O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

портфоліо

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
портфоліо1
портфоліо1
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 8 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (9)

Anúncio

Semelhante a портфоліо (20)

Mais de NatalyVeremieva (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

портфоліо

  1. 1. Відомості про себе Рік народення: 13.03.1978 р. Місце роботи: відділ освти Добропільської райдерж- адміністрації Стаж роботи: 15 років Освіта: вища; Слав’янський Державний Педагогічний Іститут Спеціальність: вчитель допоміжної школи, логопед Кваліфікація: спеціаліст І категорії
  2. 2. Освіта та підвищення кваліфікаії Закінчила: Слав’янський Державний Педагогічний Інститут у 2000 році Курси: Донецький обласний ІППО “Диференціальна діагностика в системі корекції мовних порушень” у 2009 році “Інформаційна культура як складова професійної компетентності вчителя- логопеда системи освіти” у 2014 році
  3. 3. Нормативно-правова база работи вчителя-логопеда • Конвенкція "Про права дитини" • Конституція України • Закон України «Про освіту» • Закон України «Про дошкільну освіту» • Закон України «Про охорону дитинства» • Наказ МОН «Положення про логопедичні пункти системи освіти»
  4. 4. Вчитель-логопед повинен уміти: - розробляти оптимальну педагогічну стратегію, проектувати шляхи навчання та виховання кожної дитини з мовленнєвими вадами; - діагностувати та фіксувати стан мовленнєвого розвитку дітей і відповідну динаміку; -проводити навчально-виховну, корекційну роботу з дітьми, що мають мовленнєві вади, ефективно застосовувати професійні знання в практичній діяльності; -забезпечувати сприятливі умови для продуктивного засвоєння дітьми відповідних спеціальних програм з урахуванням виду мовленнєвого порушення, вікових, індивідуальних психофізичних особливостей дітей; -вести відповідну психолого-педагогічну та статистичну документацію; - використовувати принципи педагогічної етики, поважати дитячу гідність, захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства; -постійно підтримувати зв’язки з батьками, надавати їм консультативну допомогу з питань освіти та психофізичного розвитку дітей; - систематично підвищувати фаховий рівень і педагогічну майстерність; -володіти культурою спілкування, відповідними способами та формами.
  5. 5. Вчитель-логопед повинен знати: * основи чинного законодавства України стосовно психолого-педагогічної організації та надання допомоги дітям із порушеннями психофізичного розвитку, державну мову; * загальні та спеціальні науково-теоретичні відомості зі спеціальності «дефектологія, логопедія» в обсязі вищої педагогічної освіти; *цілі, принципи, методику і змістове наповнення навчання та виховання дітей із мовленнєвими порушеннями; *нормативно-правову базу роботи вчителя-логопеда; *про сучасні досягнення спеціальної дефектологічної, у тому числі й логопедичної, науки та практики.
  6. 6. Напрямки роботи вчителя – логопеда 1. Діагностичний напрямок Діагностична робота вчителя-логопеда є складовою частиною комплексного вивчення дитини. Висновки логопедичного обстеження обов'язково співвідносяться з психологічними, лікарськими, педагогічними спостереженнями. 2. Корекційний напрямок Корекційна направленість роботи вчителя-логопеда являє собою систему корекційного впливу на мовну та навчально-пізнавальну діяльність дитини із мовленнєвими вадами. В залежності від структури мовного дефекта та ступеню його прояву будується змістовний напрямок корекційної роботи. 3. Аналітичний напрямок Аналітичний напрямок передбачає аналіз впливу корекційної роботи на мовленнєвий розвиток логопата, та його оцінку, забезпечення взаємодії між фахівцями.
  7. 7. Напрямки роботи вчителя – логопеда 4.Консультативно-просвітницький та превентивний напрямок Консультативно-просвітницький напрямок роботи вчителя-логопеда проводиться для надання допомоги батькам, вчителям і адміністрації шкіл з питань усунення існуючих мовленнєвих недоліків учнів-логопатів та попередження вторинних порушень (читання та письма), які заважають учню повноцінно опанувати учбовим матеріалом в межах шкільної програми навчання. 5.Організацйно-методичний напрямок Цей аспект діяльності вчителя-логопеда складається з підготовки та участі в ПМПК, шкільних педагогічних комісіях, методичних об'єднаннях, педагогічних нарадах, оформленні документації.

×