O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Marinergo v

7.819 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Marinergo v

 1. 1. “ MarinERGO,SLS” Empresa simulada NIF: B08142441 Estació s/n 08120 La Llagosta Telf.93 560 73 31 [email_address] [email_address] DEPARTAMENT ADMINISTRATIU INSTITUT MARINA
 2. 2. MarinERGO , SLS <ul><li>La simulació d’empreses és una metodologia didàctica que té com objectiu facilitar a l’alumnat un aprenentatge més proper a la realitat del funcionament d’una oficina administrativa. </li></ul><ul><li>Aquesta metodologia es basa en reproduir tant les tasques i processos de tipus administratiu i comercial (compra i venda, operacions de crèdit, liquidació d’impostos...) com les relacions de treball que es generen a l’administració i gestió d’empreses . </li></ul>DEPARTAMENT ADMINISTRATIU INSTITUT MARINA Què és una empresa simulada?
 3. 3. MarinERGO, SLS <ul><li>Globalitzar els seus coneixements. </li></ul><ul><li>Ser part activa de l’aprenentatge. </li></ul><ul><li>Practicar el que aprèn en els diferents mòduls. </li></ul><ul><li>Sentir que pertany a una organització. </li></ul>DEPARTAMENT ADMINISTRATIU INSTITUT MARINA La metodologia de la simulació L’EMPRESA SIMULADA PERMET A L’ALUMNAT
 4. 4. MarinERGO, SLS <ul><li>Activa les capacitas d’aprenentatge en un entorn més d’acord en el món laboral. </li></ul><ul><li>Millora el procés d’aprenentatge i omple de significat els continguts teòrics rebuts. </li></ul><ul><li>És una educació activa globalitzadora i pràctica. </li></ul>DEPARTAMENT ADMINISTRATIU INSTITUT MARINA La metodologia de la simulació
 5. 5. MarinERGO, SLS <ul><li>Avui, la xarxa a Espanya està formada aproximadament per 250 empreses , de les quals gairebé la meitat estan situades a Catalunya. </li></ul><ul><li>La xarxa internacional la composen més de 5.000 empreses distribuïdes en uns 40 països d’arreu del món. </li></ul><ul><li>Aquest conjunt permet establir un mercat virtual on cada empresa desenvolupa la seva activitat i ofereix a les altres els seus productes i serveis. La relació entre les diferents empreses permet desenvolupar tota la varietat de processos (negociació, contractació, facturació, cobraments i pagaments, reclamacions...) que són habituals en el mon real. </li></ul>DEPARTAMENT ADMINISTRATIU INSTITUT MARINA Xarxa de l’empresa simulada
 6. 6. DEPARTAMENT ADMINISTRATIU INSTITUT MARINA Entorn de simulació MarinERGO,SLS
 7. 7. DEPARTAMENT ADMINISTRATIU INSTITUT MARINA Central de simulació MarinERGO,SLS
 8. 8. MarinERGO,SLS <ul><li>Activitat </li></ul><ul><li>Comercialització de productes ergonòmics </li></ul><ul><li>Reposapeus </li></ul><ul><li>Reposacanell </li></ul><ul><li>Filtres de pantalla </li></ul><ul><li>Llums antireflexes </li></ul><ul><li>Suports de documents </li></ul><ul><li>Teclats i ratolins pels esquerrans </li></ul>DEPARTAMENT ADMINISTRATIU INSTITUT MARINA PRODUCTES:
 9. 9. MarinERGO, SLS DEPARTAMENT ADMINISTRATIU INSTITUT MARINA Aula de l’empresa simulada
 10. 10. MarinERGO,SLS <ul><li>Estructura de l’empresa </li></ul>DEPARTAMENT ADMINISTRATIU INSTITUT MARINA DEPARTAMENTS: Compres, magatzem i recepció Comercial i màrqueting Comptable i financer Recursos humans
 11. 11. MarinERGO, SLS DEPARTAMENT ADMINISTRATIU INSTITUT MARINA Departament Compres Departament RRHH Departament Comercial Departament Comptable
 12. 12. MarinERGO, SLS <ul><li>Manteniment i gestió de les dades de proveïdors </li></ul><ul><li>(Albarans i factures) </li></ul><ul><li>Gestió de les comandes als proveïdors de la central de simulació </li></ul><ul><li>Factura Plus </li></ul><ul><li>Magatzem: </li></ul><ul><li>Recepció i comprovació dels albarans que arribin de proveïdors </li></ul>DEPARTAMENT ADMINISTRATIU INSTITUT MARINA Compres, magatzem
 13. 13. MarinERGO, SLS <ul><li>Atenció a la centraleta telefònica </li></ul><ul><li>Registre d’entrada i sortida de tota la documentació si s’escau </li></ul><ul><li>Gestió del correu electrònic </li></ul>DEPARTAMENT ADMINISTRATIU INSTITUT MARINA Recepció
 14. 14. MarinERGO, SLS <ul><li>Recepció de les comandes </li></ul><ul><li>Formalització dels albarans i factures </li></ul><ul><li>Confecció de catàlegs sobre les diferents línies de productes </li></ul><ul><li>Redacció de cartes de presentació </li></ul><ul><li>Tramesa de mailings </li></ul><ul><li>Venda telefònica </li></ul>DEPARTAMENT ADMINISTRATIU INSTITUT MARINA Vendes i màrqueting
 15. 15. MarinERGO, SLS <ul><li>Conveni col·lectiu </li></ul><ul><li>Contractació de personal </li></ul><ul><li>Elaboració de les nòmines </li></ul><ul><li>Retencions IRPF (Model 111) </li></ul><ul><li>Liquidacions a la Seguretat Social </li></ul>DEPARTAMENT ADMINISTRATIU INSTITUT MARINA Recursos humans
 16. 16. MarinERGO, SLS <ul><li>Gestió de la documentació comptable </li></ul><ul><li>Valoració d’existències (Fitxa de magatzem) </li></ul><ul><li>Comptabilització dels fets comptables </li></ul><ul><li>(Compta Plus) </li></ul><ul><li>Liquidació de l’IVA (model 303) </li></ul><ul><li>Realització dels models (111) i (115) </li></ul><ul><li>(Liquidació de les retencions de l’IRPF) </li></ul><ul><li>Anàlisi de resultats </li></ul><ul><li>Conciliació bancària </li></ul><ul><li>Gestió de les remeses </li></ul>DEPARTAMENT ADMINISTRATIU INSTITUT MARINA Comptabilitat i tresoreria
 17. 17. MarinERGO, SLS DEPARTAMENT ADMINISTRATIU INSTITUT MARINA Entitats externes a l’empresa Bancs Creditors Organismes públics
 18. 18. MarinERGO, SLS <ul><li>L’empresa treballa habitualment amb dues entitats bancàries SEFED CRÈDIT i STANDARD BANC: </li></ul><ul><li>SEFED CRÈDIT: </li></ul><ul><li>Compte corrent: 2210-1039-08-0000098322 </li></ul><ul><li>- Targeta Visa </li></ul><ul><li>- Acord comercial per comercialitza en Visa </li></ul><ul><li>STANDARD BANC: </li></ul><ul><li>Compte corrent: 2230-3039-91-0000038984 </li></ul>DEPARTAMENT ADMINISTRATIU INSTITUT MARINA Bancs
 19. 19. MarinERGO, SLS <ul><li>Formes de cobraments i pagaments: </li></ul><ul><ul><li>Targeta VISA </li></ul></ul><ul><ul><li>Remeses (Norma 19, 58...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaboració de documentació mercantil: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Xecs </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pagarés </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Transferències </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rebuts </li></ul></ul></ul>DEPARTAMENT ADMINISTRATIU INSTITUT MARINA Bancs
 20. 20. MarinERGO, SLS <ul><li>La central de simulació INFORM proporciona aquells serveis i subministraments que difícilment es poden trobar a la xarxa, estan, entre d’altres: </li></ul><ul><ul><li>Subministrament de llum </li></ul></ul><ul><ul><li>Telefonia </li></ul></ul><ul><ul><li>Lloguer del local </li></ul></ul><ul><ul><li>Serveis jurídics </li></ul></ul><ul><ul><li>Transport </li></ul></ul><ul><li>Ajuntament: </li></ul><ul><ul><li>Gual </li></ul></ul><ul><ul><li>Taxes d’escombreries </li></ul></ul>DEPARTAMENT ADMINISTRATIU INSTITUT MARINA Creditors
 21. 21. MarinERGO, SLS <ul><li>Agència tributària </li></ul><ul><ul><li>IVA </li></ul></ul><ul><ul><li>Retencions practicades en concepte d’IRPF </li></ul></ul><ul><li>Server públic d’ocupació </li></ul><ul><ul><li>Contractació </li></ul></ul><ul><li>Organismes de la Seguretat Social </li></ul><ul><ul><li>Altes i baixes de treballadors </li></ul></ul><ul><ul><li>Incidències </li></ul></ul>DEPARTAMENT ADMINISTRATIU INSTITUT MARINA Organismes públics
 22. 22. MarinERGO, SLS <ul><li>Confecció de la webshop </li></ul><ul><li>Comercialització dels productes en botiga virtual </li></ul><ul><li>Formes de pagament </li></ul>DEPARTAMENT ADMINISTRATIU INSTITUT MARINA CREACIÓ DE LA BOTIGA VIRTUAL (WEBSHOP)

×