Презентація “Інтерактивні технології навчання”

M
Презентація “Інтерактивні технології навчання”
Пасивна модель навчання 
модель “Монолог”
Активна модель навчання 
модель “Діалог”
Інтерактивна модель 
навчання 
модель “Полілог”
Слово “інтерактив” походить від 
англійського слова “interact”. 
“Inter” – це взаємний, “act” – діяти. 
Інтерактивний – здатний 
взаємодіяти або перебувати в режимі 
бесіди, діалогу з будь-чим 
(наприклад, комп’ютером) або з 
будь-ким (людиною). Сутність 
інтерактивного навчання полягає в 
активному залученні всіх учнів до 
процесу пізнання.
це специфічна форма організації 
пізнавальної діяльності учнів 
мета 
Створення комфортних умов 
навчання 
Відчуття учнем своєї 
успішності, інтелектуальної 
досконалості 
Побудова продуктивного 
освітнього процесу
Цілі і завдання 
інтерактивного навчання 
Розширення 
пізнавальних 
можливостей 
учнів, зокрема 
у здобуванні, 
аналізі та 
застосуванні 
інформації з 
різних джерел 
Можливості 
перенесення 
отриманих 
умінь, навичок 
та способів 
діяльності на 
різні предмети 
та позашкільне 
життя учнів 
Формуван 
ня 
глибокої 
внутрішн 
ьої 
мотивації
Позитивне Негативне 
• На вивчення певної 
інформації потрібен 
значний час; 
• потребує інших підходів в 
оцінюванні знань учнів; 
• учитель немає певного 
досвіду щодо такого виду 
організації навчального 
процесу; 
• недостатньо методичних 
розробок уроків з різних 
предметів. 
• Розширення пізнавальних 
можливостей учнів; 
• високий рівень засвоєння 
знань; 
• контроль за рівнем знань; 
• учитель виступає в ролі 
організатора, 
консультанта; 
• між учителем і учнями в 
колективі відбувається 
співпраця.
Інтерактивні технології 
це організація засвоєння знань і формування 
певних вмінь та навичок через сукупність 
особливим способом організованих 
навчально–пізнавальних дій, що полягають в 
активній взаємодії учнів між собою та 
побудові міжособистісного спілкування з 
метою досягнення запланованого результату
Презентація “Інтерактивні технології навчання”
Принципи інтерактивного 
навчання 
активності 
відкритого 
зворотнього 
зв'язку 
експериментува 
ння 
рівності 
позицій 
довіри в 
спілкуванні
Структура уроку із застосуванням 
інтерактивних технологій 
1 
• Мотивація 
• сфокусувати увагу учнів на проблемі та викликати інтерес до 
обговорюваної теми; 
2 
• Оголошення теми та очікуваних результатів 
• забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності під час уроку; 
3 
• Надання необхідної інформації 
• дати інформацію для опрацювання за мінімальний час; 
4 
• Інтерактивна вправа – центральна частина уроку 
• практичне засвоєння навчального матеріалу, досягнення поставленої мети 
уроку; 
5 
• Рефлексія – підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку 
• усвідомлення отриманих результатів, пошук проблеми, планування 
перспективи та корекції.
Класифікація інтерактивних методів 
навчання 
М. Кларін класифікує інтерактивні методи навчання 
за принципом активності: 
• фізична (зміна робочого місця, виконання записів, 
малювання тощо); 
• соціальна (ставлення запитань, формулювання 
відповідей тощо); 
• пізнавальна (доповнення відповідей, виступ, 
самостійний пошук розв'язання проблеми тощо).
О. Пометун і Л. Пироженко об'єднують форми 
інтерактивного навчання у чотири групи, залежно 
від мети уроку та форм організації навчальної 
діяльності учнів: 
• кооперативне навчання (робота в парах, трійках, 
карусель, робота в малих групах, акваріум тощо); 
• колективно-групове навчання (мікрофон, 
незакінчені речення, мозковий штурм, «навчаючи 
— вчуся», «ажурна пилка» та ін.); 
• ситуативне моделювання (імітаційні ігри, 
рольова гра, драматизація та ін.); 
• опрацювання дискусійних питань (метод ПРЕС, 
«займи позицію», «дискусія» тощо).
М. Скрипник у свою класифікацію інтерактивних 
методів навчання поклала такий принцип навчання, 
як взаємодія — діалог. Дослідниця визначає наступні 
інтерактивні методи навчання: 
• інформаційні («Моє ім'я», «Весела Віра», «Перше 
знайомство», «Хвилина мого життя», «Паперові 
літаки», «Мені подобається...», «Іменні жетони»); 
• пізнавальні («Від А до Я»); 
• мотиваційні («Мої очікування», «Лист до самого 
себе», «Самооцінка», «Інтерв'ю»); 
• регулятивні («Виробимо правила»).
1. Інтерактивні технології 
кооперативного навчання: 
це модель організації навчання у малих групах учнів, 
об'єднаних спільною навчальною метою. 

2. Інтерактивні технології кооперативно - 
групового навчання: 
передбачають одночасну спільну роботу всього класу.
3. Технології ситуативного моделювання 
(навчання у грі): 
це побудова навчального процесу шляхом включення учня до 
гри (передусім ігрове моделювання явищ, що вивчаються).
4. Технології опрацювання дискусійних 
питань: 
важливий засіб пізнавальної діяльності учнів у процесі 
навчання, бо дискусія - широке публічне обговорення 
спірного питання.
1. До роботи повинні бути залучені різною мірою всі учні. 
2. Необхідно дбати про психологічну підготовку учнів 
3. Тих, хто навчається в інтерактиві, не повинно бути багато. 
4. Приміщення має бути спеціально підготовленим 
5. Необхідно проявляти терпимість до будь-якої точки зору, уважно 
вислуховувати всіх учасників, поважаючи їх. 
6. Уважно ставитись до учнів під час формування груп. 
7. На одному уроці бажано застосовувати 1-2 інтерактивних види роботи.
• кожна думка важлива; 
• не бійся висловитись; 
• ми всі - партнери; 
• обговорюємо сказане, а не 
людину; 
• обдумав, сформулював, 
висловив; 
• кажи чітко, ясно, красиво; 
• вислухав, висловився, 
вислухав; 
• наводь тільки обґрунтовані 
докази; 
• умій погодитись і не 
погодитись; 
• важлива кожна роль.
Презентація “Інтерактивні технології навчання”
1 de 22

Recomendados

новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури por
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літературиновітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літературиltymnevaLA
93.1K visualizações78 slides
Педагогічне дослідження. Структура. Методи por
Педагогічне дослідження. Структура. МетодиПедагогічне дослідження. Структура. Методи
Педагогічне дослідження. Структура. МетодиMarina Radchenko
12K visualizações35 slides
Впровадження інтерактивних технологій у роботу гпд por
Впровадження інтерактивних технологій у роботу гпдВпровадження інтерактивних технологій у роботу гпд
Впровадження інтерактивних технологій у роботу гпдenvk1
4.7K visualizações12 slides
особистісно орієнтоване навчаня презентація por
особистісно орієнтоване навчаня презентаціяособистісно орієнтоване навчаня презентація
особистісно орієнтоване навчаня презентаціяСветлана Андрущенко
2.4K visualizações27 slides
Презентація на атестацію por
Презентація на атестаціюПрезентація на атестацію
Презентація на атестаціюОксана Томчишин
121.4K visualizações27 slides
Аналіз відвіданого уроку por
Аналіз відвіданого урокуАналіз відвіданого уроку
Аналіз відвіданого урокуВіталій Ісаєв
30.8K visualizações2 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Зразок схеми презентації для МАН por
Зразок схеми презентації для МАНЗразок схеми презентації для МАН
Зразок схеми презентації для МАНAleksey Yevseyev
132.2K visualizações15 slides
Використання інтерактивних технологій на уроках математики por
Використання інтерактивних технологій на уроках математикиВикористання інтерактивних технологій на уроках математики
Використання інтерактивних технологій на уроках математикиAlexander Kostyuk
5.3K visualizações21 slides
Презентація до семінару дистанційне навчання (1) por
Презентація до семінару дистанційне навчання (1)Презентація до семінару дистанційне навчання (1)
Презентація до семінару дистанційне навчання (1)Виктория Грига
13.5K visualizações25 slides
гра, як метод виховання і навчання школярів з особливими потребами. por
гра, як метод виховання і навчання школярів з особливими потребами.гра, як метод виховання і навчання школярів з особливими потребами.
гра, як метод виховання і навчання школярів з особливими потребами.Вікторія Дяченко
12K visualizações88 slides
Презентація досвіду роботи por
Презентація досвіду роботиПрезентація досвіду роботи
Презентація досвіду роботиschnov16
66.7K visualizações39 slides
самоаналіз por
самоаналізсамоаналіз
самоаналізalyona_solodovnyk
23.3K visualizações2 slides

Mais procurados(20)

Зразок схеми презентації для МАН por Aleksey Yevseyev
Зразок схеми презентації для МАНЗразок схеми презентації для МАН
Зразок схеми презентації для МАН
Aleksey Yevseyev132.2K visualizações
Використання інтерактивних технологій на уроках математики por Alexander Kostyuk
Використання інтерактивних технологій на уроках математикиВикористання інтерактивних технологій на уроках математики
Використання інтерактивних технологій на уроках математики
Alexander Kostyuk5.3K visualizações
Презентація до семінару дистанційне навчання (1) por Виктория Грига
Презентація до семінару дистанційне навчання (1)Презентація до семінару дистанційне навчання (1)
Презентація до семінару дистанційне навчання (1)
Виктория Грига13.5K visualizações
гра, як метод виховання і навчання школярів з особливими потребами. por Вікторія Дяченко
гра, як метод виховання і навчання школярів з особливими потребами.гра, як метод виховання і навчання школярів з особливими потребами.
гра, як метод виховання і навчання школярів з особливими потребами.
Вікторія Дяченко12K visualizações
Презентація досвіду роботи por schnov16
Презентація досвіду роботиПрезентація досвіду роботи
Презентація досвіду роботи
schnov1666.7K visualizações
самоаналіз por alyona_solodovnyk
самоаналізсамоаналіз
самоаналіз
alyona_solodovnyk23.3K visualizações
Формування природничих понять por larra47
Формування природничих понятьФормування природничих понять
Формування природничих понять
larra4725.5K visualizações
Дистанційна освіта в ЗДО por ssuser7541ef1
Дистанційна освіта в ЗДОДистанційна освіта в ЗДО
Дистанційна освіта в ЗДО
ssuser7541ef14.5K visualizações
Звіт про проходження педагогічної практики por Alla
Звіт про проходження педагогічної практикиЗвіт про проходження педагогічної практики
Звіт про проходження педагогічної практики
Alla257.2K visualizações
Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації) por Lesia Gunaza
Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації)Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації)
Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації)
Lesia Gunaza66K visualizações
активізація пізнавальної діяльності молодших школярів шляхом інтерактивних те... por ssuser389ffd
активізація пізнавальної діяльності молодших школярів шляхом інтерактивних те...активізація пізнавальної діяльності молодших школярів шляхом інтерактивних те...
активізація пізнавальної діяльності молодших школярів шляхом інтерактивних те...
ssuser389ffd1.8K visualizações
Збірник корекційних матеріалів por Helen Pisna
Збірник корекційних матеріалівЗбірник корекційних матеріалів
Збірник корекційних матеріалів
Helen Pisna27.7K visualizações
Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Приліпенко Людми... por Tetiana Taranchuk
Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Приліпенко Людми...Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Приліпенко Людми...
Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Приліпенко Людми...
Tetiana Taranchuk29.7K visualizações
аналіз por Elena Bosa
аналізаналіз
аналіз
Elena Bosa3K visualizações
Розвиток професійної компетенції por vally197304
Розвиток професійної компетенціїРозвиток професійної компетенції
Розвиток професійної компетенції
vally1973049.5K visualizações
ігри для дітей з аутизмом por Ольга Демидова
ігри для дітей з аутизмомігри для дітей з аутизмом
ігри для дітей з аутизмом
Ольга Демидова24.8K visualizações
презентація патріотичне виховання por оля гнатик
презентація патріотичне вихованняпрезентація патріотичне виховання
презентація патріотичне виховання
оля гнатик18.2K visualizações
Розвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного віку por Psyholog Kiev
Розвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного вікуРозвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного віку
Розвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного віку
Psyholog Kiev11.1K visualizações
ХАРАКТЕРИСТИКА учня початкової школи por Ковпитська ЗОШ
ХАРАКТЕРИСТИКА учня початкової школиХАРАКТЕРИСТИКА учня початкової школи
ХАРАКТЕРИСТИКА учня початкової школи
Ковпитська ЗОШ7.5K visualizações

Destaque

інтерактивні методи та прийоми por
інтерактивні методи та прийомиінтерактивні методи та прийоми
інтерактивні методи та прийомиbekeshnatalia
38.4K visualizações25 slides
інтерактивне навчання por
інтерактивне навчанняінтерактивне навчання
інтерактивне навчанняserdj phil
11.2K visualizações20 slides
портфоліо 3 por
портфоліо 3портфоліо 3
портфоліо 3Alex Lisov
74.8K visualizações30 slides
методи та прийоми навчання por
методи та прийоми навчанняметоди та прийоми навчання
методи та прийоми навчанняSvetlanaLyashenko
40.8K visualizações8 slides
розвиток логічного мислення учнів на уроках математики шляхом por
розвиток логічного мислення учнів на уроках математики шляхомрозвиток логічного мислення учнів на уроках математики шляхом
розвиток логічного мислення учнів на уроках математики шляхомonuhyc1
5.3K visualizações16 slides
роль інтерактивних методів навчання у розвитку мислення та por
роль інтерактивних методів навчання у розвитку мислення тароль інтерактивних методів навчання у розвитку мислення та
роль інтерактивних методів навчання у розвитку мислення таSvitlana1977
15K visualizações17 slides

Destaque(20)

інтерактивні методи та прийоми por bekeshnatalia
інтерактивні методи та прийомиінтерактивні методи та прийоми
інтерактивні методи та прийоми
bekeshnatalia38.4K visualizações
інтерактивне навчання por serdj phil
інтерактивне навчанняінтерактивне навчання
інтерактивне навчання
serdj phil11.2K visualizações
портфоліо 3 por Alex Lisov
портфоліо 3портфоліо 3
портфоліо 3
Alex Lisov74.8K visualizações
методи та прийоми навчання por SvetlanaLyashenko
методи та прийоми навчанняметоди та прийоми навчання
методи та прийоми навчання
SvetlanaLyashenko40.8K visualizações
розвиток логічного мислення учнів на уроках математики шляхом por onuhyc1
розвиток логічного мислення учнів на уроках математики шляхомрозвиток логічного мислення учнів на уроках математики шляхом
розвиток логічного мислення учнів на уроках математики шляхом
onuhyc15.3K visualizações
роль інтерактивних методів навчання у розвитку мислення та por Svitlana1977
роль інтерактивних методів навчання у розвитку мислення тароль інтерактивних методів навчання у розвитку мислення та
роль інтерактивних методів навчання у розвитку мислення та
Svitlana197715K visualizações
презентація досвіду демченко с.є.1 por HomichAlla
презентація досвіду демченко с.є.1презентація досвіду демченко с.є.1
презентація досвіду демченко с.є.1
HomichAlla16.1K visualizações
Демченко С.Є. Я роблю так... por HomichAlla
Демченко С.Є. Я роблю так...Демченко С.Є. Я роблю так...
Демченко С.Є. Я роблю так...
HomichAlla16.1K visualizações
дощик до уроку por Ksenia Shemet
дощик до урокудощик до уроку
дощик до уроку
Ksenia Shemet12.6K visualizações
Види робіт на уроках читання por Lidija Rudakova
Види робіт на уроках читанняВиди робіт на уроках читання
Види робіт на уроках читання
Lidija Rudakova22K visualizações
тренажер з читання por Oksana Kramarenko
тренажер з читаннятренажер з читання
тренажер з читання
Oksana Kramarenko22.5K visualizações
«Մխիթար Սեբաստացի»կրթահամալիր por vardanyan02
«Մխիթար Սեբաստացի»կրթահամալիր«Մխիթար Սեբաստացի»կրթահամալիր
«Մխիթար Սեբաստացի»կրթահամալիր
vardanyan021.1K visualizações
«Парк відпочинку –духовна скарбниця Сміли» por Ника Скворцова
«Парк відпочинку –духовна скарбниця Сміли»«Парк відпочинку –духовна скарбниця Сміли»
«Парк відпочинку –духовна скарбниця Сміли»
Ника Скворцова1.2K visualizações
Розвиток пізнавальної діяльності і творчої активності учнів на уроках математики por Оксана Мельник
Розвиток пізнавальної діяльності і творчої активності учнів на уроках математикиРозвиток пізнавальної діяльності і творчої активності учнів на уроках математики
Розвиток пізнавальної діяльності і творчої активності учнів на уроках математики
Оксана Мельник2.7K visualizações
контроль якості знань, умінь і навичок por Роман Яременко
контроль якості знань, умінь і навичокконтроль якості знань, умінь і навичок
контроль якості знань, умінь і навичок
Роман Яременко6.9K visualizações
З досвіду роботи вчителя біології та ЗДВР Пипті С.П. por Марина Балдовская
З досвіду роботи вчителя біології та ЗДВР Пипті С.П.З досвіду роботи вчителя біології та ЗДВР Пипті С.П.
З досвіду роботи вчителя біології та ЗДВР Пипті С.П.
Марина Балдовская8.8K visualizações
"Філософія добра у творах для дітей українських письменників ХХ і ХХІ ст." por Якість Освіти
"Філософія добра у творах для дітей українських письменників ХХ і ХХІ ст.""Філософія добра у творах для дітей українських письменників ХХ і ХХІ ст."
"Філософія добра у творах для дітей українських письменників ХХ і ХХІ ст."
Якість Освіти2.8K visualizações
Єременко О.В., Лупійчук А.В., Черсунова Н.І., Перевертун О.П. Підручник з укр... por Якість Освіти
Єременко О.В., Лупійчук А.В., Черсунова Н.І., Перевертун О.П. Підручник з укр...Єременко О.В., Лупійчук А.В., Черсунова Н.І., Перевертун О.П. Підручник з укр...
Єременко О.В., Лупійчук А.В., Черсунова Н.І., Перевертун О.П. Підручник з укр...
Якість Освіти3K visualizações
Підручник української літератури для 7 класу: формуємо компетентного читача por Якість Освіти
Підручник української літератури для 7 класу: формуємо компетентного читача Підручник української літератури для 7 класу: формуємо компетентного читача
Підручник української літератури для 7 класу: формуємо компетентного читача
Якість Освіти3.6K visualizações
Портфоліо. Вчитель року por gimnasia-kiev-ua
Портфоліо. Вчитель рокуПортфоліо. Вчитель року
Портфоліо. Вчитель року
gimnasia-kiev-ua10K visualizações

Similar a Презентація “Інтерактивні технології навчання”

interaktivnitekhnologiyinavchannya-141209144212-conversion-gate02.pdf por
interaktivnitekhnologiyinavchannya-141209144212-conversion-gate02.pdfinteraktivnitekhnologiyinavchannya-141209144212-conversion-gate02.pdf
interaktivnitekhnologiyinavchannya-141209144212-conversion-gate02.pdfssuser37937f
16 visualizações22 slides
інтерактивні методи навчання por
інтерактивні методи навчанняінтерактивні методи навчання
інтерактивні методи навчанняШкола №7 Миргород
834 visualizações22 slides
Інтерактивні методи навчання por
Інтерактивні методи навчанняІнтерактивні методи навчання
Інтерактивні методи навчанняШкола №7 Миргород
1.7K visualizações22 slides
Інтерактивні технології навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів por
Інтерактивні технології навчанняяк засіб розвитку творчого потенціалу учнівІнтерактивні технології навчанняяк засіб розвитку творчого потенціалу учнів
Інтерактивні технології навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнівВолодимир Мартин
896 visualizações21 slides
Н.І.Боринець. Інноваційна діяльність учителя трудового навчання у процесі йог... por
Н.І.Боринець. Інноваційна діяльність учителя трудового навчання у процесі йог...Н.І.Боринець. Інноваційна діяльність учителя трудового навчання у процесі йог...
Н.І.Боринець. Інноваційна діяльність учителя трудового навчання у процесі йог...Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
881 visualizações27 slides
Interakt_metody por
Interakt_metodyInterakt_metody
Interakt_metodyВіктор Пасик
2.2K visualizações38 slides

Similar a Презентація “Інтерактивні технології навчання”(20)

interaktivnitekhnologiyinavchannya-141209144212-conversion-gate02.pdf por ssuser37937f
interaktivnitekhnologiyinavchannya-141209144212-conversion-gate02.pdfinteraktivnitekhnologiyinavchannya-141209144212-conversion-gate02.pdf
interaktivnitekhnologiyinavchannya-141209144212-conversion-gate02.pdf
ssuser37937f16 visualizações
Інтерактивні технології навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів por Володимир Мартин
Інтерактивні технології навчанняяк засіб розвитку творчого потенціалу учнівІнтерактивні технології навчанняяк засіб розвитку творчого потенціалу учнів
Інтерактивні технології навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів
Володимир Мартин896 visualizações
Досвід роботи викладача Ціпкал М. В. por Віктор Пилип
Досвід роботи викладача Ціпкал М. В.Досвід роботи викладача Ціпкал М. В.
Досвід роботи викладача Ціпкал М. В.
Віктор Пилип100 visualizações
Довбняк А.Й. por Vira Ivaskiv
Довбняк А.Й.Довбняк А.Й.
Довбняк А.Й.
Vira Ivaskiv205 visualizações
Інтерактивні технології por Olga Byznuckaya
Інтерактивні технологіїІнтерактивні технології
Інтерактивні технології
Olga Byznuckaya1.5K visualizações
Презентація на тему "Використання інноваційних та інтерактивних технологій як... por Olena Коленченко
Презентація на тему "Використання інноваційних та інтерактивних технологій як...Презентація на тему "Використання інноваційних та інтерактивних технологій як...
Презентація на тему "Використання інноваційних та інтерактивних технологій як...
Olena Коленченко359 visualizações
Використання інтерактивних технологій на уроках словесності por alyonka24112
Використання інтерактивних технологій на уроках словесностіВикористання інтерактивних технологій на уроках словесності
Використання інтерактивних технологій на уроках словесності
alyonka241123.2K visualizações
Педагогічні технологіі por Melnyk Lybov
Педагогічні технологііПедагогічні технологіі
Педагогічні технологіі
Melnyk Lybov840 visualizações
розвиток і формування пізнавального інтересу учнів шляхом використання por Tamara Emec
розвиток і формування пізнавального інтересу учнів шляхом використаннярозвиток і формування пізнавального інтересу учнів шляхом використання
розвиток і формування пізнавального інтересу учнів шляхом використання
Tamara Emec937 visualizações
Особистісно- зорієнтоване навчання за модульно- розвивальною системою. por Татьяна Масленникова
 Особистісно- зорієнтоване навчання за модульно- розвивальною системою. Особистісно- зорієнтоване навчання за модульно- розвивальною системою.
Особистісно- зорієнтоване навчання за модульно- розвивальною системою.
докурсове інформ por nazarko-nmv
докурсове інформдокурсове інформ
докурсове інформ
nazarko-nmv603 visualizações
демократизація навчання por natalibio
демократизація навчаннядемократизація навчання
демократизація навчання
natalibio1.3K visualizações
Реферат На тему: « Використання інтерактивних технологій на уроках в початков... por 270479
Реферат На тему: « Використання інтерактивних технологій на уроках в початков...Реферат На тему: « Використання інтерактивних технологій на уроках в початков...
Реферат На тему: « Використання інтерактивних технологій на уроках в початков...
2704796K visualizações

Último

Наукові перемоги здобувачів вищої освіти por
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиtetiana1958
45 visualizações10 slides
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
10 visualizações14 slides
В'ячеслав Васильович Петров por
 В'ячеслав Васильович Петров В'ячеслав Васильович Петров
В'ячеслав Васильович ПетровНБУ для дітей
7 visualizações10 slides
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
6 visualizações73 slides
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf por
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfVchutelInf
5 visualizações244 slides
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» por
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
15 visualizações10 slides

Último(17)

Наукові перемоги здобувачів вищої освіти por tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195845 visualizações
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp10 visualizações
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 visualizações
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf por VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 visualizações
шляга о.а..pptx por ssuser389ffd
шляга о.а..pptxшляга о.а..pptx
шляга о.а..pptx
ssuser389ffd9 visualizações
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx por ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a8915 visualizações
М. Гоголь.pptx por ssuser705e14
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptx
ssuser705e1422 visualizações
«Жив і працював для Університету» por ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 visualizações
Семінар Пізнаємо природу.pptx por ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd9 visualizações
гопчук а.а.pptx por ssuser389ffd
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptx
ssuser389ffd7 visualizações
ІКТ Захарчун.pdf por anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 visualizações
Академічна доброчесність por tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195866 visualizações
ІКТ .pptx por anazaharcun
ІКТ .pptxІКТ .pptx
ІКТ .pptx
anazaharcun5 visualizações
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... por tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195863 visualizações

Презентація “Інтерактивні технології навчання”

 • 2. Пасивна модель навчання модель “Монолог”
 • 3. Активна модель навчання модель “Діалог”
 • 4. Інтерактивна модель навчання модель “Полілог”
 • 5. Слово “інтерактив” походить від англійського слова “interact”. “Inter” – це взаємний, “act” – діяти. Інтерактивний – здатний взаємодіяти або перебувати в режимі бесіди, діалогу з будь-чим (наприклад, комп’ютером) або з будь-ким (людиною). Сутність інтерактивного навчання полягає в активному залученні всіх учнів до процесу пізнання.
 • 6. це специфічна форма організації пізнавальної діяльності учнів мета Створення комфортних умов навчання Відчуття учнем своєї успішності, інтелектуальної досконалості Побудова продуктивного освітнього процесу
 • 7. Цілі і завдання інтерактивного навчання Розширення пізнавальних можливостей учнів, зокрема у здобуванні, аналізі та застосуванні інформації з різних джерел Можливості перенесення отриманих умінь, навичок та способів діяльності на різні предмети та позашкільне життя учнів Формуван ня глибокої внутрішн ьої мотивації
 • 8. Позитивне Негативне • На вивчення певної інформації потрібен значний час; • потребує інших підходів в оцінюванні знань учнів; • учитель немає певного досвіду щодо такого виду організації навчального процесу; • недостатньо методичних розробок уроків з різних предметів. • Розширення пізнавальних можливостей учнів; • високий рівень засвоєння знань; • контроль за рівнем знань; • учитель виступає в ролі організатора, консультанта; • між учителем і учнями в колективі відбувається співпраця.
 • 9. Інтерактивні технології це організація засвоєння знань і формування певних вмінь та навичок через сукупність особливим способом організованих навчально–пізнавальних дій, що полягають в активній взаємодії учнів між собою та побудові міжособистісного спілкування з метою досягнення запланованого результату
 • 11. Принципи інтерактивного навчання активності відкритого зворотнього зв'язку експериментува ння рівності позицій довіри в спілкуванні
 • 12. Структура уроку із застосуванням інтерактивних технологій 1 • Мотивація • сфокусувати увагу учнів на проблемі та викликати інтерес до обговорюваної теми; 2 • Оголошення теми та очікуваних результатів • забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності під час уроку; 3 • Надання необхідної інформації • дати інформацію для опрацювання за мінімальний час; 4 • Інтерактивна вправа – центральна частина уроку • практичне засвоєння навчального матеріалу, досягнення поставленої мети уроку; 5 • Рефлексія – підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку • усвідомлення отриманих результатів, пошук проблеми, планування перспективи та корекції.
 • 13. Класифікація інтерактивних методів навчання М. Кларін класифікує інтерактивні методи навчання за принципом активності: • фізична (зміна робочого місця, виконання записів, малювання тощо); • соціальна (ставлення запитань, формулювання відповідей тощо); • пізнавальна (доповнення відповідей, виступ, самостійний пошук розв'язання проблеми тощо).
 • 14. О. Пометун і Л. Пироженко об'єднують форми інтерактивного навчання у чотири групи, залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності учнів: • кооперативне навчання (робота в парах, трійках, карусель, робота в малих групах, акваріум тощо); • колективно-групове навчання (мікрофон, незакінчені речення, мозковий штурм, «навчаючи — вчуся», «ажурна пилка» та ін.); • ситуативне моделювання (імітаційні ігри, рольова гра, драматизація та ін.); • опрацювання дискусійних питань (метод ПРЕС, «займи позицію», «дискусія» тощо).
 • 15. М. Скрипник у свою класифікацію інтерактивних методів навчання поклала такий принцип навчання, як взаємодія — діалог. Дослідниця визначає наступні інтерактивні методи навчання: • інформаційні («Моє ім'я», «Весела Віра», «Перше знайомство», «Хвилина мого життя», «Паперові літаки», «Мені подобається...», «Іменні жетони»); • пізнавальні («Від А до Я»); • мотиваційні («Мої очікування», «Лист до самого себе», «Самооцінка», «Інтерв'ю»); • регулятивні («Виробимо правила»).
 • 16. 1. Інтерактивні технології кооперативного навчання: це модель організації навчання у малих групах учнів, об'єднаних спільною навчальною метою. 
 • 17. 2. Інтерактивні технології кооперативно - групового навчання: передбачають одночасну спільну роботу всього класу.
 • 18. 3. Технології ситуативного моделювання (навчання у грі): це побудова навчального процесу шляхом включення учня до гри (передусім ігрове моделювання явищ, що вивчаються).
 • 19. 4. Технології опрацювання дискусійних питань: важливий засіб пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання, бо дискусія - широке публічне обговорення спірного питання.
 • 20. 1. До роботи повинні бути залучені різною мірою всі учні. 2. Необхідно дбати про психологічну підготовку учнів 3. Тих, хто навчається в інтерактиві, не повинно бути багато. 4. Приміщення має бути спеціально підготовленим 5. Необхідно проявляти терпимість до будь-якої точки зору, уважно вислуховувати всіх учасників, поважаючи їх. 6. Уважно ставитись до учнів під час формування груп. 7. На одному уроці бажано застосовувати 1-2 інтерактивних види роботи.
 • 21. • кожна думка важлива; • не бійся висловитись; • ми всі - партнери; • обговорюємо сказане, а не людину; • обдумав, сформулював, висловив; • кажи чітко, ясно, красиво; • вислухав, висловився, вислухав; • наводь тільки обґрунтовані докази; • умій погодитись і не погодитись; • важлива кожна роль.