O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Lokodi Edit Emőke, udemerájos elvtársnő, még elnöksége idején, az ő nagy tetteit,megvalósításait, fényképeken mutogatta a ...
Biblia-órát kampány célra használni, aljasság és politikai szélhámosság. Ilyesmire azegzisztenciális gyávaság szokott moti...
Székely nemzeti anarchizmus - Lokodi Edit Emőke kampánya, az egzisztenciális gyávaság szájhősségének  kampánya
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Székely nemzeti anarchizmus - Lokodi Edit Emőke kampánya, az egzisztenciális gyávaság szájhősségének kampánya

167 visualizações

Publicada em

Publicada em: Notícias e política
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Székely nemzeti anarchizmus - Lokodi Edit Emőke kampánya, az egzisztenciális gyávaság szájhősségének kampánya

  1. 1. Lokodi Edit Emőke, udemerájos elvtársnő, még elnöksége idején, az ő nagy tetteit,megvalósításait, fényképeken mutogatta a fércbakkon.Emlékszünk ugye, a diktátorra és feleségére, Ceausescura és becses nejére, nagy tetteikértdicsérték és dicsértették magukat. Az a gyanúm, hogy a megvalósításokkal való hencegés,hatalmi mániára utal. És mégis csodálkozik, hogy le elvtársnőztem.Erre ő, gyáván szájhősködőnek nevezett engem, a számítógép mögül. Akik dicsérik, azok nemgond, ugye, ha a gép mögül teszik, nem gyávák. De azt hiszem, a gép mögül nyalni nagyobbgyávaság, a "Nagy Farizeus" asszonynak – kiderül aztán, miért az, és nem csak ő.Na de honnan születik a hatalom szomja? Félelemből, be nem vallott, tudattalanszorongásból. Valami tudattalan félelemből születik a hatalom igénye, a nem-Léttel szemben.Féltik életüket a nem-Léttel szemben. A Biblia írja, melynek az óráján részt vettek a másik„Nagy Farizeussal" Frunda Györggyel, kampány célból, hogy aki meg akarja menteni életét,az elveszíti. És belül nagy üresség lesz, ahol még fenyegetőbbé válik a nem-Lét, mert mégközvetlenebbül fenyegeti a belső lényeget, mi elől hatalomba menekülnek, mi számukra a létetjelenti, a nem-Lét fenyegetésével szemben.A nem-Léttől szorongók, a konkréthoz, a kézzelfogható valósághoz menekülnek. Ez amenekülés állandó kényszeres cselekvésre, konkrét megvalósításokra kényszeríti őket, amiáltal fenntartják létezés érzetüket. Létezés érzetüket, egy állandó kényszeres cselekvésselgarantálják, ezért állandóan „megvalósítanak”. A nem-Léttel szembeni védekezés, mely akonkrétot, a tárgyit hajszolja, a megvalósítást, a problémák megoldását hajszolja, nem más,mint pótcselekvés. A konkrét pótcselekvések gyökerében a nem-Léttől való rettegést találjukés az az elől való menekülést. Aki fél a nem-Léttől az a konkrét pótcselekvéseivel menekülelőle. A nem-Lét támadásai kényszerítik az embert a konkréttal élő pótcselekvésre Ahatalommániások esetében, ez nem elég, szükség van a seggnyalók seregére, akik, ezértdicsérik őket. Ez is hozzátartozik ahhoz, hogy a nem-Lét támadásaival szemben, fenntartsáklétezés érzetüket.A kényszeres cselekvés erőszakolt cselekvés, önmagukon követnek el vele, agressziót,erőszakot. De mivel fontos számukra a visszajelzés, az elismerés, szavazat formájábanlegfőképpen, ezt kiterjesztik másokra is, tehát hatalmi céljaik érdekében erőszakot követnekel másokon is.Mivel a nem-Léttől való félelem általános egzisztenciális kérdés, ezért az emberek is akonkrétban találják meg az őket, látszólag kielégítő, létezésérzetet, épp úgy féltik életüket,mint a diktátor, a politikus. A diktátor, a politikus a megvalósításaival a tömeg látszat-létezés-igényét elégíti ki, manipulálja, ezzel segít elmenekülni a nem-Lét fenyegetései elől. Így jönlétre a diktátor, a politikus, a politika és a tömeg egymásrautaltsága. Tehát a tömegnek igényea verbális erőszak, a kampányok alkalmával, mert ez által érzi, hogy létezik, így menekülve ela nem-Lét fenyegetése elől. Végül is a félelem, a szorongás, a gyávaság, kölcsönös. Apolitikusban, a tömegben, mert ő is a tömeg, közös a Lét-gyávaság, a gyávaság egymásrautalja őket. A politika elveszti hitelét, amikor képtelen legalább a Létezés-illúziót nyújtani anem-Léttel szemben, ez történt a Udemerével, és a hozzá hasonló haszontalanságokkal.Ahatalommániások, amikor kampányolnak, tudattalan félelemből teszik, a hatalomelvesztésétől való tudattalan félelmükben. Így lesz a választási kampányuk a gyávaságszájhősködése, mint a Lokodi asszonyé. Aki attól sem riad vissza, hogy a Biblia-órát használjakampány célra, Frunda Györggyel együtt, amint az alábbi kép mutatja.
  2. 2. Biblia-órát kampány célra használni, aljasság és politikai szélhámosság. Ilyesmire azegzisztenciális gyávaság szokott motiválni, tudat alatt.Aki meg akarja menteni életét - a nem-Lét fenyegetésétől - ahogy Jézus mondta, akonkréthoz, a konkrét problémákhoz, vagyis a dolgokhoz menekül, dologias lesz, vagyisszemélytelen. A konkrét problémák sem mások, tudat alatt, mint a nem-Léttől valófenyegetettség tudattalan érzete. A konkrét problémák hangsúlyozása nem más, mint az, amiszorongást rejt magában, a nem-Lét szorongását. Ezzel a meneküléssel, amivel meg akarjamenteni életét, ahogy Jézus mondta, elveszíti életét. Az élet, amit elveszít, az amiből az életfakad, a belső központunk, személyiségünknek belső magja, a mély én, ami által igazánszemélyek vagyunk. A meneküléssel a dolgokhoz, a konkrét problémákhoz, azokmegoldásaihoz, amivel meg akarjuk menteni életünk, elveszítjük a kapcsolatot a belsőközpontunkkal, ez az élet elveszítése, amiről Jézus beszél. A személytelenségnek ezek az igazi,mély ontológiai gyökerei, lelkünk mélységeiben. Tehát a tettek, a megoldások, a konkrétproblémák fontosságának hangsúlyozása mögött, személytelenég, menekülés van. Üresség, ahiteles, mély személyiség hiánya. És az üresség megy Biblia-órára kampányolni, arrahasználja ki, mihez lényegében belsőleg semmi köze. Igen, mert üressége folytán, viszonyamindenhez személytelen. A cél a fontos, a hatalom, mihez egzisztenciális gyávasága miattmenekül.Sajnos nem csak álszentségről van szó, nem csak addig merészkednek az udemerájoselvtársak, vagyis az Udemeré. A tavaly hallottam, rebellisebb lelkészektől, hogy az udemerézsarolásra használja az egyházakkal szemben az ingatlanok visszaszolgáltatását. Hallottamvéleményt, hogy a Mikó-ügyben ez sült el balul, és nem csak bírói ítélet hiba van az ügyben.Biblia-órán ájtatoskodni, kezeket farizeus képmutatással összefogva, és az egyházakathátulról suttyomban zsarolni, az igazi „Nagy Farizeusság”. A másik „Nagy Farizeussal”,Tőkéssel, kezet foghatnak.Hogy én leelvtársnőztem Lokodi asszonyt, annak jelentése van. Jelenti az elvtársiasszemélytelenséget, mit a megvalósítások állandó hangoztatásával bizonyít. Ha valaki merkritizálni, akkor jönnek a talpnyalók és azt kérdik, te mit tudsz felmutatni. A személytelenséga személytelenség segítségére siet. Meglehet, hogy aki nincsen elfoglalva a felmutatással, aszemélytelenségre mutat rá, mert látja, amik a „nagy tettek” mögött mik vannak, a spanyolfal mit takar.A másik jelentése az elvtársnőzésnek, ami miatt a fércbakkon Lokodi elvtársnő, mert ottelvtársnőztem le, a fenti képpel kapcsolatban, olcsón, politikus módra, mocskolni, gyáváznikezdett, válaszában, hogy az elvtársnővel kontrasztoltam a farizeusi jelenését a Biblia-órán.Na de nem csak Maros megyében van így. A diktátori idők kommunista, elvtársi szellemeKovászna megyében sem múlt el. A sepsiszentgyörgyi Sláger Rádió, híreiben, naponta számolbe, Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere, és Tamás Sándor megyeitanácselnök, dicső tetteiről, hogy milyen nagy dolgokat hajtanak végre, a köz érdekében. Ezeka hírek nagyon hasonlítanak, a kommunizmus időszakának híreihez, ahol a diktátor házaspártettiről hallottunk csak.

×