
Themabijeenkomst Participatie, inclusie en werk bij Lentis: Presentatie over De Dorpskamer
Themabijeenkomst Participatie, inclusie en werk bij Lentis: Presentatie over De Dorpskamer
ART zorg is tijdelijk.
Men kan wonen naar eigen keuze.
We zien onvervulde behoeften als de oorzaak van ‘problematisch
gedrag” en focussen op de achterliggende behoeften ipv. het gedrag.
Er is ruim aandacht voor herstel van identiteit.
Herstel van gezondheid, zowel lichamelijke als psychische gezondheid.
Belangrijk is aandacht voor maatschappelijk herstel.
We werken aan herstel van en in de triade
art-psy.nl
http://art-psy.nl/
Themabijeenkomst Participatie, inclusie en werk bij Lentis: Presentatie over De Dorpskamer
Themabijeenkomst Participatie, inclusie en werk bij Lentis: Presentatie over De Dorpskamer
Themabijeenkomst Participatie, inclusie en werk bij Lentis: Presentatie over De Dorpskamer
 - Hebben we het over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of over een arbeidsmarkt met afstand tot mensen
- Als je meer gericht wil zijn op mogelijkheden van anderen zal je zelf eerst moeten afleren om te denken in onmogelijkheden!
 b.polman@lentis.nl
Aanleiding
Realiseren: Er gaat veel veranderen…
Wat betekent dat voor mij als professional?
2013 gestart met opleiding Master Social Work
Signaleren & analyseren, co-creëren en
innoveren, interdisciplinaire samenwerking in
transities, onderzoek…
Optimaliseren daginvulling als
rode draad
Veranderde blik leidt tot…
Verkenning van grijs gebied
De participatieladder (Movisie, 2014).
Onderzoeksaanpak (literatuur –en praktijkonderzoek)
Doelstelling: Dit onderzoek wil inzicht geven op welke wijze en onder welke
voorwaarden, potentiële werkgevers in het dorp Zuidlaren, een bijdrage kunnen leveren aan
het realiseren van dagbestedingsplaatsen, naast de werkervaringsplaatsen en werkprojecten op
het Dennenoord-terrein. Zodat op basis daarvan dagbesteding geoptimaliseerd kan worden, ter
bevordering van maatschappelijk rolherstel voor mensen met ernstige psychiatrische
aandoeningen.
Vraagstelling: Op welke wijze en onder welke voorwaarden geven potentiële werkgevers
in Zuidlaren aan, dat ze open staan voor het realiseren of optimaliseren van
dagbestedingsplaatsen om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk (rol)herstel van
mensen met EPA?
Onderzoeksbenadering: verkennend onderzoek
Onderzoekspopulatie: potentiële werkgevers in het dorp Zuidlaren
Onderzoeksinstrument: semi gestructureerd interview
Aanleiding onderzoek
Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.
Transities en transformaties
Ambulantisering in de GGZ
Klinische setting: worst in- best out
Dagbesteding: beschut waar het moet en doorstroom naar regulier werk waar het kan
Active heRstel Triade (ART)
Herstelondersteunende zorg
Terugwinnen burgerschap en betekenisvolle rollen
Werk en dagbesteding is hier een belangrijk onderdeel van.
Dagbesteding dreigt door de transities in te krimpen of te verdwijnen.
Van behouden naar optimaliseren van dagbesteding voor de EPA doelgroep.
Transitie biedt ook kansen om het anders te doen!
Op zoek naar nieuwe verbindingen in en buiten Lentis…
Veranderkundige theorieën als rode draad door de thesis verweven en sluiten aan bij de
verkenning en zoektocht naar nieuwe verbindingen.
Bevindingen literatuur & praktijk
Een greep uit de voorwaarden uit de literatuur die worden bevestigd door de
potentiële werkgevers:
 Bijna altijd aanpassingen in werk maken.
 Communicatie, duidelijke verwachtingen over en weer.
 Begeleiding voor zowel de werkgever als cliënt (diverse methodieken)
 Kennisoverdracht over de aandoening, symptomen en hoe er mee om te gaan.
 Tijd hebben en kunnen maken, frequentie en duur.
 Maatwerk!
Een greep uit hoe werkgevers hierin zouden kunnen faciliteren (welke wijze):
 Werk anders indelen
 Op een ander wijze naar eigen werk kijken
 Job carving
 Kennis en expertise overbrengen op werkbegeleiders
Opvallende extra bevindingen praktijk
Goede zelfzorg
Schone kleding
Representatief voorkomen
Geleverde kwaliteit door de cliënt wordt erg belangrijk gevonden.
Basisvaardigheden zijn belangrijk en de werkgever wil graag zelf
specifieke vaardigheden zelf aanleren.
Motivatie van de cliënt!
Werkgever denkt dat variatie in het werk bieden aan de cliënt
noodzakelijk is om gemotiveerd aan het werk te blijven.
Alleen informatie over de aandoening als dit praktisch nut heeft om
niet voor verrassingen te komen staan.
Opvallende grote tolerantie voor de doelgroep!
Eye opener: slechte zelfzorg houdt stigma in stand.
Conclusie
 Potentiële werkgevers in het dorp Zuidlaren staan open voor het realiseren van dagbestedingsplaatsen onder specifieke
voorwaarden en daar waar de context zich er voor leent.
 Potentiële werkgevers hebben ideeën voor het optimaliseren van bestaande dagbesteding en het verbinden van het dorp
aan Dennenoord-terrein en andersom.
 De resultaten uit het praktijkonderzoek knetteren van inzichten en mogelijkheden.
 Het heeft kansrijke nieuwe verbindingen opgeleverd.
 Twee werelden zijn verbonden.
 De rijke informatie uit de interviews geeft inzicht hoe er door de ogen van deze buitenstaanders naar het ‘toch wel
besloten’ Dennenoord-terrein en cliënten wordt gekeken.
 Door elkaar actief op te zoeken is openheid en verbinding ontstaan.
 Onderzoek heeft veel meer opgeleverd dan alleen een antwoord op de onderzoeksvraag.
 Het onbewuste zorg dragen voor en de grote mate van tolerantie van deze werkgevers naar de cliënten toe draagt bij aan
de leefwereld van cliënten.
 Het dorp Zuidlaren is een veilige en toegankelijke plek voor kwetsbare mensen.
Themabijeenkomst Participatie, inclusie en werk bij Lentis: Presentatie over De Dorpskamer
Zuidlaren
Interdisciplinaire keten & sociaal domein
Zuidlaren
Wat wil de dorpskamer bereiken
Het doel van het project De Dorpskamer is het praktisch realiseren
van nieuwe vormen van dagbesteding en werk, vanuit co-creatie en
innovatie. Op een centrale plek in de dorpskern van Zuidlaren
(gemeente Tynaarlo) wordt een ‘dorpskamer’ opengesteld die een
inspirerende leer-, werk- en ontmoetingsomgeving is voor mensen
uit de gemeente Tynaarlo. Ook wordt er een uitzendbureau opgezet
met en voor dagbesteding- en participatiebanen, waarbij
ondernemers vragen of klussen kunnen aanleveren en mogelijk werk-
of dagbestedingsplekken kunnen aanbieden. Van cliënten wordt
verwacht dat zij een bijdrage leveren vanuit het idee van
‘peersupport’. Lentis heeft als beleid 6% van het eigen werk
beschikbaar te maken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt,
waarvan 3% voor mensen met psychische aandoeningen. Het project
De Dorpskamer levert een bijdrage aan deze doelstelling.
Projectteam
• Cliëntvertegenwoordiging Lentis, CR,CCR
• Familieraad Lentis
• Ondernemersvereniging Zuidlaren
• Burger/ex-ondernemer
• Gemeente Tynaarlo, beleidsadviseur
• Lentis: verpleegkundige, agogisch begeleiders, onderzoeker,
algemeen ondersteuner facilitair bedrijf, ondersteuning
projectmanagement, teamleider
• Opbouwwerker Sociaal Team Zuidlaren
• Bibliotheek
• Ervaringsdeskundigen
Methode
• Er is een projectteam samengesteld met medewerkers van Lentis, de
gemeente Tynaarlo, ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers
van ondernemers en vanuit de cliëntenraad.
• Gewerkt wordt met het model, de methodieken en monitor van
Active Recovery Triad (ART). De kern van ART is dat behandelaar,
cliënt en naaste samen actief werken aan herstel.
Stip aan de horizon
Dorps
kamer
•
(www.zintenz.com)
How to eat an elephant…
Waar staan we nu?
• Omgekeerde integratie
• Kleine succesjes
• Olievlek verspreiden
• Zaadjes planten
• Tegelijkertijd ook binnen eigen organisatie een doelstelling 3 + 3% %
arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot arbeidsmarkt
(participatiewet)
• Nu al worden veranderingen zichtbaar bij zowel deelnemers als
begeleiders
Samengevat:
Inspiratie tot realisatie van ‘De Dorpskamer’
Themabijeenkomst Participatie, inclusie en werk bij Lentis: Presentatie over De Dorpskamer
Themabijeenkomst Participatie, inclusie en werk bij Lentis: Presentatie over De Dorpskamer
1 de 34

Recomendados

20160823 MVO - Boekje methodiek - web por
20160823 MVO - Boekje methodiek - web20160823 MVO - Boekje methodiek - web
20160823 MVO - Boekje methodiek - webEdith Vos
232 visualizações24 slides
Hevo 360-def juni 2014 artikel noorderbrug project gezondheidszorg laan corpu... por
Hevo 360-def juni 2014 artikel noorderbrug project gezondheidszorg laan corpu...Hevo 360-def juni 2014 artikel noorderbrug project gezondheidszorg laan corpu...
Hevo 360-def juni 2014 artikel noorderbrug project gezondheidszorg laan corpu...Willem Adriaanssen
461 visualizações2 slides
Uitwerking van een werkveld 's heeren loo por
Uitwerking van een werkveld 's heeren looUitwerking van een werkveld 's heeren loo
Uitwerking van een werkveld 's heeren looAllysha Zillig
230 visualizações3 slides
ACTIEF AAN HET WERK - Kort project voor mensen met lange afstand tot de arbei... por
ACTIEF AAN HET WERK - Kort project voor mensen met lange afstand tot de arbei...ACTIEF AAN HET WERK - Kort project voor mensen met lange afstand tot de arbei...
ACTIEF AAN HET WERK - Kort project voor mensen met lange afstand tot de arbei...Focus To B.V.
11 visualizações9 slides
Open uitnodiging brainstorm opleiden en zorg platform zin in zorg 4 oktober 2011 por
Open uitnodiging brainstorm opleiden en zorg platform zin in zorg 4 oktober 2011Open uitnodiging brainstorm opleiden en zorg platform zin in zorg 4 oktober 2011
Open uitnodiging brainstorm opleiden en zorg platform zin in zorg 4 oktober 2011www.mariannegeurts.com
401 visualizações1 slide
Zmf12 programmaboekje por
Zmf12 programmaboekjeZmf12 programmaboekje
Zmf12 programmaboekjeMixe - healthcare marketing
347 visualizações16 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Themabijeenkomst Participatie, inclusie en werk bij Lentis: Presentatie over De Dorpskamer

OP_EEN_LIJN_schetsen_voor_een_betere_eerstelijn_DEF por
OP_EEN_LIJN_schetsen_voor_een_betere_eerstelijn_DEFOP_EEN_LIJN_schetsen_voor_een_betere_eerstelijn_DEF
OP_EEN_LIJN_schetsen_voor_een_betere_eerstelijn_DEFGuy P.M. Kessels
266 visualizações146 slides
!ste Lijnszorg - Stapje voor stapje naar gastvrije state of mind por
!ste Lijnszorg - Stapje voor stapje naar gastvrije state of mind!ste Lijnszorg - Stapje voor stapje naar gastvrije state of mind
!ste Lijnszorg - Stapje voor stapje naar gastvrije state of mindJohn Hokkeling
205 visualizações2 slides
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen? por
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?Mark Logtenberg
453 visualizações84 slides
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen? por
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?Mark Logtenberg
129 visualizações84 slides
De Talentklas Groningen en Drenthe por
De Talentklas Groningen en DrentheDe Talentklas Groningen en Drenthe
De Talentklas Groningen en DrentheDymph
43 visualizações5 slides
Presentatie 15 mei 2014 werkgevers por
Presentatie 15 mei 2014 werkgevers Presentatie 15 mei 2014 werkgevers
Presentatie 15 mei 2014 werkgevers Heliomare
275 visualizações22 slides

Similar a Themabijeenkomst Participatie, inclusie en werk bij Lentis: Presentatie over De Dorpskamer(20)

OP_EEN_LIJN_schetsen_voor_een_betere_eerstelijn_DEF por Guy P.M. Kessels
OP_EEN_LIJN_schetsen_voor_een_betere_eerstelijn_DEFOP_EEN_LIJN_schetsen_voor_een_betere_eerstelijn_DEF
OP_EEN_LIJN_schetsen_voor_een_betere_eerstelijn_DEF
Guy P.M. Kessels266 visualizações
!ste Lijnszorg - Stapje voor stapje naar gastvrije state of mind por John Hokkeling
!ste Lijnszorg - Stapje voor stapje naar gastvrije state of mind!ste Lijnszorg - Stapje voor stapje naar gastvrije state of mind
!ste Lijnszorg - Stapje voor stapje naar gastvrije state of mind
John Hokkeling205 visualizações
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen? por Mark Logtenberg
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
Mark Logtenberg453 visualizações
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen? por Mark Logtenberg
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
Mark Logtenberg129 visualizações
De Talentklas Groningen en Drenthe por Dymph
De Talentklas Groningen en DrentheDe Talentklas Groningen en Drenthe
De Talentklas Groningen en Drenthe
Dymph43 visualizações
Presentatie 15 mei 2014 werkgevers por Heliomare
Presentatie 15 mei 2014 werkgevers Presentatie 15 mei 2014 werkgevers
Presentatie 15 mei 2014 werkgevers
Heliomare275 visualizações
MEE Gelderse Poort - Samenwerken met ervaringsdeskundigen por MEE Gelderse Poort
MEE Gelderse Poort - Samenwerken met ervaringsdeskundigenMEE Gelderse Poort - Samenwerken met ervaringsdeskundigen
MEE Gelderse Poort - Samenwerken met ervaringsdeskundigen
MEE Gelderse Poort1.3K visualizações
Pagina 16 17 Mentaaloktober2010.Pdf[1] por MartvanderStelt
Pagina 16 17 Mentaaloktober2010.Pdf[1]Pagina 16 17 Mentaaloktober2010.Pdf[1]
Pagina 16 17 Mentaaloktober2010.Pdf[1]
MartvanderStelt1.1K visualizações
Pagina 16 17 Mentaaloktober2010.Pdf[1] por MartvanderStelt
Pagina 16 17 Mentaaloktober2010.Pdf[1]Pagina 16 17 Mentaaloktober2010.Pdf[1]
Pagina 16 17 Mentaaloktober2010.Pdf[1]
MartvanderStelt2.7K visualizações
Gastvrijheid en waarde-volle zorg por Pieter Boot
Gastvrijheid en waarde-volle zorgGastvrijheid en waarde-volle zorg
Gastvrijheid en waarde-volle zorg
Pieter Boot471 visualizações
Interview in %22Het alternatief voor de zorg. Humaniteit boven bureaucratie'. por Marlies Overdijk
Interview in %22Het alternatief voor de zorg. Humaniteit boven bureaucratie'.Interview in %22Het alternatief voor de zorg. Humaniteit boven bureaucratie'.
Interview in %22Het alternatief voor de zorg. Humaniteit boven bureaucratie'.
Marlies Overdijk233 visualizações
factsheet jeugdzorg por Frank Dieters
factsheet jeugdzorgfactsheet jeugdzorg
factsheet jeugdzorg
Frank Dieters43 visualizações
Organisatie en schaalvergroting: nut en noodzaak por Raedelijn
Organisatie en schaalvergroting: nut en noodzaakOrganisatie en schaalvergroting: nut en noodzaak
Organisatie en schaalvergroting: nut en noodzaak
Raedelijn766 visualizações
Slides vitalITylab vs1.0 extern por rloggen
Slides vitalITylab vs1.0 externSlides vitalITylab vs1.0 extern
Slides vitalITylab vs1.0 extern
rloggen684 visualizações
Ouders waar het kan, hulp als het moet por Douwe Van Den Berg
Ouders waar het kan, hulp als het moetOuders waar het kan, hulp als het moet
Ouders waar het kan, hulp als het moet
Douwe Van Den Berg213 visualizações
Is uw organisatie mantelzorgvriendelijk? por Bart Moens
Is uw organisatie mantelzorgvriendelijk?Is uw organisatie mantelzorgvriendelijk?
Is uw organisatie mantelzorgvriendelijk?
Bart Moens156 visualizações
TREFDAG 2017 - Sessie 3: werken met ouderen (1) por VIVO vzw
TREFDAG 2017 - Sessie 3: werken met ouderen (1)TREFDAG 2017 - Sessie 3: werken met ouderen (1)
TREFDAG 2017 - Sessie 3: werken met ouderen (1)
VIVO vzw320 visualizações
Werkveldoriëntatie sjsj almata por Milou Meeuwissen
Werkveldoriëntatie sjsj almataWerkveldoriëntatie sjsj almata
Werkveldoriëntatie sjsj almata
Milou Meeuwissen47 visualizações
E-Journal Sneller Herstel por Linda Dauwerse
E-Journal Sneller HerstelE-Journal Sneller Herstel
E-Journal Sneller Herstel
Linda Dauwerse547 visualizações
DEL-nr5_Lindenholt_LR.PDF por Astrid de Groot
DEL-nr5_Lindenholt_LR.PDFDEL-nr5_Lindenholt_LR.PDF
DEL-nr5_Lindenholt_LR.PDF
Astrid de Groot184 visualizações

Mais de Nieuwe wegen ggz en opvang

1.11 Een toekomststrategie voor zelfregie- en herstelinitiatieven por
1.11 Een toekomststrategie voor zelfregie- en herstelinitiatieven1.11 Een toekomststrategie voor zelfregie- en herstelinitiatieven
1.11 Een toekomststrategie voor zelfregie- en herstelinitiatievenNieuwe wegen ggz en opvang
567 visualizações9 slides
3.12 Goede buren: ervaringen uit gemengd wonen por
3.12 Goede buren: ervaringen uit gemengd wonen3.12 Goede buren: ervaringen uit gemengd wonen
3.12 Goede buren: ervaringen uit gemengd wonenNieuwe wegen ggz en opvang
268 visualizações13 slides
2.15 Wonen in een woongemeenschap met zelfbeheer por
2.15 Wonen in een woongemeenschap met zelfbeheer2.15 Wonen in een woongemeenschap met zelfbeheer
2.15 Wonen in een woongemeenschap met zelfbeheerNieuwe wegen ggz en opvang
178 visualizações15 slides
2.13 Uitstroom naar zelfstandig wonen: hoe organiseer je dat? por
2.13 Uitstroom naar zelfstandig wonen: hoe organiseer je dat?2.13 Uitstroom naar zelfstandig wonen: hoe organiseer je dat?
2.13 Uitstroom naar zelfstandig wonen: hoe organiseer je dat?Nieuwe wegen ggz en opvang
299 visualizações17 slides
1.15 Wat kan de inclusieve wijk voor ex-gedetineerden betekenen? por
1.15 Wat kan de inclusieve wijk voor ex-gedetineerden betekenen?1.15 Wat kan de inclusieve wijk voor ex-gedetineerden betekenen?
1.15 Wat kan de inclusieve wijk voor ex-gedetineerden betekenen?Nieuwe wegen ggz en opvang
170 visualizações10 slides
1.13 City Deal Inclusieve Stad: van maatwerkondersteuning naar integrale fina... por
1.13 City Deal Inclusieve Stad: van maatwerkondersteuning naar integrale fina...1.13 City Deal Inclusieve Stad: van maatwerkondersteuning naar integrale fina...
1.13 City Deal Inclusieve Stad: van maatwerkondersteuning naar integrale fina...Nieuwe wegen ggz en opvang
132 visualizações17 slides

Mais de Nieuwe wegen ggz en opvang(20)

1.11 Een toekomststrategie voor zelfregie- en herstelinitiatieven por Nieuwe wegen ggz en opvang
1.11 Een toekomststrategie voor zelfregie- en herstelinitiatieven1.11 Een toekomststrategie voor zelfregie- en herstelinitiatieven
1.11 Een toekomststrategie voor zelfregie- en herstelinitiatieven
Nieuwe wegen ggz en opvang567 visualizações
2.15 Wonen in een woongemeenschap met zelfbeheer por Nieuwe wegen ggz en opvang
2.15 Wonen in een woongemeenschap met zelfbeheer2.15 Wonen in een woongemeenschap met zelfbeheer
2.15 Wonen in een woongemeenschap met zelfbeheer
Nieuwe wegen ggz en opvang178 visualizações
2.13 Uitstroom naar zelfstandig wonen: hoe organiseer je dat? por Nieuwe wegen ggz en opvang
2.13 Uitstroom naar zelfstandig wonen: hoe organiseer je dat?2.13 Uitstroom naar zelfstandig wonen: hoe organiseer je dat?
2.13 Uitstroom naar zelfstandig wonen: hoe organiseer je dat?
Nieuwe wegen ggz en opvang299 visualizações
1.15 Wat kan de inclusieve wijk voor ex-gedetineerden betekenen? por Nieuwe wegen ggz en opvang
1.15 Wat kan de inclusieve wijk voor ex-gedetineerden betekenen?1.15 Wat kan de inclusieve wijk voor ex-gedetineerden betekenen?
1.15 Wat kan de inclusieve wijk voor ex-gedetineerden betekenen?
Nieuwe wegen ggz en opvang170 visualizações
1.13 City Deal Inclusieve Stad: van maatwerkondersteuning naar integrale fina... por Nieuwe wegen ggz en opvang
1.13 City Deal Inclusieve Stad: van maatwerkondersteuning naar integrale fina...1.13 City Deal Inclusieve Stad: van maatwerkondersteuning naar integrale fina...
1.13 City Deal Inclusieve Stad: van maatwerkondersteuning naar integrale fina...
Nieuwe wegen ggz en opvang132 visualizações
1.12 & 2.11 Duurzame financiering van innovaties in Limburg por Nieuwe wegen ggz en opvang
1.12 & 2.11 Duurzame financiering van innovaties in Limburg1.12 & 2.11 Duurzame financiering van innovaties in Limburg
1.12 & 2.11 Duurzame financiering van innovaties in Limburg
Nieuwe wegen ggz en opvang204 visualizações
3.10 GGZ op wijkniveau: samen werken aan ambulantisering por Nieuwe wegen ggz en opvang
3.10 GGZ op wijkniveau: samen werken aan ambulantisering3.10 GGZ op wijkniveau: samen werken aan ambulantisering
3.10 GGZ op wijkniveau: samen werken aan ambulantisering
Nieuwe wegen ggz en opvang224 visualizações
3.6 Communiceren met kwetsbare doelgroepen (deel 2) por Nieuwe wegen ggz en opvang
3.6 Communiceren met kwetsbare doelgroepen (deel 2)3.6 Communiceren met kwetsbare doelgroepen (deel 2)
3.6 Communiceren met kwetsbare doelgroepen (deel 2)
Nieuwe wegen ggz en opvang176 visualizações
3.6 Communiceren met kwetsbare doelgroepen (deel 1) por Nieuwe wegen ggz en opvang
3.6 Communiceren met kwetsbare doelgroepen (deel 1)3.6 Communiceren met kwetsbare doelgroepen (deel 1)
3.6 Communiceren met kwetsbare doelgroepen (deel 1)
Nieuwe wegen ggz en opvang351 visualizações
2.6 Naar vermogen meedoen: vroegsignalering van LVB por Nieuwe wegen ggz en opvang
2.6 Naar vermogen meedoen: vroegsignalering van LVB2.6 Naar vermogen meedoen: vroegsignalering van LVB
2.6 Naar vermogen meedoen: vroegsignalering van LVB
Nieuwe wegen ggz en opvang339 visualizações
3.3 Werken met je talent in eigen buurt, wijk, dorp of stad por Nieuwe wegen ggz en opvang
3.3 Werken met je talent in eigen buurt, wijk, dorp of stad3.3 Werken met je talent in eigen buurt, wijk, dorp of stad
3.3 Werken met je talent in eigen buurt, wijk, dorp of stad
Nieuwe wegen ggz en opvang98 visualizações
3.1 Worstel en kom boven: de weg naar een zelfregiecentrum por Nieuwe wegen ggz en opvang
3.1 Worstel en kom boven: de weg naar een zelfregiecentrum3.1 Worstel en kom boven: de weg naar een zelfregiecentrum
3.1 Worstel en kom boven: de weg naar een zelfregiecentrum
Nieuwe wegen ggz en opvang173 visualizações
2.4 Ervaar de waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven por Nieuwe wegen ggz en opvang
2.4 Ervaar de waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven2.4 Ervaar de waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven
2.4 Ervaar de waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven
Nieuwe wegen ggz en opvang109 visualizações
2.3 Alleenstaande minderjarige vreemdelingen: gevlucht en geland? por Nieuwe wegen ggz en opvang
2.3 Alleenstaande minderjarige vreemdelingen: gevlucht en geland?2.3 Alleenstaande minderjarige vreemdelingen: gevlucht en geland?
2.3 Alleenstaande minderjarige vreemdelingen: gevlucht en geland?
Nieuwe wegen ggz en opvang268 visualizações

Themabijeenkomst Participatie, inclusie en werk bij Lentis: Presentatie over De Dorpskamer

 • 1. De DorpskamerHennie Tuinstra Bas Polman Marjon Huiting 17 mei 2017
 • 2. Van eindpunt naar nieuw begin  Wonen betekende “Einde behandeling, start Hospitalisatie”  De rehabilitatiegedachte; uitgaan van wensen en behoeften, aansluiten bij de mogelijkheden  ART; Actieve hersteltriade  Uitgangspunt; Iedereen heeft dagbesteding, tenzij….  24 uurs ambulante zorg
 • 3. Behuizing  Grote afdelingen met slaapzalen  Kleinere gebouwen met eigen slaapkamers  Gebouwen met eigen appartementen  Ruime keus in woon- en begeleidingsmogelijkheden
 • 9. ART zorg is tijdelijk. Men kan wonen naar eigen keuze. We zien onvervulde behoeften als de oorzaak van ‘problematisch gedrag” en focussen op de achterliggende behoeften ipv. het gedrag. Er is ruim aandacht voor herstel van identiteit. Herstel van gezondheid, zowel lichamelijke als psychische gezondheid. Belangrijk is aandacht voor maatschappelijk herstel. We werken aan herstel van en in de triade art-psy.nl http://art-psy.nl/
 • 13.  - Hebben we het over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of over een arbeidsmarkt met afstand tot mensen - Als je meer gericht wil zijn op mogelijkheden van anderen zal je zelf eerst moeten afleren om te denken in onmogelijkheden!  b.polman@lentis.nl
 • 14. Aanleiding Realiseren: Er gaat veel veranderen… Wat betekent dat voor mij als professional? 2013 gestart met opleiding Master Social Work Signaleren & analyseren, co-creëren en innoveren, interdisciplinaire samenwerking in transities, onderzoek… Optimaliseren daginvulling als rode draad
 • 16. Verkenning van grijs gebied De participatieladder (Movisie, 2014).
 • 17. Onderzoeksaanpak (literatuur –en praktijkonderzoek) Doelstelling: Dit onderzoek wil inzicht geven op welke wijze en onder welke voorwaarden, potentiële werkgevers in het dorp Zuidlaren, een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van dagbestedingsplaatsen, naast de werkervaringsplaatsen en werkprojecten op het Dennenoord-terrein. Zodat op basis daarvan dagbesteding geoptimaliseerd kan worden, ter bevordering van maatschappelijk rolherstel voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Vraagstelling: Op welke wijze en onder welke voorwaarden geven potentiële werkgevers in Zuidlaren aan, dat ze open staan voor het realiseren of optimaliseren van dagbestedingsplaatsen om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk (rol)herstel van mensen met EPA? Onderzoeksbenadering: verkennend onderzoek Onderzoekspopulatie: potentiële werkgevers in het dorp Zuidlaren Onderzoeksinstrument: semi gestructureerd interview
 • 18. Aanleiding onderzoek Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Transities en transformaties Ambulantisering in de GGZ Klinische setting: worst in- best out Dagbesteding: beschut waar het moet en doorstroom naar regulier werk waar het kan Active heRstel Triade (ART) Herstelondersteunende zorg Terugwinnen burgerschap en betekenisvolle rollen Werk en dagbesteding is hier een belangrijk onderdeel van. Dagbesteding dreigt door de transities in te krimpen of te verdwijnen. Van behouden naar optimaliseren van dagbesteding voor de EPA doelgroep. Transitie biedt ook kansen om het anders te doen! Op zoek naar nieuwe verbindingen in en buiten Lentis… Veranderkundige theorieën als rode draad door de thesis verweven en sluiten aan bij de verkenning en zoektocht naar nieuwe verbindingen.
 • 19. Bevindingen literatuur & praktijk Een greep uit de voorwaarden uit de literatuur die worden bevestigd door de potentiële werkgevers:  Bijna altijd aanpassingen in werk maken.  Communicatie, duidelijke verwachtingen over en weer.  Begeleiding voor zowel de werkgever als cliënt (diverse methodieken)  Kennisoverdracht over de aandoening, symptomen en hoe er mee om te gaan.  Tijd hebben en kunnen maken, frequentie en duur.  Maatwerk! Een greep uit hoe werkgevers hierin zouden kunnen faciliteren (welke wijze):  Werk anders indelen  Op een ander wijze naar eigen werk kijken  Job carving  Kennis en expertise overbrengen op werkbegeleiders
 • 20. Opvallende extra bevindingen praktijk Goede zelfzorg Schone kleding Representatief voorkomen Geleverde kwaliteit door de cliënt wordt erg belangrijk gevonden. Basisvaardigheden zijn belangrijk en de werkgever wil graag zelf specifieke vaardigheden zelf aanleren. Motivatie van de cliënt! Werkgever denkt dat variatie in het werk bieden aan de cliënt noodzakelijk is om gemotiveerd aan het werk te blijven. Alleen informatie over de aandoening als dit praktisch nut heeft om niet voor verrassingen te komen staan. Opvallende grote tolerantie voor de doelgroep! Eye opener: slechte zelfzorg houdt stigma in stand.
 • 21. Conclusie  Potentiële werkgevers in het dorp Zuidlaren staan open voor het realiseren van dagbestedingsplaatsen onder specifieke voorwaarden en daar waar de context zich er voor leent.  Potentiële werkgevers hebben ideeën voor het optimaliseren van bestaande dagbesteding en het verbinden van het dorp aan Dennenoord-terrein en andersom.  De resultaten uit het praktijkonderzoek knetteren van inzichten en mogelijkheden.  Het heeft kansrijke nieuwe verbindingen opgeleverd.  Twee werelden zijn verbonden.  De rijke informatie uit de interviews geeft inzicht hoe er door de ogen van deze buitenstaanders naar het ‘toch wel besloten’ Dennenoord-terrein en cliënten wordt gekeken.  Door elkaar actief op te zoeken is openheid en verbinding ontstaan.  Onderzoek heeft veel meer opgeleverd dan alleen een antwoord op de onderzoeksvraag.  Het onbewuste zorg dragen voor en de grote mate van tolerantie van deze werkgevers naar de cliënten toe draagt bij aan de leefwereld van cliënten.  Het dorp Zuidlaren is een veilige en toegankelijke plek voor kwetsbare mensen.
 • 24. Interdisciplinaire keten & sociaal domein Zuidlaren
 • 25. Wat wil de dorpskamer bereiken Het doel van het project De Dorpskamer is het praktisch realiseren van nieuwe vormen van dagbesteding en werk, vanuit co-creatie en innovatie. Op een centrale plek in de dorpskern van Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) wordt een ‘dorpskamer’ opengesteld die een inspirerende leer-, werk- en ontmoetingsomgeving is voor mensen uit de gemeente Tynaarlo. Ook wordt er een uitzendbureau opgezet met en voor dagbesteding- en participatiebanen, waarbij ondernemers vragen of klussen kunnen aanleveren en mogelijk werk- of dagbestedingsplekken kunnen aanbieden. Van cliënten wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren vanuit het idee van ‘peersupport’. Lentis heeft als beleid 6% van het eigen werk beschikbaar te maken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, waarvan 3% voor mensen met psychische aandoeningen. Het project De Dorpskamer levert een bijdrage aan deze doelstelling.
 • 26. Projectteam • Cliëntvertegenwoordiging Lentis, CR,CCR • Familieraad Lentis • Ondernemersvereniging Zuidlaren • Burger/ex-ondernemer • Gemeente Tynaarlo, beleidsadviseur • Lentis: verpleegkundige, agogisch begeleiders, onderzoeker, algemeen ondersteuner facilitair bedrijf, ondersteuning projectmanagement, teamleider • Opbouwwerker Sociaal Team Zuidlaren • Bibliotheek • Ervaringsdeskundigen
 • 27. Methode • Er is een projectteam samengesteld met medewerkers van Lentis, de gemeente Tynaarlo, ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van ondernemers en vanuit de cliëntenraad. • Gewerkt wordt met het model, de methodieken en monitor van Active Recovery Triad (ART). De kern van ART is dat behandelaar, cliënt en naaste samen actief werken aan herstel.
 • 28. Stip aan de horizon Dorps kamer
 • 30. How to eat an elephant…
 • 31. Waar staan we nu? • Omgekeerde integratie • Kleine succesjes • Olievlek verspreiden • Zaadjes planten • Tegelijkertijd ook binnen eigen organisatie een doelstelling 3 + 3% % arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot arbeidsmarkt (participatiewet) • Nu al worden veranderingen zichtbaar bij zowel deelnemers als begeleiders
 • 32. Samengevat: Inspiratie tot realisatie van ‘De Dorpskamer’