O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Bronşektazi.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Bronşektazi
Bronşektazi
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 38 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Bronşektazi.pptx (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Bronşektazi.pptx

 1. 1. Arda Göçmen
 2. 2. Bronektazi nedir ? Bronşektazi, bronş duvarlarının elastik ve kas bileşenlerinin yıkımı ve bronşların irreversible dilatasyonu ile karakterize bir süpüratif akciğer hastalığıdır.
 3. 3. Etyoloji 1 ablo 1: Bronşektazi nedenleri 1. Doğumsal bronşektaziler Kıkırdak eksikliği (Williams-Campbell sendromu) Trakeobronkomegali (Mounier-Kuhn sendromu) 2. Bronş yapılarında tıkanma Konjenital anomaliler Trakeomalazi, bronkomalazi Trakeal/ bronşiyal stenoz Bronkojenik kist Trakeal bronkus Vasküler halka Pulmoner arter anevrizması/dilatasyonu Bronkopulmoner sekestrasyon Konjenital pulmoner hava yolu malformasyonu Yabancı cisim aspirasyonu Fındık, şeker, küçük cisimler Mukus tıkaçları Mukus tıkacı (ameliyat sonrası, astım, sağ orta lob sendromu) Allerjik bronkopulmoner aspergillozis (ABPA) Bronkosentrik granülomatozis Akciğer hilus bölgesinde büyümüş lenf bezlerii Tüberküloz Histoplazmoz Sarkoidoz Tümörler Hava yolu adenomu Endobronşiyal teratom
 4. 4. 3. Bağışıklık yetmezlikleri İmmünglobulin eksiklikleri Konjenital agamaglobulinemi Selektif IgG alt grup eksiklikleri Yaygın değişken bağışıklık yetmezlikleri IgA eksikliği ve ataksi telenjiektazi Selektif IgA eksikliği Lökosit disfonksiyonu Kronik granülomatöz hastalık Kombine bağışıklık yetmezlikleri Ağır kombine bağışıklık yetmezliği Di George sendromu Çıplak lenfosit sendromu CXCR4 mutasyonu (WHIM sendromu) CD40- CD40L eksikliği Diğer Kompleman eksiklikleri C3 eksikliği Ficolin-3 eksikliği Kazanılmış bağışıklık yetmezlikleri İlaçlar HIV Malnütrisyon Malignite Diğer
 5. 5. 4.Sekresyonların temizlenmesindeki sorunlar Anormal sekresyonlar Kistik fibrozis Siliyer disfonksiyon Primer siliyer diskinezi Bilinmeyen mekanizma ile gelişen Young sendromu Diğer nedenler Santral sinir sistemi anormallikleri, kas güçsüzlüğü, zayıf öksürük 5.Enfeksiyonlar Çeşitli viral, bakteriyel ve mantar enfeksiyonları
 6. 6. 6.Akciğerlere tekrarlayan şekilde yiyecek, içecek ve salgıların kaçması (aspirasyon) Nörolojik hastalıklar Vokal kord paralizisi Yutma disfonksiyonu Laringeal kleft Trakeoözafagiyal fistül Gastroözafagial reflü hastalığı
 7. 7. 7.Diğer Bronşiolitis obliterans Post enfeksiyöz Post transplant- kronik rejeksiyon İnterstisyel akciğer hastalığı Diğer Genetik hastalıklar Yellow nail sendromu Otoimmün ve bağ doku hastalıkları Romatoid artrit Skleroderma Tekrarlayan polikondrit Trakeobronşiyal amiloidozis Marfan sendromu Toksik gaz ve toz inhalasyonu Amonyak Nitrojen dioksit Diğer irritan gazlar Sigara dumanı Talk Silika
 8. 8. Allerjik Bronkopulmaner Aspergilloz  Alerjik bronkopulmoner aspergillozis (ABPA), astım ve kistik fibrozis (KF) hastalarında görülen, Aspergillus fumigatus antijenlerine karşı yoàun alerjik yanıt ile karakterize olan ve akciàer parankimine fungal invazyonun olmadığı bir durumdur.  Klinikte santral yerleşimli bronşektazi ,astım görülebilir.  Yüksem serum lg e seviyelerı vardır  Aspergullus antinenine karşı deri reaksıyonu verir  Aspergillusa karşı spesifik ıg G ve ıg L üretilir
 9. 9. Bronsektazi Makroskopik Sınıflandırma 
 10. 10. Bronşektazi tipleri Silindirik bronşektazi: Distal hava yollarının progresif tutulumu sonucunda kalıcı dilatasyonlar olur. Bronş duvarı düz pürüzsüzdür Sakküler bronşektazi: Hava yollarının keseleşmesi ile karakterisitktir Variköz bronşektazi: Variköz venleri andırır. Düzensiz dilatasyonlar ile hava yolları yer yer daralır. Traksiyon bronşektazileri : Özellikle geçirilmiş tüberküloz sekellerine bağlı olarak çevre fibrotik dokuların çekimi ile gelişir
 11. 11. Psödobronşektaziyi unutmayalım  Psödobronşiektazi :akut pnömoni sonrası bronşların geçici silindirik tarzda dilatasyonudur . Haftalar aylar içinde kaybolur.
 12. 12. Bronşektazi fizyopatolojisi  Bronşektazinin fizyopatogenezini iki temel mekanizma oluşturur. Birinci mekanizma bronşların obstrüksiyonu veya anormal dilatasyonu, ikinci mekanizma ise kronik enfeksiyonlardır. Solunum yollarındaki obstrüksiyon veya dilatasyonla normal mukosiliyer mekanizma bozulur, sekonder enfeksiyonlar gelişir. Kronik enfeksiyonlarla bronş duvarında hasar oluşur, bronş duvarlarının zayıflamasıyla dilatasyon gelişir ve bronşektazik alanlar gelişir. Bronşektazi genellikle orta çaplı bronşlarda görüldüğü gibi daha distal bronşlarda da gelişebilir. Bronş duvarlarındaki kas ve elastik dukuların kaybı ile geskar dokusu lişebilir hatta ileri derecedeki bronşektazilerde silier aktivite bozukluğundan dolayı sekresyonlar atılamaz ve dilate kisik bir yapı oluşur.
 13. 13. Bronşektazi En Sık Yerleşim Yerleri  En sık sol alt loba yerleşir  Sol akciğere yerleşim sağ tarafa yerleşimden sıktır  Sağ orta lob ve lingula en sık ikinci yerleşim alanıdır  Sol total bronşiektazi en sık üçüncü alandır  Sağ alt lob daha nadir
 14. 14. Klinik  Öksürük (%90)  Balgam ( %76)  Dispne ( %72)  Hemoptizi ( % 56)  Plöretik göğüs ağrısı (%46)  Wheezing(%46,9)  Ayrıca bronşektazi akciğer hastalıkları içerisinde ağızdan kan gelme şikayetine en sık yol açan hastalıktır.
 15. 15. Klinik  Balgam nötrofil içeriğine göre mukopürülan veya pürülan görünümlü olabilir.  Görünümün pürülanlaşması bakteriyel atağın göstergesi olabilir.  Pürülan görünüm miyeloperoksidaz, IL-8 ve lökosit elastaz gibi bronşiyal inflmasyon belirteçlerine bağlı olabilir.
 16. 16. Klinik(Komplikasyonlar)  En önemli komplikasyon hemoptizi  Pnömoni  Apse  Bronkoplevral fistül  Ampiyem
 17. 17. Fizik Muayene Bulguları  Lokalizasyonuna uyan bölgede  inspiriyum başı raller,  inspiratuar/ekspiratuar orta/kaba raller duyulur (%70)  Yaygın hastalıkta ronküsler (< % 50)  Çomak parmak (%3-6)  Siyanoz  Kor pulmonale bulguları görülür
 18. 18. Bronşektazi atağında görülenler  Balgam üretiminde değişiklik (miktar, vizikozite veya renginde)  Öksürükde artış  Dispnede artış  Wheezingde artış  Halsizlik, yorgunluk  Egzersiz toleransında azalma  Ateş  SFT’de azalma (%10)  Radyolojik değişiklikler  AC seslerinde değişiklik
 19. 19. Tanı  Klinik olarak bronşektaziden şüphelenilen olgularda ilk olarak laboratuvar ve radyolojik tetkikler uygulanmalıdır. Laboratuvar tetkikler nonspesifik olup enfeksiyon ataklarında lokositoz bulunabilir, kronik enfeksiyon nedeniyle orta derecede anemi ve sedimentasyonda artış görülebililir
 20. 20. Tanı  Sft :  Lokalize ve hafif olgularda normal  Diffüz bronşektazide başta obstrüktif son dönemde restriktif patern  Hiperinflasyon  DLco’da azalma  Bazı serilerde %40 a varan oranda reversibilite pozitifliği bildirilmiştir.  Diğer obstrüktif akciğer hastalıklarından ayırmada yararlı değildir.
 21. 21. Tanı radyoljık inceleme 1  Bronşektazi teşhisinde radyolojik açıdan ilk kullanılacak tetkik pasteroanterior akciğer grafisidir. Hafif olgularda direk akciğer grafisi genellikle normaldir. Fakat ilerlemiş olgularda akciğer parankiminde hava yollarındaki normal daralma perifere doğru görülemeyebilir, hava yollarındaki genişlemeyle aralarında hava kolonu bulunan birbirine paralel çizgiler izlenebilir. Bu görünüm ‘’tren rayı ya da tramvay yolu’’ olarak adlandırılır. Tren rayı görünümü kronik bronşit gibi bir çok hastalıkta da görülebildiğinden bronşektaziye özgü değildir. Daha ileri olgularda kistik bronşektazik alanlar direk grafilerde ‘’ekmek içi veya bal peteği’’ görünümü şeklinde izlenebilir
 22. 22. Tramvay manzarası var grafimşzde fakat yan grafilerde daha iyi görülür •yan
 23. 23. Aynı grafide sağ tarafta tailı yüzük manzarası görülmektedir
 24. 24.  Bronş duvar kalınlığında artış  Mukusla dolu bronş gölgeleri  Kalabalıklaşmış bronş gölgeler
 25. 25. Radyoljık inceleme 2  Bt :Bronşektazi tanısında YÇBT’nin güvenirliği bronşektazinin şiddetine göre %94-100 arasındadır. Bilgisayarlı tomografide perifere uzanan kalın duvarlı dilate bronşlar (tramvay yolu), bronşta tomurcuk benzeri görünümler, dilate bronşlarda hava sıvı seviyelenmesi gösteren kistik yapılar ve arter komşuluğundaki bronş çaplarının daha geniş olmasıyla ‘’taşlı yüzük’’ benzeri görünümler izlenebilir
 26. 26. bronskokopi  Bronşektazi hastalarına uygulanan bronkoskopik görüntüleme yöntemi ise direk tanıda kullanılan bir tetkik değildir. Bronkoskopi ile yabancı cisim veya endobronşiyal lezyonlar gibi bronşektazi etyolojisinde obstrüksiyon oluşturan nedenler araştırılabilir ve de trakeobronşiyal sistemin aspirasyonuyla drenajı sağlanabilir.Ayrıca silier düşünülen olguda patolojik bıopsi almak için ve mıkobakteriyel enfeksıyon tanısı için kullanılabılır.
 27. 27.
 28. 28. Tedavi Yaklaşımları Medikal yaklaşımlar Fizyoterapi yöntemleri Cerrahi yöntemler
 29. 29. Medikal Tedavi  Bronşektazinin medikal tedavisinde amaç hava yolu obstrüksiyonunu azaltmak ve alt solunum yollarındaki bakterileri ortadan kaldırmak olup bu nedenle antibiyoterapi, mukolitik ve ekspektoranlar, antiinflamatuvar ajanlar, bronkodilatörler kullanılabilir. Göğüs perküsyonu, postural drenaj, hastaya öğretilen öksürük egzersizleri gibi solunum fizyoterapi yöntemleri ile solunum yollarındaki sekresyonlar uzaklaştırılabilir. Akut atakların tedavisinde ve bakteriyal kolonizasyonun önlenmesinde antibiyotikler kullanılmaktadır. Balgam kültür sonuçlarına göre tedavi başlanması daha uygun olsa da geniş spektrumlu antibiyotiklerle ampirik tedavi de başlanabilir ve tedavi süresi 14 gün olmalıdır. Oral antibiyotiklere cevap vermeyen ve klinik durumu iyi olmayan hastalar hospitalize edilerek intravenöz antibiyotik ile tedavi edilmelidir. Profilaktik antibiyotik tedavisi hızlı relaps gösteren hastalarda uygulanabilir. Bir diğer antibiyotik uygulama metodu ise aerosol yoldan vermektir. Aerosol antibiyotiklerin akciğerde daha yüksek konsantrasyon sağlaması gibi avantajı olsa da bronkospazm riski, yüksek maliyet ve alt hava yollarına dağılımda yetersizlik gibi dezavantajlarıda mevcuttur.
 30. 30.  Bronşektazili hastalarda cerrahi tedavi uygun seçilmiş olgularda kesin sonuç verir. Bu nedenle hasta seçiminde dikkat edilmesi gereklidir. Özellikle medikal tedaviye dirençli ve semptomların devam ettiği lokalize bronşektazili hastalar, tekrarlayan enfeksiyonlar nedeniyle sık tedavi alan hastalar ve masif hemoptizi gibi komplikasyonların eşlik ettiği bronşektazili hastalar cerrahiden fayda gören gruptur. Cerrahi planlanan hastalara preoperatif yapılan bilgisayarlı tomografi ile hastalığın lokalizasyonu ve yaygınlığı iyi değerlendirilmeli, bronkoskopi uygulanarak yabancı cisim veya endobronşiyal anomaliler ve lezyonlar araştırılmalı, göğüs fizyoterapisi yapılarak sekresyonlar uzaklaştırılmalı, proflaktik antibiyotik tedavisi başlanmalı ve sigara içiyorsa bırakması önerilmelidir. Cerrahinin amacı etkilenmiş tüm segmentlerin çıkartılarak maksimum fonksiyonu korumaktır. Bunun için, fonksiyonunu yitirmiş akciğer dokusu uzaklaştırılarak lokalize bronşektazi alanların komşu bölgelere yayılımı ortadan kaldırılır. Bu nedenle hastaların pulmoner rezervleri iyi değerlendirilmelidir. Cerrahide segmentektomi, lobektomi ve pnömonektomi gibi rezeksiyon çeşitleri uygulanabilir. İntraoperatif dönemde bronşektazik alan dışındaki sağlam parankimin kontaminasyonunu önlemek için çift lümenli tüp kullanılması önerilerek sekresyonların yayılmaması engellenir. Cerrahiye en uygun vakalar tek taraflı ve lokalize bronşektazi hastalarıdır.
 31. 31.  Bir akciğerin normal olduğu tek taraflı yaygın bronşektazilerde pnömonektomi yapılabilir. Fakat pnömonektomi sonrası göğüs deformitesi gelişme riski olduğunda 18 yaşından sonra operasyon önerilmektedir. Diffüz bronşektazilerde cerrahinin yeri daha sınırlıdır ve sonuçları çok etkili değildir. Bilateral bronşektazilerde ise en fazla altı normal segment kalıncaya kadar rezeksiyon yapılabilir. Bilateral yaygın bronşektazilerde ise cerrahinin yeri yoktur. Seçilmiş vakalarda akciğer transplantasyonu uygulanabilir. Bronşektazi tedavisinde cerrahi etkin bir tedavi yöntemidir. Hastalığın ağırlığı ve yaygınlığı iyi değerlendirilerek cerrahi endikasyon oluşturulmalıdır.

×