Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Destaque(20)

Anúncio

xét thuê căn hộ 02.2023.pdf

 1. LIÊN DOANH VIỆT-NGA VIETSOVPETRO 1. Đ/c Nguyễn Tiến Vinh Phó Tổng gám đốc Chủ tịch Hội đồng 2. Đ/c Nguyễn Quốc Đạt Chủ tịch Công đoàn phía Việt Nam Phó Chủ tịch 3. Đ/c Huỳnh Văn Trọng Trưởng Phòng TCNS BMĐH Thành viên 4. Đ/c Nguyễn Thanh Hải Trưởng Phòng TTBV BMĐH Thành viên 5. Đ/c Đới Mạnh Cường Trưởng Ban ĐSNO-VPLV Thành viên 6. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc KS quản lý TK2, Mai Anh - Ban ĐSNO-VPLV Thư ký. 1 Nguyễn Thanh Phong 1982 16018 Phó giám đốc Thạ sỹ QTKD Kỹ sư Điện tử Học trong nước 2007 XN Khí Không có nhà riêng tại VT Không tính điểm Gđ 04 người (2vc, 1 con + mẹ ruột) đang ở 103 căn hộ Mai Anh, đăng ký căn hộ 02 phòng 0975779989 2 phòng Cùng xét cho CBCNV Vietsovpetro thuê căn hộ đợt tháng 02/2023, kết quả có 70 trường hợp được xét cho thuê (trong tổng số 236 đơn tính cả đơn đăng ký thuê và đơn đăng ký đổi căn hộ) theo danh sách sau: Stt Họ và tên Năm sinh Danh số Chức danh Ngành nghề, đào tạo trong nước hay nước ngoài Năm vào VSP Đơn vị công tác Thông tin về nhà riêng Số điểm Tiêu chí phụ Địa chỉ và điện thoại liên hệ Loại căn hộ được thuê Vào lúc 15 giờ 00 ngày 13/02/2023, tại phòng làm việc của Phó Tổng giám đốc, Hội đồng xét cho thuê căn hộ Vietsovpetro gồm: DANH SÁCH CBCNV ĐƯỢC XÉT CHO THUÊ CĂN HỘ THÁNG 02 NĂM 2023 - Căn cứ Quy chế số VSP-000-ĐSNO-031 ngày 17/9/2019 về việc Quản lý và cho thuê căn hộ trong các khu tập thể phía Việt Nam của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro; - Căn cứ đơn đăng ký thuê căn hộ, đơn đăng ký đổi căn hộ của CBCNV Vietsovpetro tính đến thời điểm 12/01/2023 và Danh sách CBCNV đăng ký thuê căn hộ tháng 01/2023 do Ban ĐSNO-VLPLV lập; - Căn cứ số lượng căn hộ trống tại Tiểu khu 2 và Mai Anh thời điểm tháng 02/2023; Page 1
 2. Stt Họ và tên Năm sinh Danh số Chức danh Ngành nghề, đào tạo trong nước hay nước ngoài Năm vào VSP Đơn vị công tác Thông tin về nhà riêng Số điểm Tiêu chí phụ Địa chỉ và điện thoại liên hệ Loại căn hộ được thuê 2 Nguyễn Hùng Anh 1984 16634 Viện phó Kỹ sư Địa chất Học nước ngoài 2008 Viện NC Không có nhà riêng tại VT Không tính điểm Gđ 05 người (2vc, 2 con + mẹ vợ) đang ở căn hộ 411- B7 đăng ký căn hộ 03 phòng 0933680568 3 phòng 3 Nguyễn Văn Tiến (9điểm) Hồ Thị Mỹ Duyên (9điểm) 1990 1992 19810 20292 Kỹ sư Địa chất Kỹ sư Địa chất Học nước ngoài 2014 2016 Viện NC Không có nhà riêng tại VT 18 Gđ 04 người (2vc, 1 con + mẹ vợ) đang ở căn hộ 214- B4 đăng ký căn hộ 02 phòng 0937148636 2 phòng 4 Trần Thanh Nam (10 điểm) Lê Thanh Nga (4 điểm) 1989 1991 19856 20088 Trưởng phòng Kế toán Thạc sỹ Khai thác Học nước ngoài Học nước ngoài 2014 2015 XN Khai thác Điều hành Không có nhà riêng tại VT 14 Gđ 04 người (2vc, 1 con + mẹ ruột) đang ở căn hộ 515- A5 đăng ký căn hộ 02 phòng 0962836389 2 phòng 5 Đặng Văn Hội (9 điểm) Bùi Ngọc Thúy Lan (4 điểm) 1993 1993 20252 20287 Kỹ sư Khai thác Kỹ sư Vật tư Học nước ngoài Kỹ sư Xây dựng Học nước ngoài 2022 2017 XN Khai thác Điều hành Không có nhà riêng tại VT 13 Gđ 05 người (2vc, 2 con + mẹ ruột) đăng ký căn hộ 02 phòng 0906070293 2 phòng 6 Cao Huy Hiệp (4 điểm) Phạm Thị Minh Nguyệt (6 điểm) 1987 1989 21196 17727 Kỹ sư Kinh tế Kế toán Kỹ sư Hóa dầu Học trong nước 2021 2010 Điều hành Không có nhà riêng tại VT 10 Gđ 04 người (2vc, 2 con) đang ở căn hộ 207-A5 đăng ký căn hộ 02 phòng 0987711633 2 phòng 7 Vũ Hồng Sơn 1971 12949 Thuyền trưởng Kỹ sư Điều khiển Tàu biển Học trong nước 1997 XN VT biển Không có nhà riêng tại VT 10 Gđ 04 người (2vc, 2 con) vợ con ở TPHCM đăng ký căn hộ 01 phòng 0903961659 1 phòng Page 2
 3. Stt Họ và tên Năm sinh Danh số Chức danh Ngành nghề, đào tạo trong nước hay nước ngoài Năm vào VSP Đơn vị công tác Thông tin về nhà riêng Số điểm Tiêu chí phụ Địa chỉ và điện thoại liên hệ Loại căn hộ được thuê 8 Trần Thái An 1984 16573 Kỹ sư Crota Vận hành Kỹ sư Điện tử Học nước ngoài 2008 XN Địa VL Không có nhà riêng tại VT 9 Gđ 04 người (2vc, 2 con) đang ở căn hộ 506-A10 đăng ký căn hộ 02 phòng 0394032672 2 phòng 9 Tống Tiến Quang 1984 16704 Chuyên viên Thạc sỹ Điện TĐH 2009 XN Địa VL Không có nhà riêng tại VT 9 Gđ 04 người (2vc, 2 con) đang ở căn hộ 220-B1 đăng ký căn hộ 02 phòng 0988601560 2 phòng 10 Trần Thị Huệ 1987 17624 Phó khoa dược Cử nhân Dược Học trong nước 2011 TT Y tế Không có nhà riêng tại VT 9 Gđ 06 người (2vc, 2 con + bố mẹ ruột) đang ở căn hộ 411-B3 đăng ký căn hộ 03 phòng 0918903286 3 phòng 11 Bùi Đức Trung 1986 18528 Kỹ sư Vận hành Thạc sỹ Địa chất Học nước ngoài 2012 XN Địa VL Không có nhà riêng tại VT 9 Gđ 04 người (2vc, 1 con + mẹ ruột) đang ở căn hộ 514- A10 đăng ký căn hộ 02 phòng 0948110586 2 phòng 12 Tạ Ngọc Thạnh 1988 18981 Đốc công Kỹ thuật Lòng giếng Kỹ sư Địa chất Học nước ngoài 2012 XN Khai thác Không có nhà riêng tại VT 9 Gđ 04 người (2vc, 1 con + mẹ ruột) đang ở căn hộ 511- A10 đăng ký căn hộ 02 phòng 0889029980 2 phòng 13 Nguyễn Trung Hà 1988 18669 Thuyến phó Kỹ sư điều khiển tàu biển Học trong nước 2012 XN VT biển Không có nhà riêng tại VT 9 Gđ 04 người (2vc, 2 con) đang ở căn hộ 519-A10 đăng ký căn hộ 02 phòng 0898788777 2 phòng Page 3
 4. Stt Họ và tên Năm sinh Danh số Chức danh Ngành nghề, đào tạo trong nước hay nước ngoài Năm vào VSP Đơn vị công tác Thông tin về nhà riêng Số điểm Tiêu chí phụ Địa chỉ và điện thoại liên hệ Loại căn hộ được thuê 14 Phạm Thị Minh Trang 1992 20762 Kỹ sư Địa chất Học nước ngoài 2018 Điều hành Không có nhà riêng tại VT 9 Gđ 04 người (2vc + bố mẹ chồng) chồng làm hợp đồng phòng VTTB Điều hành, đang ở căn hộ 406- A11 đăng ký căn hộ 02 phòng 0338878799 2 phòng 15 Nguyễn Văn Ngà 1988 19567 Kỹ sư Khai thác Thạc sỹ Khai thác Học nước ngoài 2013 Viện NC Không có nhà riêng tại VT 9 Gđ 04 người (2vc, 2 con) đang ở c ăn hộ 310-A10 đăng ký căn hộ 02 phòng 0984158953 2 phòng 16 Nguyễn Trọng Tiêu 1981 19788 Trưởng nhóm QLDA lô 09- 2/09 Kỹ sư Máy và thiết bị dầu khí Học nước ngoài 2014 Điều hành Không có nhà riêng tại VT 9 Gđ 04 người (2vc, 2 con) đang ở căn hộ 209- Mai Anh đăng ký căn hộ 02 phòng 0982579276 2 phòng 17 Lại Anh Tuấn 1990 19822 Kỹ sư Công nghệ Kỹ sư Khai thác Học nước ngoài 2014 XN Khai thác Không có nhà riêng tại VT 9 Gđ 6 người (2vc, 2 con + bố mẹ ruột đang ở 107-A5 đăng ký căn hộ 2-3 phòng 0989962581 2 phòng 18 Công Đức Tâm 1992 20080 Kỹ sư Công nghệ Kỹ sư Thiết kế vận hành đường ống Học nước ngoài 2015 Viên NC Không có nhà riêng tại VT 9 Gđ 4 người (2vc, vợ dự sinh con vào tháng 4/2023, mẹ ruột + mẹ vợ), đang ở căn hộ 107-A10, đăng ký căn hộ 02 phòng 0961238645 2 phòng Page 4
 5. Stt Họ và tên Năm sinh Danh số Chức danh Ngành nghề, đào tạo trong nước hay nước ngoài Năm vào VSP Đơn vị công tác Thông tin về nhà riêng Số điểm Tiêu chí phụ Địa chỉ và điện thoại liên hệ Loại căn hộ được thuê 19 Đoàn Thị Quỳnh Như (4 điểm) Nguyễn Hải Khánh (5 điểm) 1994 1993 20706 20463 Thư ký phiên dịch Sỹ quang Boong Cử nhân Ngoại ngữ Học nước ngoài Kỹ sư điều khiển tàu biển Học nước ngoài 2018 2017 Điều hành XN VT biển Không có nhà riêng tại VT 9 Gđ 05 người (2vc, 1 con + bố mẹ ruột) đang ở căn hộ 220-A5, đăng ký căn hộ 02 phòng 0984803647 2 phòng 20 Trần Ngọc Hà (5 điểm) Bùi Đình Phí (4 điểm) 1994 1993 20383 20810 Kỹ sư Kinh tế Kỹ sư Chống ăn mòn Học nước ngoài Thạc sỹ Thiết kế Vận hành đường ống Học nước ngoài 2017 2018 XN Khai thác Viện NC Không có nhà riêng tại VT 9 Gđ 04 người (2vc + bố mẹ chồng) đăng ở căn hộ 303- B4 đăng ký căn hộ 02 phòng 0933817064 2 phòng 21 Hoàng Đình Quế 1992 20744 Đốc Công Khai thác Thạc sỹ Khai thác Học nước ngoài 2018 XN Khai thác Không có nhà riêng tại VT 9 Gđ 04 người (2vc + bố mẹ ruột) vợ đang mang thai 06 tháng, đang ở căn hộ 509- A5 đăng ký căn hộ 02 phòng 0832214792 2 phòng 22 Lê Văn Lâm 1993 20657 Kỹ sư Khai thác Thạc sỹ Khai thác Học nước ngoài 2018 XN Khai thác Không có nhà riêng tại VT 9 Gd 4 người (2vc, 1 con + mẹ ruột) đăng ký căn hộ 02 phòng 0383302357 2 phòng 23 Võ Đăng Khoa 1985 18992 Đội phó đội xe VCHK Thạc sỹ QTKD Học trong nước 2012 XN Dịch vụ Không có nhà riêng tại VT 9 Độc thân đăng ký căn hộ 01 phòng 0937789991 1 phòng 24 Phan Văn Thắng 1975 13308 Chuyên viên Công nghệ Kỹ sư Khai thác Học trong nước 1998 XN Khai thác Không có nhà riêng tại VT 8 Gđ 05 người (2vc, 1 con + bố mẹ ruột) đang ở căn hộ 214-A5, đăng ký căn hộ 02 phòng 0976407028 2 phòng Page 5
 6. Stt Họ và tên Năm sinh Danh số Chức danh Ngành nghề, đào tạo trong nước hay nước ngoài Năm vào VSP Đơn vị công tác Thông tin về nhà riêng Số điểm Tiêu chí phụ Địa chỉ và điện thoại liên hệ Loại căn hộ được thuê 25 Ngô Kim Nghiệp 1984 16636 Kỹ sư Điện TĐH Kỹ sư Công nghệ Điện tử Học trong nước 2008 XN Cơ điện Không có nhà riêng tại VT 8 Gđ 04 người (2vc, 2 con) đang ở căn hộ 411-10 đăng ký căn hộ 02 phòng 0907883878 2 phòng 26 Lê Ngọc Nguyên 1983 16376 Kỹ sư Điện TĐH Kỹ sư Điện TĐH Học trong nước 2008 XN Khai thác Không có nhà riêng tại VT 8 Gđ 04 người (2vc, 2 con) đang ở căn hộ 123-A5 đăng ký căn hộ 02 phòng 0989115519 2 phòng 27 Nguyễn Như Bảo Chương 1984 16905 chuyên viên Điện TĐH Kỹ sư Điện TĐH Học trong nước 2009 XN Khai thác Không có nhà riêng tại VT 8 Gđ 05 người (2vc, 1 con + bố mẹ ruột) đang ở căn hộ 405-A5, đăng ký căn hộ 02 phòng 0933033340 2 phòng 28 Lê Trung Cường 1984 20475 Kỹ sư Công nghệ Kỹ sư Hóa dầu Học trong nước 2010 Viện NC Không có nhà riêng tại VT 8 Gđ 04 người (2vc, 1 con + mẹ vợ) đang ở căn hộ 211- A5 đăng ký căn hộ 02 phòng 0935131116 2 phòng 29 Lê Minh Phước 1986 18409 Kỹ sư Điện TĐH Kỹ sư Công nghệ Điện tử Học trong nước 2010 XN Xây lắp Không có nhà riêng tại VT 8 Gđ 05 người (2vc, 2 con + mẹ vợ) đang ở căn hộ 308- A5 đăng ký căn hộ 02 phòng 0908577507 2 phòng 30 Nguyễn Giang An 1986 16929 Kỹ sư Địa chất Kỹ sư Địa chất Học trong nước 2010 Viện NC Không có nhà riêng tại VT 8 Gđ 05 người (2vc, 2 con + mẹ ruột) đang ở căn hộ 510-B1 đăng ký căn hộ 02 phòng 0382886284 2 phòng Page 6
 7. Stt Họ và tên Năm sinh Danh số Chức danh Ngành nghề, đào tạo trong nước hay nước ngoài Năm vào VSP Đơn vị công tác Thông tin về nhà riêng Số điểm Tiêu chí phụ Địa chỉ và điện thoại liên hệ Loại căn hộ được thuê 31 Đỗ Thành Luân 1987 17910 Kỹ sư Chuẩn chỉnh máy Địa VL Kỹ sư Công nghệ Điện tử Học trong nước 2011 XN Địa VL Không có nhà riêng tại VT 8 Gđ 04 người (2vc, 1 con + mẹ ruột) đang ở căn hộ 115- B4 đăng ký căn hộ 02 phòng 0984400948 2 phòng 32 Phạm Văn Kỳ 1987 17912 Đốc công Tăng sản lượng Kỹ sư Cơ điện tử Học trong nước 2011 XN Khai thác Không có nhà riêng tại VT 8 Gđ 04 người (2vc, 1 con + mẹ ruột) đang ở căn hộ 421- A5 đăng ký căn hộ 02 phòng 352821313 2 phòng 33 Nguyễn Hữu Toán 1988 18090 Kỹ sư Công nghệ Kỹ sư Khoan KT Học trong nước 2011 XN Khai thác Không có nhà riêng tại VT 8 Gđ 05 người (2vc, 1 con + bố mẹ ruột) đang ở căn hộ 324-A12 đăng ký căn hộ 02 phòng 0988779061 2 phòng 34 Mai Thế Quyền 1987 19057 Kỹ sư Địa chất Kỹ sư Địa chất Học trong nước 2012 Viện NC Không có nhà riêng tại VT 8 Gđ 04 người (2vc, 1 con + mẹ vợ) đang ở căn hộ 401- A12 đăng ký căn hộ 02 phòng 0948405557 2 phòng 35 Đào Văn Yên 1988 18920 Kỹ sư ĐịaVL Kỹ sư Địa VL Học trong nước 2012 XN Địa VL Không có nhà riêng tại VT 8 Gđ 04 người (2vc, 2 con) đang ở căn hộ 521-A10, đăng ký căn hộ 02 phòng 0983362403 2 phòng 36 Trần Quốc Hưng 1991 19801 Kỹ sư Tự động hóa Kỹ sư Cơ điện tử Học trong nước 2014 XN Địa VL Không có nhà riêng tại VT 8 Gđ 04 người (2vc, 1 con + mẹ vợ) đang ở căn hộ 506- B1 đăng ký căn hộ 02 phòng 0978180467 2 phòng Page 7
 8. Stt Họ và tên Năm sinh Danh số Chức danh Ngành nghề, đào tạo trong nước hay nước ngoài Năm vào VSP Đơn vị công tác Thông tin về nhà riêng Số điểm Tiêu chí phụ Địa chỉ và điện thoại liên hệ Loại căn hộ được thuê 37 Đặng Văn Đào 1990 19665 Kỹ sư Khoan Kỹ sư Khoan KT Học trong nước 2014 XN Khoan Không có nhà riêng tại VT 8 Gđ 05 người (2vc, 2 con + mẹ vợ), đang ở căn hộ 301- A5, đăng ký căn hộ 02 phòng 0979288981 2 phòng 38 Trần Văn Nghĩa 1986 19966 Kỹ sư Vận hành Kỹ sư Địa VL Học trong nước 2015 Kỹ sư Địa VL Không có nhà riêng tại VT 8 Gđ 04 người (2vc, 2 con) đang ở 224-A12, đăng ký căn hộ 02 phòng 0389764223 2 phòng 39 Tạ Mạnh Hùng 1984 20581 Kỹ sư Điện TĐH Kỹ sư Điện TĐH Học trong nước 2018 XN Khai thác Không có nhà riêng tại VT 8 Gđ 04 người (2vc, 2 con) đang ở 218-A10 đăng ký căn hộ 02 phòng 0934082738 2 phòng 40 Vũ Viết Huân 1988 19587 Đốc công Kỹ thuật Lòng giếng Kỹ sư Khoan KT Học trong nước 2018 XN Khai thác Không có nhà riêng tại VT 8 Gđ 04 người (2vc, 1 con + mẹ ruột) đang ở căn hộ 419- A5 đăng ký căn hộ 02 phòng 0969271988 2 phòng 41 Vũ Ngọc Cảnh 1992 20550 Kỹ sư TĐH Kỹ sư TĐH Học trong nước 2018 XN Cơ điện Không có nhà riêng tại VT 8 Gđ 04 người (2vc, 1 con + mẹ ruột) đang ở căn hộ 310- B4 đăng ký căn hộ 02 phòng 0888821362 2 phòng 42 Trịnh Bá Đông 1980 15649 Chuyên viên Điện TĐH Kỹ sư Điện TĐH Học trong nước 2006 XN Khai thác Không có nhà riêng tại VT 8 Gđ 06 người (2vc, 2 con + bố mẹ ruột) đăng ký căn hộ 02 phòng '0988099774 2 phòng 43 Nguyễn Đức Hải 1984 16570 Đốc công Khai thác Kỹ sư Khoan KT Học trong nước 2008 XN Khai thác Không có nhà riêng tại VT 8 Gđ 05 người ( 2vc, 3 con) đăng ký căn hộ 02 phòng 0942344055 2 phòng Page 8
 9. Stt Họ và tên Năm sinh Danh số Chức danh Ngành nghề, đào tạo trong nước hay nước ngoài Năm vào VSP Đơn vị công tác Thông tin về nhà riêng Số điểm Tiêu chí phụ Địa chỉ và điện thoại liên hệ Loại căn hộ được thuê 44 Vũ Trung Kiên 1985 16901 Kỹ sư Điện TĐH Kỹ sư Điện TĐH Học trong nước 2009 XN Khai thác Không có nhà riêng tại VT 8 Gđ 05 người (2vc, 2 con + bố ruột) đăng ký căn hộ 02 phòng 0917520863 2 phòng 45 Võ Minh Tân 1988 18771 Kỹ sư Công nghệ Kỹ sư Công nghệ Học trong nước 2012 XN Khai thác Không có nhà riêng tại VT 8 Gđ 06 người (2vc, 2 con + bố mẹ ruột) đăng ký căn hộ 02 phòng 0906206447 2 phòng 46 Dương Quốc Việt 1989 19615 Kỹ sư Thí nghiệm xi măng Kỹ sư Khoan Khai thác Học trong nước 2013 XN Khoan Không có nhà riêng tại VT 8 Gđ 05 người (2vc, 1 con + bố mẹ ruột) đăng ký căn hộ 02 phòng 0945333759 2 phòng 47 Đinh Duy Hải 1991 19971 Kỹ sư Điện TĐH Kỹ sư Điện TĐH Học trong nước 2015 XN Khoan Không có nhà riêng tại VT 8 Gđ 05 người (2vc, 1 con + bố mẹ vợ) vợ làm hợp đồng tại XN Khoan đăng ký căn hộ 02 phòng 0949111291 2 phòng 48 Nguyễn Văn Phú 1986 21353 Chuyên viên Thạc sỹ Địa VL Học trong nước 2022 Viện NC Không có nhà riêng tại VT 8 Gđ 06 người (2vc, 2 con + bố mẹ ruột) đăng ký căn hộ 02 phòng 0975678191 2 phòng 49 Võ Văn Anh Dũng 1967 13732 Chuyên viên Kỹ sư Đóng sửa tàu Học nước ngoài 2000 XN khai thác Không có nhà riêng tại VT 7 Gd 04 người 2vc, 2 con đăng ký căn hộ 03 phòng 0397869535 2 phòng 50 Nguyễn Mạnh Hùng 1979 20210 Máy trưởng Kỹ sư Khai thác máy tàu Học trong nước 2012 XN Vận TB Không có nhà riêng tại VT 7 Gđ 05 người (2vc, 1 con + bố mẹ ruột) đang ở căn hộ 224-A5 đăng ký đổi căn hộ 02 phòng 0966853868 2 phòng Page 9
 10. Stt Họ và tên Năm sinh Danh số Chức danh Ngành nghề, đào tạo trong nước hay nước ngoài Năm vào VSP Đơn vị công tác Thông tin về nhà riêng Số điểm Tiêu chí phụ Địa chỉ và điện thoại liên hệ Loại căn hộ được thuê 51 Hồ Đình Huy 1985 18449 Trưởng nhóm Cơ khí Kỹ sư Cơ khí Học trong nước 2012 XN Khai thác Không có nhà riêng tại VT 6 Gđ 04 người (2vc, 2 con), đang ở căn hộ 415-B1, đăng ký căn hộ 02 phòng 0985769985 2 phòng 52 Lê Tấn Đạt (4 điểm) Mai Thị Thùy Linh (2 điểm) 1990 1992 21195 21442 Kỹ sư Kinh tế Kế toán Kỷ sư CN Hóa học, Thạc sỹ QTKD Học trong nước Cử nhân Kế toán Học trong nước 2021 2022 XN Cơ điện XN VT biển Không có nhà riêng tại VT 6 Gđ 04 người (2vc, 2 con), đang ở căn hộ 314-A10, đăng ký căn hộ 02 phòng 0974680879 2 phòng 53 Phan Trọng Thắng 1980 15814 Kỹ sư Xây dựng Kỹ sư Xây dựng Học trong nước 2006 XN Xây lắp Không có nhà riêng tại VT 5 Gđ 04 người (2vc, 2 con), đang ở căn hộ 208-A5, đăng ký căn hộ 02 phòng 0909314955 2 phòng 54 Mai Văn Bình 1985 18884 Sỹ quan điện Kỹ sư Điện Học trong nước 2008 XN VT biển Không có nhà riêng tại VT 5 Gđ 04 người (2vc, 1 con + mẹ) đang ở căn hộ 307- Mai Anh đăng ký căn hộ 02 phòng 0977001606 2 phòng 55 Nguyễn Văn Hậu 1984 17681 Kỹ sư Điện Kỹ sư Cơ khí Học trong nước 2008 XN Xây lắp Không có nhà riêng tại VT 5 Gđ 05 người (2vc, 3 con) đang ở căn hộ 505-A10 đăng ký căn hộ 02 phòng 0388220484 2 phòng 56 Nguyễn Hữu Hảo 1984 17206 Kỹ sư cơ khí Kỹ sư Cơ khí Học trong nước 2009 XN Khí Không có nhà riêng tại VT 5 Gđ 04 người (2vc, 2 con), đang ở căn hộ 317-A12, đăng ký căn hộ 02 phòng 0988548348 2 phòng Page 10
 11. Stt Họ và tên Năm sinh Danh số Chức danh Ngành nghề, đào tạo trong nước hay nước ngoài Năm vào VSP Đơn vị công tác Thông tin về nhà riêng Số điểm Tiêu chí phụ Địa chỉ và điện thoại liên hệ Loại căn hộ được thuê 57 Nguyễn Nông Hải 1980 DU 08 Chuyên viên Chuyên trách Cử nhân luật Học trong nước 2010 Điều hành Không có nhà riêng tại VT 5 Gđ 04 người (2vc, 2 con), đang ở căn hộ 106-A10, đăng ký căn hộ 02 phòng 0908338120 2 phòng 58 Nguyễn Tiến Thành 1985 17309 Kỹ sư An toàn Thạc sỹ xây dựng Học trong nước 2010 XN Khí Không có nhà riêng tại VT 5 Gđ 05 người (2vc, 2 con + mẹ ruột), đang ở căn hộ 104-A10, đăng ký căn hộ 02 phòng 0888377988 2 phòng 59 Nguyễn Duy Anh 1986 18047 Kỹ sư Thi công Kỹ sư xây dựng Học trong nước 2010 Viện NC Không có nhà riêng tại VT 5 Gđ 06 người (2vc, 3 con + mẹ ruột) đang ở căn hộ 103- A5, đăng ký đổi căn hộ 02 phòng 0912413579 2 phòng 60 Phạm Ngọc Quyết 1985 18038 Kỹ sư Động lực Kỹ sư Động lực Học trong nước 2011 XN Cơ điện Không có nhà riêng tại VT 5 Gđ 04 người (2 vc, 2 con) đang ở căn hộ 412-A5 đăng ký căn hộ 02 phòng 0934767455 2 phòng 61 Nguyễn Văn Hưng 1987 20457 Kỹ sư Kinh tế Kỹ sư Xây dựng Học nước ngoài Cử nhân Kinh tế Học trong nước 2014 XN khoan Không có nhà riêng tại VT 5 Gđ 04 người (2vc, 2 con) đang ở căn hộ 204-B1, hiện tại vợ đang mang thai con thứ 3 đăng ký căn hộ 02 phòng 0985293858 2 phòng 62 Nguyễn Vũ Hiệp 1995 20900 Sỹ quan điện Kỹ sư Điện Học nước ngoài 2019 XN VT biển Không có nhà riêng tại VT 5 Gđ 04 người (2vc, 1 con + mẹ ruột) đang ở căn hộ 304- B1, đăng ký căn hộ 02 phòng 0378443158 2 phòng Page 11
 12. Stt Họ và tên Năm sinh Danh số Chức danh Ngành nghề, đào tạo trong nước hay nước ngoài Năm vào VSP Đơn vị công tác Thông tin về nhà riêng Số điểm Tiêu chí phụ Địa chỉ và điện thoại liên hệ Loại căn hộ được thuê 63 Đỗ Thị Mai Trang 1990 20997 Kỹ sư Phiên dịch Kỹ sư Ngôn ngữ Học nước ngoài 2020 Bộ máy Điều hành Không có nhà riêng tại VT 5 Gđ 05 người (2vc, 2 con + mẹ ruột) đang ở căn hộ 322- A11, đăng ký căn hộ 02 phòng 0911552069 2 phòng 64 Nguyễn Ngô Hoàn 1981 18685 Bác sỹ Bác sỹ Học trong nước 2012 Trung tâm Y tế Không có nhà riêng tại VT 4 Gđ 04 người 2vc, 2 con, đăng ký căn hộ 01 phòng vợ làm hợp đồng tại TT Y tế 0949777418 1 phòng 65 Lê Nhật Thành 1988 19977 Kỹ sư Cơ khí Kỹ sư Cơ khí Học trong nước 2012 XN Xây lắp Không có nhà riêng tại VT 4 Độc thân, đăng ký căn hộ 01 phòng 0975335759 1 phòng 66 Châu Đình Huy 1996 20891 Kỹ sư Cơ khí Kỹ sư An Toàn CN Học nước ngoài 2019 Viện NC Không có nhà riêng tại VT 4 Gđ 02 người, hiện tại ở ghép tại 311-A10, vừa cưới vợ, đăng ký tách căn hộ 01 phòng 0328999696 1 phòng 67 Quách Văn Thao 1977 21102 Bác sỹ Bác sỹ Học trong nước 2021 TT y tế Không có nhà riêng tại VT 4 Gđ 05 người 2vc, 3 con đăng ký căn hộ 01 phòng 0983260901 1 phòng 68 Lê Hữu Hoàng Sơn (2 điểm) Phạm Hoàng Nguyên (2 điểm) 1999 1999 21398 21396 Kỹ sư Kỹ sư Cơ khí Cử nhân An toàn Học nước ngoài Kỹ sư Cơ khí Học nước ngoài 2022 XN Dịch vụ XN Khí Không có nhà riêng tại VT 4 Đăng ký ở ghép căn hộ 01 phòng 0394362204 0989637619 1 phòng 69 Nguyễn Trần Giang Nam 1996 21496 Thợ máy Kỹ sư vận hành máy tàu Học trong nước 2022 XN Khai thác Không có nhà riêng tại VT 3 Độc thân đăng ký căn hộ 01 phòng 0949564550 1 phòng Page 12
 13. Stt Họ và tên Năm sinh Danh số Chức danh Ngành nghề, đào tạo trong nước hay nước ngoài Năm vào VSP Đơn vị công tác Thông tin về nhà riêng Số điểm Tiêu chí phụ Địa chỉ và điện thoại liên hệ Loại căn hộ được thuê 70 Huỳnh Anh Bảo 1997 21308 Thủy thủ Thạc sỹ điều khiển tàu biển Học nước ngoài 2022 XN Khai thác Không có nhà riêng tại VT 3 Độc thân đăng ký căn hộ 01 phòng 0904221033 0913781576 1 phòng Hội đồng xét cho thuê căn hộ thống nhất ký tên: Đ/c Nguyễn Quốc Đạt: Đ/c Huỳnh Văn Trọng: Đ/c Đới Mạnh Cường: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc: Đ/c Nguyễn Thanh Hải: Đ/c Nguyễn Tiến Vinh: Page 13 Signed by: Nguyễn Thị Ngọc Date: 17/02/2023 08:58:22 Certified by: Vietsovpetro CA Signed by: Đới Mạnh Cường Date: 17/02/2023 09:18:00 Certified by: Vietsovpetro CA Signed by: Nguyễn Thanh Hải Date: 17/02/2023 13:36:11 Certified by: Vietsovpetro CA Signed by: Huỳnh Văn Trọng Date: 17/02/2023 14:09:12 Certified by: Vietsovpetro CA Signed by: Nguyễn Quốc Đạt Date: 17/02/2023 17:38:35 Certified by: Vietsovpetro CA Signed by: Nguyễn Tiến Vinh Date: 20/02/2023 09:14:35 Certified by: Vietsovpetro CA
Anúncio