Anúncio
638d84a07e6da-doc.pdf
638d84a07e6da-doc.pdf
638d84a07e6da-doc.pdf
Próximos SlideShares
Ujian-Akhir-Tahun-KSSR-Tahun-2-Pendidikan-kesihatan.pdfUjian-Akhir-Tahun-KSSR-Tahun-2-Pendidikan-kesihatan.pdf
Carregando em ... 3
1 de 3
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

638d84a07e6da-doc.pdf

  1. Lampiran 1.2 BORANG PRESTASI BULANAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN KOD DAN NAMA SEKOLAH/ INSTITUSI : NAMA KONTRAKTOR : TEMPOH KONTRAK : BULAN & TAHUN : Bil Perkara Dinilai Markah Penilaian Ulasan Catatan A. KEHADIRAN 1. Kes Kehilangan Aset Kerajaan: Ada Sila lampirkan dokumen sokongan 1. Jumlah pekerja yang dibekalkan seperti dalam dokumen perjanjian Tiada 2. Pematuhan masa bertugas 2. Kes Salahlaku Oleh Pengawal : B. KAWALAN KELUAR/ MASUK ORANG AWAM Ada Sila lampirkan dokumen sokongan 3. Buku Log Masuk Tiada 4. Pas Pelawat 3. Kes Pencerobohan/ Polis: 5. Kawalan Pagar/Palang Masuk Ada Sila lampirkan dokumen sokongan C. KAWALAN/ RONDAAN Tiada 6. Rondaan mengikut jadual 4. Cadangan Pihak Sekolah : 7. Rondaan kawasan dan bangunan 4.1 Perkhidmatan Diteruskan 8. Kawalan trafik di dalam kawasan premis 4.2 Perkhidmatan Ditamatkan D. BAHAN/ PERALATAN (Ulasan) 9. Kuantiti mencukupi seperti dinyatakan dalam perjanjian 10. Kualiti menepati seperti dinyatakan dalam perjanjian E. PENGURUSAN 11. Kerjasama/ hubungan (syarikat- pengguna) 12. Maklumbalas/ tindakan kontraktor terhadap teguran/laporan 13. Kebersihan dan kekemasan diri & pondok pengawal keselamatan 14. Disiplin F. TAHAP RESPONSIF KONTRAKTOR (RESPONSIVENESS) 15. Maklum balas terhadap teguran yang diberikan Nota: Ulasan hendalah selari dengan 16. Tindakan penambahbaikan terhadap aduan mengikut tempoh ditetapkan markah prestasi yang diberikan JUMLAH KESELURUHAN PERATUS = (JUMLAH KESELURUHAN/80)*100 % Skala markah berdasarkan takrifan yang dinyatakan dalam Lampiran 1.6: 1 : Lemah 2 : Tidak Memuaskan 3 : Sederhana 4 : Baik 5 : Cemerlang Catatan: Seksyen 18, akta SPRM: "Seseorang melakukan kesalahan jika dia memberi seseorang agen, atau sebagai seorang agen dia menggunakan, dengan niat hendak memperdayakan prinsipalnya, apa-apa resit, akaun atau dokumen lain yang berkenaan dengan prinsipalnya itu mempunyai kepentingan, dan yang dia mempunyai sebab untuk mempercayai mengandungi apa-apa pernyataan yang palsu atau silap atau tidak lengkap tentang apa-apa pernyataan yang palsu atau tidak lengkap tentang apa-apa butir matan, dan yang dimaksudkan untuk mengelirukan prinsipalnya." Disediakan oleh, Disahkan oleh, Nama Nama KPT/PEK/ Guru Penolong Kanan Ketua Jabatan Tarikh: Tarikh:
  2. Lampiran 1.2 LAPORAN PRESTASI BULANAN PERKHIDMATAN BEKALAN MAKANAN BERMASAK KOD DAN NAMA SEKOLAH / INSTITUSI : NAMA KONTRAKTOR : TEMPOH KONTRAK : BULAN & TAHUN : Bil Perkara Dinilai Markah Penilaian Perkara Kekerapan Tindakan A. PENERIMAAN BAHAN MENTAH 1. Sajian lewat kali 1. Jumlah Notis Amaran* : kali 1. Kualiti bahan mentah basah 2. Sukatan / Saiz / Timbangan 2. Bekalan tidak dibuat langsung kali 2. Jumlah Denda dikenakan : kali 3. Kualiti bahan mentah kering B. SAJIAN 3. Bekalan tidak ikut Borang Pesanan kali : RM 4. Kualiti sajian 5. Ketepatan masa sajian 4. Bekalan rendah mutu ( Bahan Mentah) kali 3. Pelanggaran Syarat Kontrak* : kali 6. Menepati menu C. PENGURUSAN PEKERJA 5. Bekalan tidak cukup timbangan/ sukatan/ unit kali 4. Kes Keracunan* : kali 7. Kerjasama/Hubungan 8. Khidmat layanan 6. Sajian ditolak kerana rosak dan sebagainya kali 5. Cadangan Pihak Sekolah: 9. Kebersihan diri 5.1 Perkhidmatan Diteruskan 10. Etika Pemakaian Pengendalian Makanan 7. Kegagalan 5.2 Perkhidmatan Ditamatkan D. PENGURUSAN PREMIS a. Mengganti bekalan yang ditolak kali (ulasan) 11. Peralatan b. Mencukupkan bekalan yang terkurang kali 12. Keseluruhan dapur c. Pematuhan menu kali 13. Dewan Makan 14. Stor bahan kering 15. Penyimpanan bahan pencuci/racun serangga 16. Longkang/Tong sampah/ sisa makanan E. TAHAP RESPONSIF KONTRAKTOR (RESPONSIVENESS) 17. Maklum balas terhadap teguran yang diberikan Nota: Ulasan hendalah selari dengan 18. Tindakan penambahbaikan terhadap aduan mengikut tempoh ditetapkan markah prestasi yang diberikan JUMLAH KESELURUHAN % PERATUS = (JUMLAH KESELURUHAN/90)*100 Skala markah berdasarkan takrifan yang dinyatakan dalam Lampiran 1.6: 1 : Lemah 2 : Tidak Memuaskan 3 : Sederhana 4 : Baik 5 : Cemerlang Ulasan Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar: Disediakan oleh, Disahkan oleh, Nama Nama Penyelia Asrama Pengetua/Guru Besar Tarikh: Tarikh:
  3. Lampiran 1.2 LAPORAN PRESTASI BULANAN PERKHIDMATAN KEBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN KOD DAN NAMA SEKOLAH/ INSTITUSI : NAMA KONTRAKTOR : TEMPOH KONTRAK : BULAN & TAHUN : Bil Perkara Dinilai Markah Penilaian Ulasan Catatan A. KEBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN 1 Kes Salahlaku pekerja: 1. Tandas dan Bilik air Ada Sila lampirkan dokumen sokongan 2. Bangunan/ Kawasan Sekolah/Asrama/ Kawasan Sekolah/Asrama Keseluruhan Tiada 3. Pelupusan sampah 2 Cadangan Pihak Sekolah : 4. Pemotongan di kawasan berumput 2.1 Perkhidmatan Diteruskan 5. Kawasan sepanjang pagar, tebing parit, balapan, kolam “titipan air” dan longkang /parit 2.2 Perkhidmatan Ditamatkan B. TANAMAN POKOK/POKOK BUNGA 6. Penyiraman / Pembajaan (Ulasan) 7. Mencantas / Menggembur C. BAHAN / PERALATAN 8. Kuantiti mencukupi seperti dinyatakan dalam perjanjian 9. Kualiti menepati seperti dinyatakan dalam perjanjian D. PENGURUSAN PEKERJA 10. Kehadiran Pekerja 11. Ketepatan masa bertugas 12. Pematuhan Syarat pemilihan pekerja 13. Maklumbalas/ tindakan kontraktor terhadap teguran/laporan F. TAHAP RESPONSIF KONTRAKTOR (RESPONSIVENESS) 14. Maklum balas terhadap teguran yang diberikan 15. Tindakan penambahbaikan terhadap aduan mengikut tempoh ditetapkan Nota: Ulasan hendalah selari dengan markah prestasi JUMLAH KESELURUHAN yang diberikan PERATUS = (JUMLAH KESELURUHAN/75)*100 % Skala markah berdasarkan takrifan yang dinyatakan dalam Lampiran 1.6: 1 : Lemah 2 : Tidak Memuaskan 3 : Sederhana 4 : Baik 5 : Cemerlang Catatan: Seksyen 18, akta SPRM: "Seseorang melakukan kesalahan jika dia memberi seseorang agen, atau sebagai seorang agen dia menggunakan, dengan niat hendak memperdayakan prinsipalnya, apa-apa resit, akaun atau dokumen lain yang berkenaan dengan prinsipalnya itu mempunyai kepentingan, dan yang dia mempunyai sebab untuk mempercayai mengandungi apa-apa pernyataan yang palsu atau silap atau tidak lengkap tentang apa-apa pernyataan yang palsu atau tidak lengkap tentang apa-apa butir matan, dan yang dimaksudkan untuk mengelirukan prinsipalnya." Disediakan oleh, Disahkan oleh, Nama Nama KPT/PEK/ Guru Penolong Kanan Ketua Jabatan Tarikh: Tarikh:
Anúncio