O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Istraživanje - MillennialsSerbia

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 29 Anúncio

Istraživanje - MillennialsSerbia

 1. 1. Nezavisno društvo za istraživanje tržišta PARTNER RS 1 Research & Explore – 19.02.2016. Izvod iz rezultata istraživanja U saradnji sa
 2. 2. Ima li millennials-a u Srbiji? 800.000 Nezavisno društvo za istraživanje tržišta PARTNER RS 2 Research & Explore – 19.02.2016. Ima!
 3. 3. Među 2,000.000 rođenih u periodu od 1980. do 2000. godine, oko 40%su milenijci. Oko 650.000 visokoobrazovanih i oko 150.000 sa srednjim obrazovanjem. Nezavisno društvo za istraživanje tržišta PARTNER RS 3 Research & Explore – 19.02.2016.
 4. 4. Istraživanje obavljeno u januaru i februaru 2016. 1. faza: Online-panel 100 ispitanika; rep. uzorak starosti od 16 do 35 2. faza: Online-anketa 1.150 anketiranih / 750 kvalifikovani uzorak Nezavisno društvo za istraživanje tržišta PARTNER RS 4 Research & Explore – 19.02.2016.
 5. 5. 1. faza: Online-panel Baterija pitanja uz pomoć kojih je definisan okvirni profil srpskog milenijca #elektronske komunikacije #način razmišljanja i komunikacije #otvorenost #neustrašivost od novog #sklonost ka određenim mrežama ... Nezavisno društvo za istraživanje tržišta PARTNER RS 5 Research & Explore – 19.02.2016.
 6. 6. Biti milenijac ili pripadnik generacije Y nije određeno samo godinama rođenja. To je filozofija života, način komunikacije, poimanja ljudi i pojava oko sebe, gledanja na budućnost, to je i osećaj o sopstvenoj vrednosti... Nezavisno društvo za istraživanje tržišta PARTNER RS 6 Research & Explore – 19.02.2016.
 7. 7. 2. faza: Online-anketa - sociodemografija - komunikacija - društvene mreže - tehnička opremljenost ... Nezavisno društvo za istraživanje tržišta PARTNER RS 7 Research & Explore – 19.02.2016.
 8. 8. U prvoj fazi, klasifikovani su po starosti: Nezavisno društvo za istraživanje tržišta PARTNER RS 8 Research & Explore – 19.02.2016. do 25 26 + Za marketing potrebno je nekoliko nivoa klasifikacije milenijaca. Trailing millennial Leading millennial
 9. 9. Nezavisno društvo za istraživanje tržišta PARTNER RS 9 Research & Explore – 19.02.2016. 71.5% 8.1% 11.4% 20.4% 86.9% Znam Ne znam Nisam siguran/na Ne pripadam Pripadam * Nije eliminaciono pitanje
 10. 10. Nezavisno društvo za istraživanje tržišta PARTNER RS 10 Research & Explore – 19.02.2016. 54.2% 63.7% 25.0% 38.4% 64.9% 33.3% 65.5% 55.5% 67.3% 45.8% 36.3% 75.0% 61.6% 35.1% 66.7% 34.5% 44.5% 32.7% 25- 26+ Osnovno Srednje Više ili visoko NezaposlenSamozaposlen Student Zaposlen Da li znate šta su milenijci? Ne Da * Nije eliminaciono pitanje
 11. 11. Nezavisno društvo za istraživanje tržišta PARTNER RS 11 Research & Explore – 19.02.2016. * Nije eliminaciono pitanje 44.1% 44.3% 29.1% 46.7% 26.3% 47.6% 43.7% 47.8% 46.4% 46.3% 65.1% 43.5% 66.7% 39.3% 50.4% 42.2% 25- 26+ Srednje Više ili visoko Nezaposlen Samozaposlen Student Zaposlen Da li za sebe možete da kažete da pripadate milenijcima? Nisam siguran/a Ne Da
 12. 12. Nezavisno društvo za istraživanje tržišta PARTNER RS 12 Research & Explore – 19.02.2016. * Nije eliminaciono pitanje 71.5% 8.1% 11.4% 20.4% 86.9% Znam Ne znam Nisam siguran/na Ne pripadam Pripadam Znam, ali nisam...
 13. 13. Nezavisno društvo za istraživanje tržišta PARTNER RS 13 Research & Explore – 19.02.2016. 1.0 16.6 82.4 Osnovno Srednje Više ili visoko Obrazovanje
 14. 14. Nezavisno društvo za istraživanje tržišta PARTNER RS 14 Research & Explore – 19.02.2016. Čak 60%sa redovnim prihodima 3.0 27.0 8.1 11.6 47.5 Učenik Student Nezaposlen Samozaposlen Zaposlen Radni status
 15. 15. Nezavisno društvo za istraživanje tržišta PARTNER RS 15 Research & Explore – 19.02.2016. Čak 58%sa natprosečnim i prosečnim prihodima 22.7 19.7 39.8 17.8 Bez ličnih prihoda Mali lični prihodi Prosečni lični prihodi Natprosečni lični priho Prihodi
 16. 16. Nezavisno društvo za istraživanje tržišta PARTNER RS 16 Research & Explore – 19.02.2016. Kako komuniciraju? 93.9 90.4 94.1 47.6 49.7 91.8 23 36 32 26 28 49 SMS Chat Viber Skype WhatsApp Mail ukupno koristi (%)minuta dnevno
 17. 17. Nezavisno društvo za istraživanje tržišta PARTNER RS 17 Research & Explore – 19.02.2016. Koje mreže koriste? 23.7 45.5 54.1 61.6 92.4 97.3 13 30 11 35 70 100 Pinterest Twitter LinkedIn Instagram Youtube Facebook ukupno koristi (%)minuta dnevno
 18. 18. Nezavisno društvo za istraživanje tržišta PARTNER RS 18 Research & Explore – 19.02.2016. Koje mreže koriste? .0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 1 2 3 4 5 7 10 12 14 15 18 20 30 35 40 45 50 57 59 60 65 75 80 90 100120129130150155160180200240250300 Facebook minuta dnevno Percent Poly. (Percent) prosek 100
 19. 19. Nezavisno društvo za istraživanje tržišta PARTNER RS 19 Research & Explore – 19.02.2016. Koje mreže koriste? 9.5% 13.6% 9.3% 12.8% 8.8% 10.7% 9.2% 14.2% 15.1% 16.0% 17.4% 15.6% 14.0% 15.5% 16.0% 15.6% 22.9% 23.2% 25.6% 22.7% 26.3% 25.0% 24.4% 22.7% 19.0% 15.8% 10.5% 17.7% 21.1% 15.5% 17.6% 15.9% 30.2% 29.0% 34.9% 28.6% 28.1% 31.0% 31.1% 28.6% 25- 26+ Srednje Više ili visoko NezaposlenSamozaposlen Student Zaposlen Facebook minuta dnevno 180+ 120 do 160 60 do 100 30 do 59 do 20 0
 20. 20. Nezavisno društvo za istraživanje tržišta PARTNER RS 20 Research & Explore – 19.02.2016. Koje mreže koriste? 5.1% 15.3% 17.8% 20.8% 16.1% 25.0% 1.3% 10.7% 14.5% 24.5% 17.1% 31.9% 0 do 20 30 do 50 60 do 100 120 do 160 180+ Facebook Muško Žensko
 21. 21. Nezavisno društvo za istraživanje tržišta PARTNER RS 21 Research & Explore – 19.02.2016. Koje mreže koriste? 3.4% 6.8% 20.8% 19.5% 22.9% 16.9% 9.7%10.2% 6.1% 18.9% 17.3% 21.9% 14.3% 11.2% 0 do 9 10 do 25 30 do 50 60 do 100 120 do 180 200+ Youtube Muško Žensko
 22. 22. Nezavisno društvo za istraživanje tržišta PARTNER RS 22 Research & Explore – 19.02.2016. Koje uređaje koriste? 94.3 81.2 53.7 33.9 15.9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 smartphone laptop desktop tablet mobilni
 23. 23. Nezavisno društvo za istraživanje tržišta PARTNER RS 23 Research & Explore – 19.02.2016. #MillennialsSerbia koriste u proseku 2,8uređaja
 24. 24. Nezavisno društvo za istraživanje tržišta PARTNER RS 24 Research & Explore – 19.02.2016. Koje uređaje koriste? 17.9% 15.1% 19.8% 15.2% 17.5% 23.8% 16.0% 13.9% 90.5% 95.8% 91.9% 94.6% 91.2% 94.0% 92.4% 95.3% 20.1% 39.4% 32.6% 34.2% 19.3% 44.0% 19.3% 38.6% 76.0% 83.3% 70.9% 83.1% 73.7% 86.9% 78.2% 83.5% 51.4% 54.6% 62.8% 52.2% 49.1% 58.3% 45.4% 54.9% 25- 26+ Srednje Više ili visoko Nezaposlen Samozaposlen Student Zaposlen desktop laptop tablet smartphone klasični mob
 25. 25. Nezavisno društvo za istraživanje tržišta PARTNER RS 25 Research & Explore – 19.02.2016. Da 53% Ne 42% Ne znam šta je to 5% Da li koriste Adblocker
 26. 26. Nezavisno društvo za istraživanje tržišta PARTNER RS 26 Research & Explore – 19.02.2016. Da li koristite Adblocker? 58.7% 50.3% 51.2% 53.2% 49.1% 50.0% 58.0% 51.0% 34.6% 45.2% 39.5% 42.6% 40.4% 44.0% 37.0% 46.0% 25- 26+ Srednje Više ili visoko NezaposlenSamozaposlen Student Zaposlen Ne znam šta je to Ne Da
 27. 27. Nezavisno društvo za istraživanje tržišta PARTNER RS 27 Research & Explore – 19.02.2016.
 28. 28. Idemo dalje... Nezavisno društvo za istraživanje tržišta PARTNER RS 28 Research & Explore – 19.02.2016.
 29. 29. Nezavisno društvo za istraživanje tržišta PARTNER RS 29 Vođa istraživanja: Miroslav Šutić Direktor projekta: Narcis Selimić Stručni savetnik: Miloje Sekulić U saradnji sa

×