~' . arzquj

_~/ J_-, ,.. ¡,__ v
* _-r_. j_V1_f1§.1l! :a" . zrc ¡lo

x , i-iglziçug. 

 iàeíi-iiársijrweis. . “

 : ';¡L:...
yrrl¡ . -r': |nii:4l: i II; ?vuiiiig Íiüiair: V: ÍHIILA. , : à:
: Jlllzqii: r-»zuiií LNLS ciuuicisir: i: :um: :ui-i...
HARD BOF? BOOGALQO, FUNK j

W . › r "'~'7'- , â-vafa"" z

. M, 'j' l u V"'~; ' ivv" '57' 4G' 7 É. .. A 

* ~ . . *l 1%...
?im 'i'i: ,:. 

7mm

Veu
“Train-xiii Piano
: mini Bateria

. m
›

BLUES, SWING. BOOGIE

? à

&j; s ; Í '

-_ . 

«rs “...
BLUES

ZH 5%. t: 5-5

 

Pl 17:33 7:4: 'L' 1_ Il: :ml: _cnlnr-ílpnn: 
"í-bluhvetlulalt: ul: r: auliun: :ciurzunzh...
e* ea? 
-9 . v-

"'v ~. .. .

j-

~_›'¡'""'¡

, A 'K

A  «

_tw v' a _ÇÍ 7 › "QL W L' 'gax-; Év ~_- u  . «
I 'e - ...
- _q v_ « ¡
4;, -. . , , _Mv . ., 
O¡ _ ' -Í 3'*« 'v V * v' ' *u ' A3., Í
T ' i kr o 1 Í t : r '
_tl __ . V 11'. : ...
.-, ~ r l , q _w
. ,I 'A ; rg , _ 
: m1 zgfól-xgr?   f. ; a
*zlCn-: É JL. a ' '(5419 nã? 

v É? 
?Iara

Casal de Can B...
HO ORGANITZA

É
Ajuntament qu) de Terrassa

Cultura
www. terrassa. cat

Per a més lnformació: 
Casa Soier i Palet, Font V...
Jazz a prop 2015 - Terrassa
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Jazz a prop 2015 - Terrassa

845 visualizações

Publicada em

Programa de concerts gratuïts de jazz a Terrassa (Barcelona).

Publicada em: Diversão e humor
 • Seja o primeiro a comentar

Jazz a prop 2015 - Terrassa

 1. 1. ~' . arzquj _~/ J_-, ,.. ¡,__ v * _-r_. j_V1_f1§.1l! :a" . zrc ¡lo x , i-iglziçug. iàeíi-iiársijrweis. . “ : ';¡L: >;- f -Ítvqliiuiirci : iill: Iih. '“¡1_“"IJZ. J'vI: ;¡| 'ÍÉ. ¡g'r_ÍSÍY j hn: :lt: _«nn: ' : il: ; àghfrñllfrulini : ui: gJGIÍJÍIjLf-TJ/ tiãirgnfr/ giéqsríuszíicli; si: : -' (5íi_lÍTâl. I"/ ,; _qjiíu_ cILiJEEl' eniriiuui a, w l "f ' : '›f›r| i¡tr: '|, 1 . › r v. - l: : fil/ agir: qui¡ ~ Iiór¡ . of : Íitvíptí ll: ::›_.9i: i› j: “ Í'('3Ír'-'l_i__ii: ri“k, - 7¡ “ . 'léwhw 1:; _e_[L'1›': ~': ,;¡yÊ3nl-. “' 534ml " “Ílàíalü i'm-s: :- s ia¡'_i_-"iiu. s›, ;s›ii'›a _' tam? rurllll*¡J| ¡í'”5ll'l'iÍÉs , a 'A 'i: v*rll*lr'= isií7*'7#íiik i "ÂÍÍN-: lrlr : Jill ' fiílpillyt' _Inrír il-llll| Il_§)ÊV' ¡irFl¡. ›r: "l5'xíi"'clqíc. zãup~' riygiflulil , à iai-siri / V _. =:' : _v_§: ›'^ll: L:1Í: ›*: , z' , ,› f Í _. lll]§1¡›'P_: ll| :l ai: ¡uiciirrzi i: :Jllilio: f: iu”J7l:1¡i: n^= _r* aviillizi ¡fil! u' Il: iviinerí ¡iumrh : M1544: : lim: en: : V: mu; :ai: níirillzu. Iuri-Tu. 1:5- m¡ 1:. : mui. : amu: : : riu: -4 mçcgwlk_ : Limas zll. ; ; vnk ¡Íuu-r; nl; "pr. - , o w _ i-zlgngq¡ m¡ u; r: iarmiíiêti si; ~t« u; Iiopii): IÍHIKIZI. i: inríllílr: :minds: cl; f: "cpm f: : ri r: um: a: =›ri-l; r'xêii^= í“'WWW . v iiviitç lê; ^: '§: $l[q'›| ¡._-'› ele* 2h75, Il¡ 'rljjlsÍrQ/ Êi 'Í_i'¡lsxr'í. .ifi; I /7 7 "JIi-! Êíllfilnpgli-z, :: iu / . 2 : gif . ínàwlâlü numa: .c. nr-. rgipé__igaàr. .j'fâ n¡ : lili: ur: : fêhuloim / . : inn: ri¡ :1lini: x;iii : :runs-r níwínojju gui: :w _1¡: r:l| í:i. r:ii, g,*i]n”'-; _ri_¡; ;geu_5¡. : mgzilílfuruir ifqíl/ Ílâiiljj: hMlÍirn' _z ¡i/ / lt= ii3lm Jill; Àijgiiíi: Ldílií' : til: rui-L; . a. i: n¡imfbr¡urqrgmw¡ fzllltur- : i: s-*ziirígÍiçllálí '“. :”: ›:. '*¡~›: ”' «teriuííuâjuoiràuiiz¡ _gúnç : ill: gnlinizin-. u , i cuida¡ artur! ? Iiunlng olurununi_ erzil: null. :lan: nlzllttlrqlair; : :ATI "igysh vlw: qm; ;w; ›g_¡ilr: ;Viaillitila I, Ãçlir: r(; :f; l¡i; i:~i; ;7 -ulbri unir. ; till; Il; rlinlÍlíl» 5*. ; "JW wíillllukWílll Cr] iíllili' ililllf¡ um; , "'(_: j¡(: .:! il¡¡ : rk-_xznlup : n p: .. niiuin r: : a1: : mr: ;Jl-'lnnl llwzilri : n i: rlicrfnr: u: : : :r-ir ; l i2» à; Ill : lifñrlirn: 41;; um liLiligllh-itjl: snlizilml air-mi ¡I| Í|. :1z›. ›: atualize: niuçirldíx: Ii: i1 :1:i'~'4,: ;;ç1((; ' u¡ limpgnnngx: m giuiig: n: i: stzvr; ficam-lí. , : iltir-llh-: li (Cuiüllkillir- ;4ia, .:_~¡' àuuzzirlvrailngr: :nr: p: :lnioimrun: 'Móiléllilll ri: P: lnrivianuirrcinílâ. *mic : l m; m; mirim. u: : ! llllílil ” iu; :rat-linux 11;: by¡ , _¡. u:¡sr: |¡: |¡ uidligrílll ; l lim; - likii"= ini› till: llltiíiiHlll, :ii: giiiIiHi-rzlk lllâlllllilicllll: =": ic| Il: ,›:1i›: ruzur: :i Thalia: ; imail aâililãllliilhll: :lui: i: ruq-iniqgjjsr: “ziaiuudfrzrrilá »i4 ›r: L:"~: *:I &líjzvlurnriar; êfqglllpí ; uniu cnziiràzlxl; ar. : f; ulikilzi: till'. élllVrilrí : r: er; -mail mu: -Êmi i'ir= i Íiuc). ili: -›t›i; : : l italia;
 2. 2. yrrl¡ . -r': |nii:4l: i II; ?vuiiiig Íiüiair: V: ÍHIILA. , : à: : Jlllzqii: r-»zuiií LNLS ciuuicisir: i: :um: :ui-i: ltltliiiiiila Ii: np', 'ij-Ul-“iu : ill : VIH vel¡ la ; mim : l m5; ; in : :ill «l: l 'nn', nim; .Ti fx', “¡; ¡'_Í, l_¡¡; i'_' : :Hugh Trompeta Il; :NHHHiJ/ .i lugar: ¡i-irLHl t-, vrniíêlilll (wii: “HIV _Uh_ SaxO-l-eum, -Zvlirvllié (uma. ciH- A : ás-ti: *r-lri. :nllílll: v'. iii "as : Ti I i: Conlrahaíx ¡>: L:'~: :l' í l: Ilkilticr: :WIÍ wi = itz indir-lr crzi' el; i: .fllliliví nilkllsil u: lulu : u *T-'VWV "ill Pianü luana: .um 't' u: : l: iii: iüiwm rligri : um n¡ , |"i¡¡ C1¡¡¡; V§; ¡¡; _› Bateria 'lc : :gi -inr lltlalc' ny Cllil¡ 'fm : mui: ni: ?cial W Illu; :Ílrílxighlf: ir iii: ("iigisi , .mu m¡ : iu ls_ ; qria li; :'; injli; jszi :1;)'_i. ;: I¡ 3.11:" : iritienl : iu : vizjlhldtr. fl; 'iggali' : :ly : :irairii 'uu ; g1 víniiui lui: glszl; “lili _ 'l A tj r ' i V_ x ' - 'V , , l . r M_ Ç. , “r i r -. N74. l r . afia-t" */ - . E uykv "*"ri~“lwi'i'›lli iíllílFívll fi: ii^~: r~': 2': .'. 'I. «*i: ~:1, ; Luti-'rÍr "ri ZzÉuuáLWmaetÍyha/ rzíáz l -r il' W ? pill “w CNH'
 3. 3. HARD BOF? BOOGALQO, FUNK j W . › r "'~'7'- , â-vafa"" z . M, 'j' l u V"'~; ' ivv" '57' 4G' 7 É. .. A * ~ . . *l 1%, : -' o 'a “ 7 -i5iíl~'il: il7-39§I4 . . 4 A -› t icq/ y f' 1. l : I ; l v, j! ._ "E. p. »r L _I'§r. ,«. .i. ›~_ - z- M 7 _, , g , f. . -_ . l *'17 › Lille : Wãlâiuil-*í/ . __ Í . v1›-'›. '.! '! ›I l. .. . 0 '. - ' ' : r°l'~: t;-'›"'1. _ñrjâjbpiálgiq_lj/ "Íiríri. .lljgll- 4 ¡__ , ,¡. ;¡v¡¡›, . f , _ z/ Jy _ . '.-| _V› A . fi p _ . l / i-- "uíiüll/ :ÚIPI G33¡ l. ,-t. ííâilzr~í°. r' “x ' - _ . V. *__À' *à › l J -t _ -~ ».4' i. i ' j. «k " '. ;.1,I”'= .?'IF1*! :Ê"= ài. rs12ixs›. t'. t<= i.? =%: i:*. l l . - u ^ " " › ' l A" g fi ira, .- , f . o f? ' , l › . ' - O' l «Ê-h/ _Í/ t¡ . ._/ _ Pça/ X 7 _ _X5 ' 9.2' _/ ' *J l' j: : ' ' “Cztíf U r ' Í. '-313 , ' w' '-. › _ ~_. .Í. _ - , _=i_1.'. “tÉ]§lÍgÍí' . -. .-'-' l . . ll < . ' : :q í - , ' E tjl/ :h/ ;faauio/ ¡i/ ¡i/ /T/ z;l: t7.? 'ç v . ^.
 4. 4. ?im 'i'i: ,:. 7mm Veu “Train-xiii Piano : mini Bateria . m › BLUES, SWING. BOOGIE ? à &j; s ; Í ' -_ . «rs “gi : uma . v ¡su! lllfll (Hi : in : l IIIIHL; :wiliig u agr; ! mim vlzir »íiailzzlli : ':'ilH: |M: )i-f: si: uiuicinrieuz¡ : ii: 'lclili lrtldlilliltilbhl-S rItlilÍÇ IoislLs: ai: -'l: i'. * ink-Hip, :i : :iii: l : ilzigin i: “l: il ; ciimnzi i: :ir-. i, : wliiniug: :Hillhltlrf: si: : A: um: 'Ir . inurti el: oliliu; : mui'. N-liiwu fruglmiie 'Ilhini-. il . ;invzicragz ai: cirníivn z' zzluilnzl I"Ii. = 'all lulu : w111i: iu: .-; i~'r; :: mililiziix "Ill n': ii_(à, :lt ui : i izlmi-L; um: mi ici¡ -z-ciilzigll nai¡ linyzi 'ngm iliriiui a': i-, iIi: i : :s ; ~:li: ..~ huiiivsik ai: uicctiiigl : l : law: ii: niWl: olmsizigtêiíu gsm¡ ; i t! ? rieLrii/ c pull; :ie i1 : iallnl : l '. :ilr; r^. ii si: l; culminar; ci; "üirk. Iulmii *iillü HL l' em I¡ c lt; ›:| u" Ílmr: "Í-' 5 uma' : c gnrziuii: (riairaiiuiliir: : ll¡ . uu-. m ; lszivzl : ieilizxa 'ki-zzwiaiiglri" : launch: f-*Zilfi i-Tâilii : l I¡ . ›, ,. _, _ , ., ', v. _v " , a q f. «r , _ . ' . ' w «F t ~. t? " 'i v. g , o . rs. " - ; ae › . .' . l" . í 4. . . " * " . f, iq». Mc's”, v! ) -L-w/ _ . s. . › ~" ; a »J . v I i 0_ “ÍHIIÊÕH ? lr hi "HCiÍÍIÍÍ v lhlíllíil . um el: ~'-r: ii: ›u¡: ¡r; '-: : V ai: ÍlIÍlL-Àíllií : V 'lihiui-, il Hllilià, :uni: 'ri| llll'~'Il('í
 5. 5. BLUES ZH 5%. t: 5-5 Pl 17:33 7:4: 'L' 1_ Il: :ml: _cnlnr-ílpnn: "í-bluhvetlulalt: ul: r: auliun: :ciurzunzhlwnar: n: : "uurinx-(r: ›. ~:II¡III. ;:I um; -umuc lui: : ; n ; quam ¡tzgrnswrc IIII: n: ->: '.-I: ='¡)¡›;4I| ;exrusniízt n: : : k: 'lunar-Né *z ruzrclanz-: nrzt-vftí u: r: anftn1rr+z anemuánr: , H1 mr' “Hj : |u: u al: : n]f: |l! :lf: _ rn” 91:4”. Piano - Jin: : : mcmt: r: :mu: (ndln: : nã! h um: Inu: n: ;.~: :nu: |L: u; mu: : : p mu: em: Inluápnznc_ : n: n: : . ,. v n ' r “n” saxo : nu HH; :JL: ;Íualalu-L: :L~. c«_; ›4_'r: ¡L- :1 um: : runugrilf im . 'í Ilfíl 'Tá Baíx tam: : zngnn: : 'dzlnzre-ãíuiliÍlolllz-é : nu¡1r: ¡.x. -_ mmgm: ,É| ||; Bata-ia Ira "HIP-afim sã: «tmn-vil ÍI 'lalilllíuih-Tk. ; ; ~,: :n›:11o11I1r: n: r:4az= zí1¡Iw1:1~: -wnlzlltucntlslu ¡nIpH-clk : :I nur: :I slluu; :u : uu: n nunrowq: : : :veu. -xyz Num: qululun: I* «zum nu qu: :um ni: : na¡ : uu-ê un: :çuuugnnn: -Hzaílk 1: HÍMH: :mc-. umzunuau m; 1m; n; ¡'-~: 119mm; srcl-Iorzlk ¡IL! !Niue : :Ik mu¡ Ni 'wing huluv ? r-“Lu, tam: u; [ezex-«NLJ ? by 1¡_r;1«'| ;J. :_ JV, É¡ , r . v »W | 20.33 : ¡- ¡ÍÊ Í* *v 'ÚFHTH : ÍTHHIÍÍÍIV *ln : Wcrh: '; :.<: .:, _;*: :Mah: 'Ííirrindí g e . 1*¡ = wrílur Hurts-its. IHIPÍIÍÍA. V# 1mm; 5311+ ma: :UMM: fmlnllrrtln'
 6. 6. e* ea? -9 . v- "'v ~. .. . j- ~_›'¡'""'¡ , A 'K A « _tw v' a _ÇÍ 7 › "QL W L' 'gax-; Év ~_- u . « I 'e - __ é _3?Mn3Yà; _&?1'n~ff_tf›r| tcTg _t'¡_ÍlIl"-l'?1“7hr *Êír-; tí-rérííííírlõ= !irííuyaê“SFYIFÊEHÍTLFÍ9Íírê. %§Iã3ɧÉÚ: (ãri*m* "V 9M"" à-¡Qp em -Ãv- ' « ' " - 75.11.# ~_ ¡. s_ _ Hu r lhjvftii_ v. .- . .gq-rm . ;.~. » VT-. t-l-? fmk _ _ ; L tw Ao: _ A . .Fr . _Elgg_ eu_ _. _.___ #-1 . ru í related? ”7.__l¡”r, ¡›-r7f)ÍÍPILÍÇHQÚrIÍkÍÍFÍ -- jlíclígufaêjçiçgg 'LÊ _¡, ;«_5_' *- _ < __ _ ~ -. . _w¡". . I 11'_ . _; '_ M** V, fg"" um' ~ A'~_, -1. IÉJ¡ '. Í_ 9;_. __, _ _ , › . ,. ' ~ 57?; / u . JÊ-kãaájâãhm reeftíríarrrãgr*~_ «tb x Qlíbuz. 19"! ” 5,15' a; . z $312 Fr-*v- “li” '- ' kj-V' _ _ _ _r. _' f _-'~ ~lu~ias. .z. lnlízííizll_ta , '.= t.1.Í= :;-1~, ' gfaãsjàáv! ! e : m: olákh); L2r. n_: trj4›ag« 'Í : ~C-? =r-_, :*: :. , #23 ~ «- ~ , ' . _ í __ -' _- r; F_ f" g _ , l l » 4 . 7 f' "_ , Ç '. ":: 'v . ÂVJJr/ Í' z r¡ . ~ "Z f' “M142” V ' i - ' _ . HI l, 'V ' / f ' q! w l r (/525- 7 _ . r ~ *Q i _ . -~ - e. .. . ., _. __. _ V . ,~ V_ _. 'z -. -. ,. _V_, _ : m1, __, 2x. . . U , 'Aff/ é « TÊsI-íãírivâs1!. :eraIrak›-ara°: §z r e q ' n: ms-; rãíiãtñferawe '°53'0_1?§=1í. 7' ' _ ' É'. ' “ f _~ FÃIÍÍÍYñ/ Igâíh/ l/; yfH/ l/¡I/ l Í7ÍHÍ-'LI -_- ' . ' " ? Í”t" 'Li' '- "' "r ' 1;' '-- ~_ .  3._ ? a q f' *. 'n . v3
 7. 7. - _q v_ « ¡ 4;, -. . , , _Mv . ., O¡ _ ' -Í 3'*« 'v V * v' ' *u ' A3., Í T ' i kr o 1 Í t : r ' _tl __ . V 11'. : l Í _w _ y a. - , N ¡- 1- ~'=3'^, A s"? 7 ' ' : A 33%. "? _ . _~ * s * : a . a -, ,- / , A . "l ln . n! l _ _ M I 7!* M¡ M"' , . -v m / //. /é . à' n* »by ** j = ' "Ê-vwr, 7« 7 : wr- W774” Violeta Curry Jaume Vilaseca | )'ll| | Dick Them ' Ramón Diaz : . ; à l › É» _r _L ~ «Í l _l AÍÉTÚTÍF-'l * _ ___ É_ (Estats Units). Violetta ha viscut a Espanya durant la major part de la seva vida adulta, Ia seva música. pero, está arrela- da a la tradició de la música negra de la seva clutat natal. Violetta torna als escenaris amb el seu emocionant i captivador espectacle “Honorant les meves arrels". en el qual ens obre el seu cor i comparteix les cançons que van marcar la seva infância a Filadélfia. De nou. ens delecta l ens captura amb Ia frescor de les seves históries, a la vegada que ens emociona amb ia seva càlida i visceral interpretació dels temes. Casal de Can 303d? ! Carrerloan d'Àustna. 11 H¡ col/ ahora: AV Grups Gibraltar - Plaça de Lluís Companys i Jazz Terrassa : ví/
 8. 8. .-, ~ r l , q _w . ,I 'A ; rg , _ : m1 zgfól-xgr? f. ; a *zlCn-: É JL. a ' '(5419 nã? v É? ?Iara Casal de Can Boatia 1; H' M' Grups Gibraltar - Plaça de Lluis Companys i Jazz Terrassa lvraarten i-logerthuis Saxo Folkeri Oosterbcek Hammond iiiomas Rolf? Contrabaix Felix Schlarmrnn Tambors Bruut! és una formació neerla ndeSa dlsposada a trencar totes les normes establertes sobre el jazz políticament correcte. Les seves premisses parteixen d'un jazz que beu de les fonts dei boogaioo i dei swing amb una estética vintage, tan eiegant com esbojarrada. Eis components de Bruut! han fet darrerament actuaclons al Japó, Polônia, Burkina Faso, Alemanya, Sud-àfrica, Espanya i Surinam. També han fet tremolar festivais com North Sea Jazz, Noorderslag i Lantarenvenster. Amb el seu segon álbum, "Fire", aquesta banda holandesa es consolida com una de les més energêtiques i originais dels nostres temps.
 9. 9. HO ORGANITZA É Ajuntament qu) de Terrassa Cultura www. terrassa. cat Per a més lnformació: Casa Soier i Palet, Font Veiia 28 08221 Terrassa Tel. 93 783 2711 o bé cultura. districtes@terrassa. cat wwwterrassa. cat/ cuituraaprop Més a Prop Terrassa AMB EL SUPORT DE â w Dlputadó Àrea do Cultura Hà Barcelona : "!0v. _f('VÍ. "| ¡ÍlluívÉ'”1"IÂVAN<ÍH"T | i'lf'l l r - . ni| .~. '.›_. i warm. .r iu'. › ? .~i. ¡'t~¡: .~_r i 1m. : Lvl. - . |*~'»4l'r “l«: Í'i' i'IP_'*| ~.e Lzrvrunlr, Ê um / 307 2m cio a terrassaçat najterrassa G @aiterrassa

×