O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Studiesentrenes plass i det framtidige læringsrom

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 41 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Anúncio

Semelhante a Studiesentrenes plass i det framtidige læringsrom (20)

Mais de Morten Flate Paulsen (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Studiesentrenes plass i det framtidige læringsrom

 1. 1. Studiesentrenes plass i det framtidige læringsrom Morten Flate Paulsen Professor i nettbasert utdanning Presentasjonen er tilgjengelig via: www.slideshare.net/MortenFP Et 75-minutters foredrag, 21.03.2011
 2. 2. Litt om meg Arbeidet med nettbasert utdanning siden 1986 Leder for utvikling og innovasjon på NKI Nettstudier Erfaringer fra EDEN, Penn State, Athabasca University i Canada og Universidade Aberta i Portugal I care, so I share: http://home.nki.no/morten https://twitter.com/MFPaulsen www.slideshare.net/MortenFP www.facebook.com/mfpaulsen www.eden-online.org/blog
 3. 3. <ul><li>20-årsjubileum i 2011, 8 i sekretariatet, 11 i styret </li></ul><ul><li>EDEN medlemmer fra 400 institusjoner i 56 land: </li></ul><ul><ul><li>1150 individuelle medlemmer i NAP - Network of Academics and Professionals </li></ul></ul><ul><ul><li>200 institusjonsmedlemmer </li></ul></ul><ul><ul><li>11 norske: Studiesenteret.no , SEVU, NKI, NKS, Norgesuniversitetet, NFF, VOX, Kunnskapsdepartementet , Nettverksuniversitetet, UiO </li></ul></ul><ul><li>Konferanser </li></ul><ul><ul><li>Forskningskonferanse, Budapest oktober 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>Årskonferanse, Dublin juni 2011 </li></ul></ul><ul><ul><li>Open Clasroom konferanse, Athen oktober 2011 </li></ul></ul><ul><li>EU-prosjekter </li></ul><ul><li>European Journal of Open, Distance and E-learning www.eurodl.org </li></ul>www.eden-online.org
 4. 4. www.eden-online.org/blog/
 5. 5. <ul><li>Forrige skoleår var jeg både lærer og kursdesigner </li></ul><ul><li>K ooperativ frihet og transparens i teori og praksis gjennom et kurs ved Universidade Abertas masterprogram om e-læring </li></ul>Les om erfaringene fra kurset på: http://issuu.com/kober123/docs/synkron_1_2010_nett/12 http://nettstudier.blogspot.com/2010/04/online-teaching-techniques.html
 6. 6. Globalskolen
 7. 7. <ul><li>12.500 studenter </li></ul><ul><li>400 kurs </li></ul><ul><li>150 deltidsansatte lærere </li></ul><ul><li>60 heltidsansatte </li></ul>http://no.wikipedia.org/wiki/NKI_Nettstudier
 8. 8.
 9. 9. NKI was established as a correspondence school in 1910 <ul><li>One of Europe’s largest providers of online distance education </li></ul><ul><li>Nearly150 000 enrolments in online courses since 1987 </li></ul><ul><li>Broad range of subjects from secondary to master level </li></ul><ul><li>About 400 distance education courses online (all in Norwegian) </li></ul><ul><li>Nearly 13 000 online students in about 40 countries </li></ul><ul><li>Nearly 70 % women </li></ul><ul><li>Individual progress plans/individual follow-up </li></ul><ul><li>Thousands of potential learning partners </li></ul><ul><li>Global student catalogue with 1650 profiles </li></ul><ul><li>Always room for more students </li></ul><ul><li>Exams at local schools and embassies </li></ul>January 11, 2011
 10. 10. www.nki.no : høgskole, fagskole, vgs
 11. 11. Tilbyr nettstudier i samarbeid med følgende universiteter og høgskoler www.nki.no/Generell-informasjon/Infosenter/Samarbeidspartnere <ul><li>Universitetet i Nordland (30 stp. IKT og læring) http://www.nki.no/Studier/IKT-og-laering-1 </li></ul><ul><li>Universitetet i Tromsø </li></ul><ul><li>Høgskolen i Buskerud </li></ul><ul><li>Høgskolen i Vestfold </li></ul><ul><li>Norges Informasjonstekniske Høyskole </li></ul><ul><li>UPDATE Danmarks medie- og journalisthøgskole og Berghs School of Communication </li></ul><ul><li>Høgskolen i Telemark </li></ul><ul><li>Bjørknes Høyskole (tidligere Helsehøyskolen) </li></ul>
 12. 12. www.nki.no/Nyheter/Nye-spraakstudier-med-unike-muligheter
 13. 13. Partners Berghs School of Communication (Sweden) UPDATE – Danish School of Media and Journalism (Denmark) NKI Distance Education (Norway) Project is funded by Norgesuniversitetet (Norway)
 14. 15. Facebook-group where all partners can publish news and information.
 15. 16. Foredrag på Universitetet i Helsingfors: NKI experiences with blended learning <ul><li>Combined courses </li></ul><ul><li>Mass distribution of video tapes </li></ul><ul><li>Learning centres </li></ul><ul><li>Learning in prisons </li></ul><ul><li>Synchronous technology </li></ul><ul><ul><li>Audio conferences </li></ul></ul><ul><ul><li>Conference centres </li></ul></ul><ul><ul><li>Desktop conferences </li></ul></ul><ul><ul><li>Digital cinemas </li></ul></ul>
 16. 17. Kombinertundervisning <ul><li>Redusert deltakelse kan komme av: </li></ul><ul><ul><li>Ekstra kostnader? </li></ul></ul><ul><ul><li>Vanskelig å få nok studenter til å fylle en klasse? </li></ul></ul><ul><ul><li>Mindre behov på grunn av bedre sosiale tjenester på nettet? </li></ul></ul>
 17. 18. Læringsrommet innebærer at studenter som tar forskjellige nettkurs gis anledning til å møtes i et faglig/sosialt miljø hvor de hjelper og støtter hverandre gjennom studiene. Kurs D Kurs D Kurs A Kurs B Kurs C Kurs A Kurs A I Læringsrommet foregår tilrettelegging, veiledning og sosialisering = læring <ul><ul><li>60 elever på 12 studier </li></ul></ul>
 18. 19.
 19. 20. <ul><li>Registrer din personlige presentasjon </li></ul><ul><li>Bestem hvem som skal få tilgang til den </li></ul><ul><li>Søk etter en potensielle læringspartnere </li></ul><ul><li>Inviter noen til å bli din læringspartner </li></ul>NKIs system for læringspartnere
 20. 21. NKI har fullført 13 EU-finansierte forskningsprosjekter om e-læring <ul><li>MMWWWK : Multimedia WWW Kernel For Distance Learning (1998-1999) </li></ul><ul><li>CISAER : Courses on the Internet: Survey, Analysis, Evaluation, Recommendation (1999-2000) </li></ul><ul><li>Mediaweb : Multimedia Courseware On the World Wide Web (1999-2000) </li></ul><ul><li>M-learning: From e-learning to m-learning (2001-2002) </li></ul><ul><li>Web-edu: A Study of Learning Management Systems for Online Education. (2001-2002) </li></ul><ul><li>Student support services in e-learning (2002-2003) </li></ul><ul><li>Boldic : A ODL network for Nordic and Baltic countries (2002-2003) </li></ul><ul><li>Delphi : Analyses of European e-learning projects (2003-2004) See also the Delphi Observatory </li></ul><ul><li>Mobile Learning : The Next Generation of Learning (2003-2005) </li></ul><ul><li>Incorporating mobile learning into mainstream education and training (2005-2007) </li></ul><ul><li>The role of mobile learning in European education (2006-2008) </li></ul><ul><li>E-Learning Quality for SMEs (2005-2007) </li></ul><ul><li>Megatrends in e-learning provision (2005-2007) </li></ul>
 21. 22. Empowerment of teachers within web 2.0 technologies for teaching and learning purposes <ul><li>Sammenheng med IKT og læring </li></ul><ul><li>The project will contribute to improvements in quality and innovation in education, by improving teachers' ICT pedagogical competencies. </li></ul><ul><li>The project will support teachers in implementing ICT pedagogical methods. </li></ul><ul><li>The project aims towards national and border-crossing transparency and recognition. </li></ul>25-03-11 | E-teacher 2.0 | www.e-teacher-2.eu |
 22. 23. Hver studieenhet hadde 4 aktiviteter à en ukes varighet <ul><li>Find, study and share materials related to the theme and organizing it together with ideas and thoughts in an annotated bibliography in your blog </li></ul><ul><li>Produce a learning object related to the theme, publish it somewhere </li></ul><ul><li>Write reviews on one annotated bibliography and one learning object published by colleagues </li></ul><ul><li>Take part in a structured discussion on issues related to the theme </li></ul>
 23. 24. Student Lærer Læremidler Det didaktisk tetraederet Læringsfellesskap
 24. 25. Seks frihetsgrader Hva med studiesentrene?
 25. 26. NKI Nettstudiers filosofi for nettbasert læring <ul><li>NKI Nettstudier skal legge forholdene til rette for at studentene kan nå sine læringsmål gjennom: </li></ul><ul><li>optimal individuell fleksibilitet i et læringsfellesskap der nettstudentene skal være en ressurs for hverandre uten å være avhengige av hverandre . </li></ul><ul><li>Vi baserer oss på voksenpedagogiske prinsipper der vi i størst mulig grad kombinerer fordelene med individuell læring og samarbeidslæring. </li></ul>
 26. 27. Fleksibel oppstart og progresjon <ul><li>Unikt individuelt planleggings og oppfølgingssystem </li></ul><ul><li>Individuell fullføringsfrist </li></ul>
 27. 28. NKI introduserte sitt individuelle planleggingssystem i 2004 Besvarelser som er fullført Besvarelser som er forsinket i forhold til planen Besvarelser som er planlagt
 28. 29. www.youtube.com/NKINettstudier
 29. 31. NKI Innovations in Online Education <ul><li>1986: First LMS </li></ul><ul><li>1987: First online distance education course </li></ul><ul><li>1996: First web-based courses </li></ul><ul><li>1998: First online journal for students (Nettskoleavisen) </li></ul><ul><li>2002: First m-learning courses </li></ul><ul><li>2003: Speech synthesis in all courses </li></ul><ul><li>2004: Continuous tracking of turn around time </li></ul><ul><li>2004: Individual planning system </li></ul><ul><li>2006: Learning partner system </li></ul><ul><li>2008: Global student profiles </li></ul><ul><li>2009: Individual progress reports </li></ul>Rosing Competency Award 2003 Baldic Award 2006 Tisip E-learning Award 2007
 30. 32. Lærers arbeidsverktøy på Nettskolen: Oversikt over besvarelser Forsinket student Studenter som har planlagt Responstidsmåling Tilgang til presentasjonene
 31. 33. Bedre oppfølging av forsinkede lærere <ul><li>Gjennomsnittlig responstid har holdt seg på 2-3 dager siden vi innførte målingen i mai 2004 - med unntak av sommerferiene </li></ul><ul><li>Automatisk påminnelse ved forsinkelse </li></ul><ul><li>Manuell oppfølging </li></ul><ul><ul><li>Arbeidsmengde? </li></ul></ul><ul><ul><li>Tekniske problemer? </li></ul></ul><ul><ul><li>Ferie? </li></ul></ul>
 32. 34. Kvalitetsbarometer - kommer i 2011 <ul><li>Pr. i dag måler vi lærernes responstid fortløpende: </li></ul><ul><li>+ spørreundersøkelser </li></ul><ul><li>Studentene skal oppfordres </li></ul><ul><li>til å evaluere sine lærere </li></ul><ul><li>fortløpende </li></ul><ul><li>Vi kan også måle studentenes </li></ul><ul><li>fornøydhetsgrad med studiemateriellet og administrasjonen </li></ul>
 33. 35. Flere tiltak for å høyne kvaliteten på nettlærernes arbeid <ul><li>Egenevaluering </li></ul><ul><li>Kollegaveiledning </li></ul><ul><li>Nettkurs for lærere </li></ul><ul><li>Pedagogen </li></ul><ul><li>Pedagogisk veileder </li></ul><ul><li>Lærerveileder </li></ul>
 34. 36. Personlige presentasjoner februar 2010 <ul><li>Alle brukere i NKIs LMS har personlige presentasjoner som automatisk viser relevant informasjon om dem og deres kurs </li></ul>Over halvparten har lagt til noe personlig informasjon som ofte omfatter bilde og beskrivelse av tidligere utdanning, jobberfaringer og interesser. www.nki.no/pp/fagerbergtr
 35. 37. NKI has 1600 globale studentpresentasjoner www.youtube.com/MortenFP#p/a/u/0/gyQ1u977iwk
 36. 38. Trender som påvirker studiesentrene <ul><ul><li>Sosiale nettverk og web 2.0 </li></ul></ul><ul><ul><li>Læring for åpen scene </li></ul></ul><ul><ul><li>Mikrolæring </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobil kommunikasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>E-bøker </li></ul></ul><ul><ul><li>Ipad </li></ul></ul>
 37. 39. iPad til alle på NKI <ul><li>In January, sixty surprised and enthusiastic Colleagues of mine at NKI Nettstudier received iPads as an initiative to strengthen the digital competence of our online college. Now, only a few weeks later, I think the investment has paid off in several ways. </li></ul><ul><li>Firstly, the collective enthusiasm that followed the gadget had a positive effect on the internal energy and cooperation. </li></ul><ul><li>Secondly, it is now easier to show colleagues web pages, draft documents and applications during formal and informal meetings. </li></ul><ul><li>Thirdly, the number of e-mail messages is increasing after work hours. </li></ul><ul><li>Finally, the digital competency is obviously increasing. </li></ul>
 38. 40. NKI studiekatalog som App
 39. 41. Spørsmål? I care, so I share: http://home.nki.no/morten https://twitter.com/MFPaulsen http://www.slideshare.net/MortenFP http://www.facebook.com/mfpaulsen http://www.eden-online.org/blog

Notas do Editor

 • Men individuell frihet og fleksibilitet er ikke lett å tilby. Det har en tendens til å medføre ekstra kostnader, administrative vanskeligheter, praktiske problemer og pedagogiske utfordringer

×