Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Similar a AM-ua(20)

Anúncio

AM-ua

 1. LOGO LOGO «Адміністративний менеджмент, Корпоративна соціальна відповідальність»
 2. Для кого ця програма? «Те, яким курсом ви йдете, набагато важливіше, ніж ваша швидкість» Стівен Кові Для тих, хто хоче: - бути професіоналом у сфері адміністративного менеджменту - управляти комунікаціями в бізнесі - бути тим, хто формує кадрову політику організації - впливати на організацію структури та ієрархію компанії - впроваджувати інновації в бізнес-процеси підприємства - розробляти та втілювати в життя корпоративну культуру компанії
 3. Що таке адміністративний менеджмент? «Знання – головний інструмент управління» Біл Гейтс це чудова організація бізнес-процесів з використанням людських ресурсів для досягнення поставленої мети піклується про благополуччя організації об'єднується в ланцюжок: планування – організація – команда – координація – контроль оснований на оптимальному чергуванні мотивацій і стягнень
 4. Коли потрібен адміністративний менеджмент? - Взаємодія структурних підрозділів не впорядкована- Відсутність систематизації управління на підприємстві - Низька ефективність роботи - Керівництво прийняло рішення автоматизувати підприємства - Власників компанії цікавить дійсна - Керівництво прийняло рішення картина на підприємстві скоротити чи збільшити потужності підприємства
 5. Що дає впровадження адміністративного менеджменту в компанію? правильна організація документообігу оптимізація документообігу і створення умов для зберігання та обліку інформації чітке визначення напрямків роботи компанії, її цілей та завдань зростання і розвиток компанії, відкриття філій, франчайзинг достовірна та прозора картина стану організації зниження залежності від трудової участі персоналу визначення чітких вимог та розмежування обов'язків продуктивне використання робочого часу як керівником, так і підлеглими ра
 6. Принципи адміністративного менеджменту 1. застосування лінійної і лінійно- функціональної структури управління 2. чітка ієрархія 3. застосування на практиці формалізованих способів прийняття управлінських рішень 4. чітке розмежування посадових обов’язків 5. розподіл влади5.
 7. Основные функции и умения менеджера по АМ  планування, організація, управління і координація адміністративної діяльності підприємства або організації  розробка виробничих та адміністративних заходів і управління ними  керівництво підбором, підготовкою і розстановкою персоналу  виконання інших споріднених за змістом обов'язків  керівництво та координація діяльності персоналу  оцінка операційної діяльності офісу  контроль документообігу адміністративних служб
 8. 14 заповідей управління адміністративного 1. Розподіл праці 2. Влада — відповідальність 3. Дисципліна 4. Єдність розпорядження 5. Єдність керівництва 6. Підпорядкування приватних інтересів загальним 7. Винагорода персоналу 8. Централізація 9. Ієрархія 10. Порядок 11. Справедливість 12. Сталість складу персоналу 13. Ініціатива 14. Єдність персоналу 12.
 9. Корпоративна соціальна відповідальність. Переваги  КСВ – вид діяльності, який швидко набирає обертів. Зараз це тренд вітчизняного бізнесу  «Готових» професіоналів у цій галузі на українському ринку практично немає!  Представники професії далекоглядні, мають стратегічне мислення, чітко формулюють плани, вміють вільно комунікувати  64% менеджерів з КСВ підкоряються безпосередньо президентові компанії або раді директорів
 10. Основні обов'язки і вміння менеджера КСВ  ведення соціальної і нефінансової звітності  управління репутацією  розробка стратегії з КСВ  ведення комунікаційної програми з КСВ  внутрішнє консультування співробітників  побудова конструктивних відносин в рамках КСВ  розробка, оновлення і контроль над дотриманням політики компанії  комунікація з власниками і засновниками компанії  розробка та реалізація проектів розвитку на місцевому та національному рівнях
 11. Принципи менеджменту КСО виробництво якісної продукції і послуг для споживачів● створення безпечних, ефективних і привабливих робочих місць● інвестування в розвиток людського потенціалу та● орієнтування на особистісний ріст чітке виконання вимог законодавства: податкового,● трудового, екологічного та інших ● якісна побудова добросовісних, взаємовигідних та стійких відносин на підприємстві ефективне ведення бізнесу на основі відкритості, системності та● значущості
 12. Представники Тетяна Пецко, менеджер програм КСВ «Київстар» «...КСВ я навчилася на практиці. Зараз отримую галузеві знання. Для оцінки результатів соціальних програм «Київстар» розробив систему регулярного моніторингу...» Азіза Хамідова, менеджер з КСВ «1+1 Медіа» «...Власні проекти соціальної відповідальності я почала реалізовувати в 2011 році в компанії UFM Group, де запустила ряд ініціатив, серед яких була програма стажування для молодих фахівців…» Олексія Яцюк, менеджер з КСВ «Фармак» «...У «Фармак» є стратегія з КСВ. Цей документ задає основні вектори роботи і п'ять цілей: впровадження практик КСВ у сферу управління персоналом, зниження екологічного впливу, підвищення ефективності соціальних витрат, просування принципів КСВ і етичних ділових практик, підвищення прозорості діяльності компанії…» Наталя Гнилицька, менеджер з КСВ компанії СКМ «...Коли ці цілі досягаються, можна говорити про ефективність КСВ-проектів»
 13. Магистерська програма «АМ-КСО»: Термін навчання: 1 рік 6 місяців (3 семестри) Демократична вартість: 12 100 грн/семестр Гнучка система оплати: поетапно Графік занять: Вівторок 18.55-21.25 Четвер 18.55-21.25 Субота 9.00-15.00 Початок занять: жовтень
 14. Наші випускники отримують 1. Ступінь магістра з дипломом Університету "КРОК" про вищу освіту з присвоєнням кваліфікації "Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності» згідно з галузевими стандартами вищої освіти: 1) Кваліфікація 1475.4 менеджер (управитель) з адміністративної діяльності 2) Кваліфікація 1496 менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності 2. За статистикою, 80% фахівців у розвинених країнах мають річну зарплату вище $ 60 000; 44,4% – від $ 70 000 до $ 110 000 3. Що приваблює фахівців у своїй роботі? • Наявність цікавих проектів • Участь у житті суспільства • Можливість навчатися і розвиватися
 15. Перелік основних модулів  Корпоративна соціальна відповідальність  Нефінансова звітність і аудит із соціальної відповідальності  Соціально-відповідальний маркетинг і система комунікацій з КСВ  Адміністративний менеджмент  Менеджмент персоналу  Адміністративне право  Психологія управління  Організаційна поведінка  Методи прийняття управлінських рішень і стратегічне управління  Конфліктологія  Системний аналіз  Інформаційні системи і технології в адміністративному менеджменті  Корпоративне управління  Муніципальний і політичний менеджмент  Антикризове управління  Publiс relations
 16. Що вміють наші випускники ідентифікувати, аналізувати і ранжувати очікування зацікавлених сторін організації з позиції концепції корпоративної соціальної відповідальності застосовувати на практиці основні принципи ділової етики розробляти етичні кодекси організацій розробляти і впроваджувати соціальний аудит оцінювати ступінь корпоративної соціальної відповідальності аналізувати нефінансові ризики, пов'язані з діяльністю організації розробляти заходи щодо попередження фінансових ризиків їх зниження або перерозподілу
 17. Ким працюють наші випускники  керівні посади центральних органів державної влади і місцевих органів державної влади  керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин  керівники підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю  керівники підрозділів матеріально-технічного постачання  керівники науково-дослідних підрозділів  менеджери з логістики  менеджери із зовнішньоекономічної діяльності  антикризові менеджери
 18. Переваги нашої освіти Наша програма реалізується спільно з Центром «Розвитку корпоративної соціальної відповідальності» Важливо: Наші студенти проходять практику на підприємствах, які приєдналися до Глобальної мережі з корпоративної соціальної відповідальності, а також практикум ділового спілкування і листування Ти отримаєш актуальну на сьогоднішній день, високооплачувану професію, а головне – станеш затребуваним і конкурентним фахівцем!
 19. Чому «КРОК»? КРОК – визнаний бренд в області економічної освіти Розвиток і раціоналізм – платформа успіху Оосітній склад вищої категорії – наш головний ресурс Критерій якості системи освіти – основа прозорості та європейського сервису
 20. Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти Керувати – це значить: передбачити, розпоряджатися, погоджувати, контролювати Анрі Файоль З найліпшими побажаннями, Директор Інституту Піддубна Світлана Максимівна
 21. Якщо ти прийняв рішення зареєструйся онлайн на сайті fpo.krok.edu.ua Оформити заявку телефонуй за номером 044-455-69-79 (внутр.234) приходь за адресою: м. Київ, вул. Лагерна, 30-32, каб. 234-3 (ст. м. «Берестейська»)
Anúncio