O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ПЛАН
1. Нормативно-правова база діяльності
підприємств готельного господарства в
Україні.
2. Державне регулювання готельно...
• Конституція України
• Кодекси України (цивільний, господарський,
податковий, КЗПП)
• Закони України
• Укази Президента У...
Закони України:
•«Про туризм» від 15.09. 1995, N 325/95-ВР (із
змінами від 15.01.2015);
•«Про курорти» від 05.10.2000, № 2...
Національні стандарти України:
ДСТУ 4269:2003 - Послуги туристичні.
Класифікація готелів;
ДСТУ 4268:2003 - Послуги туристи...
«Правила користування готелями і аналогічними
засобами розміщення та надання готельних
послуг», затверджені Наказом Держав...
 Визначає основні правові, організаційні і
соціально-економічні положення реалізації
державної політики України в сфері т...
Стаття 1. Визначення термінів
готель - підприємство будь-якої організаційно-правової
форми та форми власності, що складаєт...
• визначає правові, організаційні, економічні і
соціальні основи розвитку курортів в Україні.
• спрямований на забезпеченн...
Постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2014 р. № 459 ЗАТВЕРДЖЕНО
ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство економічного розв...
Нормативно-правові акти регулюють
відносини між споживачем (гостем) і
виробником послуг (готельним
підприємством), узгоджу...
 термінів і визначень, що описують готельний
продукт, та умов реалізації продукту;
 договірних відносин, якості та безпе...
 способів і методів формування,
просування і реалізації готельного
продукту;
 змісту та форми інформації про готельні
пр...
• забезпечення закріплених Конституцією України прав
громадян на відпочинок, свободу пересування,
відновлення і зміцнення ...
 Верховна Рада України,
 Кабінет Міністрів України,
 Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України,
 центральн...
• Розробка пропозицій щодо вдосконалення
нормативно-правової бази галузі;
• Видача ліцензії на право здійснення
туроперато...
17
Товариством є організація, створена
шляхом об'єднання осіб (учасників), які
мають право участі у цьому товаристві.
Товарис...
1. ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА -
здійснюють підприємницьку діяльність з
метою одержання прибутку та наступного
його розподіл...
Акціонерне товариство - має
статутний (складений) капітал,
поділений на визначену кількість акцій
рівної номінальної варто...
Товариство з додатковою
відповідальністю - товариство,
статутний (складений) капітал якого
поділений на частки визначених
...
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО - всі учасники якого
займають-ся спільною підприємницькою
діяльністю і несуть солідарну
відповідальність ...
Типи акціонерних товариств:
• публічні акціонерні товариства
(можуть здійснювати публічне та
приватне розміщення акцій)
•п...
Підприємство - самостійний суб'єкт
господарювання, створений компетентним
органом державної влади або органом
місцевого са...
За формою власності:
•приватне підприємство, що діє на основі приватної
власності громадян чи суб'єкта господарювання
(юри...
• підприємство з іноземними
інвестиціями – в статутному
капіталі якого іноземна інвестиція
становить не менш як десять
від...
За способом утворення
(заснування) та формування
статутного капіталу:
•Унітарні підприємства
•Корпоративні підприємства
27
УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО - створюється одним
засновником, який виділяє необхідне для того
майно, формує відповідно до закону ...
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО утворюється, як
правило, двома або більше засновниками за їх спільним
рішенням (договором), діє ...
За кількістю працюючих та обсягом
валового доходу від реалізації продукції за
рік:
•малі підприємства
•середні підприємств...
ВеликимиВеликими підприємствами визнаються
підприємства, в яких середньооблікова
чисельність працюючих за звітний (фінансо...
Залежно від порядку заснування об'єднання
підприємств можуть утворюватися як:
• господарські об'єднання (утворені за ініці...
Господарські об'єднанняГосподарські об'єднання
утворюються як:
•асоціації,
•корпорації,
•консорціуми,
•концерни,
•інші об'...
АСОЦІАЦІЯАСОЦІАЦІЯ - договірне об'єднання,
створене з метою постійної координації
господарської діяльності підприємств, що...
Корпорація - договірне об'єднання,
створене на основі поєднання
виробничих, наукових і комерційних
інтересів підприємств, ...
КонсорціумКонсорціум - тимчасове статутне
об'єднання підприємств для
досягнення його учасниками
певної спільної господарсь...
КонцернКонцерн - статутне об'єднання
підприємств, а також інших організацій,
на основі їх фінансової залежності від
одного...
Державні і комунальніДержавні і комунальні
господарські об'єднаннягосподарські об'єднання
утворюються переважно у формі
ко...
4. Основи
стандартизації та
сертифікації в
готельному
господарстві України.
39
Стандартизація - діяльність, що полягає в
установленні положень для загального та
неодноразового використання щодо наявних...
стандарт – це нормативно-технічний документ із
стандартизації, що встановлює комплекс правил, норм,
вимог до об'єкта станд...
Метою стандартизації в Україні є:
 захист інтересів споживачів і держави з питань
якості продукції, процесів, послуг, заб...
З 1 січня 2016 європейські та міжнародні
стандарти діятимуть на території України замість
національних стандартів. Про це ...
44
ОБ’ЄКТИ
СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Продукція
(споживчі товари,
засоби виробництва)
Послуги
(побутові, виробничі)
Процеси
(роботи)
С...
Національний орган стандартизації -
“Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації...
 ISO 9000 — ISO 9004 - найбільш поширені у світі
стандарти щодо систем якості.
 ISO 14000 - серія міжнародних стандартів...
 Організації країн світу, що займаються розробкою і
впровадженням систем екологічного менеджменту:
British Airways Holida...
 ISO 50001:2011 "Energy management systems –
Requirements with guidance for use“ - Системи
енергоменеджменту. Вимоги та н...
Тема 1. Нормативно правова база
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Тема 1. Нормативно правова база

Нормативно-правове регулювання в готельній індустрії

 • Entre para ver os comentários

Тема 1. Нормативно правова база

 1. 1. ПЛАН 1. Нормативно-правова база діяльності підприємств готельного господарства в Україні. 2. Державне регулювання готельного господарства в Україні. 3. Організаційно-правові форми закладів готельного господарства (самостійне опрацювання) 4. Основи стандартизації та сертифікації в готельному господарстві України. 2
 2. 2. • Конституція України • Кодекси України (цивільний, господарський, податковий, КЗПП) • Закони України • Укази Президента України • Декрети Кабінету Міністрів України • Постанови Кабінету Міністрів України • Державні стандарти України • Інструкції, правила, положення та інші нормативні документи • Рішення місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування 3
 3. 3. Закони України: •«Про туризм» від 15.09. 1995, N 325/95-ВР (із змінами від 15.01.2015); •«Про курорти» від 05.10.2000, № 2026-III; (із змінами від 09.04.2014) •«Про захист прав споживачів» від 15.12.93, № 3682 –XII (із змінами від 15.01.2015); •«Про державну статистику» від 17.09.92, № 2614-12 (із змінами від 27.03.2014); •«Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII (із змінами від 15.01.2015); •«Про страхування» від 04.10.01, № 2745-ІІІ (із змінами від 05.03.2015); •«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.94, № 4004- ХІІ (із змінами від 28.12.2014) та ін… 4
 4. 4. Національні стандарти України: ДСТУ 4269:2003 - Послуги туристичні. Класифікація готелів; ДСТУ 4268:2003 - Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги; ДСТУ 4527:2006 - Послуги туристичні. Засоби розміщення Терміни та визначення; ДСТУ ISO 9004-2-96 - Управління якістю та елементи системи якості. Частина 2. Настанови щодо послуг. 5
 5. 5. «Правила користування готелями і аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг», затверджені Наказом Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004 №19, «Порядок встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)» Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 803 та іншими документами. 6
 6. 6.  Визначає основні правові, організаційні і соціально-економічні положення реалізації державної політики України в сфері туризму.  Встановлює засади раціонального використання туристичних ресурсів та регулює відносини, пов'язані з організацією і здійсненням туризму на території України. 7
 7. 7. Стаття 1. Визначення термінів готель - підприємство будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, що складається з шести і більше номерів та надає готельні послуги з тимчасового проживання з обов'язковим обслуговуванням. готельна послуга - дії (операції) підприємства з розміщення споживача шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання в готелі, а також інша діяльність, пов'язана з розміщенням та тимчасовим проживанням. аналогічні засоби розміщення - підприємства будь-якої організаційно-правової форми власності, що складаються з номерів і надають обмежені готельні послуги, включно з щоденним заправлянням ліжок, прибиранням кімнат та санвузлів. 8
 8. 8. • визначає правові, організаційні, економічні і соціальні основи розвитку курортів в Україні. • спрямований на забезпечення використання природних лікувальних ресурсів, природних територій курортів з метою лікування й оздоровлення людей. • Законом передбачене раціональне використання природних територій для діяльності курортів. • регулюється розробка родовищ підземних мінеральних вод, лікувальних грязей та інших природних лікувальних ресурсів. 9
 9. 9. Постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 ЗАТВЕРДЖЕНО ПОЛОЖЕННЯ про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України До його компетенції віднесено забезпечення формування та реалізацію державної політики у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів), а отже, і питання розвитку готельного господарства 10
 10. 10. Нормативно-правові акти регулюють відносини між споживачем (гостем) і виробником послуг (готельним підприємством), узгоджують інтереси споживача, виробника та суспільства і створюють сприятливі умови для розвитку підприємств готельного господарства. 11
 11. 11.  термінів і визначень, що описують готельний продукт, та умов реалізації продукту;  договірних відносин, якості та безпеки споживачів готельних послуг;  класифікації типів підприємств готельного господарства і видів їх господарської діяльності; 12
 12. 12.  способів і методів формування, просування і реалізації готельного продукту;  змісту та форми інформації про готельні продукти, що пропонуються підприємствами готельного господарства;  стандартних вимог до форм документів і складу інформації в них. 13
 13. 13. • забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян на відпочинок, свободу пересування, відновлення і зміцнення здоров'я, на безпечне для життя і здоров'я довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав; • безпека туризму, захист прав та законних інтересів туристів, інших суб'єктів туристичної діяльності та їх об'єднань, прав та законних інтересів власників або користувачів земельних ділянок, будівель та споруд; • збереження цілісності туристичних ресурсів України, їх раціональне використання, охорона культурної спадщини та довкілля, врахування державних і громадських інтересів при плануванні та забудові територій; • створення сприятливих умов для розвитку індустрії туризму, підтримка пріоритетних напрямів туристичної діяльності. 14
 14. 14.  Верховна Рада України,  Кабінет Міністрів України,  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,  центральні органи виконавчої влади у галузі,  місцеві державні адміністрації,  органи місцевого самоврядування,  інші органи в межах компетенції. 15
 15. 15. • Розробка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази галузі; • Видача ліцензії на право здійснення туроператорської діяльності; • Забезпечення розвитку в’їзного та внутрішнього туризму і курортів; • Видача свідоцтва про присвоєння об’єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об’єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, установам харчування, курортним установам тощо) відповідної категорії; • Видача дозволів на право здійснення туристичного супроводу тощо. 16
 16. 16. 17
 17. 17. Товариством є організація, створена шляхом об'єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Товариство може бути створено однією особою, якщо інше не встановлено законом. Товариства поділяються на:Товариства поділяються на:  підприємницькі  непідприємницькі 18
 18. 18. 1. ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА - здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками можуть бути створені лише як: господарські товариства виробничі кооперативи 2. НЕПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА - не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками 19
 19. 19. Акціонерне товариство - має статутний (складений) капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства Товариство з обмеженою відповідаль-ністю має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. 20
 20. 20. Товариство з додатковою відповідальністю - товариство, статутний (складений) капітал якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів. Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного (складеного) капіталу, а при недостатності цих сум - додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника 21
 21. 21. ПОВНЕ ТОВАРИСТВО - всі учасники якого займають-ся спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО - в якому разом з одним або більше учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників), та які не беруть участі в діяльності товариства 22
 22. 22. Типи акціонерних товариств: • публічні акціонерні товариства (можуть здійснювати публічне та приватне розміщення акцій) •приватні акціонерні товариства (можуть здійснювати тільки приватне розміщення акцій). Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100 акціонерів 23
 23. 23. Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським Кодексом України та іншими законами 24
 24. 24. За формою власності: •приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи); •підприємство колективної форми власності, що діє на основі колективної власності; •комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади; •державне підприємство, що діє на основі державної власності; •підприємство змішаної форми власності – на базі об'єднання майна різних форм власності; •інші види підприємств 25
 25. 25. • підприємство з іноземними інвестиціями – в статутному капіталі якого іноземна інвестиція становить не менш як десять відсотків • іноземне підприємство - в статутному капіталі якого іноземна інвестиція становить сто відсотків 26
 26. 26. За способом утворення (заснування) та формування статутного капіталу: •Унітарні підприємства •Корпоративні підприємства 27
 27. 27. УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО - створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний капітал, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства Унітарними є підприємства: державні, комунальні, засновані на власності об'єднання громадян, засновані на власності релігійної організації, засновані на приватній власності засновника 28
 28. 28. КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства Корпоративними підприємствами є:Корпоративними підприємствами є: кооперативні підприємства;  підприємства, що створюються у формі господарського товариства, інші підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб 29
 29. 29. За кількістю працюючих та обсягом валового доходу від реалізації продукції за рік: •малі підприємства •середні підприємства •великі підприємства МалимиМалими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень 30
 30. 30. ВеликимиВеликими підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує двісті п'ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму сто мільйонів гривень Середніми визнаютьсяСередніми визнаються усі інші підприємства ДочірнімДочірнім визнається підприємство у випадках існування залежності від іншого підприємства, передбачених статтею 126 Господарського Кодексу 31
 31. 31. Залежно від порядку заснування об'єднання підприємств можуть утворюватися як: • господарські об'єднання (утворені за ініціативою підприємств, незалежно від їх виду, які на добровільних засадах об'єднали свою господарську діяльність); •державні чи комунальні господарські об'єднання (утворені державними (комунальними) підприємствами за рішенням Кабінету Міністрів України або, у визначених законом випадках, рішенням міністерств (інших органів, до сфери управління яких входять підприємства, що утворюють об'єднання), або рішенням компетентних органів місцевого самоврядування. 32
 32. 32. Господарські об'єднанняГосподарські об'єднання утворюються як: •асоціації, •корпорації, •консорціуми, •концерни, •інші об'єднання підприємств 33
 33. 33. АСОЦІАЦІЯАСОЦІАЦІЯ - договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації 34
 34. 34. Корпорація - договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації 35
 35. 35. КонсорціумКонсорціум - тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо). 36
 36. 36. КонцернКонцерн - статутне об'єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності 37
 37. 37. Державні і комунальніДержавні і комунальні господарські об'єднаннягосподарські об'єднання утворюються переважно у формі корпорації або концерну, незалежно від найменування об'єднання (комбінат, трест тощо) 38
 38. 38. 4. Основи стандартизації та сертифікації в готельному господарстві України. 39
 39. 39. Стандартизація - діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері; (З-н України «Про стандартизацію»); стандартизація – встановлення й застосування правил з метою впорядкування діяльності в певних областях на користь і при участі всіх зацікавлених сторін (міжнародна організація із стандартизації ISO); 40
 40. 40. стандарт – це нормативно-технічний документ із стандартизації, що встановлює комплекс правил, норм, вимог до об'єкта стандартизації й затверджений компетентним органом та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері; Види стандартів: - державні стандарти України - ДСТУ (ГОСТ); - галузеві стандарти України - ГСТУ; - стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок України - СТТУ; - технічні умови України - ТУУ; - стандарти підприємств - СТП; - кодекси усталеної практики; - міжнародні стандарти (ISO / ІЕС); - регіональні стандарти; - міждержавні стандарти; - національні стандарти. 41
 41. 41. Метою стандартизації в Україні є:  захист інтересів споживачів і держави з питань якості продукції, процесів, послуг, забезпечуючи: безпеку продукції, робіт і послуг для навколишнього середовища, життя, здоров'я й майна; технологічну та інформаційну сумісність, а також взаємозамінність продукції;  підтримка розвитку і міжнародної конкурентоспроможності продукції;  збереження навколишнього природного середовища і економія всіх видів ресурсів. 42
 42. 42. З 1 січня 2016 європейські та міжнародні стандарти діятимуть на території України замість національних стандартів. Про це йдеться в наказі  Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  №1493 "Про прийняття європейських і міжнародних нормативних документів як національних стандартів України, змін до національних стандартів України та скасування національних стандартів України" від 30 грудня 2014 року.  43
 43. 43. 44 ОБ’ЄКТИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ Продукція (споживчі товари, засоби виробництва) Послуги (побутові, виробничі) Процеси (роботи) Сировина і природне паливо Матеріали та продукти Окремі аспекти од- норідних груп про- дукції (терміни поз- начення, параметри, розміри, технічні вимоги, методи контролю, правила приймання, упаков- ки, маркування, зберігання) Готові вироби Матеріальні Нематеріальні (соціально- культурні) Окремі аспекти однорідних груп послуг (терміни, технічні вимоги, методи оцінки, класифікація під- приємства, вимоги до персоналу) Процеси, що від- буваються на окремих стадіях життєвого циклу продукції; процеси пов’язані з нема-теріальним вироб-ництвом, управ-лінські процеси, вимірювальні про- цеси, процеси врахування та переробки інфор- мації, процеси захисної дії
 44. 44. Національний орган стандартизації - “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ"). Підприємства, установи та організації мають право у відповідних сферах діяльності та з урахуванням своїх господарських і професійних потреб організовувати та виконувати роботи із стандартизації. Міжнародна організація зі стандартизації ISO (International Organization for Standardization) – це всесвітня федерація національних органів стандартизації (комітетів членів ISO). 45
 45. 45.  ISO 9000 — ISO 9004 - найбільш поширені у світі стандарти щодо систем якості.  ISO 14000 - серія міжнародних стандартів по створенню системи екологічного менеджменту.  Стандарт ISO 14001 – мінімум, якого має дотримуватися кожне підприємство, щоб звести нанівець шкоду довкіллю. У ряді країн в доповнення до ISO 14001 були створені власні стандарти. 46
 46. 46.  Організації країн світу, що займаються розробкою і впровадженням систем екологічного менеджменту: British Airways Holidays, Certification for Sustainable Tourism, Green Globe, Green Key, HAC Green Leaf , HVS Eco Services, Touristik Union International, Green Hotel. 47
 47. 47.  ISO 50001:2011 "Energy management systems – Requirements with guidance for use“ - Системи енергоменеджменту. Вимоги та настанови щодо застосовування.  Розробкою стандартів ISO в туристичні сфері займаєься технічний комітет ISO/TC 228 «Туристичні послуги», який в даний час працює над стандартами в галузі пригодницького туризму, дайвінгу, охорони заповідників і курортних зон. Ще однією важливою групою стандартів у сфері туризму є стандарти на інформаційні символи.  Актуальним для готелів є стандарт, розроблений ISSA (International Sanitary Supply Associacion) - Cleaning Industry Management Standard (CIMS). Якщо готель сертифікований ISSA CIMS, це гарантує базовий стандарт чистоти і санітарії в усіх приміщеннях готелю, а також передбачає письмові інструкції з очищення і обов’язкові навчальні програми.  48

×