O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
pháp luật trong thương mại điện tử
Avançar

7

Compartilhar

Nghị định 52/2013/NĐ-CP - Pháp luật Thương Mại Điện Tử ở Việt Nam

1.Nghị định 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử
2.Thông tư 12/2013/TT-BCT quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử
3.Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử www.online.gov.vn
4.Website Cục TMĐT và CNTT – Bộ Công Thương www.vecita.gov.vn

Tài liệu được cung cấp bởi http://www.dgm.vn - DGM Việt Nam

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Nghị định 52/2013/NĐ-CP - Pháp luật Thương Mại Điện Tử ở Việt Nam

 1. 1. Website thương mại điện tử Những điểm cần lưu ý Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin Bộ Công Thương www.vecita.gov.vn
 2. 2. Tham khảo 1. 2. 3. 4. Nghị định 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử Thông tư 12/2013/TT-BCT quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử www.online.gov.vn Website Cục TMĐT và CNTT – Bộ Công Thương www.vecita.gov.vn www.vecita.gov.vn
 3. 3. Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử www.vecita.gov.vn
 4. 4. Mục tiêu của Nghị định • Tạo lập hành lang pháp lý cho các giao dịch TMĐT – Tiến hành một cách minh bạch – Đảm bảo hài hòa lợi ích các bên tham gia • Thúc đẩy TMĐT phát triển • Nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp • Xây dựng tập quán thương mại hiện đại cho Việt Nam www.vecita.gov.vn
 5. 5. 7 chương 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Những quy định chung Giao kết hợp đồng trong thương mại điện tử Hoạt động thương mại điện tử Quản lý hoạt động thương mại điện tử An toàn, an ninh trong giao dịch thương mại điện tử Giải quyết tranh chấp, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm Điều khoản thi hành www.vecita.gov.vn
 6. 6. Định nghĩa thương mại điện tử • Thương mại điện tử là việc tiến hành một khâu hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động, hoặc các mạng mở khác. • Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác (Luật Thương mại 2005) www.vecita.gov.vn
 7. 7. Đối tượng áp dụng • Thương nhân, tổ chức, cá nhân Việt Nam • Cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam • Thương nhân, tổ chức nước ngoài có sự hiện diện tại Việt Nam (chi nhánh, văn phòng đại diện, tên miền .vn) www.vecita.gov.vn
 8. 8. Các hành vi bị cấm 1. Vi phạm về hoạt động kinh doang TMĐT - Kinh doanh theo mạng lưới…; lợi dụng TMĐT kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ… 2. Vi phạm về thông tin trên website TMĐT - Giả mạo thông tin khi đăng ký, sử dụng biểu trưng của các chương trình đánh giá tín nhiệm website uy tín khi chưa được công nhận… 3. Vi phạm về giao dịch trên website TMĐT - Lừa đảo khách hàng; Giả mạo thông tin 4. Các vi phạm khác - Đánh cắp, sử dụng, tiết lộ… thông tin liên quan bí mật kinh doanh của doanh nghiệp, cá nhân; Giả mạo giao diện website … www.vecita.gov.vn
 9. 9. Chương III. Hoạt động thương mại điện tử www.vecita.gov.vn
 10. 10. Hoạt động thương mại điện tử Website TMĐT Website cung cấp dịch vụ TMĐT Sàn giao dịch TMĐT www.vecita.gov.vn Website TMĐT bán hàng Website khuyến mại trực tuyến Website đấu giá trực tuyến
 11. 11. Các quan hệ trong hoạt động TMĐT Website TMĐT Chủ website Website cung cấp dịch vụ TMĐT Chủ website Khách hàng Người sử dụng dịch vụ www.vecita.gov.vn Giao dịch trên website Người bán Khách hàng
 12. 12. Hoạt động website thương mại điện tử • Hoạt động của website TMĐT bán hàng: Điều 27 – Điều 34 Quy định trách nhiệm của thương nhân, tổ chức, cá nhân trong việc thiết lập website, cung cấp thông tin (tên, địa chỉ trụ sở, hàng hóa/ dịch vụ, giá cả, điều kiện giao dịch chung, vận chuyển, giao nhận, thanh toán) • Hoạt động của website cung cấp dịch vụ TMĐT: Điều 35 – Điều 51 - Sàn giao dịch TMĐT (các hình thức hoạt động của sàn, trách nhiệm chủ thể tham gia, quy chế hoạt động) - website khuyến mại trực tuyến (thông tin về hoạt động khuyến mại, trách nhiệm chủ thể tham gia, hợp đồng) - website đấu giá trực tuyến (yêu cầu về hệ thống kỹ thuật, địa điểm, thời gian đấu giá, trách nhiệm chủ thể tham gia, thông báo kết quả đấu giá…) www.vecita.gov.vn
 13. 13. Chương IV Quản lý hoạt động thương mại điện tử www.vecita.gov.vn
 14. 14. Cổng thông tin quản lý hoạt động TMĐT • Thông báo và đăng ký trực tuyến (mức 4) • Đăng tải toàn bộ danh sách website thông báo, đăng ký, cấp phép • Danh sách website TMĐT khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng www.vecita.gov.vn
 15. 15. Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp www.vecita.gov.vn
 16. 16. Thông Tư số 12/2013/TT-BCT Quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử www.vecita.gov.vn
 17. 17. Thông tư 12/2013/TT-BCT (5 Chương, 26 Điều) 1. Những quy định chung 2. Thủ tục thông báo, đăng ký website TMĐT 3. Thủ tục đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT 4. Trình tự công bố thông tin trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT 5. Tổ chức thực hiện www.vecita.gov.vn
 18. 18. CỔNG THÔNG TIN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ONLINE.GOV.VN Cần đọc 2 mục: - Hướng dẫn Quy trình - Hỏi - Đáp www.vecita.gov.vn
 19. 19. Thương nhân, tổ chức, cá nhân Thương nhân, tổ chức Website TMĐT Thương nhân, tổ chức, cá nhân Website TMĐT bán hàng Website cung cấp dịch vụ TMĐT Sàn giao dịch TMĐT www.vecita.gov.vn Website khuyến mại trực tuyến Website đấu giá trực tuyến
 20. 20. Thông báo website TMĐT bán hàng Mục 1: Thông báo website TMĐT bán hàng Mở tài khoản Thông báo Thực hiện trực tuyến -Tên thương nhân, tổ chức, cá nhân -Số ĐKKD/Quyết định TL/ MST cá nhân -Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động -Địa chỉ trụ sở /địa chỉ thường trú -Các thông tin liên hệ: điện thoại, fax, email website - Tên website - Địa chỉ tên miền - Người chịu trách nhiệm Thay đổi Thông tin/ngừng hoạt động website yêu cầu thông báo về BỘ CÔNG THƯƠNG www.vecita.gov.vn
 21. 21. Đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT Mục 2: Đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT (Quy trình) Thực hiện khai báo trực tuyến Mở tài khoản Đăng ký Gửi hồ sơ giấy trực tiếp hoặc qua bưu điện Xác nhận đăng ký www.vecita.gov.vn -Nhận phản hồi trong 07 ngày làm việc -Nhận phản hồi trong - 05 ngày làm việc -Hồ sơ đăng ký sẽ bị khóa nếu sau 30 ngày TN/TC không thực hiện theo yêu cầu bổ sung thông tin Nhận phản hồi trong 03 ngày làm việc - Cục TMĐT và CNTT gửi đoạn mã code đến TN/TC đã được xác nhận đăng ký qua e-mail
 22. 22. Chấm dứt, hủy bỏ đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT Trường hợp chấm dứt đăng ký (Điều 11) a) Theo đề nghị của thương nhân, tổ chức thiết lập website; b) Thương nhân, tổ chức thiết lập website ngừng hoạt động, chuyển nhượng website cho thương nhân, tổ chức khác; (trường hợp này phải thông báo cho Bộ Công Thương trước 07 ngày làm việc để chấm dứt đăng ký) c) Quá 30 ngày mà website không có hoạt động…; d) Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT bị hủy bỏ đăng ký Trường hợp hủy bỏ đăng ký (Điều 11) a) Thực hiện các hành vi bị cấm; b) Không thực hiện nghĩa vụ báo cáo và tiếp tục tái phạm khi đã được nhắc nhở; c) Theo quyết định xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; d) Danh sách website cung cấp dịch vụ TMĐT bị hủy bỏ đăng ký sẽ được công bố trên www.online.gov.vn; www.vecita.gov.vn
 23. 23. Thông tin trên www.online.gov.vn • Công bố danh sách các website thương mại điện tử đã thực hiện thủ tục thông báo và đăng ký • Công bố danh sách các thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử đã thực hiện thủ tục đăng ký • Công bố danh sách các website thương mại điện tử vi phạm quy định của pháp luật • Công bố danh sách website thương mại điện tử bị phản ánh về việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật www.vecita.gov.vn
 24. 24. Tổ chức thực hiện - Bộ trưởng Bộ Công Thương giao Cục TMĐT và CNTT thực hiện các thủ tục thông báo, đăng ký và công bố trên Cổng thông tin www.online.gov.vn - Các Sở Công Thương phối hơp Cục TMĐT và CNTT trong việc thẩm tra, xác minh các thông tin thông báo, đăng ký; theo dõi, cập nhật và công bố thông tin trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT - Xử phạt vi phạm về Thương mại điện tử: Nghị định 185/2013/NĐ-CP www.vecita.gov.vn
 25. 25. Xin cảm ơn Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công Thương www.vecita.gov.vn www.vecita.gov.vn
 • nguyenthiminhhong95

  Nov. 5, 2015
 • Ngoc178

  Sep. 22, 2015
 • ndk

  Aug. 19, 2015
 • thuyennguyen3762

  Nov. 5, 2014
 • minhpichichi1112

  Mar. 3, 2014
 • chuvantai

  Jan. 15, 2014
 • VikyoL

  Jan. 12, 2014

1.Nghị định 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử 2.Thông tư 12/2013/TT-BCT quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử 3.Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử www.online.gov.vn 4.Website Cục TMĐT và CNTT – Bộ Công Thương www.vecita.gov.vn Tài liệu được cung cấp bởi http://www.dgm.vn - DGM Việt Nam

Vistos

Vistos totais

3.680

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

10

Ações

Baixados

0

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

7

×