O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

مواد لازم برای ورود به رسانه های مجازی (سوشیال مدیا) برای کسب و کار

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 20 Anúncio

مواد لازم برای ورود به رسانه های مجازی (سوشیال مدیا) برای کسب و کار

Baixar para ler offline

امروزه رسانه های اجتماعی روشی نوین برای بازاریابی شرکت ها شده اند . اما ورود و استفاده از این تکنولوژی ها برای توسعه مارکتینگ و برند سازی شرکت ها امری تخصصی و نیازمند داشتن اطلاعات است . اگر می خواهید متخصصین سوشیال مدیا ، رسانه های اجتماعی شما را مدیریت نمایند ، کافی است با ما تماس بگیرید .
www.balutsocial.com

امروزه رسانه های اجتماعی روشی نوین برای بازاریابی شرکت ها شده اند . اما ورود و استفاده از این تکنولوژی ها برای توسعه مارکتینگ و برند سازی شرکت ها امری تخصصی و نیازمند داشتن اطلاعات است . اگر می خواهید متخصصین سوشیال مدیا ، رسانه های اجتماعی شما را مدیریت نمایند ، کافی است با ما تماس بگیرید .
www.balutsocial.com

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

مواد لازم برای ورود به رسانه های مجازی (سوشیال مدیا) برای کسب و کار

 1. 1. ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ، ‫استراتژی‬
 2. 2. ‫فهرست‬ •‫؟‬ ‫چیست‬ ‫رسانه‬ •‫؟‬ ‫چیست‬ ‫اجتماعی‬ ‫رسانه‬ •‫انواع‬‫دانش‬ •‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫استراتژی‬ •‫شده‬ ‫انجام‬ ‫خدمات‬ •‫راهکارها‬ ‫و‬ ‫موانع‬
 3. 3. ‫رسانه‬ •‫رسانه‬‫یا‬Media‫در‬‫لغت‬‫به‬‫معنی‬‫رساندن‬‫است‬‫و‬ ‫به‬‫آن‬‫دسته‬‫از‬‫وسایلی‬‫گفته‬‫شود‬‫می‬‫که‬‫ده‬‫انتقال‬‫نده‬ ‫ها‬‫فرهنگ‬‫و‬‫افکار‬‫ای‬‫عده‬‫باشد‬. ‫بخش‬‫عمده‬‫ای‬‫از‬‫نگرش‬‫ما‬‫به‬‫دنیا‬‫ریشه‬‫در‬‫پیام‬ ‫های‬‫رسانه‬‫ای‬‫دارد‬‫که‬‫از‬‫قبل‬‫ساخته‬‫شده‬‫اند‬. ‫مهدوی‬‫و‬‫همکاران‬ 1391
 4. 4. ‫رسانه‬ ‫نقش‬ ‫رسانه‬‫ها‬‫به‬‫لحاظ‬‫دارابودن‬‫دامنه‬‫نفوذ‬‫وسیع‬،‫اثر‬‫مستق‬‫یمی‬ ‫بر‬‫ارزش‬‫ها‬‫و‬‫هنجارهای‬‫جامعه‬‫دارندو‬‫در‬‫تغییر‬‫آگاهی‬‫ها‬‫و‬ ‫نگرش‬‫های‬‫جامعه‬‫نقش‬‫بسزایی‬‫ایجاد‬‫می‬‫کنند‬. 2012Wolfe Meenaghan & O›Sullivan
 5. 5. ‫رسانه‬ ‫انواع‬ •‫رادیو‬ •‫پادکست‬ •‫تلویزیون‬ •‫اینترنت‬ •‫عکس‬ •‫کاریکاتور‬ •‫نمودار‬ •‫نقشه‬ •‫تلفن‬ •‫پوستر‬ •‫تیزر‬‫تبلیغاتی‬ •‫سینما‬ •‫ویدیوکلیپ‬ •‫فیلم‬ •‫بازی‬ •‫روزنامه‬ •‫مجله‬‫و‬....
 6. 6. ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ •‫جمعی‬‫از‬‫کانال‬‫های‬‫ارتباطات‬‫آنالین‬‫مبتنی‬‫بر‬ ‫جامعه‬(community)،‫تعامالت،اشتراک‬‫گذاری‬ ‫محتوا‬‫و‬‫همکاری‬‫است‬. •‫مجموعه‬‫وب‬‫سایت‬‫ها‬‫و‬‫برنامه‬‫های‬‫کاربردی‬‫که‬‫به‬ ‫تاالرهای‬‫گفتگو‬،‫،ارتباطات‬‫میکروبالگینگ،شب‬‫که‬ ‫های‬‫اجتماعی،بوک‬‫مارک‬‫های‬‫اجتماعی‬‫،گزینش‬ ‫های‬‫اجتماعی‬،‫ویکی‬‫ها‬‫اختصاص‬‫داده‬‫شده‬‫اند‬.
 7. 7. ‫دانش‬ ‫انواع‬ •‫دانش‬‫ضمنی‬ •‫دانش‬‫صریح‬ ‫نوناکا‬ ‫مدل‬-1995
 8. 8. ‫دانش‬ ‫انواع‬ •Gills model of cognitive experience. Source Gill (2000) pg39
 9. 9. ‫آمار‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ •90%‫اطالعات‬‫موجود‬‫در‬‫دنیا‬‫در‬‫دوسال‬‫گذشته‬‫تولید‬‫شده‬‫اند‬.(HUB SPOT) •60%‫مردم‬‫محصوالت‬‫مورد‬‫نیاز‬‫خود‬‫را‬‫در‬‫اینترنت‬‫جستجو‬‫می‬‫کنن‬‫د‬ . •‫نتایج‬‫گزارش‬‫موسسه‬‫کینان‬‫در‬‫سال‬۲۰۱۲‫نشان‬‫می‬‫دهد‬‫که‬72/6 ‫درصد‬‫مدیران‬‫فروشی‬‫که‬‫از‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫برای‬‫فروش‬‫خود‬ ‫استفاده‬‫کرده‬،‫اند‬‫نسبت‬‫به‬‫افرادی‬‫که‬‫از‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫است‬‫فاده‬ ،‫نکردند‬‫عملکرد‬‫بهتری‬‫داشتند‬. •‫وقتی‬‫صحبت‬‫از‬‫سهمیه‬‫فروش‬‫زیاد‬‫به‬‫میان‬‫می‬،‫آید‬‫کاربران‬‫رسان‬‫ه‬ ‫های‬‫اجتماعی‬۲۳‫درصد‬‫موفق‬‫تر‬‫از‬‫افرادی‬‫هستند‬‫که‬‫از‬‫رسانه‬‫های‬ ‫اجتماعی‬‫استفاده‬‫نمی‬‫کنند‬.‫کینان‬‫عنوان‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫به‬‫هر‬‫نحوی‬‫داده‬ ‫ها‬‫را‬‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬،‫دهیم‬‫کاربران‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫در‬‫صدر‬ ‫قرار‬‫می‬‫گیرند‬.
 10. 10. ‫آمار‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ •‫هر‬‫ثانیه‬‫دو‬‫نفر‬‫به‬‫شبکه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫اضافه‬‫می‬‫شود‬‫بودج‬‫ه‬ ‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫در‬‫شرکت‬‫های‬‫بزرگ‬‫در‬3‫سال‬‫گذشته‬3 ‫برابر‬‫شده‬‫اند‬. •‫بودجه‬‫ایمیل‬‫مارکتینگ‬‫در‬‫سال‬2014‫به‬2‫میلیارد‬‫دالر‬‫در‬‫سال‬ ‫خواهد‬‫رسید‬. •‫و‬....
 11. 11. ‫سازی‬ ‫برند‬ ‫لزوم‬ ‫؟‬ ‫بشناسند‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫چقدر‬ Brand Awareness
 12. 12. ‫سازی‬ ‫برند‬ ‫لزوم‬ ‫؟‬ ‫آورند‬ ‫بیاد‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫چقدر‬ Brand Recall
 13. 13. ‫سازی‬ ‫برند‬ ‫بسازید؟‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫تصویری‬ ‫چه‬ Brand Image
 14. 14. ‫؟‬ ‫دارید‬ ‫آمادگی‬ ‫آیا‬‫آماده‬‫شنیدن‬‫نظرات‬‫مشتریان‬‫خود‬‫هستید‬‫؟‬ ‫آیا‬‫با‬‫مشتریان‬‫خود‬‫صادق‬‫بوده‬‫اید‬‫؟‬ ‫آیا‬‫به‬‫محصول‬‫خود‬‫اطمینان‬‫دارید‬‫؟‬ ‫آیا‬‫به‬‫برخورد‬‫مستقیم‬‫با‬‫مشتریان‬‫نهایی‬‫خود‬‫اندیشیده‬‫اید‬‫؟‬ ‫آیا‬‫در‬‫معرفی‬‫محصوالت‬‫خود‬،‫صادق‬‫بوده‬‫اید‬‫؟‬ ‫آیا‬‫به‬‫وعده‬‫های‬‫خود‬‫عمل‬‫کرده‬‫اید‬‫؟‬
 15. 15. ‫استراتژی‬ ‫این‬‫روز‬‫ها‬‫همه‬‫مردم‬‫از‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫استفاده‬‫می‬ ‫کنند‬.‫به‬‫کاربردن‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫برای‬‫امور‬‫شخصی‬ ‫تقریبا‬‫رایج‬‫و‬‫آسان‬‫است‬. ‫اما‬‫آیا‬‫در‬‫مورد‬‫سازمان‬‫ها‬‫همه‬‫چیز‬‫به‬‫همین‬‫سادگی‬‫است‬‫؟‬ ‫اکثر‬‫شرکت‬‫هایی‬‫که‬‫شکست‬‫می‬،‫خورند‬‫نمی‬‫دانند‬‫چه‬‫با‬‫ید‬ ‫بگویند‬،‫چگونه‬‫باید‬‫بگویند‬،‫از‬‫چه‬‫کانالی‬‫چه‬‫پیامی‬‫ر‬‫ا‬‫باید‬ ‫ارسال‬‫نمایند‬. ‫اکثر‬‫کسب‬‫و‬‫کارها‬‫به‬‫علت‬‫ضعف‬‫در‬‫انتقال‬‫پیام‬‫شکست‬‫می‬ ‫خورند‬. ‫چه‬‫کسی‬‫می‬‫تواند‬‫استراتژی‬‫درستی‬‫تدوین‬‫نماید؟‬
 16. 16. ‫استراتژی‬ ‫برای‬‫بازاریابی‬،‫روابط‬‫عمومی‬‫،برند‬‫سازی‬‫در‬‫رسانه‬‫های‬ ‫اجتماعی‬‫نیازمند‬‫استراتژی‬‫هستید‬. ‫استراتژی‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫شما‬‫در‬‫این‬‫زمینه‬‫چیست‬‫؟‬ ‫چه‬‫کسانی‬‫می‬‫توانند‬‫استراتژی‬‫شما‬‫در‬‫شبکه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫را‬ ‫تدوین‬‫نمایند‬‫؟‬
 17. 17. ‫چند‬‫نکته‬ •‫استراتژی‬‫شما‬‫در‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫با‬ ‫استراتژی‬‫شما‬‫هنگام‬‫نشستن‬‫در‬‫کنار‬ ‫مشتری‬‫متفاوت‬‫است‬. •‫استراتژی‬‫شما‬‫در‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫با‬ ‫استراتژی‬‫هر‬‫کدام‬‫از‬‫رقبای‬‫شما‬‫متفاوت‬ ‫است‬. •‫استراتژی‬‫اساسی‬‫شما‬‫متحصر‬‫به‬‫فرد‬‫اس‬‫ت‬.
 18. 18. ‫استراتژی‬ ‫خالقان‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫گروهی‬ ‫متخصصین‬‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫متخصصین‬‫ارتباط‬‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫متخصصین‬‫بازاریا‬‫بی‬ ‫متخصصین‬‫س‬ ‫برند‬‫ازی‬
 19. 19. Product A •Feature 1 •Feature 2 •Feature 3 •Feature 4 Product B •Feature 1 •Feature 2 •Feature 3 •Feature 4 ‫ویدیو‬ ‫تاثیر‬
 20. 20. ‫این‬‫بخش‬‫اول‬‫اسالیدها‬‫می‬‫باشد‬،‫به‬‫عبارت‬ ‫دیگر‬‫ادامه‬‫دارد‬.... ‫داریم‬ ‫را‬ ‫سپاس‬ ‫نهایت‬ ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬

×