O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

тема 30 1

Робочий час працівників підприємства готельного господарства.

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

тема 30 1

 1. 1. РОБОЧИЙ ЧАС — це встановлений законодавством або на його основі відрізок календарного часу, впродовж якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи й умов трудового договору, повинен виконувати трудові обов'язки. Робочий час — це час, протягом якого працівник виконує роботу, визначену угодою, підпорядковуючись внутрішньому трудовому розпорядку.
 2. 2. Правове регулювання робочого часу здійснюється на рівні законів, підзаконних актів, колективно-договірного регулювання умов праці та угодою сторін трудового договору. ВИДИ РОБОЧОГО ЧАСУ: •нормальний; •скорочений; •неповний. Нормальний робочий час — це норматив, що встановлює тривалість робочого тижня (в годинах) за умови роботи в нормальних умовах праці.
 3. 3. Відповідно до ст. 50 КЗпП України, нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 год. на тиждень. Передбачені законодавцем гарантії стосовно граничної тривалості робочого часу поширюються на найманих працівників підприємств усіх форм власності (ст. З КЗпП України). У колективних договорах або інших локальних актах можуть бути закріплені положення про 40- годинний робочий тиждень, а також менші за тривалістю норми робочого часу на цьому підприємстві, в установі, організації.
 4. 4. НОРМА РОБОЧОГО ЧАСУ — це встановлена законом, колективним або трудовим договором для працівника тривалість його робочого часу за певний календарний період — день, тиждень, місяць. РОБОЧИЙ ДЕНЬ — тривалість робочого часу в годинах і хвилинах упродовж доби. РОБОЧИЙ ТИЖДЕНЬ — тривалість робочого часу впродовж календарного тижня. Здебільшого, застосовуються два види робочого тижня: •п'ятиденний, з двома вихідними; •шестиденний — з одним.
 5. 5. СКОРОЧЕНИЙ РОБОЧИЙ ЧАС - передбачене законодавством зниження нормативу робочого часу (проти 40 годин на тиждень), є обов'язковим для роботодавця. Згідно зі ст. 51 КЗпП, для осіб, робота яких пов'язана зі шкідливими умовами праці, встановлено скорочену тривалість робочого часу — від 24 до 36 год. на тиждень. Перелік таких робіт і тривалість робочого часу при їх виконанні передбачені Списком виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочений робочий день (затверджений постановою КМУ).
 6. 6. Скорочена тривалість робочого часу передбачена для неповнолітніх працівників з метою охорони їхнього здоров'я. Для працівників віком від 16 до 18 років встановлений 36-годинний робочий тиждень, від 15 до 16 років — 24 год. (ст. 51 КЗпП). Для учнів від 14 до 15 років, які працюють у період канікул, — не більше 24 год. на тиждень, а якщо учні працюють упродовж навчального року у вільний від занять час, то тривалість їхнього робочого часу не повинна перевищувати половини норми (ст. 51 КЗпП).
 7. 7. Скорочується тривалість робочого часу напередодні святкових днів на 1 год. як при шестиденному, так і при п'ятиденному робочому тижні (ст. 53 КЗпП). Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати п'яти годин. При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину. Це правило не поширюється на працівників, для яких уже передбачено скорочення робочого часу (ст. 51 КЗпП).
 8. 8. Нічним вважається час із 22 години вечора до 6 години ранку. Забороняється залучати до роботи в нічний час: •вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років (ст. 176 КЗпП); •осіб, молодших вісімнадцяти років (ст. 192 КЗпП); •інші категорії працівників, передбачені законодавством. Робота жінок у нічний час не допускається, за винятком випадків, передбачених ст. 175 КЗпП.
 9. 9. Для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи тривалість робочого часу — не більш як 36 годин на тиждень. Робота інвалідів у нічний час допускається лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям (ст. 172 КЗпП). Відповідно до ст. 108 КЗпП робота в нічний час оплачується у підвищеному розмірі, встановлюваному генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час.  
 10. 10. НЕПОВНИЙ РОБОЧИЙ ЧАС - норма робочого часу працівникові зменшується. Види норм неповного робочого часу: •неповний робочий день (зменшується тривалість робочого дня); •неповний робочий тиждень (зберігається нормальна тривалість робочого дня, але зменшується кількість робочих днів у тижні); •поєднання неповного робочого дня і неповного робочого тижня (ст. 56 КЗпП). Неповний робочий час встановлюється як при прийнятті на роботу, так і згодом, як правило, за угодою сторін. 
 11. 11. На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину- інваліда, в тому числі й таку, якою вона опікується, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, роботодавець зобов'язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці на умовах неповного робочого часу провадиться пропорційно відпрацьованому часові або залежно від виробітку. Робота на умовах неповного робочого часу не спричинює будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. 
 12. 12. НАДУРОЧНІ РОБОТИ - проводяться понад норму робочого часу, встановлену законодавством або локальними правовими актами. Працівники допускаються до надурочних робіт за попередньою згодою профкому у випадках, передбачених ст. 62 КЗпП. Заборонено залучати до надурочних робіт: • вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років; •осіб, молодших від 18 років; •працівників, котрі навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах без відриву від виробництва, в дні занять.
 13. 13. Надурочна робота компенсується подвійною оплатою. Законодавством встановлено, що надурочні роботи не можуть проводитися понад 4 год. протягом двох днів поспіль і не більше 120 год. на рік. НЕНОРМОВАНИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ Міра праці визначається не тільки тривалістю робочого часу, а також колом обов'язків і обсягом виконаних робіт (навантаженням). До категорії працівників з ненормованим робочим днем належать керівники підприємств, установ, організацій, структурних підрозділів.
 14. 14. Ненормований робочий день — це особливий режим робочого часу, який встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу. Наказом Мінпраці та соціальної політики України від 10 жовтня 1997 р. № 7 за­тверджено Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці (зі змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці та соціальної політики № 18 від 05.02.98).
 15. 15. Як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність періодично виконувати службові завдання понад встановлену тривалість робочого часу надається додаткова відпустка до 7 календарних днів. Конкретна тривалість додаткової відпустки встановлюється колективним договором за кожним видом робіт, професій і посад або трудовим договором. На працівників з ненормованим робочим днем поширюється встановлений на підприємстві, в установі, організації режим робочого часу.
 16. 16. Ненормований робочий день на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форми власності, може застосовуватись для: •осіб, праця яких не піддається точному облікові в часі; •осіб, робочий час яких за характером роботи поділяється на частини невизначеної тривалості (сільське господарство); •осіб, які розподіляють час для роботи на свій розсуд.

×