Albert Camus, Stranac

StranacAlbert Camus (1913. – 1960., kasni modernizam)
* francuski kasni modernizam - egzistencijalizam, faza apsurda, roman lika,
egzistencijalistički roman (epika), 1942. g.
Danijela Mikadi, mag. educ. philol. croat.
Albert Camus
• francuski pripovjedač, dramatičar i filozof
• rođen u Alžiru, a školovao se u Parizu: bavio se kazalištem, književnošću
i novinarstvom
• za vrijeme Drugoga svjetskog rata sudjelovao u Pokretu otpora
• nakon rata bio je, uz Jeane-Paula Sartrea najpoznatiji francuski
književnik
• djela: Stranac, Kuga (romani); Kaligula (drama); Mit o Sizifu, Pobunjeni
čovjek (eseji)
• ciklus apsurda i ciklus pobune u stvaralaštvu
• Stranac i Mit o Sizifu u ciklusu apsurda
• filozofija apsurda: čovjek se u svijetu osjeća strancem, ali se istovremeno u
njemu javlja ljudska težnja za pronalaženjem smisla vlastitoga postojanja;
njegov je doživljaj svijeta nihilistički: svoje postojanje doživljava
besmislenim i u njemu se javlja osjeća apsurda
• izvjesnost smrti= beskorisnost života = apsurd (besmislenost života i svijeta)
Stranac (1942.)
• tema: Mersaultov život, zločin i suđenje (prikaz života
kao besmislenog i apsurdnog, čovjekova otuđenost –
čovjek kao stranac u svijetu)
• mjesto i vrijeme radnje: grad Alžir četrdesetih godina 20.
stoljeća (u to je doba Alžir bio francuska kolonija)
• 1. dio: 2 i pol tjedna
• 2. dio: 11 mjeseci
• književna vrsta: roman lika
Okvir romana
• početak i kraj: smrt kao neminovna pratiteljica života
• svećenik: Svi smo osuđeni na smrt.
• apsurd: živimo da bismo umrli
Osnovni motiv – sunce
• kao crvena nit provlači se kroz crnu smrt
• solarni motiv – utjecaj sunca i prejake svjetlosti
• izražen:
• na majčinoj sahrani
• u sceni ubojstva (sunce kao užareni mač, prolijeva oganj –
ekspresionističke rečenice)
• obrana: sve je to bilo zbog sunca koje je Mersaulta pogodilo u
čelo
• motiv mora
1. dio
Mersault je mladi službenik koji živi i radi u Alžiru. Na
početku radnje odlazi na pogreb svoje majke koja je umrla u
ubožnici u blizini Alžira. Vijest o njezinoj smrti nije ga
potresla, a ni pogreb nije potaknuo njegove emocije, jedino
što se jako umorio zbog bdijenja i hodanja za lijesom po
jakom suncu. Već duže vrijeme nije posjećivao majku pa
tako nije poznavao njezine prijatelje koje je zatekao na
bdijenju, kao ni majčina zaručnika, g. Péreza.
1. dio
Nakon povratka u Alžir, nastavlja uobičajeni način života, ničim ne
pokazujući da žaluje za majkom. Vikend provodi s poznanicom
Marijom koju je sreo na kupanju. Odlaze u kino gledati neku komediju
te provedu noć skupa. Cijelu je nedjelju proveo gledajući s prozora,
zapažajući banalne detalje. Novi tjedan započinje odlaskom na posao,
druženjem s kolegom Emanuelom, ručkom u Célesteovoj gostionici.
Mersault uživa u kretanju, jelu, trenutcima odmora. Na stubištu susreće
susjede, staroga Salamana i Raymonda Sintésa, kojega su svi
izbjegavali smatrajući ga svodnikom, ali Mersault ga je držao ugodnim
za druženje. Raymond je od Mersaulta zatražio savjet za svoj ljubavni
problem. Uzdržavao je ljubavnicu Arapkinju koju je istukao jer ga je
varala, ali drži da joj se nije dovoljno osvetio. Mersault mu nije dao
nikakav savjet, ali se u svemu složio s njim i pomogao mu je napisati
pismo ljubavnici kojim ju je Raymond trebao namamiti da joj se potom
osveti. Raymond je kaznio svoju ljubavnicu kako je zamislio, ali ga otad
slijedi njezin brat.
1. dio
Raymond je za vikend pozvao Mersaulta i Mariju u
vikendicu svojega prijatelja Massona. U šetnji obalom
sukobili su se s dvojicom Arapa, od kojih je jedan bio
ljubavničin brat koji je nožem ranio Raymonda. Kasnije je
Raymond uzeo pištolj i potražio Arapina da mu se osveti.
Mersault je Raymonda odgovorio od sukoba te ga otpratio
do vikendice uzevši mu pištolj. Sam se još malo šetao te je
opet sreo Arapina. Iziritiran suncem i bljeskom Arapinova
noža, bez pravoga razloga, ubio ga je pucajući u njega pet
puta.
2. dio
Mersault je u zatvoru u početku bio prilično nezainteresiran
za proces koji se vodi protiv njega. Pri prvom je ispitivanju
svojom ravnodušnošću istražitelja potpuno izbacio iz takta.
Međutim, tijekom 11 mjeseci istražnoga postupka, Mersault
se priviknuo na istražitelja te se čak veselio njihovim
susretima. Brzo se priviknuo na zatvorski život, a najviše su
mu nedostajale žene i cigarete. Vrijeme je kratio sjećajući se
svoje sobe i čitajući neprestano jedan te isti članak koji je
pronašao u tamnici, o umorstvu nekoga Čeha.
2. dio
Suđenje je donijelo promjenu u njegovu zatvorsku
svakodnevicu i on ga u početku prati sa zanimanjem, ali
kasnije ga sve počinje umarati. Slušajući svjedočenja o
svojem ponašanju na sprovodu, o tome kako je pušio i pio
bijelu kavu kraj majčina odra, kako se po povratku sa
sprovoda zabavljao s Marijom, Mersault je u jednom
trenutku poželio zaplakati jer je osjetio da ga svi u sudnici
mrze, a kad je Céleste svjedočio u njegovu korist, poželio
ga je zagrliti. Raymondovo svjedočenje samo mu je štetilo
jer je njegov čin stavljen u kontekst mutnih poslova i
obračuna svodnika. Na pitanje zašto je pucao, odgovorio je
da je to bilo zbog sunca.
2. dio
Konačnu osudu na smrt giljotiniranjem Mersault je primio vrlo
mirno. Čekajući izvršenje presude, Mersault je razmišljao o
smaknuću i o tome kako bi osuđenima na smrt ipak trebalo
ostaviti neku nadu u spas. Tješio se mišlju da svatko mora
umrijeti i da život nije vrijedan proživljavanja, ali je osjećao silnu
želju za životom. Tri je puta odbijao svećenika koji ga je ipak
posjetio bez njegova odobrenja. Svećenik ga je toliko naljutio da
ga je napao urlajući o besmislenosti života i o tome da si u času
suočavanja sa smrću ne želi lagati i samozavaravati se. Nakon tog
izljeva srdžbe, predao se nježnoj ravnodušnosti te mu je tek
preostalo da poželi da ga na dan njegova smaknuća gledatelji
dočekaju krikovima mržnje.
Kompozicija
• roman je podijeljen u dva dijela:
• u prvom se dijelu prikazuje Mersaultov život na slobodi (nepuna tri
tjedna)
• Mersaultov život kao (jednoličan i besmislen) život slobodnog čovjeka;
neposredni doživljaj; 6 poglavlja
• u drugome se dijelu prikazuje njegov boravak u zatvoru i suđenje
(oko jedne godine)
• Mersaultov život u zatvoru i suđenje; rekonstrukcija, istražni postupak; 5
poglavlja
• kompozicija je kronološka (jednostavna, pravocrtna, bez
retrospekcija)
• Epizode – priče u priči: o Čehu, o Salamanu i njegovu psu, o
Raymondu i njegovoj ljubavnici, o sahrani majke, o susretu sa
svećenikom, odlazak u kino s Marijom, majčina priča o ocu
Pripovjedač
• glavni lik Mersault koji pripovijeda u prvome licu, ali
vrlo objektivno, neutralno, bez emocija i komentara
(iznosi događaje poput objektivnog promatrača,
Mersaultovo ja prerušeno u treće lice jednine)
• stranac govori o sebi kao da je riječ o nekome drugome,
kao da želi izbjeći zamku narcisoidnosti ili zamku
osmišljavanja vlastita života s pomoću nekog uobičajenog
i istrošenog moralnog, političkog ili vjerskog sustava
vrijednosti
Likovi
• Mersault
• Raymond Sintés
• Masson (Raymondov prijatelj)
• Marija Cardona
• susjed Salaman
• gostioničar Céleste
• g. Pérez
• upravitelj ubožnice
• svećenik
• odvjetnik
• istražitelj
Mersault
• lik bez osobnoga imena (znamo mu samo prezime), što ga
predstavlja kao čovjeka bez osobnosti, otuđenoga čovjeka: on
doživljava život kao besmisleno postojanje u kojemu vlada
slučaj
• predstavnik je otuđenoga čovjeka: otuđen je od društva i
ravnodušan prema svim društvenim institucijama, otuđen i od
ljudi, pa i od samoga sebe
• ipak, on je sretan jer su mu potrebe za drugima minimalne;
odnosi su mu površni, nedefinirani, bez budućnosti
• s majkom je prije njezine smrti potpuno izgubio kontakt, nije
znao ni točan broj njezinih godina, a u ljubavne i prijateljske
odnose upušta se slučajno, na tuđi poticaj
Mersault
• svejedno mu je hoće li se oženiti Marijom, a njegovo prijateljstvo s
Raymondom svodi se na površno druženje
• nije ambiciozan i mogućnost napredovanja na poslu s preseljenjem u
Pariz ništa mu ne znači
• u zatvoru nastavlja živjeti kao i prije, pomalo nezainteresiran za
ishod svojega suđenja
• u prikazu lika Camus se ne služi psihološkom karakterizacijom, već
tehnikom redukcije: njegov psihički život svodi se na osjetilne
dojmove
• Mersault pripovijeda o svojim doživljajima i zapažanjima (i to u
sadašnjosti, tj. u vremenu pripovijedanja), a gotovo nikad ne iznosi
svoja razmišljanja
• tek pri završetku romana, suočen sa smrću i sa svojom željom za
životom, Mersault dolazi do spoznaje o apsurdu: No, svi ljudi znaju
da život ne vrijedi truda da ga se proživljava i afirmira se kao
apsurdni lik i tzv. lik bez motivacije
Stilska obilježja
• tehnika redukcije (u karakterizaciji lika, u izražavanju i
izboru riječi)
• čitatelj očekuje psihološku karakterizaciju lika, ali ona
izostaje
• Camus svodi Mersaultov psihički život na elementarno, tj.
na osjetilne dojmove
• tako se lik kreće samo u jednoj vremenskoj dimenziji – u
sadašnjosti
• prividni realizam (detaljni opisi s naturalističkim
detaljima)
Modernost romana
• monološko – asocijativni tip: glavni je lik ujedno i pripovjedač
• tehnika solilokvija: vrsta monologa koji razumijeva odsutnost
drugih osoba i iskaz je skrivenih misli i osjećaja lika
• kontroverzne misli i antitečki parovi: krivnja – nevinost, život
– smrt
• reminiscencije (asocijativna prisjećanja) – priče u priči
• karakterizacija lika: tehnika redukcije – Camus unosi promjene
u karakterizaciju lika: čitatelj očekuje psihološku razradu lika,
ali ona izostaje; prikazujući Mersaultov psihički život, svodi ga
na elementarno, tj. na osjetilne dojmove, a tako se lik kreće
samo u jednoj vremenskoj dimenziji – u sadašnjosti (bez
komentara i analize)
• apsurdnost, egzistencija
• nemogućnost komunikacije, otuđenost
Pojmovi i simboli
• apsurd (lat. absurdus – nesklad) – osjećaj besmislenosti
života i svijet koji nastaje iz nesklada čovjekovih težnji
da osmisli svoje postojanje i nespoznatljivosti života
• parabole u djelu – priče sa simboličkim smislom:
• priča o Salamanu i njegovu psu metafora je nekvalitetnih
ljudskih odnosa (stari je Salamano imao psa kojega je
neprestano tukao i o njemu govorio s mržnjom; ipak mu je
jako nedostajao kad ga je izgubio, baš kao što mu je
nedostajala i pokojna žena, iako je nije volio)
• priča o Čehu kojega su, ne prepoznavši ga, umorile njegova
majka i sestra da bi ga opljačkale, metafora je apsurda
Ideja romana
• društvo u kojemu živi Mersault nije sposobno spasiti
pojedinca od usamljenosti i otuđenosti
Pitanje krivice i kazne
• Osjeća li Mersault krivnju?
• Kada je prvi put osjetio da je kriv?
• Kako njegovo ponašanje tijekom majčina sprovoda utječe
na tijek presude?
• Opravdanost zločina (ubojstva)?
• Pitanje smrtne kazne?
Literatura
• Dragica Dujmović-Markusi, Sandra Rossetti-Bazdan, Vedrana
Močnik, Vremeplovom do mature - priručnik za pripremu
državnog ispita iz Hrvatskog jezika, Profil
• Dragica Dujmović-Markusi, Književni vremeplov 4 – čitanka iz
Hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije, Profil
• Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik, Baština riječi 4
– čitanka iz Hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije, Alfa
• Skupina autora, Leksikon svjetske književnosti – djela, Školska
knjiga
1 de 21

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Ante Kovačić, U registraturiAnte Kovačić, U registraturi
Ante Kovačić, U registraturiDanijela Mikadi
17K visualizações22 slides
William Shakespeare, HamletWilliam Shakespeare, Hamlet
William Shakespeare, HamletDanijela Mikadi
63.5K visualizações36 slides
Ep homer ilijadaEp homer ilijada
Ep homer ilijadaNovinari Osmodec
15.7K visualizações18 slides
Ranko Marinković, KiklopRanko Marinković, Kiklop
Ranko Marinković, KiklopDanijela Mikadi
35K visualizações36 slides
Honoré de Balzac, Otac GoriotHonoré de Balzac, Otac Goriot
Honoré de Balzac, Otac GoriotDanijela Mikadi
17.7K visualizações22 slides
Sofoklo, AntigonaSofoklo, Antigona
Sofoklo, AntigonaDanijela Mikadi
58.3K visualizações21 slides

Mais procurados(20)

Ante Kovačić, U registraturiAnte Kovačić, U registraturi
Ante Kovačić, U registraturi
Danijela Mikadi17K visualizações
William Shakespeare, HamletWilliam Shakespeare, Hamlet
William Shakespeare, Hamlet
Danijela Mikadi63.5K visualizações
Ep homer ilijadaEp homer ilijada
Ep homer ilijada
Novinari Osmodec15.7K visualizações
Ranko Marinković, KiklopRanko Marinković, Kiklop
Ranko Marinković, Kiklop
Danijela Mikadi35K visualizações
Honoré de Balzac, Otac GoriotHonoré de Balzac, Otac Goriot
Honoré de Balzac, Otac Goriot
Danijela Mikadi17.7K visualizações
Sofoklo, AntigonaSofoklo, Antigona
Sofoklo, Antigona
Danijela Mikadi58.3K visualizações
DramaDrama
Drama
Danijela Mikadi14.6K visualizações
Silvije Strahimir Kranjcevic - uvodSilvije Strahimir Kranjcevic - uvod
Silvije Strahimir Kranjcevic - uvod
Hrvatski Jezik4.5K visualizações
Uvod u modernizamUvod u modernizam
Uvod u modernizam
KristinaMorozin17.7K visualizações
Ivan Mazuranic, Smrt Smail age CengicaIvan Mazuranic, Smrt Smail age Cengica
Ivan Mazuranic, Smrt Smail age Cengica
Hrvatski Jezik26.1K visualizações
Henrik Ibsen, Nora ili Lutkina kućaHenrik Ibsen, Nora ili Lutkina kuća
Henrik Ibsen, Nora ili Lutkina kuća
Danijela Mikadi31.8K visualizações
George Orwell, Životinjska farmaGeorge Orwell, Životinjska farma
George Orwell, Životinjska farma
AnitaToma2.8K visualizações
Predromantizam i romantizamPredromantizam i romantizam
Predromantizam i romantizam
Hrvatski Jezik20.2K visualizações
Antun Branko Šimic - Antonia OršolićAntun Branko Šimic - Antonia Oršolić
Antun Branko Šimic - Antonia Oršolić
Privatna srednja ekonomska skola INOVA s pravom javnosti2.2K visualizações
Klasicizam i prosvjetiteljstvoKlasicizam i prosvjetiteljstvo
Klasicizam i prosvjetiteljstvo
Hrvatski Jezik16.3K visualizações
LirikaLirika
Lirika
Danijela Mikadi40.1K visualizações
Analiza lirske pjesmeAnaliza lirske pjesme
Analiza lirske pjesme
Ivana Čališ 25.4K visualizações
Šenoa - Predrealizam u hrvatskoj književnostiŠenoa - Predrealizam u hrvatskoj književnosti
Šenoa - Predrealizam u hrvatskoj književnosti
Iva Babić12.6K visualizações
Ivan gundulić osmanIvan gundulić osman
Ivan gundulić osman
Ivana123454.7K visualizações

Similar a Albert Camus, Stranac

dervis i smrt.pptxdervis i smrt.pptx
dervis i smrt.pptxSejlaDugonja
156 visualizações25 slides
Milutin Cihlar Nehajev, BijegMilutin Cihlar Nehajev, Bijeg
Milutin Cihlar Nehajev, BijegDanijela Mikadi
20.4K visualizações34 slides
Preporuke za čitanjePreporuke za čitanje
Preporuke za čitanjeJelena Kovačević
314 visualizações7 slides
Edgar Allan PoeEdgar Allan Poe
Edgar Allan PoePatrik Sabolić
2.4K visualizações19 slides
RomantizamRomantizam
RomantizamErmin Bašaškić
2.1K visualizações12 slides

Similar a Albert Camus, Stranac(7)

dervis i smrt.pptxdervis i smrt.pptx
dervis i smrt.pptx
SejlaDugonja156 visualizações
Milutin Cihlar Nehajev, BijegMilutin Cihlar Nehajev, Bijeg
Milutin Cihlar Nehajev, Bijeg
Danijela Mikadi20.4K visualizações
Preporuke za čitanjePreporuke za čitanje
Preporuke za čitanje
Jelena Kovačević314 visualizações
Edgar Allan PoeEdgar Allan Poe
Edgar Allan Poe
Patrik Sabolić2.4K visualizações
RomantizamRomantizam
Romantizam
Ermin Bašaškić2.1K visualizações
Karakteristike romantizma i književnost u romantizmuKarakteristike romantizma i književnost u romantizmu
Karakteristike romantizma i književnost u romantizmu
Ermin Bašaškić9.8K visualizações
Romantizam.pptxRomantizam.pptx
Romantizam.pptx
EmelaKarovic52 visualizações

Mais de Danijela Mikadi(13)

Drzavna matura esej_ispit_2018_2019Drzavna matura esej_ispit_2018_2019
Drzavna matura esej_ispit_2018_2019
Danijela Mikadi3.9K visualizações
Ispitni katalog visa_niza_2018_2019Ispitni katalog visa_niza_2018_2019
Ispitni katalog visa_niza_2018_2019
Danijela Mikadi369 visualizações
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_osmog_razredaHrvatski jezik ponavljanje_gradiva_osmog_razreda
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_osmog_razreda
Danijela Mikadi1.1K visualizações
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_sedmog_razredaHrvatski jezik ponavljanje_gradiva_sedmog_razreda
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_sedmog_razreda
Danijela Mikadi1.4K visualizações
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_sestog_razredaHrvatski jezik ponavljanje_gradiva_sestog_razreda
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_sestog_razreda
Danijela Mikadi2.2K visualizações
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_petog_razredaHrvatski jezik ponavljanje_gradiva_petog_razreda
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_petog_razreda
Danijela Mikadi2.9K visualizações
Ispitni katalog visa_niza_2017_2018Ispitni katalog visa_niza_2017_2018
Ispitni katalog visa_niza_2017_2018
Danijela Mikadi289 visualizações
Ispravljanje esej ispit_2017_2018Ispravljanje esej ispit_2017_2018
Ispravljanje esej ispit_2017_2018
Danijela Mikadi676 visualizações
Drzavna matura esej_ispit_2017_2018Drzavna matura esej_ispit_2017_2018
Drzavna matura esej_ispit_2017_2018
Danijela Mikadi7.2K visualizações
Književni rod, književna vrstaKnjiževni rod, književna vrsta
Književni rod, književna vrsta
Danijela Mikadi34.5K visualizações

Albert Camus, Stranac

 • 1. StranacAlbert Camus (1913. – 1960., kasni modernizam) * francuski kasni modernizam - egzistencijalizam, faza apsurda, roman lika, egzistencijalistički roman (epika), 1942. g. Danijela Mikadi, mag. educ. philol. croat.
 • 2. Albert Camus • francuski pripovjedač, dramatičar i filozof • rođen u Alžiru, a školovao se u Parizu: bavio se kazalištem, književnošću i novinarstvom • za vrijeme Drugoga svjetskog rata sudjelovao u Pokretu otpora • nakon rata bio je, uz Jeane-Paula Sartrea najpoznatiji francuski književnik • djela: Stranac, Kuga (romani); Kaligula (drama); Mit o Sizifu, Pobunjeni čovjek (eseji) • ciklus apsurda i ciklus pobune u stvaralaštvu • Stranac i Mit o Sizifu u ciklusu apsurda • filozofija apsurda: čovjek se u svijetu osjeća strancem, ali se istovremeno u njemu javlja ljudska težnja za pronalaženjem smisla vlastitoga postojanja; njegov je doživljaj svijeta nihilistički: svoje postojanje doživljava besmislenim i u njemu se javlja osjeća apsurda • izvjesnost smrti= beskorisnost života = apsurd (besmislenost života i svijeta)
 • 3. Stranac (1942.) • tema: Mersaultov život, zločin i suđenje (prikaz života kao besmislenog i apsurdnog, čovjekova otuđenost – čovjek kao stranac u svijetu) • mjesto i vrijeme radnje: grad Alžir četrdesetih godina 20. stoljeća (u to je doba Alžir bio francuska kolonija) • 1. dio: 2 i pol tjedna • 2. dio: 11 mjeseci • književna vrsta: roman lika
 • 4. Okvir romana • početak i kraj: smrt kao neminovna pratiteljica života • svećenik: Svi smo osuđeni na smrt. • apsurd: živimo da bismo umrli
 • 5. Osnovni motiv – sunce • kao crvena nit provlači se kroz crnu smrt • solarni motiv – utjecaj sunca i prejake svjetlosti • izražen: • na majčinoj sahrani • u sceni ubojstva (sunce kao užareni mač, prolijeva oganj – ekspresionističke rečenice) • obrana: sve je to bilo zbog sunca koje je Mersaulta pogodilo u čelo • motiv mora
 • 6. 1. dio Mersault je mladi službenik koji živi i radi u Alžiru. Na početku radnje odlazi na pogreb svoje majke koja je umrla u ubožnici u blizini Alžira. Vijest o njezinoj smrti nije ga potresla, a ni pogreb nije potaknuo njegove emocije, jedino što se jako umorio zbog bdijenja i hodanja za lijesom po jakom suncu. Već duže vrijeme nije posjećivao majku pa tako nije poznavao njezine prijatelje koje je zatekao na bdijenju, kao ni majčina zaručnika, g. Péreza.
 • 7. 1. dio Nakon povratka u Alžir, nastavlja uobičajeni način života, ničim ne pokazujući da žaluje za majkom. Vikend provodi s poznanicom Marijom koju je sreo na kupanju. Odlaze u kino gledati neku komediju te provedu noć skupa. Cijelu je nedjelju proveo gledajući s prozora, zapažajući banalne detalje. Novi tjedan započinje odlaskom na posao, druženjem s kolegom Emanuelom, ručkom u Célesteovoj gostionici. Mersault uživa u kretanju, jelu, trenutcima odmora. Na stubištu susreće susjede, staroga Salamana i Raymonda Sintésa, kojega su svi izbjegavali smatrajući ga svodnikom, ali Mersault ga je držao ugodnim za druženje. Raymond je od Mersaulta zatražio savjet za svoj ljubavni problem. Uzdržavao je ljubavnicu Arapkinju koju je istukao jer ga je varala, ali drži da joj se nije dovoljno osvetio. Mersault mu nije dao nikakav savjet, ali se u svemu složio s njim i pomogao mu je napisati pismo ljubavnici kojim ju je Raymond trebao namamiti da joj se potom osveti. Raymond je kaznio svoju ljubavnicu kako je zamislio, ali ga otad slijedi njezin brat.
 • 8. 1. dio Raymond je za vikend pozvao Mersaulta i Mariju u vikendicu svojega prijatelja Massona. U šetnji obalom sukobili su se s dvojicom Arapa, od kojih je jedan bio ljubavničin brat koji je nožem ranio Raymonda. Kasnije je Raymond uzeo pištolj i potražio Arapina da mu se osveti. Mersault je Raymonda odgovorio od sukoba te ga otpratio do vikendice uzevši mu pištolj. Sam se još malo šetao te je opet sreo Arapina. Iziritiran suncem i bljeskom Arapinova noža, bez pravoga razloga, ubio ga je pucajući u njega pet puta.
 • 9. 2. dio Mersault je u zatvoru u početku bio prilično nezainteresiran za proces koji se vodi protiv njega. Pri prvom je ispitivanju svojom ravnodušnošću istražitelja potpuno izbacio iz takta. Međutim, tijekom 11 mjeseci istražnoga postupka, Mersault se priviknuo na istražitelja te se čak veselio njihovim susretima. Brzo se priviknuo na zatvorski život, a najviše su mu nedostajale žene i cigarete. Vrijeme je kratio sjećajući se svoje sobe i čitajući neprestano jedan te isti članak koji je pronašao u tamnici, o umorstvu nekoga Čeha.
 • 10. 2. dio Suđenje je donijelo promjenu u njegovu zatvorsku svakodnevicu i on ga u početku prati sa zanimanjem, ali kasnije ga sve počinje umarati. Slušajući svjedočenja o svojem ponašanju na sprovodu, o tome kako je pušio i pio bijelu kavu kraj majčina odra, kako se po povratku sa sprovoda zabavljao s Marijom, Mersault je u jednom trenutku poželio zaplakati jer je osjetio da ga svi u sudnici mrze, a kad je Céleste svjedočio u njegovu korist, poželio ga je zagrliti. Raymondovo svjedočenje samo mu je štetilo jer je njegov čin stavljen u kontekst mutnih poslova i obračuna svodnika. Na pitanje zašto je pucao, odgovorio je da je to bilo zbog sunca.
 • 11. 2. dio Konačnu osudu na smrt giljotiniranjem Mersault je primio vrlo mirno. Čekajući izvršenje presude, Mersault je razmišljao o smaknuću i o tome kako bi osuđenima na smrt ipak trebalo ostaviti neku nadu u spas. Tješio se mišlju da svatko mora umrijeti i da život nije vrijedan proživljavanja, ali je osjećao silnu želju za životom. Tri je puta odbijao svećenika koji ga je ipak posjetio bez njegova odobrenja. Svećenik ga je toliko naljutio da ga je napao urlajući o besmislenosti života i o tome da si u času suočavanja sa smrću ne želi lagati i samozavaravati se. Nakon tog izljeva srdžbe, predao se nježnoj ravnodušnosti te mu je tek preostalo da poželi da ga na dan njegova smaknuća gledatelji dočekaju krikovima mržnje.
 • 12. Kompozicija • roman je podijeljen u dva dijela: • u prvom se dijelu prikazuje Mersaultov život na slobodi (nepuna tri tjedna) • Mersaultov život kao (jednoličan i besmislen) život slobodnog čovjeka; neposredni doživljaj; 6 poglavlja • u drugome se dijelu prikazuje njegov boravak u zatvoru i suđenje (oko jedne godine) • Mersaultov život u zatvoru i suđenje; rekonstrukcija, istražni postupak; 5 poglavlja • kompozicija je kronološka (jednostavna, pravocrtna, bez retrospekcija) • Epizode – priče u priči: o Čehu, o Salamanu i njegovu psu, o Raymondu i njegovoj ljubavnici, o sahrani majke, o susretu sa svećenikom, odlazak u kino s Marijom, majčina priča o ocu
 • 13. Pripovjedač • glavni lik Mersault koji pripovijeda u prvome licu, ali vrlo objektivno, neutralno, bez emocija i komentara (iznosi događaje poput objektivnog promatrača, Mersaultovo ja prerušeno u treće lice jednine) • stranac govori o sebi kao da je riječ o nekome drugome, kao da želi izbjeći zamku narcisoidnosti ili zamku osmišljavanja vlastita života s pomoću nekog uobičajenog i istrošenog moralnog, političkog ili vjerskog sustava vrijednosti
 • 14. Likovi • Mersault • Raymond Sintés • Masson (Raymondov prijatelj) • Marija Cardona • susjed Salaman • gostioničar Céleste • g. Pérez • upravitelj ubožnice • svećenik • odvjetnik • istražitelj
 • 15. Mersault • lik bez osobnoga imena (znamo mu samo prezime), što ga predstavlja kao čovjeka bez osobnosti, otuđenoga čovjeka: on doživljava život kao besmisleno postojanje u kojemu vlada slučaj • predstavnik je otuđenoga čovjeka: otuđen je od društva i ravnodušan prema svim društvenim institucijama, otuđen i od ljudi, pa i od samoga sebe • ipak, on je sretan jer su mu potrebe za drugima minimalne; odnosi su mu površni, nedefinirani, bez budućnosti • s majkom je prije njezine smrti potpuno izgubio kontakt, nije znao ni točan broj njezinih godina, a u ljubavne i prijateljske odnose upušta se slučajno, na tuđi poticaj
 • 16. Mersault • svejedno mu je hoće li se oženiti Marijom, a njegovo prijateljstvo s Raymondom svodi se na površno druženje • nije ambiciozan i mogućnost napredovanja na poslu s preseljenjem u Pariz ništa mu ne znači • u zatvoru nastavlja živjeti kao i prije, pomalo nezainteresiran za ishod svojega suđenja • u prikazu lika Camus se ne služi psihološkom karakterizacijom, već tehnikom redukcije: njegov psihički život svodi se na osjetilne dojmove • Mersault pripovijeda o svojim doživljajima i zapažanjima (i to u sadašnjosti, tj. u vremenu pripovijedanja), a gotovo nikad ne iznosi svoja razmišljanja • tek pri završetku romana, suočen sa smrću i sa svojom željom za životom, Mersault dolazi do spoznaje o apsurdu: No, svi ljudi znaju da život ne vrijedi truda da ga se proživljava i afirmira se kao apsurdni lik i tzv. lik bez motivacije
 • 17. Stilska obilježja • tehnika redukcije (u karakterizaciji lika, u izražavanju i izboru riječi) • čitatelj očekuje psihološku karakterizaciju lika, ali ona izostaje • Camus svodi Mersaultov psihički život na elementarno, tj. na osjetilne dojmove • tako se lik kreće samo u jednoj vremenskoj dimenziji – u sadašnjosti • prividni realizam (detaljni opisi s naturalističkim detaljima)
 • 18. Modernost romana • monološko – asocijativni tip: glavni je lik ujedno i pripovjedač • tehnika solilokvija: vrsta monologa koji razumijeva odsutnost drugih osoba i iskaz je skrivenih misli i osjećaja lika • kontroverzne misli i antitečki parovi: krivnja – nevinost, život – smrt • reminiscencije (asocijativna prisjećanja) – priče u priči • karakterizacija lika: tehnika redukcije – Camus unosi promjene u karakterizaciju lika: čitatelj očekuje psihološku razradu lika, ali ona izostaje; prikazujući Mersaultov psihički život, svodi ga na elementarno, tj. na osjetilne dojmove, a tako se lik kreće samo u jednoj vremenskoj dimenziji – u sadašnjosti (bez komentara i analize) • apsurdnost, egzistencija • nemogućnost komunikacije, otuđenost
 • 19. Pojmovi i simboli • apsurd (lat. absurdus – nesklad) – osjećaj besmislenosti života i svijet koji nastaje iz nesklada čovjekovih težnji da osmisli svoje postojanje i nespoznatljivosti života • parabole u djelu – priče sa simboličkim smislom: • priča o Salamanu i njegovu psu metafora je nekvalitetnih ljudskih odnosa (stari je Salamano imao psa kojega je neprestano tukao i o njemu govorio s mržnjom; ipak mu je jako nedostajao kad ga je izgubio, baš kao što mu je nedostajala i pokojna žena, iako je nije volio) • priča o Čehu kojega su, ne prepoznavši ga, umorile njegova majka i sestra da bi ga opljačkale, metafora je apsurda
 • 20. Ideja romana • društvo u kojemu živi Mersault nije sposobno spasiti pojedinca od usamljenosti i otuđenosti Pitanje krivice i kazne • Osjeća li Mersault krivnju? • Kada je prvi put osjetio da je kriv? • Kako njegovo ponašanje tijekom majčina sprovoda utječe na tijek presude? • Opravdanost zločina (ubojstva)? • Pitanje smrtne kazne?
 • 21. Literatura • Dragica Dujmović-Markusi, Sandra Rossetti-Bazdan, Vedrana Močnik, Vremeplovom do mature - priručnik za pripremu državnog ispita iz Hrvatskog jezika, Profil • Dragica Dujmović-Markusi, Književni vremeplov 4 – čitanka iz Hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije, Profil • Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik, Baština riječi 4 – čitanka iz Hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije, Alfa • Skupina autora, Leksikon svjetske književnosti – djela, Školska knjiga