O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

презентация л.м.патенко

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 25 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (12)

Semelhante a презентация л.м.патенко (20)

Anúncio

Mais de NatalyVeremieva (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

презентация л.м.патенко

 1. 1. Модель формування мовної компетенції у дітей з порушенням письма засобами інформаційних технологій вчитель-логопед логопедичного пункту І категорії відділу освіти Добропільської РДА
 2. 2. • В останні роки з'явилася досить велика кількість школярів, які ледве освоюють рідну мову як навчальний предмет. • Батьки скаржаться на неуважність дітей, непосидючість, небажання вчитися, негуманітарний склад розуму і т.п. У ряді випадків батьки мають рацію, але часом за цим стоять більш серйозні речі: фізіологічні, психологічні, неврологічні та мовні проблеми. • Поряд з виявленням специфічних механізмів порушень письма останнім часом все більше уваги приділяється загальнофункціо- нальним механізмам мовленнєвої діяльності, які грають важливу роль і при оволодінні письмовою мовою. В якості таких загальнофункціональних механізмів розглядаються розумові операції: сприйняття, пам'ять, увага, здібності до абстрактних способів діяльності, сформованість загальної поведінки, регулювання та саморегуляції, намірів і мотивів поведінки .
 3. 3. Діти - дисграфіки крім великої кількості помилок, типових для учнів свого класу, припускаються багатьох специфічних помилок: 1. Труднощі в опануванні письма. Показники: • нечітке знання всіх букв алфавіту; • складнощі при перекладі звуку в букву і, навпаки, при перекладі друкованої графеми в письмову; • труднощі звукобуквеного аналізу і синтезу; • читання окремих складів з чітко засвоєними друкованими знаками; • письмо під диктовку окремих букв; • Діагностуються у першому півріччі першого року навчання.
 4. 4. 2. Порушення формування процесу письма. Показники: • змішання письмових і друкованих літер за різними ознаками (оптичним, моторним); • труднощі в утриманні та відтворенні смислового літерного ряду; • труднощі при злитті букв у склади та злиття складів в слово; • читання побуквене; • списування письмовими літерами з друкованого тексту вже здійснюється, але самостійне перебуває в стадії формування. • Типові помилки : написання слів без голосних, злиття декількох слів або ж їх розщеплення. • Діагностується у другому півріччі першого і на початку другого року навчання.
 5. 5. 3. Дисграфія. Показники: • стійкі помилки одного або різних видів. • Діагностується в другому півріччі другого року навчання. 4. Дізорфографія. Показники: • невміння застосовувати орфографічні правила по шкільній програмі за відповідний період навчання; • значна кількість орфографічних помилок у письмових роботах. • Діагностується на третьому році навчання.
 6. 6. Приклади письмових робіт дітей з порушенням письма
 7. 7. Корекційна робота Буква (звук) Склад Слово Слово – сполучення Зв`язне мовлення Речення Корекційна робота
 8. 8. Буква (звук) 1.Розфарбуй червоним кольором усі трикутники. Яка літера тут сховалась? 2. Розфарбуй правильно написану букву. А А А А А А 3.Зафарбуй усі квадратики з У блакитним олівцем, з О – синім. У М У О П У О Ж О И Х К У Ч У А
 9. 9. 4.Обведи всі літери І, закресли всі А. А о У і а У О у І і а А У о у і О у і а І и і 5. Допиши літеру. ________________________________________________________ _ _________________________________________________________ 6.Впиши потрібні літери у слова. к т д м с т л п н г в н с т л е ц ь
 10. 10. 7. Обведи по контуру всі букви Ш. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . ......... ........... . . .......... ................ ............. . .. ............. . . . . 8.Допиши за допомогою рисок літери. 9.Викресли з ланцюжку всі літери Ч. Н Ч У Р П И Ч А И Ч У Ц А П Ч Д Ч У Ч У П Д Р П Ч Я Т Ч П Г Ч Т У 10.Здогадайся , які літери «сховались». Запиши знайдені літери.О Ч Ш Ч З
 11. 11. Склад 1.Склади і запиши склади Б П У К Р С Л Ж СШЛР А А ФА ФО ФУ ФИ ФЕ ФІ ВА ВО ВУ ВИ ВЕ ВІ 2.Встав пропущені буквосполучення АР, ОР, УР, ИР, ЕР, ІР. букв....- ______________ мот...- ______________ пуз... - _______________ кат... - _______________ як... - _______________ куч... - _______________ команд... - ____________ кас... - ______________ руп... - _______________ ліхт... - _______________ шоф... - _____________ ком... - _______________
 12. 12. 3. Допиши склади ча чо чи чу че ц а чац чоц чуц чиц чец ц а ч 4.Впиши пропущені буквосполучення ШЕ, ШИ, ШО, ШУ. КО_____НЯ МА_____НА _______________ ____________ ГОРО_____К ПАРА____Т ________________ _____________ МИ_____НЯ ПІ_____ХІД ________________ __________ РЕ______ТО МІ_______К ______________ ____________ КО_____КИ КА____ВАР ________________ ____________ 5. Встав потрібний склад. г л а я й к о р п а л ь
 13. 13. Слово 1.Спиши, вставляючи пропущені букви. С . н - __________ ф . т . - ____________ х . л . д - ____________ Л . б - __________ с . л . - ____________ г . л . с - ____________ Т . м - __________ ч . л . - ____________ м . т . р - ____________ Л . м - __________ к . л . - ____________ к . р . п - ____________ 2.Утвори нові слова, змінюючи першу букву. Колос – голос шило - _______________ Роса - _____________ фото - _______________ Нора -_____________ жито - _______________ Рота - _____________ воля - _______________ 3.Запиши назви предметів на малюнках, обведи букву у. _____________ _______________ _________________ ________________
 14. 14. 4.Розгадай кроссворд. _ 1 н 2 р 3 о 4 к 5 т 6 л 7 а 8 с 5.Доповни слова відповідними складами, запиши. Лопа... - _______________ робо.... - ________________ кори... - _________________ Прир... - _______________ воро... - _________________ боро... - _________________ Поро... - _______________ свобо... - ________________ пого... - _________________ Курча... - ______________ пло... - __________________ тома... - _________________
 15. 15. 6.До слів добери слова з протилежним значенням. Ввічливий - _________________ сміливий - ________________________ Видих - _____________________ вихід - ___________________________ Радість - ____________________ друг - ____________________________ Вниз - ______________________ погано - __________________________ Коротенько - _________________ сухий - ___________________________ Д о в і д к а : грубий, боягуз, вдих, вхід, горе, ворог, вгору, гарно, довго, вологий. 7.Знайди в таблиці назви птахів і запиши. Відповіді: снігур, сорока, синиця, сойка, сова. е с н і г у р н с уки о р о к а і н вар срс имо н а й ишк ц я о р а ш 8.Склади і запиши слова. СЛИ ВИ СОНЯШ НИК ГУС АК ЛАС ТІВ КА ____________ ______________ _______________ _________________
 16. 16. Словосполучення 1.З`єднай слова та запиши словосполучення. Печу казочка _____________________________________________________ Гаряча чай _____________________________________________________ Кип`ячу калачі _____________________________________________________ Вчу чубчик _____________________________________________________ Кучерявий піч _____________________________________________________ Вечірня таночок _____________________________________________________ 2.Додай до слів назву малюнка та запиши. КЛЮЧ КАЛАЧ ОБРУЧ М`ЯЧ ПІЧ Гумовий круглий _______________________________________ Залізний _______________________________________________ Сільська ________________________________________________ Жовтий круглий __________________________________________ Білий смачний ___________________________________________
 17. 17. 3. Перестав склади та прочитай. Склади словосполчення та запиши. ТИ - ЩЕ - НА ЛИЙ - ЩУП РИЙ - ЩИ ________________ _________________ ____________ _____________ ________________ _________________ _____________ _____________ КА - ЩІТ ДЕН - ЩО - НИК ДНЯ - ЩО НЯ - ЩЕ КА - ЩО _________________ _________________ ____________ _______________ _________________ _________________ ____________ _______________ 4. Прочитай словосполучення й запиши їх у можині. Однина Множина клопотлива ластівка клопотливі ластівки клопотливою ластівкою ___________________________________ клопотливої ластівки ___________________________________ клопотлтвій ластівці ____________________________________ клопотливу ластівку ____________________________________ на клопотливій ластівці ____________________________________
 18. 18. 5. Запиши, змінюючи слова за зразком. Виділи С і Ш різним кольором. Я сплю – ти спиш я співаю - ________________ Я несу - __________________ я сію - ___________________ Я пасу - __________________ я дивлюсь - _______________ 6.Спиши словосполчення . Важкий багаж - ___________________ Сніжна стежка - ______________________ Жовтий жовток - __________________ Живий їжак - _______________________ Ніжна сніжинка - __________________ Службова книжка- ___________________ Рожеві лижі - _____________________ Свіже жито - ________________________ Назви малюнки та запиши їх назви у два стовпчики: 1 – слова з Х, 2– слова з Г. До слів з Х добери слова, що позначають ознаку, до слів з Г- ті, позначають дію. Запиши їх поряд із назвою малюнка, змнюючи, де потрібно, форму слова. Д о в і д к а : новий, смачний, маленька, зачісувати, загрібати, пасеться.
 19. 19. Речення 1.Спиши речення, вставляючи букви. Очі у М...хайл...ка світ...л...ся радісно. ________________________________________ Мар...нка проч...тала казку. ________________________________________ Л...пень – серед...на літа. ________________________________________ На л...сточку с...дів метел...к. ________________________________________ У л...пні цвітуть квіт... . ________________________________________ С...н...чка злетіла з годівн...ці. ________________________________________ 2.З поданих слів склади і запиши речення. ЦВІТЕ РІЗНІ ДЕНИС СЕЛЯНИ ВИРОЩУЮТЬ НЕВЕЛИКИМИ ТОВАРИШУ НАСІННЯ ДАВ КАПУСТИ КВІТОЧКАМИ СОРТИ КАРТОПЛЯ ГОРОДИНИ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ____
 20. 20. 3.Склади і запиши речення. Верстати, фабрику, на, привезли, нові. ______________________________________ _______________________________________________________________________ Феодосії, музей, у, є, Айвазовського. ________________________________________ _______________________________________________________________________ Вивела, Фаня, формулу, нову. _____________________________________________ 4.Зміни за зразком. Я пошила мішок. Я збирала вишні у кошик. Я вишивала рушник. Ти пошив мішок. ______________________ _____________________ Він пошив мішок. ______________________ _____________________ Вона пошила мішок. ______________________ _____________________ Ми пошили мішок. ______________________ _____________________ Вони пошили мішок. ______________________ _____________________ 5.Доповни речення назвами малюнків. Запиши їх, підкресли ДЗ. Задзвонив на перерву. У полі вже достигла . ____________________________________ _________________________________ Стеж перед за своєю вимовою. Зіна пришила . ___________________________________ _______________________________
 21. 21. 6.Назви малюнки. Склади з цими словами речення та запиши. Букву Л обведи зеленим кольором. ____________ ____________ ______________ _____________ _____________ ______________________________________________________________________ 7.Продовж і запиши речення. У дуплі живе .............. ______________________________________ Липовий чай готують із .......... ______________________________________ Після неділі йде ............ ______________________________________ Після жовтня йде ............ ______________________________________ 8.Доповни речення. Біля шпаківні сидить старий ______________. Сіра мишка сховалась у _____________ . Сергій чистив військову ______________. Степан зав`язав сірий _____________. Сіре кошеня спало на _____________. Штангіст піднімає _______________. Д о в і д к а : шпак, шухляді, шинель, мішок, стільці, штангу.
 22. 22. Зв`язне мовлення 1.Склади розповідь за сюжетними малюнками. 2.Спиши, встав пропущені букви. ЗООПАРК ...іна, Лі...а та Віра пішли в ...оопарк. Там рі...ні ...вірі. -...іно, он смугаста ...ебра! – пока...ала Лі...а. -А он ...убр і ко...уля, - ска...ала Віра. Кумедні мавпи весело по...ирали на всіх і смішили. Ведмедики просили моро...ива. На ...еленому лу...і клекотали пелікани.
 23. 23. 3.Добери риму. ШИЛО ШУБКУ ШУРІ ШИЛО, В ЗОШИТІ ПОСТАВИВ КРАПКУ, ШОВКОМ, ШЕРСТЮ ШВИ ________. ВДЯГНУВ НА ГОЛОВУ Я ___________. ШПАК ШПАЧИСІ КАЖЕ ГНІВНО: У ПОРТФЕЛИК, А НЕ В КОШИК ШЕРШЕНЬ ЗАЛЕТІВ В __________. Я КЛАДУ І КНИЖКУ, Й ____________. 4.Дай повні відповіді на запитання та запиши, використовуй слова з довідки. Обведи ДЗ червоним кольором. Що росте у полі ? _________________________________ Яка поверхня ставка ? _________________________________ Що робить дзвоник ? __________________________________ Що крутить хлопчик ? _________________________________ У що дивиться дівчинка ? __________________________________ Д о в і д к а : кукурудза, у дзеркало, дзвонить, дзеркальна, дзиґа. 5.Назви предмети на малюнках. Склади з цими словами речення та запиши.
 24. 24. 6. Дай повні відповіді на запитання і запиши їх. Підкресли букви Ж і З. Яка тварина має довгу шию? _____________________________________________ Де лежать книжки ? ______________________________________________________ Яка машина має кузов ? __________________________________________________ Яким цвітом цвіте соняшник ? _____________________________________________

×