O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Cảm nhận của học viên về khóa học SEO Hiệu Quả 43

Tối ưu Onpage

Bạn sẽ nắm được tất cả những nội dung liên quan đến SEO on-page, từ việc tối ưu tất cả trang đến tối ưu trang 404, chuyển hướng 301, tạo sitemap. Nếu website của bạn thuộc dạng blog hoặc sử dụng CMS, bạn cần phải chú ý đến cả vấn đề trùng lặp nội dung. Bạn sẽ học: Sự khác nhau cơ bản giữa tối ưu onpage và offpage. Cách đặt tên các chuyên mục và trang phù hợp. Tại sao thẻ meta mô tả trở nên quan trọng trong văn hóa tìm kiếm hiện đại. Xử lý vấn đề của các thẻ trong header của những CMS thông dụng. Tại sao trùng lặp nội dung là điều tối kị, và những gì bạn cần phải làm để khắc phục.

Vui lòng ghi Nguồn: http://www.dgm.vn/khoa-hoc-seo-hieu-qua/

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Cảm nhận của học viên về khóa học SEO Hiệu Quả 43

  1. 1. Cảm nhận học viên Về Khóa Học SEO HIỆU QUẢ 43 15/4/2014- 6/5/2014 Giảng viên: Trần Ngọc Chính [w] www.dgm.vn
  2. 2. Vui lòng ghi Nguồn: http://www.dgm.vn/khoa-hoc-seo- hieu-qua/

    Seja o primeiro a comentar

    Entre para ver os comentários

Tối ưu Onpage Bạn sẽ nắm được tất cả những nội dung liên quan đến SEO on-page, từ việc tối ưu tất cả trang đến tối ưu trang 404, chuyển hướng 301, tạo sitemap. Nếu website của bạn thuộc dạng blog hoặc sử dụng CMS, bạn cần phải chú ý đến cả vấn đề trùng lặp nội dung. Bạn sẽ học: Sự khác nhau cơ bản giữa tối ưu onpage và offpage. Cách đặt tên các chuyên mục và trang phù hợp. Tại sao thẻ meta mô tả trở nên quan trọng trong văn hóa tìm kiếm hiện đại. Xử lý vấn đề của các thẻ trong header của những CMS thông dụng. Tại sao trùng lặp nội dung là điều tối kị, và những gì bạn cần phải làm để khắc phục. Vui lòng ghi Nguồn: http://www.dgm.vn/khoa-hoc-seo-hieu-qua/

Vistos

Vistos totais

323

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

2

Ações

Baixados

0

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×