Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio
Anúncio

Tembang macapat sinom

  1. 1. Ahmad usuludin 2. Danang Eko Saputro 3. Hari Prayogo 4. Sri Wahyu Widayat 1 AGRONOMI 2 SMK N 1 ( STM Pembangunan ) Temanggung KELOMPOK 7
  2. • Machapat iku tembang tradisional ing tlatah JAWA. Saben bait macapat nduweni baris sing diarani gatra, lan lan saben gatra nduwe sawetara guru wilangan tinamtu, lan dipungkasi nganggo uni pungkasan sing diarani guru lagu. • Macapat kalebu tembang cilik/alit lan uga tembang tengahan Aturane – aturan jroning macapat mau antara liya : Guru gatra : wilangan larik / gatra saben pada ( bait ) Guru wilangan : wilangan wanda ( suku kata ) saben gatra Guru lagu : tibane swara wanda ing pungkasan ing saben gatra
  3. • macapat sinom yaiku salah sawijining tembang macapat kang manggoni urutan ke-3 ing macapat. • Sinom saka tembung sinoman, sinoman yaiku kumpulan bocah – bocah enom kang ngrewangi wong kang nduwe hajat. • Ana penemu liya yen sinom ono hubungane saka upacara – upacara bocah enom jaman biyen • Ing serat Purwaukara diwenehi arti seskaring rambut kang artine anak rambut
  4. Sinom, yaiku nggambarake cah enom. Enom berarti isih bodho, mula ana : 1. Sinom Ginonjing, bocah kang pikirane gampang molah malih, niat lan pikirane durung stabil. 2. Sinom Kentar, Mulane pikirane gampang molah maleh, anak bisa kentar ( keli ) utawa gampang kesapu adoh. Lan gampang dipengaruhi amarga isih seneng ambruk - ambruk gedhang 3. Sinom Grandhel, tembung grandhel tegese gumantung, bocah sing wis kambang mbutuhake ' gantungan ', isih padha gumantung ing wong tuwa loro lan mbutuhake panutan 4. Sinom Pangrawit, Rawit ateges alus lan apik, mula saiki bocah enom mundhak akale. Mula padha nggaya
  5. • Kesimpulan : • Sinom artine kanoman. Nggambarake mangsa wayah enom, akeh pangarepan lan angen – angen, lan nggolek ilmu gawe ngawujudake • Tembang sinom nduweni awatak ethes ( semangat ), prasaja ( bijaksana ), grapyak ( renyah )
  6. Tembang sinom nduwe 9 gatra yaiku, 8a 8i 8a 8i 7i 8u 7a 8i 12a Nuladha laku utama Tumraping wong tanah Jawi Wong agung ing Ngeksiganda Panembahan Senapati Kapati amarsudi Sudaning hawa lan nepsu Pinesu tapa brata Tanapi ing siyang ratri Amamangun karyenak tyasing sasama Ngeksiganda = mataram Kapati = usaha Amarsudi = nganggo atine Brata = nganggo cara Tanapi = tapa Ratri = bengi Amamangun = mbangun Karyenak = ketentreman Tyasing = sesama
  7. CAKEPAN : Nuladhaa prilaku kang apik tumraping wong jawa, wong gedhe saka mataram yaiku panembahan senopati, panembahan senopati iku nduweni prilaku kang becik, nganggo usaha lan tekad panembahan senopati bisa ngendalikake napsune, nganggo cara semedi lan dedonga bengi lan awan, ngawujudake seneng mbangun ketentreman warga
Anúncio