O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Citoskelet compress

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 27 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Citoskelet compress (20)

Anúncio

Mais recentes (19)

Citoskelet compress

 1. 1. CITOSKELET ĆELIJSKI SKELET
 2. 2. Ćelijski skelet (citoskelet) je izgrađen od preko 20 vrsta citoplazmatičnih proteina koji omogućavaju promenu oblika ćelije, kretanje organela i same ćelije kao i međusobno povezivanje ćelija. Naziv je dobio analogno skeletu u našem telu jer pruža potporu ćeliji. Otkriven je sedamdesetih godina prošlog veka, a može se proučavati i specijalnim tehnikama bojenja citoskelet
 3. 3. Osnovni strukturni delovi citoskeleta su: 1. mikrofilamenti (lat. filamentum = konac, nit) čiji je osnovni sastojak protein aktin; molekuli aktina se udružuju u dva lanca spiralno uvijena jedan oko drugog i grade aktinski filament 2. mikrotubuli (mikrocevčice) su u obliku šupljeg cilindra; u ćeliji se mogu nalaziti kao pojedinačne ili grupisane u snopove; 3. prelazni (intermedijerni) filamenti dobili su ime po tome što im je prečnik nešto veći od mikrofilamenata, a manji od prečnika mikrotubula; koliko je za sada poznato, imaju ih samo životinjske ćelije; grade ih veoma različiti proteini. citoskelet
 4. 4. citoskelet mikrofilamenti mikrotubuli prelazni (intermedijerni) filamenti
 5. 5. citoskelet mikrofilamenti prelazni (intermedijerni) filamenti mikrotubuli (mikrocevčice)
 6. 6. citoskelet mikrofilamenti prelazni (intermedijerni) filamenti mikrofilamenti
 7. 7. citoskelet mikrofilamenti prelazni (intermedijerni) filamenti
 8. 8. Aktinski filamenti imaju dijametar 5-9 nm. Veoma retko se nalaze pojedinačno; češće grade snopove ili mrežu. citoskelet Mreže aktinskih filamenata
 9. 9. citoskelet Aktinski filamenti ili mikrofilamenti predstavljaju končastu formu proteina aktina koji je označen kao F aktin. Ovi filamenti imaju oblik dvostruke spirale koja je nasta polimerizacijom globularnih subjedinica označenih kao G aktin. Aktinski krajevi rastu tako što se na njihove krajeve dodaju novi monomeri G aktina pri čemu je jedan pol brzorstući ili pozitivan (+), dok je drugi spororastući ili negativan (-) pol. G-aktin čini 10-15% ukupnog proteinskog sadržaja u ćeliji. monomer aktina + kraj - kraj aktinski filament
 10. 10. + kraj - kraj ATP citoskelet Aktinski krajevi rastu tako što se na njihove krajeve dodaju novi monomeri G aktina pri čemu je jedan pol brzorstući ili pozitivan (+), dok je drugi spororastući ili negativan (-) pol. G-aktin čini 10-15% ukupnog proteinskog sadržaja u ćeliji. Mogu se nadovezivati i tako povećavaju dužinu
 11. 11. citoskelet Uloge:  Promena oblika ćelije  Kretanju ćelijskih organela  Ameboidni pokreti ćelija  Kontrakcija mišićnih ćelija
 12. 12. Sarkolema Mitohondrije Sarkoplazmatični retikulum Jedra Sarkoplazma Miofibrila citoskelet
 13. 13. Sarkolema Miofibrila Sarkoplazmatični retikulum bogat jonima Ca Mitohondrije Jedro Sarkoplazma Mišićna ćelija – mišićno vlakno Cilindričnog oblika vrlo krupne – do 4cm Višejedarne; oko 100 jedara Membrana- sarkolema E.R.- Sarkoplazmatični retikulum Mišićna ćelija – mišićno vlakno Cilindričnog oblika vrlo krupne – do 4cm Višejedarne; oko 100 jedara Membrana- sarkolema E.R.- Sarkoplazmatični retikulum citoskelet
 14. 14. Debela vlakna Tanka vlakna Miofibrila Odnos tankih i debelih vlakana je 2 : 1 Mikroskopski prikaz porečno – prugastog mišićnog tkiva citoskelet
 15. 15. Mišićna opuštenost Mišićna kontrakcija Mišićna kontrakcija citoskelet
 16. 16. Vezivanje miozinskih glava za aktiska udubljenja citoskelet
 17. 17. Mikrotubule se mogu prepozanti kao ravne ili izuvijane šuplje cevčice, dijametra 25 nm, koje se na presecima vide kao tanki prsteni. Izgrađene su od proteina tubulina. Njegovom polimerizacijom nastaju protofilamenti koji predstavljaju gusto zbijene, spiralno orijentisane nizove. Mikrotubule su izgrađene od 13 protofilamenata. - kraj + kraj protofilamenti tubulinski dimer citoskelet Uloge:  Ulaze u sastav bičeva i treplji  Grade centriole i deobno vreteno  Povezuju organele  Omogućavaju kretanje ćelijskih struktura  Kretanje hromozoma u ćel. deobama presek
 18. 18. izduživanje mikrotubula citoskelet skraćivanje mikrotubula
 19. 19. citoskelet Eukariotski bič potiče direktno iz bazalnog tela. Bič ima dve mikrotubule u svom centru povezan sa spoljnim prstenom od devet uparenih mikrotubula (struktura 9 + 2). Bazalno telo se sastoji od devet trostrukih mikrotubula povezanih kratkim proteinskim segmentima. Struktura treplji je slična strukturi biča, ali su treplje obično kraće. ćelijska membrana struktura 9 + 2 mikrotubula struktura 9x3 mikrotubula građa biča eukariota bazalno telo U osnovi svake treplje i biča je bazalno telašce koje ima isti prečnik kao i cilija ili flagela.
 20. 20. citoskelet Centrozom je ćelijska struktura koja se sastoji od para centriola obično u blizini jedra.
 21. 21. citoskelet Deobno vreteno je struktura koja se u ćeliji obrazuje od mikrotubula za vreme deobe i odgovorna je za kretanje hromozoma. Obrazovanje deobnog vretena počinje u profazi, a završava se u metafazi mitoze i mejoze. Niti deobnog vretena izgrađene su od ogromnog broja mikrotubula (od 5000 - 10 000) mikrotubule
 22. 22. citoskelet
 23. 23. citoskelet https://www.youtube.com/watch?v=wJyUtbn0O5Y
 24. 24. prelazni (intermedijerni) filamenti citoskelet Prelazni (intermedijerni) filamenti Prisutni su samo u životinjskim ćelijama Pružaju mehaničku potporu ćelijskim strukturama Građeni su od pedesetak različitih proteina (uglavnom keratini)
 25. 25. Jedarni skelet:  Mreža proteinskih filamenata (lamini)  Pripadaju prelaznim filamentima  Vezan je za unutrašnju stranu membrane jedra i prožima čitavo jedro citoskelet lamina
 26. 26. citoskelet Uloga:  Uspostavlja vezu između nukleoplazme i citoplazme  Povezuje hromozome za unutrašnju membranu  Učestvuje u replikaciji i transkripciji  Učestvuje u apoptozi  Učestvuje u razgradnji i ponovnoj izgradnji jedrove membrane i jedarceta
 27. 27. citoskelet Laminopatije – bolesti koje nastaju kao posledica mutacija na genima odgovornim za sintezu lamina. Progerija – bolest koja se manifestuje prevremenim starenjem Dijabetes Neke vrste gojaznosti Sem Berns 1996-2014

×