O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

MYPORTFOLIO GAB.docx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
BAHAGIAN : SK KELANGSAT
ALAMAT : SK KELANGSAT, PETI SURAT 50, 89857,
SIPITANG, SABAH
NO. TELEFON :
NO. FAKS. :
LAMAN
SESAW...
MAKLUMAT PEGAWAI
DILULUSKAN OLEH
Nama : SITI AISYAH BINTI MD AMINLUDIN
Gelaran Jawatan : Guru Akademik Biasa (GAB)
Gred Ha...
JADUAL PENGEMASKINIAN
BIL. TARIKH TAJUK
TANDATANGAN
PENYELIA
1. Penyediaan MyPortfolio
2 Kemaskini MyPortfolio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
MYPORTFOLIO GAB UMUM.docx
MYPORTFOLIO GAB UMUM.docx
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 34 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a MYPORTFOLIO GAB.docx (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

MYPORTFOLIO GAB.docx

 1. 1. BAHAGIAN : SK KELANGSAT ALAMAT : SK KELANGSAT, PETI SURAT 50, 89857, SIPITANG, SABAH NO. TELEFON : NO. FAKS. : LAMAN SESAWANG : myPortfolio GURU AKADEMIK BIASA SEK. KEB. KELANGSAT
 2. 2. MAKLUMAT PEGAWAI DILULUSKAN OLEH Nama : SITI AISYAH BINTI MD AMINLUDIN Gelaran Jawatan : Guru Akademik Biasa (GAB) Gred Hakiki Jawatan : DG29/ DG32/ DG34/ DG40/ DG41/ DG42/ DG44 Tarikh Penempatan : 15 Februari 2021 Nama : En. Abdul Rahman bin Salam Gelaran Jawatan : Pegawai Penilai 1 Gred Jawatan : DG44 Tarikh :
 3. 3. JADUAL PENGEMASKINIAN BIL. TARIKH TAJUK TANDATANGAN PENYELIA 1. Penyediaan MyPortfolio 2 Kemaskini MyPortfolio
 4. 4. KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT Carta Organisasi 1 - 2 Carta Fungsi 3 Aktiviti-aktiviti bagi Fungsi 4 Deskripsi Tugas 5 - 7 Proses Kerja, Carta Alir dan Senarai Semak 8 - 26 Senarai Undang-undang, Peraturan dan Punca Kuasa 27 Senarai Borang 27 Senarai Jawatankuasa yang Dianggotai 28
 5. 5. CARTA ORGANISASI 1.1 CARTA ORGANISASI SK KELANGSAT PPD JPN
 6. 6. 1.2 CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN SK KELANGSAT GURU BESAR PENOLONG KANAN PETANG PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM GURU AKADEMIK BIASA
 7. 7. CARTA FUNGSI GURU AKADEMIK BIASA Bertanggungjawab dalam memastikan pelaksanaan PdP selaras dengan dasar KPM Bertanggungjawab dalam menjaga hal ehwal murid Bertanggungjawab dalam meningkatkan kemahiran dan bakat murid dalam kokurikulum PENGURUSAN Pengurusan Pembangunan Sumber Manusia Pengurusan Perhubungan Luar PENGOPERASIAN Pengurusan Kurikulum Pengurusan Kokurikulum Pengurusan Hal Ehwal Murid
 8. 8. AKTIVITI-AKTIVITI BAGI FUNGSI GURU AKADEMIK BIASA PENGURUSAN ORGANISASI a. Melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah b. Melaksanakan pembangunan sumber manusia meliputi latihan personel c. Mengadakan program lawatan dan hubungan dengan pihak luar PENGURUSAN KURIKULUM a. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut jadual dan pekeliling yang yang telah ditetapkan b. Melaksanakan program panitia bagi meningkatkan tahap profesionalisme guru dan pencapaian murid PENGURUSAN HAL EHWAL MURID a. Melaksanakan program disiplin murid b. Melaksanakan pengurusan kesihatan, kebajikan dan keceriaan sekolah PENGURUSAN KOKURIKULUM a. Melaksanakan program Unit Beruniform, Kelab dan Persatuan, Sukan dan Permainan
 9. 9. DESKRIPSI TUGAS MAKLUMAT UMUM GELARAN JAWATAN Guru Akademik Biasa KETUA PERKHIDMATA N Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia RINGKASAN GELARAN JAWATAN GAB KEDUDUKAN DI WARAN PERJAWATAN Rujuk waran B63 GRED JAWATAN DG29/32/34/41/44 BIDANG UTAMA Pengajaran dan Pembelajaran GRED JD SUB-BIDANG 1. Pengurusan 2. Pengoperasian STATUS JAWATAN Tetap DISEDIAKAN OLEH < Nama Pengetua> HIRARKI 1 (BAHAGIAN) SK Kelangsat DISEMAK OLEH <En. Abdul Rahman bin Salam <Penolong Kanan > HIRARKI 2 (CAWANGAN/ SEKTOR/UNIT) DILULUSKAN OLEH <En Misah Bin Ibrahim> <Guru Besar> SKIM PERKHIDMATA N Pegawai Perkhidmatan Pendidikan TARIKH DOKUMEN TUJUAN PEWUJUDAN JAWATAN Mengajar, mendidik, menilai dan mentaksir murid selari dengan Akta Pendidikan 1996 (Akta 550), Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025 ke arah memperkembangkan potensi individu secara holistik.
 10. 10. AKAUNTABILITI TUGAS UTAMA Melaksanakan PdP menggunakan kaedah kaedah pedagogi yang bersesuaian bagi memastikan objektif pembelajaran tercapai 1. Menyediakan rancangan PdP dan sumber pendidikan 2. Melaksanakan PdP yang bersesuaian berdasarkan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) 3. Membimbing murid dalam meningkatkan prestasi 4. Membuat refleksi dan penambahbaikan Melaksanakan penilaian dan pentaksiran ke atas perkembangan dan pencapaian murid/ program/ aktiviti bagi mencapai objektif yang dirancang 1. Melaksanakan penilaian dan pentaksiran murid/ program/ aktiviti 2. Merekod dan menganalisis tahap perkembangan dan pencapaian murid/ program/ aktiviti 3. Menyediakan pelaporan Melaksanakan pengurusan kokurikulum bagi mengoptimumkan bakat dan potensi murid 1. Melaksanakan aktiviti Unit Beruniform, Kelab dan Persatuan, Sukan dan Permainan 2. Memantau kemajuan murid 3. Merekod dan menganalisis kemajuan murid 4. Membimbing dan melatih murid bagi peningkatan potensi Membantu pengurusan hal ehwal murid bagi memastikan kebajikan setiap murid terpelihara 1. Memastikan persekitaran yang kondusif untuk PdP 2. Menguatkuasakan peraturan sekolah 3. Memastikan keselamatan murid diutamakan 4. Memastikan keselamatan murid terjaga 5. Mengenalpasti keperluan bantuan pelajaran kepada murid Membangunkan profesionalisme secara berterusan untuk peningkatan kendiri 1. Melibatkan diri dalam pembelajaran pprofesional secara formal dan tidak formal untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam PdP 2. Melibatkan diri dalam PLC
 11. 11. DIMENSI ● Mata pelajaran yang diajar: 2 ● Kelas yang diajar: Tahun 1, Tahun 3 ● Bilangan murid yang diajar: BM Tahun 1: 13 orang PI Tahun 3 : 1 orang ● Bilangan waktu PdP: BM Tahun 1 : 11 waktu PI Tahun 3 : 6 waktu ● Kelab & Persatuan: Kelab Alam Sekitar ● Badan Beruniform: Pengakap ● Sukan: Pentanque KELAYAKAN AKADEMIK/IKHTISAS ● Ijazah Sarjana Muda KOMPETENSI ● Pedagogi isi kandungan mata pelajaran ● Penyampaian mata pelajaran yang diajar ● Pengajaran dan pembelajaran (PdP) ● Penilaian dan pentaksiran ● Pengurusan bilik darjah ● Pengurusan pelaksanaan kokurikulum ● Pengurusan murid ● Bimbingan dan pementoran ● Penggunaan dan pengaplikasian TMK ● Pelaksanaan kajian pendidikan PENGALAMAN ● Sekurang-kurang 1 tahun berpengalaman sebagai guru pelatih
 12. 12. Aktiviti 1: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 1. GAB Sebelum PdP Menyediakan dokumen-dokumen yang perlu serta disahkan oleh Pentadbir Sekolah GB 2. GAB Menyediakan Rancangan PdP atau Fail Rekod Persediaan Mengajar iaitu: a) Sukatan Pelajaran dan b) Huraian Sukatan Pelajaran c) Rancangan Pelajaran Tahunan d) Jadual Waktu Peribadi dan e) Jadual Waktu Kelas bagi Guru Kelas. f) Senarai Nama Murid g) ‘Headcount’ PK(P) 3. GAB Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (KSSR) mengikut format penulisan berdasarkan sekurang- kurangnya: (Rujuk Panitia Mata Pelajaran) a) Tema/Tajuk b) Standard Kandungan c) Standard Pembelajaran d) Objektif e) Aktiviti f) BBM g) Refleksi/Impak PK(P) 4. GAB Semasa PdP Memastikan suasana bilik darjah dalam keadaan kondusif. PK(P) 5. GAB Mencatat Buku Laporan Kehadiran dan Disiplin Murid. PK(P)
 13. 13. 6. GAB Melaksanakan PdP dan membimbing murid seperti yang telah dirancang dalam Buku Persediaan Mengajar (kecuali jika terdapat perkara yang tidak dapat dielakkan) PK(P) 7. GAB Di dalam Bilik Makmal/Bilik Khas/PJPK: a) Merekodkan pengambilan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk PdP sebelum kelas bermula (jika berkaitan) b) Merekodkan penggunaan PdP di bilik-bilk khas (jika berkaitan) c) Merekod pemulangan peralatan yang telah digunakan selepas tamat PdP PK(P) 8. GAB Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid: a) Memeriksa hasil kerja murid. b) Memulangkan tugas murid yang telah diperiksa. c) Memastikan murid membuat pembetulan. d) Menganalisis hasil pembelajaran e) Membuat refleksi dan penambahbaikan. PK(P)
 14. 14. Aktiviti 1: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA TEMPOH GAB Menyediakan dokumen-dokumen yang perlu serta disahkan oleh Pentadbir Sekolah 150 MINIT GAB Menyediakan Rancangan Mengajar atau Fail Rekod Persediaan Mengajar 15 MINIT GAB Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (KSSR ) mengikut format penulisan 15 MINIT GAB Memastikan suasana bilik darjah dalam keadaan kondusif 3 MINIT GAB Merekodkan pengambilan dan pemulangan peralatan dan bahan yang diperlukan 3 MINIT GAB Melaksanakan PdP dan bimbingan GAB Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid 3 MINIT CARTA ALIR Mula Mula
 15. 15. Aktiviti 1: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN 1. Menyediakan dokumen-dokumen yang perlu serta disahkan oleh Pentadbir Sekolah 2. Menyediakan Rancangan PdP atau Fail Rekod Persediaan Mengajar iaitu: a) Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran a) Rancangan Pelajaran Tahunan b) Jadual Waktu Peribadi dan c) Jadual Waktu Kelas bagi Guru Kelas. d) Senarai Nama Murid e) ‘Headcount’ 3. Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (KSSR) mengikut format penulisan berdasarkan sekurang-kurangnya: (Rujuk Panitia Mata Pelajaran) a) Tema/Tajuk b) Standard Kandungan c) Standard Pembelajaran d) Objektif e) Aktiviti f) BBM g) Refleksi/Impak 4. Memastikan suasana bilik darjah dalam keadaan kondusif. 5. Mencatat Buku Laporan Kehadiran dan Disiplin Murid. 6 Melaksanakan PdP dan membimbing murid seperti yang telah dirancang dalam Buku Persediaan Mengajar (kecuali jika terdapat perkara yang tidak dapat dielakkan) 7 Di dalam Bilik Makmal/Bilik Khas/PJPK: a) Merekodkan pengambilan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk PdP sebelum kelas bermula (jika berkaitan) b) Merekodkan penggunaan PdP di bilik-bilk khas (jika berkaitan) c) Merekod pemulangan peralatan yang telah digunakan selepas tamat PdP 8 Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid: a) Memeriksa hasil kerja murid. b) Memulangkan tugas murid yang telah diperiksa. c) Memastikan murid membuat pembetulan. d) Menganalisis hasil pembelajaran e) Membuat refleksi dan penambahbaikan. SENARAI SEMAK
 16. 16. PROSES KERJA Aktiviti 2: Pengurusan Penilaian dan Pentaksiran Murid / Program / Aktiviti BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 1. GB Arahan pelaksanaan program PK(P) / PK Petang 2. PK(P) / PK Petang A. PERANCANGAN Menyediakan kertas kerja/ pelan tindakan yang mempunyai keperluan minimum seperti berikut : a) Tajuk, b) Tarikh, Masa, Tempat c) Kumpulan Sasaran d) Objektif e) KPI (Indikator Output dan Outcome) f) Implikasi Kewangan (Bajet) g) Jawatankuasa Program h) Strategi Pelaksanaan / Jadual / Pengisian Program GKMP 3. PK(P) / PK Petang Menentukan kaedah pemantauan berdasarkan salah satu dari kaedah berikut : a) Pelaporan Jawatan kuasa Instrumen b) Pengumpulan Data c) Soal selidik d) Temu bual e) Semakan dokumen GKMP 4. GB Mendapatkan kelulusan daripada PGB PK(P) / PK Petang 5. PK(P) / PK Petang Melaksanakan mesyuarat / perbincangan jawatan kuasa GAB 6. GAB B. PELAKSANAAN Melaksanakan program seperti yang telah dirancang GKMP / AKP 7. PK(P) / PK Petang C. PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN Melaksanakan pemantauan dan pengukuran a) Pelaksanaan program b) Pencapaian KPI GKMP / GAB / AKP
 17. 17. 8. GKMP Menyediakan laporan program setelah program selesai. PK(P) / PK Petang 9. GB D. KEBERKESANAN Kajian semula; Menjalankan mesyuarat post mortem untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan pelaksanaan program. PK(P) / PK Petang / GKMP / GAB 10. PK(P) / PK Petang Membuat tindakan susulan berdasarkan keputusan mesyuarat post mortem. GAB 11. GAB Penilaian prestasi; Melaksanakan penilaian prestasi ke atas kumpulan sasar untuk melihat keberkesanan pelaksanaan program. PK(P) / PK Petang / GKMP 12. PK(P) / PK Petang Membentangkan laporan penilaian prestasi dalam mesyuarat. GKMP / GAB 13. GKMP / GAB Membuat penambahbaikan berdasarkan keputusan mesyuarat. PK(P) / PK Petang 14. GKMP/ GAB Merekod dan mendokumentasi. AKP
 18. 18. CARTA ALIR Aktiviti 2 : Pengurusan Penilaian dan Pentaksiran Murid / Program / Aktiviti PK(P) / PK Petang GAB PK(P) / PK Petang Mula GAB Mendapatkan kelulusan Menyediakan kertas kerja Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program Melaksanakan program Tindakan pembetulan Merekod dan mendokumentasi Kajian semula Tiada isu Ada isu Penambahbaikan Tidak lulus Lulus Tindakan susulan Menyedia dan membentang laporan dalam mesyuarat Melaksanakan tindakan penambahbaikan 60 minit 60 minit 1170 minit 1440 minit PK(P) / PK Petang GB PK(P) / PK Petang GAB GAB GB 20 minit 60 minit 1440 minit Tamat
 19. 19. SENARAI SEMAK Aktiviti 2 : Pengurusan Penilaian dan Pentaksiran Murid / Program / Aktiviti BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN 1. Menyediakan kertas kerja 2. Mendapatkan kelulusan 3 Melaksanakan program 4. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program 5. Kajian semula 6. Tindakan Susulan 7. Membentang laporan dalam mesyuarat 7. Melaksanakan tindakan penambahbaikan 8. Merekod dan mendokumentasi
 20. 20. PROSES KERJA Aktiviti 3: Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan Permainan. BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURA N DAN PUNCA KUASA 1. GB Memberi arahan untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum PK KOKO / GAB 2. PK KOKO Membuat pelantikan jawatankuasa kokurikulum GAB 3. PK KOKO Membuat perancangan tahunan dan mingguan dan penyediaan bahan kokurikulum GAB 4. GAB Melaksana aktiviti kokurikulum yang ditetapkan PK KOKO 5. PK KOKO Membuat pemantauan dan penilaian kemajuan murid GAB 6. GAB Membuat perekodan dan analisis keputusan penilaian murid untuk tindakan penambahbaikan prestasi murid dalam kokurikulum PK KOKO 7. PK KOKO Membuat penilaian keberkesanan aktiviti kokurikulum dan membuat penambahbaikan terhadap aktiviti kokurikulum dari masa ke semasa GAB 8. GAB Membuat pelaporan dan dokumentasi PK KOKO
 21. 21. CARTA ALIR Aktiviti 3: Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan Permainan. Mula Tamat Tanggungjawab Proses Kerja Memberi arahan untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum Tempoh Masa Melantik jawatankuasa kokurikulum Membuat perancangan tahunan dan mingguan dan penyediaan bahan kokurikulum Melaksana aktiviti kokurikulum yang ditetapkan Memantau dan menilai kemajuan murid Menilai keberkesanan aktiviti kokurikulum dan membuat penambahbaikan Pelaporan dan dokumentasi Merekod, menganalisis dan mengambil tindakan penambahbaikan prestasi murid dalam kokurikulum GB 30 minit 60 minit 120 minit 120 minit 120 minit 60 minit PK KOKO PK KOKO GAB PK KOKO GAB PK KOKO GAB 20 minit 120 minit
 22. 22. SENARAI SEMAK Aktiviti 3: Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan Permainan. BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN 1. Menerima arahan daripada GB untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum 2. Melantik jawatankuasa kokurikulum 3. Membuat perancangan tahunan dan mingguan dan penyediaan bahan kokurikulum 4. Melaksana aktiviti kokurikulum yang ditetapkan 5. Memantau dan menilai kemajuan murid 6. Merekod, menganalisis dan mengambil tindakan penambahbaikan prestasi murid dalam kokurikulum 7. Menilai keberkesanan aktiviti kokurikulum dan membuat penambahbaikan 8. Pelaporan dan dokumentasi
 23. 23. PROSES KERJA Aktiviti 4 : Mengurus disiplin murid BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 1. GB Melantik guru disiplin (dalam kalangan GAB) sekolah PK HEM 2. GB Mengadakan mesyuarat Pengurusan Disiplin PK HEM 3. PK HEM Menyenaraikan kesalahan disiplin sekolah: 1. Jenayah 2. Buli 3. Rokok 4. Ponteng sekolah 5. Lucah 6. Kurang sopan 7. Tingkah laku musnah 8. Kelakuan nakal 9. Tidak patuh masa 10.Kekemasan diri PK HEM 4. GAB Memantau dan pemeriksaan bagi pencegahan disiplin sekolah. PK HEM 5. PK HEM Merekod kes-kes disiplin dalam sistem PK HEM 6. PK HEM Menganalisis kes-kes disiplin 7 PK HEM Mengambil tindakan berdasarkan prosedur ditetapkan bagi kes-kes disiplin.sekolah sepertimana garis panduan yang berkuatkuasa 8 PK HEM Melaporkan kes-kes disiplin sekolah sepertimana garis panduan yang berkuatkuasa.
 24. 24. Tanggungjawab Proses Kerja GB GAB PK HEM GB PK HEM CARTA ALIR PK HEM 120 minit 120 minit 390 minit 60 hari 2 hari 120 minit 120 minit 1920 minit 120 minit 480 minit PK HEM PK HEM Mengadakan mesyuarat pengurusan disiplin Melantik guru disiplin sekolah Menyenaraikan kesalahan disiplin sekolah Menganalisis kes-kes disiplin sekolah Merekod kes-kes disiplin sekolah Melapor kes disiplin sekolah Mengambil tindakan bagi kes disiplin berdasarkan garis panduan Memantau dan melaksanakan pemeriksaan pencegahan disiplin sekolah Aktiviti 4 : Mengurus disiplin murid Tempoh masa Mula Tamat
 25. 25. SENARAI SEMAK Aktiviti 4: Mengurus disiplin murid BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN 1. Melantik guru disiplin sekolah 2. Mengadakan mesyuarat Pengurusan disiplin 3 Menyenaraikan kesalahan disiplin sekolah: 1. Jenayah 2. Buli 3. Rokok 4. Ponteng sekolah 5. Lucah 6. Kurang sopan 7. Tingkah laku musnah 8. Kelakuan nakal 9. Tidak patuh masa 10.Kekemasan diri 4. Memantau dan melaksanakan pemeriksaan bagi pencegahan disiplin sekolah. 5. Merekod kes-kes disiplin dalam sistem SSDM 6. Menganalisis kes-kes disiplin 7. Mengambil tindakan berdasarkan prosedur ditetapkan bagi kes-kes disiplin.sekolah sepertimana garis panduan yang berkuatkuasa Merujuk kepada buku peraturan disiplin sekolah 8. Melaporkan kes-kes disiplin sekolah sepertimana garis panduan yang berkuatkuasa.
 26. 26. PROSES KERJA Aktiviti 5 : Mengurus Latihan Personel BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 1. GB Mengarahkan guru untuk mengisi Borang Matriks Kompetensi guru untuk mengenal pasti keperluan latihan. 2. PK (P) Membuat Rumusan Analisis Matriks Kompetensi 3. PK (P) Mengkaji keperluan bidang latihan berdasarkan Analisis Keperluan Latihan 4. PK (P) Menyerahkan cadangan perancangan latihan kepada Pengetua untuk kelulusan. 5. GB Meneliti cadangan dan menentukan jenis latihan yang diperlukan 6. PK (P) Menyediakan Jadual Perancangan Latihan dalam takwim sekolah selepas kelulusan Pengetua 7. GB Memberi arahan kepada PK (P) untuk menguruskan kursus / latihan yang telah diluluskan 8. PK (P) Menguruskan latihan (Sebelum , semasa dan selepas) 1. Anjuran Dalaman i. Menyediakan Surat Jemputan ii. Menyediakan Jadual Latihan iii. Menyediakan Senarai Kehadiran iv. Tempahan Tempat v. Mengisi kehadiran kursus secara online dalam sistem SPL KPM
 27. 27. 9. GAB GAB GAB 2. Anjuran Agensi Luar (sebelum , semasa dan selepas) i. Menyediakan senarai calon dan menghantar senarai tersebut kepada penganjur latihan. ii. Memaklumkan kepada calon untuk menghadiri latihan. iii. Guru Akademik Biasa hendaklah menyediakan minit curai dan diserahkan kepada Pengetua/Guru Besar/ PK (P) selepas latihan untuk disimpan dan tindakan. iv. Mengisi kehadiran kursus secara online dalam sistem SPL KPM. v. Mengumpulkan salinan sijil atau maklumat kehadiran untuk kemas kini Buku Rekod Perkhidmatan 10. PK (P) Mengedar borang penilaian kursus kepada peserta pada hari terakhir kursus untuk menilai keberkesanan pelaksanaan latihan personel 11. GAB Merekod kehadiran kursus dalam SPL KPM Agensi Yang Mengendali kan Kursus 12. GAB Melaksana penilaian kendiri selepas menghadiri latihan 13. PK (P) Rekod dan dokumentasi
 28. 28. CARTA ALIR Aktiviti 5 : Mengurus Latihan Personel TEMPOH MASA TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA MULA Mengarahkan guru untuk mengisi Borang Matriks Kompetensi guru secara online untuk mengenal pasti keperluan latihan dalam Sistem SPL KPM. Mencetak Rumusan Analisis Matriks Kompetensi dalam Sistem eSPLG Mengkaji keperluan bidang latihan berdasarkan Analisis Keperluan Latihan Menyerahkan cadangan perancangan latihan kepada Pengetua/Guru Besar untuk kelulusan. Meneliti cadangan dan menentukan jenis latihan yang diperlukan Menyediakan Jadual Perancangan Latihan dalam takwim sekolah selepas kelulusan Pengetua / Guru Besar Memberi arahan kepada GPK untuk menguruskan kursus / latihan yang telah diluluskan Menguruskan latihan (sebelum, semasa dan selepas) Mengedar borang penilaian kursus kepada peserta pada hari terakhir kursus untuk menilai keberkesanan pelaksanaan latihan personel Merekod kehadiran kursus dalam SPL KPM Melaksana penilaian kendiri selepas latihan Salinan dan Rekod Fail GB PK (P) PK (P) PK (P) GB PK (P) GB PK (P) PK (P) GAB GAB PK (P) 3900 min 390 min 780 min 20 min 180 min 180 min 30 min 30 min 390 min 390 min TAMAT
 29. 29. SENARAI SEMAK Aktiviti 5: Mengurus Latihan Personel BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN 1. Mengarahkan guru untuk mengisi Borang Matriks Kompetensi guru untuk mengenal pasti keperluan latihan 2. Membuat rumusan Analisis Matriks Kompetensi 3 Mengkaji keperluan bidang latihan berdasarkan Analisis Keperluan Latihan 4. Menyerahkan cadangan perancangan latihan kepada Pengetua untuk kelulusan. 5. Meneliti cadangan dan menentukan jenis latihan yang diperlukan 6. Menyediakan Jadual Perancangan Latihan dalam takwim sekolah selepas kelulusan Pengetua. 7. Memberi arahan kepada Penolong Kanan Pentadbiran untuk menguruskan kursus / latihan yang telah diluluskan 8. Menguruskan latihan (Sebelum , semasa dan selepas) 1. Anjuran Dalaman i. Menyediakan Surat Jemputan ii. Menyediakan Jadual Latihan iii. Menyediakan Senarai Kehadiran iv. Tempahan Tempat v. Mengisi kehadiran kursus secara online dalam sistem eSPLG 9. 2. Anjuran Agensi Luar (sebelum , semasa dan selepas) i. Menyediakan senarai calon dan menghantar senarai tersebut kepada penganjur latihan. ii. Memaklumkan kepada calon untuk
 30. 30. menghadiri latihan. iii. Guru Akademik Biasa hendaklah menyediakan minit curai dan diserahkan kepada Pengetua/Guru Besar/ Guru Penolong Kanan selepas latihan untuk disimpan dan tindakan.. iv. Mengisi kehadiran kursus secara online dalam sistem eSPLG. v. Mengumpulkan salinan sijil atau maklumat kehadiran untuk kemas kini Buku Rekod Perkhidmatan 10. Mengedar borang penilaian kursus kepada peserta pada hari terakhir kursus untuk menilai keberkesanan pelaksanaan latihan personel 11. Merekod kehadiran kursus dalam eSPLKPM 12. Mengedarkan dan mengumpul borang keberkesanan program selepas 1 bulan kursus kepada guru untuk melaksana penilaian kendiri. 13. Rekod dan dokumentasi
 31. 31. SENARAI UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA • Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) • Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Arahan Pegawai Pengawal 2018 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/1995 PelaksanaanJadualWaktuAnjalBagiSekolahRendahdanSekolahMenengah • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2004 Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah • Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 2 Tahun 2016 - Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) • Surat Pekeling Ikhtisas Bil.2/2010: Pelaksanaan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI) • Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 12 Tahun 2011 Pelaksanaan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI) • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2 Tahun 2013: Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahap II Secara Berperingkat-Peringkat Mulai Tahun 2014 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2010 Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahap Satu Mulai 2011 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2003 Dasar Penggunaan Media Dan Teknologi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 15/2002 Pelaksanaan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 6 Tahun 2017 Penggunaan Pelbagai Ujian Bahasa Inggeris Berdasarkan Piawaian Common European Framework Of Reference (CEFR) Bagi Menentukan Tahap Penguasaan Guru dan Pensyarah Opsyen Bahasa 32 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2004 Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah • Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bil 3 Tahun 2016: Pelaksanaan Pentaksiran Alternatif Sekolah Rendah (PASR) Murid Berkeperluan Khas Mulai Tahun 2016 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2004 Garis Panduan Umum Pemberian Kerja Rumah kepada Murid Sekolah • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2004 Pelaksanaan Pembelajaran Luar Bilik Darjah (PLBD)
 32. 32. • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2004 Pelaksanaan Program ICT Literacy (ICTL) di Sekolah Rendah • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2008 Persediaan Menghadapi Sesi Penggal Persekolahan Baru • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999 Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1978 Garis Panduan Untuk Persediaan-persediaan Di Sekolah Rendah Sebelum Permulaan Sekolah Pada Awal tahun Persekolahan • Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 9 Tahun 2016 - Penggunaan Templat Pelaporan Pentaksiran Sekolah Tahun 6 Untuk Pentaksiran Sekolah Di Bawah Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Mulai Tahun 2016 • Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2016 - Perubahan Pelaksanaan Saringan LINUS 2.0 Mulai Tahun 2016 Bagi Rendah Kementerian Pendidikan Malaysia • Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 16 Tahun 2015 - Pelaksanaan Latihan Bagi Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) Yang Berkhidmat Di Bawah Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Terutamanya Di Daerah dan Sekolah, Kementerian Pendidikan Malays • Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 21 Tahun 2014 : Pelaksanaan Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) • Pelaksanaan Mata Pelajaran KSSR Sejarah Tahap II Mulai Tahun 2014 • Surat Siaran Kementerian Pendidikan MalaysiaBil. 14 Tahun 2014 - Panduan Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah • Surat Siaran KPM Bil.6 Tahun 2014- Garis Panduan Perkhidmatan Guru Pemulihan Khas LiNus • Panduan Penggunaan Peruntukan Bantuan Geran Per Kapita Bagi Mata Pelajaran Baharu Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahap 11
 33. 33. SENARAI BORANG BIL. BORANG KOD BORANG 1. 2. 3. 4. 5.
 34. 34. SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI BIL. NAMA JAWATANKUASA 1 Setiausaha Hal Ehwal Murid 2 AJK APDM 3 AJK KWAPM & E Kasih 4 AJK Penyelaras SSDM 5. Ketua Panitia Pendidikan Islam 6. AJK Aset 7 8 9

×