Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Mais de Nada Jovanović, Gimnazija "J.J.Zmaj" Odžaci(20)

Anúncio

Evolucioni mehanizmi

  1. EVOLUCIONI MEHANIZMI
  2. Evolucioni mehanizmi  Postoje tri osnovna mehanizma evolucionih promena:  1.Prirodna selekcija  2.Genetički drift  3.Protok gena
  3. Prirodna selekcija  Prirodnu selekciju predstavljaju faktori koji eliminišu određene genotipove i na taj način remete genetičku ravnotežu populacije.  Selekcija podrazumeva odabiranje jedinki (potomaka) koji će činiti sledeću generaciju. Izdvajanjem određenih fenotipova, odnosno genotipova, oni se favorizuju (potpomažu) pri čemu se menja genetička struktura populacije.  Prirodna selekcija menja učestalosti gena koji povećavaju/smanjuju sposob nost preživljavanja i reprodukcije
  4. Primer Pridodne Selekcije  Jedan od najpoznatijih primera delovanja prirodne selekcije na učestalost pojedinačnih genskih alela u ljudskim populacijama odnosi se bolest srpastu anemiju, bolest česta kod afričkih urođenika. Ovu anemiju određuje dominantan alel (S) koji dovodi do stvaranja nenormalnog hemoglobina (HbS). Taj hemoglobin je smanjene rastvorljivosti usled čega se ne raspoređuje normalno po eritrocitima pa oni dobijaju srpast oblik. Izmenjeni hemoglobin ima i smanjenu sposobnost vezivanja O2 što dovodi do anemije i niza drugih poremećaja. U homozigotnom stanju (SS) gen je letalan zbog teškog oblika anemije. Osobe koje su recesivni homozigoti (ss) nisu anemične, ali zato lako oboljevaju od malarije, bolesti koja je česta u Africi. Heterozigoti (Ss) se odlikuju najvećom životnom sposobnošću jer imaju blag oblik anemije i istovremeno imaju i manju šansu da obole od malarije. Ovo je primer za delovanje balansne (ravnotežne) selekcije, koja favorizuje heterozigote, a odstranjuje homozigote i tako se u populaciji održavaju dva alela (S i s).
  5. Genetički drift  Kao faktor koji menja genetičku strukturu populacije, genetički drift predstavlja slučajne promene učestalosti alela u malim populacijama kroz generacije.  Ako se od jedne velike populacije izdvoji manja grupa jedinki i oformi novu populaciju, ona ne mora biti ista već se čak može veoma razlikovati od matične populacije. U tako malobrojnoj populaciji su efekti genetičkog drifta najizraženiji.
  6. Primer genetičkog drifta  Delovanje ovog faktora najlakše je razumeti na određenom primeru. Zamislimo da se na nekom prostoru nalazi populacija od npr. 1000 jedinki sa određenom genetičkom strukturom. Usled iznenadne promene nekog od spoljašnjih faktora (npr. pad temperature) može doći do odumiranja velikog broja jedinki, tako da opstane samo 10 jedinki. Jedinke koje su preživele i koje su nosioci određenih kombinacija gena će međusobnim ukrštanjem obrazovati novu populaciju. Ta nova populacija imaće bitno drugačiju genetičku strukturu u odnosu na početnu populaciju.  Primer za humane populacije je učestalost krvnih grupa kod Indijanaca u Severnoj Americi. Većina tih Indijanaca ima krvnu grupu O, ali jedna izolovana grupa usled genetičkog drifta ima najučestaliju krvnu grupu A. Ova učestalost je veća ne samo u poređenju sa ostalim severnoameričkim Indijancima nego je veća i od učestalosti u bilo kojoj populaciji.
  7. PROTOK GENA  Protok gena predstavlja uvođenje i integrisanje gena u starosedalačke populacije  To je evolucioni mehanizam koji utiče na promenu genetičke strukture  Pod protokom se podrazumeva migracija jedinki jedne populacije u drugu, a zatim dolazi do reprodukcije između tih jedinki I starosedalačkih populacija  Na taj se formira genski fond sledeće generacije
  8. PROTOK GENA  Protok gena omogućava dolazak do: 1.Promena u učestalosti genskih alela 2.Varijabilnosti između dve populacije I 3.Promene frekvencije neke osobine
  9. Modeli Protoka Gena  Kontinentalno-ostrvski model predstavlja prelazak migranata iz jedne velike populacije u manju populaciju. U ovom modelu, protok gena ne zavisi samo od stope migracija, već i od razlike u učestalosti genskih alela između te dve populacije. Ova razlika u učestalosti genskih alela se smanjuje posle svake generacije protoka gena.  Ostrvski model po kome se protok gena vrši putem disperzije ( slučajna i neusmerena kretanja pojedinačnih jedinki na mala geografska rastojanja i u različitim pravcima radi obavljanja neke dnevne aktivnosti) između više lokalnih populacija jednake veličine koje čine populaciju.  Model sa kontinuiranom raspodelom ili model korak po korak kod koga se protok gena vrši između lokalnih populacija koje se nalaze u nizu.
  10. HVALA NA PAŽNJI!
Anúncio