Ranko Marinković, Kiklop

KIKLOP
RANKO MARINKOVIĆ (1913. – 2001., DRUGA MODERNA)
* HRVATSKA DRUGA MODERNA, MODERNI ROMAN, ROMAN LIKA,
EGZISTENCIJALISTIČKI ROMAN (EPIKA), ELEMENTI ANTIRATNOG
ROMANA, 1965. G.
Danijela Mikadi, mag. educ. philol. croat.
RANKO MARINKOVIĆ
• rođen u Visu (viški Voltaire)
• na rodnom je otoku završio osnovnu školu, a školovanje je nastavio
u Splitu i Zagrebu, gdje je diplomirao na Filozofskom fakultetu
• u početku je pisao pjesme i kratke priče te eseje i kazališne i filmske
kritike
• njegova drama Albatros izvedena je 1939. g. u Hrvatskom narodnom
kazalištu
• za vrijeme Drugoga svjetskog rata bio je uhićen i zatočen u logoru
Ferramonte u Italiji, a nakon kapitulacije odlazi u saveznički zbijeg
El Shat (u Egiptu)
• nakon završetka rata vratio se u Zagreb: jedno je vrijeme bio
direktor Drame u Hrvatskom narodnom kazalištu, a od 1951. g.
predavao je dramaturgiju na novoosnovanoj Akademiji za kazališnu
umjetnost
RANKO MARINKOVIĆ
• u književnosti se javio pjesmama i kratkim pričama, a pravu je
afirmaciju doživio objavljivanjem svoje proze u Krležinu Pečatu
(1939. i 1940.)
• pišući o njegovim djelima, I. G. Kovačić nazvao ga je analitikom i
satirikom, a te se dvije odrednice mogu primijeniti na cjelokupno
Marinkovićevo stvaralaštvo
• njegovo književno djelo svojim obilježjima predstavlja most
između kasnoga modernizma, kojem pripada svojim
egzistencijalističkim temama, i postmodernizma, koji najavljuje
novim književnim postupcima: autoreferencijalnošću
(upućivanjem djela na sebe sama) i intertekstualnošću (dijalogom
s tradicijom koju najčešće osporava ironijom)
DJELA
• Proze (1948.): novele (tzv. viški fragmenti) i drama Albatros
• novelističke zbirke: Ruke (1953.), Poniženje Sokrata (kasnije su
novele toga kruga objavljene u zbirci Pod balkonima)
• drame: Albatros, Glorija, Politeia ili Inspektorove spletke, Pustinja
• romani: Kiklop (1965.), Zajednička kupka, Never more
• kazališne i filmske kritike: Geste i grimase
• eseji, dijalozi: Nevesele oči klauna
KIKLOP (1965.)
• tema: Kiklop je priča o strahu, odnosno priča o intelektualcu koji
se boji predstojećega rata i čiji je jedini cilj preživjeti
• čovjekovo skriveno barbarstvo
• to je egzistencijalni roman: u njemu se, uz temeljne
egzistencijalne teme života i smrti, uvodi treća egzistencijalna
tema: strah
• glavni lik Melkior Tresić novinar je gradske rubrike za koju piše
kazališne i filmske kritike: on je intelektualac koji iznimno dobro
poznaje povijest, filozofiju i umjetnost, a često pojave iz svojega
okruženja povezuje s opisom tih pojava u književnim djelima
KIKLOP
• atmosfera
• strah, društveni kaos, ratno stanje, društvena patologija, otuđenje
• vrijeme radnje:
• radnja romana započinje u jesen 1940., a završava u proljeće 1941.
• određena je konkretnim povijesnim događajima: bombardiranjem Londona i
početkom Drugoga svjetskog rata u Zagrebu
• mjesto radnje:
• središnje je mjesto Melkiorovih lutanja središte Zagreba: gradski trg,
prolazi, kavane (Dajdam, Corso, Kazališna kavana)
• ponekad se Melkior u svojim lutanjima vozi tramvajem do Maksimira, a
zagrebačka je periferija (Trešnjevka) dio grada u kojem stanuje Maestro
• Melkior stanuje prekoputa vojarne: njegova je soba na trećem katu, a preko
ulice gleda u dvorište vojarne 35. puka
• u blizini se nalazi gostionica Ugodni kutić u koju često zalazi
• radnja se u središnjem dijelu romana samo privremeno seli u mjesto u kojem
se nalazi mobilizirani Melkior, a nakon te epizode ponovno se vraća u
Zagreb
KIKLOP
• roman je podijeljen na trinaest nenaslovljenih poglavlja
• radnja se zbiva u predratnom Zagrebu, a glavni je lik mladi
intelektualac Melkior koji se boji poziva za mobilizaciju pa
izgladnjuje svoje tijelo da ga proglase nesposobnim za vojsku
• u prvome je planu realistička fabula
• sadržajno se roman može podijeliti na tri dijela
PRIPOVJEDNE JEZGRE OKO
KOJIH JE ORGANIZIRANA
RADNJA
• Melkiorovo gladovanje
• sudbina brodolomca s broda Menelaj (najveći osamostaljeni niz
digresije)
• Melkiorov odnos prema ženskim likovima
• Maestrova bizarna smrt
KLJUČNE TOČKE
ROMANA
• tjeskobna atmosfera zagrebačkog intelektualnog miljea
• egzistencijalistički strah, dehumanizacija
• raspad svih moralnih vrijednosti
• društveni kaos: Eros, Thanatos i Phobos: Ljubav, Smrt i Strah
• besmisleni pokolj povratak je iz humanog u animalno
KIKLOP (PRVI DIO)
U prvome se dijelu romana prati Melkiorovo besciljno lutanje po
gradu u kojem susreće neke ljude iz djetinjstva (vjeroučitelj don
Kuzma), prijatelje i poznanike te povremeno sudjeluje u uličnim
scenama koje su odraz predratnog straha i psihoze. Melkior
povremeno boravi u boemskom društvu Dajdama (Maestro, Ugo,
don Fernando), a uz tu je kavanu vezana i njegova opsesija lijepo
Vivijanom koja se pojavljuje u društvu glumca Fredija. Vivijana se
kasnije pojavljuje u društvu kiromanta Atme, njegova susjeda.
Svoje erotske fantazije Melkior veže i uz ljubavnicu Enku, kojoj
povremeno odlazi. Njegov dan upotpunjuju odlasci u redakciju i
povremeni boravak u gostionici Ugodni kutić koju vodi uvijek
ljubazni Kurt. Prvi se dio romana, iako neoznačen, zatvara pozivom
za mobilizaciju.
KIKLOP (DRUGI DIO)
U drugom se dijelu romana Melkior nalazi u vojnoj jedinici, ali zbog
svojega psihofizičkoga stanja ubrzo dospijeva najprije u bolnicu, a
potom ga proglašavaju nesposobnim za vojsku i on se vraća kući.
KIKLOP (TREĆI DIO)
Njegovim povratkom započinje treći, završni dio romana, u kojem
se odmotane niti razrješuju: Maestro završava život bizarnim
samoubojstvom, a za svjedoka je odabrao upravo Melkiora. Počinje
rat, a Melkior se nakon pokušaja prijave u vojsku nalazi u stanju
potpune rastrojenosti. Dok Nijemci bombardiraju grad, Melkior
puzeći odlazi u Zoopolis.
ROMANESKNI ZAVRŠETAK
• spajanje realnog i alegorijskog (mitološkog) sloja
• fantastična slika Melkiorova povratka: spušta se na razinu životinje i
četveronoške se predaje jednookom Kiklopu u gradu Zoopolisu
• nasuprot početku: slika s pahuljama, obiteljske kuće i muzika, svjetlost, sreća
→ bijeg od stvarnosti
• svršetak čovjeka koji uviđa da čovječanstvo umire, da pobjeđuje životinjsko;
animalnost u čovjeku prevladava
KIKLOP
• paralelna je priča (drugi plan) odraz događaja u Melkiorovoj
stvarnosti i ona se u trenutku kada Melkior biva proglašen
nesposobnim za vojsku gubi, ali se motiv kanibala / kiklopa /
Polifema javlja ponovno na kraju romana
• tako sretni završetak drame Kanibali djeluje kao još jedna
groteska
izvor: Vremeplovom do mature, str. 243.
FABULA
• organizirana je u dva plana:
• u prvom je planu (realistička) fabula o predratnoj zagrebačkoj
stvarnosti ispričana uglavnom kroz prizmu Melkiorove svijesti
• u drugom je planu paralelna (groteskna) fabula o brodolomcima
s broda Menelaj koju Melkior zamišlja u svojoj svijesti kao
dramu Kanibali što je namjerava napisati
• budući da su te dvije fabule povezane Melkiorovom sviješću, one
se u njoj povremeno isprepleću pa Melkior, primjerice,
komentira kako se događaji iz stvarnosti odražavaju na sadržaje
njegove zamišljene drame o brodolomcima
TRI FABULARNO-TEMATSKA
PLANA ROMANA KIKLOP
 društveni (realistički)
 Radnja se odvija u Zagrebu neposredno pred početak Drugoga svjetskog
rata, u atmosferi općeg beznađa i izgubljenosti. U prvom se planu prikazuje
intelektualno-umjetnička sredina i boemski svijet zadimljenih krčmi i
ispraznih razgovora.
 psihološki (iracionalno-fantastični)
 Glavni lik (Melkior Tresić) predstavlja pojedinca, intelektualca koji osjeća
strah pred nadolazećim ratom. Taj se strah očituje u svjesnim postupcima
(izgladnjuje se da bi izbjegao mobilizaciju), ali i u podsvjesnim reakcijama
(izmišlja dramu o brodolomcima i ljudožderima).
 egzistenijalistički (mitsko-simbolički)
 Suočavajući se s neizbježnim, glavni lik analizira događaje oko sebe i
postupno osvješćuje uzročno-posljedičnu povezanost rata i prijeratnih
odnosa među ljudima. Tako mitski Kiklop-ljudožder simbolički najavljuje
dehumanizaciju čovjeka u ratu i istodobno dokazuje etičku i egzistencijalnu
krizu modernoga čovjeka uopće.
MELKIOROVA SVIJEST
(SREDIŠTE ROMANA)
• iako ima neka obilježja realističkoga romana – određeno mjesto i
vrijeme radnje, fabulu – Kiklop nije pisan realističkim stilom: u
njegovu je središtu svijest lika, i to svijest intelektualca koja je
pritom autoironična i koja propituje odnos čovjeka i svijeta
• u Melkiorovoj se svijesti izmjenjuju opažanja vanjskoga svijeta
uz koja on asocijativno povezuje pojmove i pojave o kojima kao
intelektualac promišlja
• stoga je roman pun Melkiorovih asocijacija, komentara, osvrta u
kojima se parodira i ironizira povijest čovječanstva
• u tom se kontekstu pojavljuju i intertekstualne aluzije i citati
kojima se tradicija (npr. Hamlet) ironizira i podvrgava kritičkom
vrednovanju
KOMPOZICIJA
• kompozicija je fragmentarna, a dijelove romana u cjelinu
ujedinjuje Melkiorova svijest
• zbog takve kompozicije dijelovi se Kiklopa mogu izdvojiti kao
samostalne cjeline, odnosno kao male dramske forme (npr. Ugo i
Maestro kao lakrdijaši)
• fragmentarnost je najčešće rezultat asocijativnosti
• primjerice, pojava don Kuzme (njegove uši) priziva epizodu iz
djetinjstva zbog koje je Melkior prekinuo svoje školovanje
• nešto kasnije izgovorena rečenica (zvučna asocijacija) Ne gine se
danas od tramvaja, moj gospodine! koju dobacuje slučajni
prolaznik otvara ratnu temu i Melkiorovo sjećanje na uličnu
scenu s Cvikerom koja se zbila nekoliko dana ranije, kada je
Melkior dopustio da ga Cviker prevari
PRIPOVJEDAČ
• u Kiklopu se priča iz perspektive sveznajućega pripovjedača (treće lice), ali on
donekle odstupa od onoga što se u teoriji književnosti podrazumijeva pod tim
pojmom
• naime, pripovjedač je autoritet, on zna sve o likovima i poznaje njihov unutrašnji
svijet, ali u romanu se s pripovjedačevim glasom miješa još jedan glas –
Melkiorova svijest
• u romanu se zapravo izmjenjuju dva dominantna glasa, pri čemu dominira
Melkiorova svijest kao kut promatranja
• pritom se najčešće javlja slobodni neupravni govor: to je kombinacija dvaju
glasova (pripovjedač, Melkior) kojima se s jedne strane predstavlja tijek
Melkiorove svijesti (indirektni unutrašnji monolog), a s druge se strane vidi stav
autora prema liku (empatija, ironija)
• pripovjedačev glas vrlo se često pretapa u glas (unutrašnji monolog) lika, a
pritom se to vizualno ne označuje navodnicima: – Što bih se ja vas bojao? – a ipak
Melkioru promili neka ledena guja po leđima, zašto me tražio večeras?
• u takvu se tipu naracije pripovjedač / lik / Melkior (ponekad) obraća sebi samom,
odnosno kao alter ego verbalizira vlastite postupke kada se oni odvijaju pred
čitateljem
VRSTA ROMANA
• MODERNI ROMAN
• pripovijedanje nije samo nizanje događaja u njihovoj vremensko-prostornoj
uzročnosti, nego „istraživanje”, odnosno „komentiranje” ironičnom
kontemplacijom
• prodor u psihu glavnoga lika (koji prikazuje svijet između sna i jave, autoanaliza,
halucinacije)
• tehnika redukcije u oblikovanju lika
• intertekstualnost → pet glavnih izvora s kojima komunicira Marinković: Biblija;
antička književnost i mitologija; književnost zapadnoeuropskoga kulturnog
kruga; domaća književna tradicija; povijesne osobe i događaji (Marinković time
najavljuje postmodernizam)
• ROMAN LIKA
• jedan ili nekoliko uzajamno povezanih likova dominira strukturom romana
ostvarujući jedinstvo svih ostalih elemenata u romanu
• EGZISTENCIJALISTIČKI ROMAN
• tvorevina filozofsko-književnoga pravca s karakterističnim temama: osamljenost
pojedinca, apsolutna sloboda ljudskoga izbora, suočavanje sa smrću, osporavanje
uobičajenih načina života
LIKOVI
MELKIOR TRESIĆ
ZAGREBAČKA SREDINA
• kavana Dajdam
(boemski svijet):
• Maestro, Ugo
Parampion (student),
don Fernando (novinar
i pisac), Fredi
(glumac), Vivijana
• zgrada u kojoj
Melkior stanuje:
• Atma
• kavana Ugodni kutić:
• Kurt, Else
VOJNA SREDINA
• vojarna:
• narednik Čičak, Krele
(prijatelj)
• bolnica:
• liječnik (dobri major),
sestra Acika,
tuberkulozni odjel:
Tartuffe, Hermafrodit,
nervni odjel:
Melankolik
• Ostali likovi: don Kuzma (Melkiorov vjeroučitelj), Cviker, tj. Sova
(prevarant i pijanac), biciklist (antifašist), slijepac, invalid…
MELKIOR TRESIĆ
• jedan od trojice kraljeva, mudraca koji su se došli pokloniti Isusu
• Eustahije = umni, blaženi, zlatousti, plemeniti; irski vitez, preobraćeni
nevjernik
• ironija: hrabar vojnik pojačava Melkiorov strah od vojske
• radi kao novinar u jednoj redakciji
• porijeklom je s mora, što je vidljivo iz sjećanja na don Kuzmu
• diplomirao je filozofiju
• zahvaljujući svojem obrazovanju, dobro poznaje povijest kulture
• vrlo je mnogo čitao, što se vidi u intertekstualnim asocijacama u kojima
dominiraju Shakespeare, Dante, Dostojevski, Molière
• ne voli sentimentalnu, plačljivu, banalnu literaturu poput one kakvu piše
Kumičić
• ponekad piše stihove, ali oni imaju uporabnu vrijednost, tj. povremeno ih
posuđuje Ugu koji njima zavodi djevojke
MELKIOR TRESIĆ
• u njemu su sve emocije prenaglašene, a dominantna je emocija strah
• sklon je samopromatranju: svijest mu je stalno aktivna, opaža stvarnost i
povezuje ju asocijativno sa svojim duhovnim svijetom
• muči ga misao, odnosno poriv za mišljenjem
• sav je u introspekciji: boji se poziva za mobilizaciju (čovjetina), opsjednut je
mislima o ženama (Enka, Vivijana), ali ih ne razumije pa su sve žene u
njegovoj svijesti svedene na tjelesno
• obilježje je njegova karaktera pasivnost: primjerice, iako zna da njime
manipuliraju, dopušta da bude prevaren, što je vidljivo u epizodi s Cvikerom
• suvremeni Odisej koji želi nadmudriti rat: Idem ususret Polifemu-ljudožderu
što sada zemljom gazi… ne bih li mu kako šmugnuo među nogama prije no
navali kamen.
• on je antijunak: nesiguran je, zavidi ostalima na njihovoj hrabrosti
• iako se ne usuđuje ništa poduzeti, strah od rata ponekad ga tjera na
očajničke poteze, a jedan je od njih simuliranje ludila (ironična paralela s
Hamletom)
TRI ŽENE U MELKIOROVU
ŽIVOTU
• fatalna, idealna žena Vivijana
• nimfomanka, preljubnica Enka
• medicinska sestra Acika
DVA MELKIOROVA JA
(DUH I TIJELO)
• dva se ja pojavljuju u Melkioru kad je riječ o odnosu duha i
tijela, odnosno kada se tijelo postavlja kao gladna životinja, a duh
je odlučio uskratiti mu hranu da bi preživio, što životinja ne
shvaća:
Obrati se tijelu: A-a, ne dam ti. Nećeš jesti, upamti to, dok razlog
traje. Strpi se i…raspadni se, rasplini se, rasplini se u rosu. Sinoć
sam ti dao kobasicu kod Kurta, zar ne? (…) A Epikur, kažeš? – pa
on nije mislio samo na jelo! A ono „drugo”, to dobivaš, po zasluzi.
Budi stoik. Odricanje, moj sinko, znači pravu veličinu. Don Kuzma
bješe orijaš, a sad, a sad? … plače tako tijelo-Melkior. A sad na
vagu s tobom, vraže proždrljivi! Ubit ćeš ti mene, vidim ja! –
odgovori um-Melkior i odvede odlučno svoju životinju invalidu na
vagu.
DRUŠTVO U DAJDAMU: UGO,
MAESTRO, DON FERNANDO
• svaki od ovih likova ima svoju središnju epizodu:
• za Uga grandiozni spektakl u Ugodnom kutiću
• za Maestra ispovijest prije samoubojstva i sâmo bizarno
samoubojstvo
• za don Fernanda razgovor s Melkiorom o teoriji preventivne
dehumanizacije
UGO
• njegova je temeljna osobina činjenje acte gratuita, odnosno
bezrazložna čina
• unatoč svojoj inteligenciji, on se ne opterećuje razmišljanjem o
smislu življenja i igrama koje povijest igra s čovjekom – Ugo je
čovjek trenutka, sveden na boemski život u kojem je
intelektualna svijest izgubila svrhu djelovanja i postala sama sebi
svrhom
• stoga su Ugove dramske scene, bez obzira na to jesu li izvedene
na ulici ili u Dajdamu, samo slike duhovita čovjeka koji se svojim
intelektualnim sposobnostima služi da bi odigrao ulogu
lakrdijaša
MAESTRO
• cinik
• protivnik ideje napretka:
Da, kažite: Progres! Neka izvoli samo Progres, neka prođe. Ja
ostajem! Neka juri, neka leti! Ja, biped obični, hodam na svoje dvije
noge, zadovoljan što osjećam zemlju pod nogama, sretan što je
gazim, gazim, gazim! – i uzeo da lupa nogama po podu, bijesno, čak
i s mržnjom – tu staru prokletu drolju što me rodila zato da bi me
opet progutala!
TEORIJA PREVENTIVNE
DEHUMANIZACIJE ILI UKIDANJE
TRAGEDIJE SKEPSOM
• don Fernando je pisac, naizgled tih čovjek i suprotnost je Ugu i
Maestru
• međutim, on je vrlo opasan čovjek koji se skriva iza maske čovjeka s
osmijehom, a zbog osjećaja straha i ugroženosti uzrokovana
predstojećim ratom, zabrinut za vlastitu egzistenciju, osmislio je
teoriju o preventivnoj dehumanizaciji, odnosno o ukidanju tragedije
skepsom
• on smatra da se u kazalištu gledatelje zapravo sili da na nekoliko sati
budu naivni, a njegova je teza da onaj tko je važan (privremeno) ne
smije biti dobar
• don Fernandova je teorija parodija Raskoljnikovljeve teorije o
podjeli ljudi: za razliku od Raskoljnikova, don Fernando ih dijeli na
odabrane (poput njega) i one obilježene, koje je priroda
predodredila za zločince
• kasnije i djeluje: traži izvršitelje za svoju teoriju, a jedan je od njih i
Maestro
KIKLOP
• Kiklop-Polifem: mitološko jednooko čudovište
• rat, div Kiklop iz Odiseje, koji je svalio ogroman kamen na pećinu
svijeta i onemogućava spas pojedinca
• kiklop u romanu: gigantski kukac (Kafka), svežder, ne bira
žrtvu/zalogaj (kao i rat)
• simbol nadolazeće ratne opasnosti
• Zoopolis
• grad životinja, zvjerinjak-zoološki vrt
• oznaka čovjekova života i čovječanstva, vizija svijeta kao animalno
poživotnjeno življenje
• dehumanizacija
MOTIV KIKLOPA: NASLOV
I LIK ATME
• Kiklop kao naslov romana imenuje njegovu ključnu temu: strah
• s jedne strane, to je strah od smrti (rat), a s druge strane, to je iracionalni
strah od svega što čovjeka ugrožava
• u intervjuju Patnja je više od istine Marinković je objasnio otkud naslov
romana i koji mu je smisao:
Dolazi On, Polifem, jednooki gad. Rat. Rat je nešto mnogo strašnije nego svi
njegovi simboli. Rat se hoće prikazati kao valjanje tenkova, brundanje aviona,
prasak bombi i slične pirotehnike. Ja sam sve to želio simbolizirati u jednom
kukcu. Melkior vidi u travi (u koju je legao) strašnog kukca koji plazi prema
njegovome oku.
• motiv kiklopa povezan s Melkiorovim strahom veže se i uz lik Atme:
ATMINA dva čudno zbližena oka još su se više približila i gotovo stopila u jedno
malo i strašno, prijeteći škiljavo oko nasred čela. Polifem-kiklop jednook…
pomisli Melkior; vidio je pred sobom, u časovitom zamagljenju svijesti,
simbolično nakazno priviđenje i protrlja oči da bi došao k sebi.
KANIBALI
• alegorijska priča
• sedam brodolomaca u arhipelagu Tonga, zarobili ih polinezijski
ljudožderi
• odvedeni pred komisiju
• prva žrtva: najdeblji mornar – kuhar
• liječnik, kao smrdljivo stvorenje, nadmoćan
• košćati i stari mornar
• urođenici su mornare vodili na pašu, tovili ih, želeći od njih
stvoriti debele, ukusne zalogaje
STILSKA OBILJEŽJA –
MODERNOST ROMANA
• alegorija, parodija, persiflaža (izrugivanje), ironija, sarkazam, groteska, inverzija, paradoks,
simbol, igre riječima
• esejistički dijelovi
• asocijacije
• digresivnost
• tijek svijesti
• unutarnji monolozi, imaginarni dijalozi
• groteskna interpretacija stvarnosti
• intertekstualnost (postmodernizam)
• pripovjedni postupci
• pripovjedač u 3. licu i u 1. licu
• asocijativni tijek misli – tok/struja svijesti
• realističko pripovijedanje s unutarnjim monolozima i izmišljenim dijalozima
• halucinacije, nadrealizam, fantastični elementi
• citati, aluzije, parafraze iz djela hrvatske i svjetske književnosti (antička književnost; Biblija;
W. Shakespeare, Molière, F. M. Dostojevski, J. Joyce; M. Držić, M. Krleža, T. Ujević)
POJMOVI I SIMBOLI
• kiklop
• u grčkoj mitologiji to je čudovišni gorostas s jednim okom
nasred čela; u romanu označuje rat
• Polifem
• ime kiklopa kanibala koji se pojavljuje u Homerovoj Odiseji: on
je stavio veliki kamen na ulaz u spilju i tako u njoj zatočio
Odiseja i njegove prijatelje; potom je u dva dana pojeo šestoricu
Odisejevih mornara
• Zoopolis
• možemo ga shvatiti kao svijet životinja (zagrebački Maksimir,
odnosno zoološki vrt), ali i kao svijet u povijesnom trenutku, tj.
svijet u kojem se ljudi ponašaju neljudski
GLAVNI PROBLEM U
ROMANU
• strah od rata i pokušaj odražavanja vlastite egzistencije
• ideja romana
• svijet je shvaćen kao teatar mundi, a život kao pokladna igra
• karnevalizacijom života ostvaruje se postmodernistička ideja da
su sve velike priče već ispričane
LITERATURA
• Dragica Dujmović-Markusi, Sandra Rossetti-Bazdan, Vedrana
Močnik, Vremeplovom do mature - priručnik za pripremu državnog
ispita iz Hrvatskog jezika, Profil
• Dragica Dujmović-Markusi, Književni vremeplov 4 – čitanka iz
Hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije, Profil
• Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik, Baština riječi 4 –
čitanka iz Hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije, Alfa
• Skupina autora, Leksikon svjetske književnosti – djela, Školska
knjiga
1 de 36

Recomendados

Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi, Povratak Filipa Latinovicza por
Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi, Povratak Filipa LatinoviczaMiroslav Krleža, Gospoda Glembajevi, Povratak Filipa Latinovicza
Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi, Povratak Filipa LatinoviczaDanijela Mikadi
50.2K visualizações48 slides
Albert Camus, Stranac por
Albert Camus, StranacAlbert Camus, Stranac
Albert Camus, StranacDanijela Mikadi
26.8K visualizações21 slides
Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Antun Branko Šimić, Tin Ujević, Dobr... por
Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Antun Branko Šimić, Tin Ujević, Dobr...Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Antun Branko Šimić, Tin Ujević, Dobr...
Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Antun Branko Šimić, Tin Ujević, Dobr...Danijela Mikadi
30K visualizações44 slides
Ivan Mazuranic, Smrt Smail age Cengica por
Ivan Mazuranic, Smrt Smail age CengicaIvan Mazuranic, Smrt Smail age Cengica
Ivan Mazuranic, Smrt Smail age CengicaHrvatski Jezik
26.1K visualizações12 slides
Šenoa - Predrealizam u hrvatskoj književnosti por
Šenoa - Predrealizam u hrvatskoj književnostiŠenoa - Predrealizam u hrvatskoj književnosti
Šenoa - Predrealizam u hrvatskoj književnostiIva Babić
12.6K visualizações13 slides
Epika por
EpikaEpika
EpikaDanijela Mikadi
54.5K visualizações41 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Ivan gundulić, paula por
Ivan gundulić, paulaIvan gundulić, paula
Ivan gundulić, paulaNovinari Osmodec
8K visualizações24 slides
Lirika por
LirikaLirika
LirikaDanijela Mikadi
40.4K visualizações75 slides
Realizam i naturalizam por
Realizam i naturalizamRealizam i naturalizam
Realizam i naturalizamHrvatski Jezik
12.7K visualizações13 slides
Henrik Ibsen, Nora ili Lutkina kuća por
Henrik Ibsen, Nora ili Lutkina kućaHenrik Ibsen, Nora ili Lutkina kuća
Henrik Ibsen, Nora ili Lutkina kućaDanijela Mikadi
31.8K visualizações18 slides
Ante Kovačić, U registraturi por
Ante Kovačić, U registraturiAnte Kovačić, U registraturi
Ante Kovačić, U registraturiDanijela Mikadi
17K visualizações22 slides
Franz Kafka, Preobrazba por
Franz Kafka, PreobrazbaFranz Kafka, Preobrazba
Franz Kafka, PreobrazbaDanijela Mikadi
47.2K visualizações22 slides

Mais procurados(20)

Ivan gundulić, paula por Novinari Osmodec
Ivan gundulić, paulaIvan gundulić, paula
Ivan gundulić, paula
Novinari Osmodec8K visualizações
Lirika por Danijela Mikadi
LirikaLirika
Lirika
Danijela Mikadi40.4K visualizações
Realizam i naturalizam por Hrvatski Jezik
Realizam i naturalizamRealizam i naturalizam
Realizam i naturalizam
Hrvatski Jezik12.7K visualizações
Henrik Ibsen, Nora ili Lutkina kuća por Danijela Mikadi
Henrik Ibsen, Nora ili Lutkina kućaHenrik Ibsen, Nora ili Lutkina kuća
Henrik Ibsen, Nora ili Lutkina kuća
Danijela Mikadi31.8K visualizações
Ante Kovačić, U registraturi por Danijela Mikadi
Ante Kovačić, U registraturiAnte Kovačić, U registraturi
Ante Kovačić, U registraturi
Danijela Mikadi17K visualizações
Franz Kafka, Preobrazba por Danijela Mikadi
Franz Kafka, PreobrazbaFranz Kafka, Preobrazba
Franz Kafka, Preobrazba
Danijela Mikadi47.2K visualizações
William Shakespeare, Hamlet por Danijela Mikadi
William Shakespeare, HamletWilliam Shakespeare, Hamlet
William Shakespeare, Hamlet
Danijela Mikadi64K visualizações
Jerome David Salinger, Lovac u žitu por Danijela Mikadi
Jerome David Salinger, Lovac u žituJerome David Salinger, Lovac u žitu
Jerome David Salinger, Lovac u žitu
Danijela Mikadi43.4K visualizações
Hrvatski realizam por Hrvatski Jezik
Hrvatski realizamHrvatski realizam
Hrvatski realizam
Hrvatski Jezik14.7K visualizações
Vjenceslav Novak, Posljednji Stipančići por Danijela Mikadi
Vjenceslav Novak, Posljednji StipančićiVjenceslav Novak, Posljednji Stipančići
Vjenceslav Novak, Posljednji Stipančići
Danijela Mikadi47.2K visualizações
Honoré de Balzac, Otac Goriot por Danijela Mikadi
Honoré de Balzac, Otac GoriotHonoré de Balzac, Otac Goriot
Honoré de Balzac, Otac Goriot
Danijela Mikadi17.7K visualizações
Ekspresionizam por Claudia Soldatic
Ekspresionizam Ekspresionizam
Ekspresionizam
Claudia Soldatic20.9K visualizações
Drama por Danijela Mikadi
DramaDrama
Drama
Danijela Mikadi14.6K visualizações
Romantizam por Claudia Soldatic
RomantizamRomantizam
Romantizam
Claudia Soldatic27.3K visualizações
Vladimir Nazor, Hrvatski jezik por Ivana Čališ
Vladimir Nazor, Hrvatski jezikVladimir Nazor, Hrvatski jezik
Vladimir Nazor, Hrvatski jezik
Ivana Čališ 72.5K visualizações
Edgar Allan Poe por Patrik Sabolić
Edgar Allan PoeEdgar Allan Poe
Edgar Allan Poe
Patrik Sabolić2.4K visualizações
Glasovne promjene por Ivana Čališ
Glasovne promjene Glasovne promjene
Glasovne promjene
Ivana Čališ 54.6K visualizações
Uvod u modernizam por KristinaMorozin
Uvod u modernizamUvod u modernizam
Uvod u modernizam
KristinaMorozin17.7K visualizações
Glasovne promjene vjezba por Ivana Čališ
Glasovne promjene vjezbaGlasovne promjene vjezba
Glasovne promjene vjezba
Ivana Čališ 16.7K visualizações
Književni rod, književna vrsta por Danijela Mikadi
Književni rod, književna vrstaKnjiževni rod, književna vrsta
Književni rod, književna vrsta
Danijela Mikadi34.7K visualizações

Similar a Ranko Marinković, Kiklop

Romantizam.pptx por
Romantizam.pptxRomantizam.pptx
Romantizam.pptxEmelaKarovic
53 visualizações18 slides
U registraturi por
U registraturiU registraturi
U registraturiHrvatski Jezik
5.3K visualizações9 slides
Romantizam por
RomantizamRomantizam
RomantizamErmin Bašaškić
2.1K visualizações12 slides
Karakteristike romantizma i književnost u romantizmu por
Karakteristike romantizma i književnost u romantizmuKarakteristike romantizma i književnost u romantizmu
Karakteristike romantizma i književnost u romantizmuErmin Bašaškić
9.8K visualizações12 slides
glembajevi.pptx por
glembajevi.pptxglembajevi.pptx
glembajevi.pptxMajaRaso1
54 visualizações16 slides

Similar a Ranko Marinković, Kiklop(20)

Romantizam.pptx por EmelaKarovic
Romantizam.pptxRomantizam.pptx
Romantizam.pptx
EmelaKarovic53 visualizações
U registraturi por Hrvatski Jezik
U registraturiU registraturi
U registraturi
Hrvatski Jezik5.3K visualizações
Romantizam por Ermin Bašaškić
RomantizamRomantizam
Romantizam
Ermin Bašaškić2.1K visualizações
Karakteristike romantizma i književnost u romantizmu por Ermin Bašaškić
Karakteristike romantizma i književnost u romantizmuKarakteristike romantizma i književnost u romantizmu
Karakteristike romantizma i književnost u romantizmu
Ermin Bašaškić9.8K visualizações
glembajevi.pptx por MajaRaso1
glembajevi.pptxglembajevi.pptx
glembajevi.pptx
MajaRaso154 visualizações
Epika pojmovi por Kristina Dilica
Epika pojmoviEpika pojmovi
Epika pojmovi
Kristina Dilica1.4K visualizações
Skripta iz hr. por martina_boksic
Skripta iz hr.Skripta iz hr.
Skripta iz hr.
martina_boksic27.2K visualizações
Predromantizam i romantizam - uvod por Hrvatski Jezik
Predromantizam i romantizam - uvodPredromantizam i romantizam - uvod
Predromantizam i romantizam - uvod
Hrvatski Jezik2.8K visualizações
Predromantizam i romantizam por Hrvatski Jezik
Predromantizam i romantizamPredromantizam i romantizam
Predromantizam i romantizam
Hrvatski Jezik20.2K visualizações
Drama | Ajdin Smajlović por centar-obrazovanja
Drama | Ajdin SmajlovićDrama | Ajdin Smajlović
Drama | Ajdin Smajlović
centar-obrazovanja2.1K visualizações
Basta sljezove boje por seminarski1234
Basta sljezove bojeBasta sljezove boje
Basta sljezove boje
seminarski1234954 visualizações
Basta sljezove boje por seminarski1234
Basta sljezove bojeBasta sljezove boje
Basta sljezove boje
seminarski12342.7K visualizações
Maja loborec por Tanja Krpović
Maja loborecMaja loborec
Maja loborec
Tanja Krpović35 visualizações
Knjizevna djela esej_vrste_godine_objavljivanja_knjizevnosti_2018_2019 por Danijela Mikadi
Knjizevna djela esej_vrste_godine_objavljivanja_knjizevnosti_2018_2019Knjizevna djela esej_vrste_godine_objavljivanja_knjizevnosti_2018_2019
Knjizevna djela esej_vrste_godine_objavljivanja_knjizevnosti_2018_2019
Danijela Mikadi1.2K visualizações
Matoš por AnitaToma
MatošMatoš
Matoš
AnitaToma564 visualizações
A.b.simic por seminarski1234
A.b.simicA.b.simic
A.b.simic
seminarski12341.3K visualizações
dervis i smrt.pptx por SejlaDugonja
dervis i smrt.pptxdervis i smrt.pptx
dervis i smrt.pptx
SejlaDugonja176 visualizações
Avangarda i smjerovi: futurizam, ekspresionizam, dadaizam, nadrealizam, vizua... por Dijana Pekić
Avangarda i smjerovi: futurizam, ekspresionizam, dadaizam, nadrealizam, vizua...Avangarda i smjerovi: futurizam, ekspresionizam, dadaizam, nadrealizam, vizua...
Avangarda i smjerovi: futurizam, ekspresionizam, dadaizam, nadrealizam, vizua...
Dijana Pekić6.3K visualizações

Mais de Danijela Mikadi

Milutin Cihlar Nehajev, Bijeg por
Milutin Cihlar Nehajev, BijegMilutin Cihlar Nehajev, Bijeg
Milutin Cihlar Nehajev, BijegDanijela Mikadi
20.4K visualizações34 slides
Drzavna matura esej_ispit_2018_2019 por
Drzavna matura esej_ispit_2018_2019Drzavna matura esej_ispit_2018_2019
Drzavna matura esej_ispit_2018_2019Danijela Mikadi
3.9K visualizações64 slides
Ispitni katalog visa_niza_2018_2019 por
Ispitni katalog visa_niza_2018_2019Ispitni katalog visa_niza_2018_2019
Ispitni katalog visa_niza_2018_2019Danijela Mikadi
369 visualizações6 slides
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_osmog_razreda por
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_osmog_razredaHrvatski jezik ponavljanje_gradiva_osmog_razreda
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_osmog_razredaDanijela Mikadi
1.1K visualizações3 slides
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_sedmog_razreda por
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_sedmog_razredaHrvatski jezik ponavljanje_gradiva_sedmog_razreda
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_sedmog_razredaDanijela Mikadi
1.5K visualizações3 slides
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_sestog_razreda por
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_sestog_razredaHrvatski jezik ponavljanje_gradiva_sestog_razreda
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_sestog_razredaDanijela Mikadi
2.2K visualizações2 slides

Mais de Danijela Mikadi(12)

Milutin Cihlar Nehajev, Bijeg por Danijela Mikadi
Milutin Cihlar Nehajev, BijegMilutin Cihlar Nehajev, Bijeg
Milutin Cihlar Nehajev, Bijeg
Danijela Mikadi20.4K visualizações
Drzavna matura esej_ispit_2018_2019 por Danijela Mikadi
Drzavna matura esej_ispit_2018_2019Drzavna matura esej_ispit_2018_2019
Drzavna matura esej_ispit_2018_2019
Danijela Mikadi3.9K visualizações
Ispitni katalog visa_niza_2018_2019 por Danijela Mikadi
Ispitni katalog visa_niza_2018_2019Ispitni katalog visa_niza_2018_2019
Ispitni katalog visa_niza_2018_2019
Danijela Mikadi369 visualizações
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_osmog_razreda por Danijela Mikadi
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_osmog_razredaHrvatski jezik ponavljanje_gradiva_osmog_razreda
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_osmog_razreda
Danijela Mikadi1.1K visualizações
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_sedmog_razreda por Danijela Mikadi
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_sedmog_razredaHrvatski jezik ponavljanje_gradiva_sedmog_razreda
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_sedmog_razreda
Danijela Mikadi1.5K visualizações
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_sestog_razreda por Danijela Mikadi
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_sestog_razredaHrvatski jezik ponavljanje_gradiva_sestog_razreda
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_sestog_razreda
Danijela Mikadi2.2K visualizações
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_petog_razreda por Danijela Mikadi
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_petog_razredaHrvatski jezik ponavljanje_gradiva_petog_razreda
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_petog_razreda
Danijela Mikadi2.9K visualizações
Knjizevna djela esej_vrste_godine_objavljivanja_knjizevnosti_2017_2018 por Danijela Mikadi
Knjizevna djela esej_vrste_godine_objavljivanja_knjizevnosti_2017_2018Knjizevna djela esej_vrste_godine_objavljivanja_knjizevnosti_2017_2018
Knjizevna djela esej_vrste_godine_objavljivanja_knjizevnosti_2017_2018
Danijela Mikadi1.6K visualizações
Ispitni katalog visa_niza_2017_2018 por Danijela Mikadi
Ispitni katalog visa_niza_2017_2018Ispitni katalog visa_niza_2017_2018
Ispitni katalog visa_niza_2017_2018
Danijela Mikadi289 visualizações
Ispravljanje esej ispit_2017_2018 por Danijela Mikadi
Ispravljanje esej ispit_2017_2018Ispravljanje esej ispit_2017_2018
Ispravljanje esej ispit_2017_2018
Danijela Mikadi683 visualizações
Drzavna matura esej_ispit_2017_2018 por Danijela Mikadi
Drzavna matura esej_ispit_2017_2018Drzavna matura esej_ispit_2017_2018
Drzavna matura esej_ispit_2017_2018
Danijela Mikadi7.2K visualizações
Književna ispitna djela za školski esej u školskoj godini 2016./2017. por Danijela Mikadi
Književna ispitna djela za školski esej u školskoj godini 2016./2017.Književna ispitna djela za školski esej u školskoj godini 2016./2017.
Književna ispitna djela za školski esej u školskoj godini 2016./2017.
Danijela Mikadi635 visualizações

Ranko Marinković, Kiklop

 • 1. KIKLOP RANKO MARINKOVIĆ (1913. – 2001., DRUGA MODERNA) * HRVATSKA DRUGA MODERNA, MODERNI ROMAN, ROMAN LIKA, EGZISTENCIJALISTIČKI ROMAN (EPIKA), ELEMENTI ANTIRATNOG ROMANA, 1965. G. Danijela Mikadi, mag. educ. philol. croat.
 • 2. RANKO MARINKOVIĆ • rođen u Visu (viški Voltaire) • na rodnom je otoku završio osnovnu školu, a školovanje je nastavio u Splitu i Zagrebu, gdje je diplomirao na Filozofskom fakultetu • u početku je pisao pjesme i kratke priče te eseje i kazališne i filmske kritike • njegova drama Albatros izvedena je 1939. g. u Hrvatskom narodnom kazalištu • za vrijeme Drugoga svjetskog rata bio je uhićen i zatočen u logoru Ferramonte u Italiji, a nakon kapitulacije odlazi u saveznički zbijeg El Shat (u Egiptu) • nakon završetka rata vratio se u Zagreb: jedno je vrijeme bio direktor Drame u Hrvatskom narodnom kazalištu, a od 1951. g. predavao je dramaturgiju na novoosnovanoj Akademiji za kazališnu umjetnost
 • 3. RANKO MARINKOVIĆ • u književnosti se javio pjesmama i kratkim pričama, a pravu je afirmaciju doživio objavljivanjem svoje proze u Krležinu Pečatu (1939. i 1940.) • pišući o njegovim djelima, I. G. Kovačić nazvao ga je analitikom i satirikom, a te se dvije odrednice mogu primijeniti na cjelokupno Marinkovićevo stvaralaštvo • njegovo književno djelo svojim obilježjima predstavlja most između kasnoga modernizma, kojem pripada svojim egzistencijalističkim temama, i postmodernizma, koji najavljuje novim književnim postupcima: autoreferencijalnošću (upućivanjem djela na sebe sama) i intertekstualnošću (dijalogom s tradicijom koju najčešće osporava ironijom)
 • 4. DJELA • Proze (1948.): novele (tzv. viški fragmenti) i drama Albatros • novelističke zbirke: Ruke (1953.), Poniženje Sokrata (kasnije su novele toga kruga objavljene u zbirci Pod balkonima) • drame: Albatros, Glorija, Politeia ili Inspektorove spletke, Pustinja • romani: Kiklop (1965.), Zajednička kupka, Never more • kazališne i filmske kritike: Geste i grimase • eseji, dijalozi: Nevesele oči klauna
 • 5. KIKLOP (1965.) • tema: Kiklop je priča o strahu, odnosno priča o intelektualcu koji se boji predstojećega rata i čiji je jedini cilj preživjeti • čovjekovo skriveno barbarstvo • to je egzistencijalni roman: u njemu se, uz temeljne egzistencijalne teme života i smrti, uvodi treća egzistencijalna tema: strah • glavni lik Melkior Tresić novinar je gradske rubrike za koju piše kazališne i filmske kritike: on je intelektualac koji iznimno dobro poznaje povijest, filozofiju i umjetnost, a često pojave iz svojega okruženja povezuje s opisom tih pojava u književnim djelima
 • 6. KIKLOP • atmosfera • strah, društveni kaos, ratno stanje, društvena patologija, otuđenje • vrijeme radnje: • radnja romana započinje u jesen 1940., a završava u proljeće 1941. • određena je konkretnim povijesnim događajima: bombardiranjem Londona i početkom Drugoga svjetskog rata u Zagrebu • mjesto radnje: • središnje je mjesto Melkiorovih lutanja središte Zagreba: gradski trg, prolazi, kavane (Dajdam, Corso, Kazališna kavana) • ponekad se Melkior u svojim lutanjima vozi tramvajem do Maksimira, a zagrebačka je periferija (Trešnjevka) dio grada u kojem stanuje Maestro • Melkior stanuje prekoputa vojarne: njegova je soba na trećem katu, a preko ulice gleda u dvorište vojarne 35. puka • u blizini se nalazi gostionica Ugodni kutić u koju često zalazi • radnja se u središnjem dijelu romana samo privremeno seli u mjesto u kojem se nalazi mobilizirani Melkior, a nakon te epizode ponovno se vraća u Zagreb
 • 7. KIKLOP • roman je podijeljen na trinaest nenaslovljenih poglavlja • radnja se zbiva u predratnom Zagrebu, a glavni je lik mladi intelektualac Melkior koji se boji poziva za mobilizaciju pa izgladnjuje svoje tijelo da ga proglase nesposobnim za vojsku • u prvome je planu realistička fabula • sadržajno se roman može podijeliti na tri dijela
 • 8. PRIPOVJEDNE JEZGRE OKO KOJIH JE ORGANIZIRANA RADNJA • Melkiorovo gladovanje • sudbina brodolomca s broda Menelaj (najveći osamostaljeni niz digresije) • Melkiorov odnos prema ženskim likovima • Maestrova bizarna smrt
 • 9. KLJUČNE TOČKE ROMANA • tjeskobna atmosfera zagrebačkog intelektualnog miljea • egzistencijalistički strah, dehumanizacija • raspad svih moralnih vrijednosti • društveni kaos: Eros, Thanatos i Phobos: Ljubav, Smrt i Strah • besmisleni pokolj povratak je iz humanog u animalno
 • 10. KIKLOP (PRVI DIO) U prvome se dijelu romana prati Melkiorovo besciljno lutanje po gradu u kojem susreće neke ljude iz djetinjstva (vjeroučitelj don Kuzma), prijatelje i poznanike te povremeno sudjeluje u uličnim scenama koje su odraz predratnog straha i psihoze. Melkior povremeno boravi u boemskom društvu Dajdama (Maestro, Ugo, don Fernando), a uz tu je kavanu vezana i njegova opsesija lijepo Vivijanom koja se pojavljuje u društvu glumca Fredija. Vivijana se kasnije pojavljuje u društvu kiromanta Atme, njegova susjeda. Svoje erotske fantazije Melkior veže i uz ljubavnicu Enku, kojoj povremeno odlazi. Njegov dan upotpunjuju odlasci u redakciju i povremeni boravak u gostionici Ugodni kutić koju vodi uvijek ljubazni Kurt. Prvi se dio romana, iako neoznačen, zatvara pozivom za mobilizaciju.
 • 11. KIKLOP (DRUGI DIO) U drugom se dijelu romana Melkior nalazi u vojnoj jedinici, ali zbog svojega psihofizičkoga stanja ubrzo dospijeva najprije u bolnicu, a potom ga proglašavaju nesposobnim za vojsku i on se vraća kući.
 • 12. KIKLOP (TREĆI DIO) Njegovim povratkom započinje treći, završni dio romana, u kojem se odmotane niti razrješuju: Maestro završava život bizarnim samoubojstvom, a za svjedoka je odabrao upravo Melkiora. Počinje rat, a Melkior se nakon pokušaja prijave u vojsku nalazi u stanju potpune rastrojenosti. Dok Nijemci bombardiraju grad, Melkior puzeći odlazi u Zoopolis. ROMANESKNI ZAVRŠETAK • spajanje realnog i alegorijskog (mitološkog) sloja • fantastična slika Melkiorova povratka: spušta se na razinu životinje i četveronoške se predaje jednookom Kiklopu u gradu Zoopolisu • nasuprot početku: slika s pahuljama, obiteljske kuće i muzika, svjetlost, sreća → bijeg od stvarnosti • svršetak čovjeka koji uviđa da čovječanstvo umire, da pobjeđuje životinjsko; animalnost u čovjeku prevladava
 • 13. KIKLOP • paralelna je priča (drugi plan) odraz događaja u Melkiorovoj stvarnosti i ona se u trenutku kada Melkior biva proglašen nesposobnim za vojsku gubi, ali se motiv kanibala / kiklopa / Polifema javlja ponovno na kraju romana • tako sretni završetak drame Kanibali djeluje kao još jedna groteska
 • 14. izvor: Vremeplovom do mature, str. 243.
 • 15. FABULA • organizirana je u dva plana: • u prvom je planu (realistička) fabula o predratnoj zagrebačkoj stvarnosti ispričana uglavnom kroz prizmu Melkiorove svijesti • u drugom je planu paralelna (groteskna) fabula o brodolomcima s broda Menelaj koju Melkior zamišlja u svojoj svijesti kao dramu Kanibali što je namjerava napisati • budući da su te dvije fabule povezane Melkiorovom sviješću, one se u njoj povremeno isprepleću pa Melkior, primjerice, komentira kako se događaji iz stvarnosti odražavaju na sadržaje njegove zamišljene drame o brodolomcima
 • 16. TRI FABULARNO-TEMATSKA PLANA ROMANA KIKLOP  društveni (realistički)  Radnja se odvija u Zagrebu neposredno pred početak Drugoga svjetskog rata, u atmosferi općeg beznađa i izgubljenosti. U prvom se planu prikazuje intelektualno-umjetnička sredina i boemski svijet zadimljenih krčmi i ispraznih razgovora.  psihološki (iracionalno-fantastični)  Glavni lik (Melkior Tresić) predstavlja pojedinca, intelektualca koji osjeća strah pred nadolazećim ratom. Taj se strah očituje u svjesnim postupcima (izgladnjuje se da bi izbjegao mobilizaciju), ali i u podsvjesnim reakcijama (izmišlja dramu o brodolomcima i ljudožderima).  egzistenijalistički (mitsko-simbolički)  Suočavajući se s neizbježnim, glavni lik analizira događaje oko sebe i postupno osvješćuje uzročno-posljedičnu povezanost rata i prijeratnih odnosa među ljudima. Tako mitski Kiklop-ljudožder simbolički najavljuje dehumanizaciju čovjeka u ratu i istodobno dokazuje etičku i egzistencijalnu krizu modernoga čovjeka uopće.
 • 17. MELKIOROVA SVIJEST (SREDIŠTE ROMANA) • iako ima neka obilježja realističkoga romana – određeno mjesto i vrijeme radnje, fabulu – Kiklop nije pisan realističkim stilom: u njegovu je središtu svijest lika, i to svijest intelektualca koja je pritom autoironična i koja propituje odnos čovjeka i svijeta • u Melkiorovoj se svijesti izmjenjuju opažanja vanjskoga svijeta uz koja on asocijativno povezuje pojmove i pojave o kojima kao intelektualac promišlja • stoga je roman pun Melkiorovih asocijacija, komentara, osvrta u kojima se parodira i ironizira povijest čovječanstva • u tom se kontekstu pojavljuju i intertekstualne aluzije i citati kojima se tradicija (npr. Hamlet) ironizira i podvrgava kritičkom vrednovanju
 • 18. KOMPOZICIJA • kompozicija je fragmentarna, a dijelove romana u cjelinu ujedinjuje Melkiorova svijest • zbog takve kompozicije dijelovi se Kiklopa mogu izdvojiti kao samostalne cjeline, odnosno kao male dramske forme (npr. Ugo i Maestro kao lakrdijaši) • fragmentarnost je najčešće rezultat asocijativnosti • primjerice, pojava don Kuzme (njegove uši) priziva epizodu iz djetinjstva zbog koje je Melkior prekinuo svoje školovanje • nešto kasnije izgovorena rečenica (zvučna asocijacija) Ne gine se danas od tramvaja, moj gospodine! koju dobacuje slučajni prolaznik otvara ratnu temu i Melkiorovo sjećanje na uličnu scenu s Cvikerom koja se zbila nekoliko dana ranije, kada je Melkior dopustio da ga Cviker prevari
 • 19. PRIPOVJEDAČ • u Kiklopu se priča iz perspektive sveznajućega pripovjedača (treće lice), ali on donekle odstupa od onoga što se u teoriji književnosti podrazumijeva pod tim pojmom • naime, pripovjedač je autoritet, on zna sve o likovima i poznaje njihov unutrašnji svijet, ali u romanu se s pripovjedačevim glasom miješa još jedan glas – Melkiorova svijest • u romanu se zapravo izmjenjuju dva dominantna glasa, pri čemu dominira Melkiorova svijest kao kut promatranja • pritom se najčešće javlja slobodni neupravni govor: to je kombinacija dvaju glasova (pripovjedač, Melkior) kojima se s jedne strane predstavlja tijek Melkiorove svijesti (indirektni unutrašnji monolog), a s druge se strane vidi stav autora prema liku (empatija, ironija) • pripovjedačev glas vrlo se često pretapa u glas (unutrašnji monolog) lika, a pritom se to vizualno ne označuje navodnicima: – Što bih se ja vas bojao? – a ipak Melkioru promili neka ledena guja po leđima, zašto me tražio večeras? • u takvu se tipu naracije pripovjedač / lik / Melkior (ponekad) obraća sebi samom, odnosno kao alter ego verbalizira vlastite postupke kada se oni odvijaju pred čitateljem
 • 20. VRSTA ROMANA • MODERNI ROMAN • pripovijedanje nije samo nizanje događaja u njihovoj vremensko-prostornoj uzročnosti, nego „istraživanje”, odnosno „komentiranje” ironičnom kontemplacijom • prodor u psihu glavnoga lika (koji prikazuje svijet između sna i jave, autoanaliza, halucinacije) • tehnika redukcije u oblikovanju lika • intertekstualnost → pet glavnih izvora s kojima komunicira Marinković: Biblija; antička književnost i mitologija; književnost zapadnoeuropskoga kulturnog kruga; domaća književna tradicija; povijesne osobe i događaji (Marinković time najavljuje postmodernizam) • ROMAN LIKA • jedan ili nekoliko uzajamno povezanih likova dominira strukturom romana ostvarujući jedinstvo svih ostalih elemenata u romanu • EGZISTENCIJALISTIČKI ROMAN • tvorevina filozofsko-književnoga pravca s karakterističnim temama: osamljenost pojedinca, apsolutna sloboda ljudskoga izbora, suočavanje sa smrću, osporavanje uobičajenih načina života
 • 21. LIKOVI MELKIOR TRESIĆ ZAGREBAČKA SREDINA • kavana Dajdam (boemski svijet): • Maestro, Ugo Parampion (student), don Fernando (novinar i pisac), Fredi (glumac), Vivijana • zgrada u kojoj Melkior stanuje: • Atma • kavana Ugodni kutić: • Kurt, Else VOJNA SREDINA • vojarna: • narednik Čičak, Krele (prijatelj) • bolnica: • liječnik (dobri major), sestra Acika, tuberkulozni odjel: Tartuffe, Hermafrodit, nervni odjel: Melankolik • Ostali likovi: don Kuzma (Melkiorov vjeroučitelj), Cviker, tj. Sova (prevarant i pijanac), biciklist (antifašist), slijepac, invalid…
 • 22. MELKIOR TRESIĆ • jedan od trojice kraljeva, mudraca koji su se došli pokloniti Isusu • Eustahije = umni, blaženi, zlatousti, plemeniti; irski vitez, preobraćeni nevjernik • ironija: hrabar vojnik pojačava Melkiorov strah od vojske • radi kao novinar u jednoj redakciji • porijeklom je s mora, što je vidljivo iz sjećanja na don Kuzmu • diplomirao je filozofiju • zahvaljujući svojem obrazovanju, dobro poznaje povijest kulture • vrlo je mnogo čitao, što se vidi u intertekstualnim asocijacama u kojima dominiraju Shakespeare, Dante, Dostojevski, Molière • ne voli sentimentalnu, plačljivu, banalnu literaturu poput one kakvu piše Kumičić • ponekad piše stihove, ali oni imaju uporabnu vrijednost, tj. povremeno ih posuđuje Ugu koji njima zavodi djevojke
 • 23. MELKIOR TRESIĆ • u njemu su sve emocije prenaglašene, a dominantna je emocija strah • sklon je samopromatranju: svijest mu je stalno aktivna, opaža stvarnost i povezuje ju asocijativno sa svojim duhovnim svijetom • muči ga misao, odnosno poriv za mišljenjem • sav je u introspekciji: boji se poziva za mobilizaciju (čovjetina), opsjednut je mislima o ženama (Enka, Vivijana), ali ih ne razumije pa su sve žene u njegovoj svijesti svedene na tjelesno • obilježje je njegova karaktera pasivnost: primjerice, iako zna da njime manipuliraju, dopušta da bude prevaren, što je vidljivo u epizodi s Cvikerom • suvremeni Odisej koji želi nadmudriti rat: Idem ususret Polifemu-ljudožderu što sada zemljom gazi… ne bih li mu kako šmugnuo među nogama prije no navali kamen. • on je antijunak: nesiguran je, zavidi ostalima na njihovoj hrabrosti • iako se ne usuđuje ništa poduzeti, strah od rata ponekad ga tjera na očajničke poteze, a jedan je od njih simuliranje ludila (ironična paralela s Hamletom)
 • 24. TRI ŽENE U MELKIOROVU ŽIVOTU • fatalna, idealna žena Vivijana • nimfomanka, preljubnica Enka • medicinska sestra Acika
 • 25. DVA MELKIOROVA JA (DUH I TIJELO) • dva se ja pojavljuju u Melkioru kad je riječ o odnosu duha i tijela, odnosno kada se tijelo postavlja kao gladna životinja, a duh je odlučio uskratiti mu hranu da bi preživio, što životinja ne shvaća: Obrati se tijelu: A-a, ne dam ti. Nećeš jesti, upamti to, dok razlog traje. Strpi se i…raspadni se, rasplini se, rasplini se u rosu. Sinoć sam ti dao kobasicu kod Kurta, zar ne? (…) A Epikur, kažeš? – pa on nije mislio samo na jelo! A ono „drugo”, to dobivaš, po zasluzi. Budi stoik. Odricanje, moj sinko, znači pravu veličinu. Don Kuzma bješe orijaš, a sad, a sad? … plače tako tijelo-Melkior. A sad na vagu s tobom, vraže proždrljivi! Ubit ćeš ti mene, vidim ja! – odgovori um-Melkior i odvede odlučno svoju životinju invalidu na vagu.
 • 26. DRUŠTVO U DAJDAMU: UGO, MAESTRO, DON FERNANDO • svaki od ovih likova ima svoju središnju epizodu: • za Uga grandiozni spektakl u Ugodnom kutiću • za Maestra ispovijest prije samoubojstva i sâmo bizarno samoubojstvo • za don Fernanda razgovor s Melkiorom o teoriji preventivne dehumanizacije
 • 27. UGO • njegova je temeljna osobina činjenje acte gratuita, odnosno bezrazložna čina • unatoč svojoj inteligenciji, on se ne opterećuje razmišljanjem o smislu življenja i igrama koje povijest igra s čovjekom – Ugo je čovjek trenutka, sveden na boemski život u kojem je intelektualna svijest izgubila svrhu djelovanja i postala sama sebi svrhom • stoga su Ugove dramske scene, bez obzira na to jesu li izvedene na ulici ili u Dajdamu, samo slike duhovita čovjeka koji se svojim intelektualnim sposobnostima služi da bi odigrao ulogu lakrdijaša
 • 28. MAESTRO • cinik • protivnik ideje napretka: Da, kažite: Progres! Neka izvoli samo Progres, neka prođe. Ja ostajem! Neka juri, neka leti! Ja, biped obični, hodam na svoje dvije noge, zadovoljan što osjećam zemlju pod nogama, sretan što je gazim, gazim, gazim! – i uzeo da lupa nogama po podu, bijesno, čak i s mržnjom – tu staru prokletu drolju što me rodila zato da bi me opet progutala!
 • 29. TEORIJA PREVENTIVNE DEHUMANIZACIJE ILI UKIDANJE TRAGEDIJE SKEPSOM • don Fernando je pisac, naizgled tih čovjek i suprotnost je Ugu i Maestru • međutim, on je vrlo opasan čovjek koji se skriva iza maske čovjeka s osmijehom, a zbog osjećaja straha i ugroženosti uzrokovana predstojećim ratom, zabrinut za vlastitu egzistenciju, osmislio je teoriju o preventivnoj dehumanizaciji, odnosno o ukidanju tragedije skepsom • on smatra da se u kazalištu gledatelje zapravo sili da na nekoliko sati budu naivni, a njegova je teza da onaj tko je važan (privremeno) ne smije biti dobar • don Fernandova je teorija parodija Raskoljnikovljeve teorije o podjeli ljudi: za razliku od Raskoljnikova, don Fernando ih dijeli na odabrane (poput njega) i one obilježene, koje je priroda predodredila za zločince • kasnije i djeluje: traži izvršitelje za svoju teoriju, a jedan je od njih i Maestro
 • 30. KIKLOP • Kiklop-Polifem: mitološko jednooko čudovište • rat, div Kiklop iz Odiseje, koji je svalio ogroman kamen na pećinu svijeta i onemogućava spas pojedinca • kiklop u romanu: gigantski kukac (Kafka), svežder, ne bira žrtvu/zalogaj (kao i rat) • simbol nadolazeće ratne opasnosti • Zoopolis • grad životinja, zvjerinjak-zoološki vrt • oznaka čovjekova života i čovječanstva, vizija svijeta kao animalno poživotnjeno življenje • dehumanizacija
 • 31. MOTIV KIKLOPA: NASLOV I LIK ATME • Kiklop kao naslov romana imenuje njegovu ključnu temu: strah • s jedne strane, to je strah od smrti (rat), a s druge strane, to je iracionalni strah od svega što čovjeka ugrožava • u intervjuju Patnja je više od istine Marinković je objasnio otkud naslov romana i koji mu je smisao: Dolazi On, Polifem, jednooki gad. Rat. Rat je nešto mnogo strašnije nego svi njegovi simboli. Rat se hoće prikazati kao valjanje tenkova, brundanje aviona, prasak bombi i slične pirotehnike. Ja sam sve to želio simbolizirati u jednom kukcu. Melkior vidi u travi (u koju je legao) strašnog kukca koji plazi prema njegovome oku. • motiv kiklopa povezan s Melkiorovim strahom veže se i uz lik Atme: ATMINA dva čudno zbližena oka još su se više približila i gotovo stopila u jedno malo i strašno, prijeteći škiljavo oko nasred čela. Polifem-kiklop jednook… pomisli Melkior; vidio je pred sobom, u časovitom zamagljenju svijesti, simbolično nakazno priviđenje i protrlja oči da bi došao k sebi.
 • 32. KANIBALI • alegorijska priča • sedam brodolomaca u arhipelagu Tonga, zarobili ih polinezijski ljudožderi • odvedeni pred komisiju • prva žrtva: najdeblji mornar – kuhar • liječnik, kao smrdljivo stvorenje, nadmoćan • košćati i stari mornar • urođenici su mornare vodili na pašu, tovili ih, želeći od njih stvoriti debele, ukusne zalogaje
 • 33. STILSKA OBILJEŽJA – MODERNOST ROMANA • alegorija, parodija, persiflaža (izrugivanje), ironija, sarkazam, groteska, inverzija, paradoks, simbol, igre riječima • esejistički dijelovi • asocijacije • digresivnost • tijek svijesti • unutarnji monolozi, imaginarni dijalozi • groteskna interpretacija stvarnosti • intertekstualnost (postmodernizam) • pripovjedni postupci • pripovjedač u 3. licu i u 1. licu • asocijativni tijek misli – tok/struja svijesti • realističko pripovijedanje s unutarnjim monolozima i izmišljenim dijalozima • halucinacije, nadrealizam, fantastični elementi • citati, aluzije, parafraze iz djela hrvatske i svjetske književnosti (antička književnost; Biblija; W. Shakespeare, Molière, F. M. Dostojevski, J. Joyce; M. Držić, M. Krleža, T. Ujević)
 • 34. POJMOVI I SIMBOLI • kiklop • u grčkoj mitologiji to je čudovišni gorostas s jednim okom nasred čela; u romanu označuje rat • Polifem • ime kiklopa kanibala koji se pojavljuje u Homerovoj Odiseji: on je stavio veliki kamen na ulaz u spilju i tako u njoj zatočio Odiseja i njegove prijatelje; potom je u dva dana pojeo šestoricu Odisejevih mornara • Zoopolis • možemo ga shvatiti kao svijet životinja (zagrebački Maksimir, odnosno zoološki vrt), ali i kao svijet u povijesnom trenutku, tj. svijet u kojem se ljudi ponašaju neljudski
 • 35. GLAVNI PROBLEM U ROMANU • strah od rata i pokušaj odražavanja vlastite egzistencije • ideja romana • svijet je shvaćen kao teatar mundi, a život kao pokladna igra • karnevalizacijom života ostvaruje se postmodernistička ideja da su sve velike priče već ispričane
 • 36. LITERATURA • Dragica Dujmović-Markusi, Sandra Rossetti-Bazdan, Vedrana Močnik, Vremeplovom do mature - priručnik za pripremu državnog ispita iz Hrvatskog jezika, Profil • Dragica Dujmović-Markusi, Književni vremeplov 4 – čitanka iz Hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije, Profil • Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik, Baština riječi 4 – čitanka iz Hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije, Alfa • Skupina autora, Leksikon svjetske književnosti – djela, Školska knjiga