O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Презентація "Перехід до однакових енергетичних одиниць"

2.611 visualizações

Publicada em

Презентація "Перехід до однакових енергетичних одиниць", 11.02.2016

Publicada em: Governo e ONGs
  • Login to see the comments

Презентація "Перехід до однакових енергетичних одиниць"

  1. 1. Перехід до однакових енергетичних одиниць Презентація НКРЕКП КИЇВ, 11 лютого 2016
  2. 2. Лютий 2016 Інформування споживача Закон про доступ до інформації Однакові одиниці виміру кВт*г Типове споживання домогосподарств Моніторинг ринку постачання Кожному споживачу надається безперешкодний доступ до інформації про ціни, тарифи та їх структуру, стан розрахунків, фактичні обсяги спожитих товарів та послуг та інше Інформація що надається споживачу повинна відповідати критеріям порівнянності. Можливість отримувати інформацію щодо середнього споживання та порівнювати з власним. Обирати постачальника та ресурс енергії (газ або електроенергія) за однаковими якісними та ціновими характеристиками. Споживач своєчасно отримує інформацію щодо підвищення цін/тарифів на природних монополій на ресурсі енергії та заздалегідь приймає рішення щодо оптимального використання. Україна має створити умови для обліку природного газу в енергетичному еквіваленті та інформувати споживачів про дієві заходи раціонального використання енергії
  3. 3. Лютий 2016 Вторинне законодавство до Закону України Про ринок природного газу: • Кодекс ГРМ • Типовий договір на розподіл Передумови переходу на однакові одиниці виміру Оплата за якість природного газу Порівнянність даних між основними джерелами енергії (електроенергія та природній газ) Директиви ЄС: • 2006/32/ЄС від 05.04.2006 «Про ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні послуги» • 2009/73/ЄС від 13.072009 «Про спільні правила внутрішнього ринку природного газу» Інформування споживача: • Закон України Про доступ до інформації у сферах діяльності природних монополій • Суттєвий запит з боку спільноти щодо якості природного газу
  4. 4. 1. Директива 2006/32/ЄС від 5.04.2006 «Про ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні послуги» Лютий 2016 Держави-члени забезпечують виставлення рахунків дистриб’юторами енергоресурсів (електроенергія, газ, тепло), операторами дистриб’юторських систем і компаніями по роздрібному продажу енергії, на підставі фактичного споживання енергії, та їх надання у точному і зрозумілому вигляді. Споживачу разом із рахунком надається вичерпний звіт про поточну вартість енергії : • поточні фактичні ціни та фактичне енергоспоживання; • порівняння поточного енергоспоживання кінцевого споживача із споживанням у такий же період попереднього року, бажано у вигляді графіку; • порівняння із середнім нормованим або стандартним користувачем енергії у тій самій категорії користувачів; • контактну інформацію для організацій споживачів, агентств з питань енергетики та подібних органів, включаючи адресу сторінки в Інтернеті, де можна отримати інформацію про наявні заходи з покращення раціонального використання енергії, порівняльні описи кінцевих споживачів та/або об’єктивні технічні умови використання нових технологій та обладнання. Директиви Євросоюзу
  5. 5. 2. Директива 2009/73/ЄС від 13.072009 «Про спільні правила внутрішнього ринку природного газу» Лютий 2016  Споживач повинен мати: • право на належне інформування про власне споживання енергії у складі енергоресурсів: електроенергія, природний газ, тепло • доступ до об’єктивних і прозорих даних стосовно споживання енергії у природному газі • змогу отримати вигоду від зобов’язань суб'єктів ринку у сфері громадського обслуговування, зокрема що стосується безпеки постачання та справедливих цін на природний газ • вигоду від конкуренції та наявності справедливої ціни на енергоресурси в залежності від якості • змогу з управління енергією, в тому числі з використанням систем інтелектуального вимірювання або інтелектуальних енерго-розподільних мереж  Попередні платежі за газ повинні відображати вірогідне споживання природного газу, а різноманітні системи оплати не повинні бути дискримінаційними  Інформація про витрати, надана споживачам із достатньою частотою, створює стимули для заощадження енергії, оскільки споживачі отримують зворотній зв'язок від наслідків інвестування в енергетичну ефективність та від зміни ставлення до енергії Директиви Євросоюзу
  6. 6. 3. Кодекс ГРМ • Об'єм природного газу в точках комерційного обліку має бути приведений до стандартних умов та переведений в одиниці енергії (обсяг) згідно з порядком (методикою), затвердженим (затвердженою) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовій галузі • Оператор ГРМ відповідає за переведення об'єму природного газу в обсяг переданої (спожитої) енергії • Обсяг переданої (спожитої) енергії визначається Оператором ГРМ за трьома одиницями виміру в кВт•год/Гкал/МДж 4. Типовий договір на розподіл • Після визначення загального об'єму розподіленого Споживачу (спожитого ним) природного газу, приведеного до стандартних умов, Оператор ГРМ в установленому порядку здійснює переведення величини об'єму природного газу в обсяг розподіленої (спожитої) енергії, що має визначатись за трьома одиницями виміру: в - кВт•год, в - Гкал, в – МДж • Дані про об'єм (м куб.) та обсяг (кВт•год, Гкал, МДж) розподіленого Споживачу (спожитого ним) природного газу за розрахунковий період (місяць) зазначаються Оператором ГРМ в особистому кабінеті Споживача (після його запровадження) та/або в рахунку про сплату послуги за цим Договором Лютий 2016 Вторинне законодавство
  7. 7. Ціна природного газу для домогосподарств країн зони ЄС, ЄВРО за 1 кВт*годину Лютий 2016 Держави які виконали директиви ЄС з продажу газу за енергетичним вмістом Україна має виконати свої обов'язки згідно «Договору про заснування Енергетичного Співтовариства» та формувати ціни за природний газ в залежності від місткості енергії - 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 Джерело: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=ten00118&language=en
  8. 8. Лютий 2016 Якість природного газу, що споживається в Україні Споживач має право оплачувати природний газ виключно за якісним параметром: фактична енергетична місткість (калорійність, теплотворність)
  9. 9. Лютий 2016 Ключові питання В Україні має бути запроваджено комплекс заходів, що забезпечить можливість розрахунків за природний газ в залежності від місткості енергії в газовій суміші, що використовується споживачем Необхідно розробити:  Методику перерахунку об’єму газу в обсяги енергії, що має: • задовольняти критеріям обґрунтованості, прозорості та доступності розуміння для кінцевого споживача • містити справедливий механізм визначення та вимірювання фізико-хімічних показників природного газу, що споживає абонент • порядок перерахування об’єму газу в обсяги енергії  Стандарти щодо мінімального та максимального рівнів необхідної енергії для кінцевого споживача  Систему заохочення та компенсацій для газодобувних, транспортувальних, розподільчих та постачальних компаній за рівень енергії в одному кубічному метрі для кінцевого споживача  Методологію ціноутворення, що надаватиме кінцевому споживачу сплачувати реально отримані обсяги енергії  Зрозумілу форму надання інформації кожному споживачу, щодо перерахунку об'ємів спожитого газу в обсяги енергії

×