Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum

M
Mümin Yılmazdikili doruk dersanesi
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ 
ŞİİR 
• Halk şiiri savunulmuştur. 
• Yarım uyak ve rediften yararlanılmıştır. 
• Aruz yerine hece kullanılmıştır. 
• Halk edebiyatı nazım biçimlerinden 
yararlanılmıştır.(koşma-mani tipi uyak)
• Sade bir dil kullanılmıştır. 
• Doğa,yurt 
güzellikleri,kahramanlık,Anadolu gibi 
konular işlenmiştir. 
• Halka doğru ilkesi benimsenmiştir.Milli 
konular işlenmiştir.
ŞİİR 
HECE İLE YAZANLAR SAF(ÖZ) ŞİİR MANZUM HİKAYE 
M.EMİN YURDAKUL 
ZİYA GÖKALP 
BEŞ HECECİLER YAHYA KEMAL M.AKİF ERSOY
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİRİ 
1. Saf (Öz) Şiir Anlayışı: 
• Ses,ahenk,biçim ve musikiye önem 
vermişlerdir. 
• Şiirlerini aruz ölçüsü ile yazmışlardır. 
• Yahya kemal ve Ahmet Haşim bu anlayışı 
savunmuştur.
• Ahmet Haşim’e göre şiir,nesre çevrilme 
olanağı bulunmayan nazımdır. 
• Haşim sanat için sanat anlayışı ile saf ve 
güzel şiirler yazmaya çalışmıştır. 
• Yahya Kemal ise şiiri musikinin başka bir 
türü olarak görmüştür.
2. Halkın Yaşayışını Anlatan Şiir: 
• Halkın sorunlarını sade bir dille 
anlatmışlardır. 
• Manzum hikayelerle bunu dile 
getirmişlerdir. 
• Mehmet Akif ve Mehmet Emin Yurdakul 
bu anlayışı benimsemiştir.
3. Hece Ölçüsü ve Sade Dille Yazılmış 
Şiirler: 
• Türkçülük düşüncesini benimsemişlerdir. 
• Ziya Gökalp çevresinde toplanan 
şairlerdir. 
• Anadolu halkının yaşamı ve sıkıntıları 
anlatılmıştır. 
• Mehmet Emin Yurdakul,Ziya Gökalp ve 
Beş Hececiler bu anlayışı benimsemiştir.
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Şiirdeki Diğer Yönelimler: 
1. Nayiler: Ulusal edebiyatın oluşması için 
milli geçmişimize bağlanmamız 
gerektiğini söyleyen genç sanatçılar 
başlatmıştır. 
• Mevlana ve Yunus gibi içten söyleyiş ve 
coşkulu havayı benimsemişlerdir. 
• Yahya Kemal ve Şahabettin Süleyman 
bu akımın öncüleridir.
• Nev-Yunanilik(Havza Edebiyatı): 
• Edebiyatı temelden Batılılaştırmak için 
Eski Yunan edebiyatını örnek almışlardır. 
• Eski Akdeniz uygarlığı ile ilgili olduğu için 
Havza Edebiyatı adını almıştır. 
• Yahya Kemal,Yakup Kadri ve Salih Zeki 
Aktay gibi yazarlar savunmuştur.
BEŞ HECECİLERİN GENEL 
ÖZELLİKLERİ 
• Milli Edebiyat akımından etkilenmiş ve 
şiirlerini hece ile yazmışlardır. 
• Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve süsten 
uzak olmayı seçmişlerdir. 
• Şiire I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele de 
döneminde girmiştir.
• Şiirde memleket sevgisi,yurt 
güzellikleri,kahramanlıklar ve yiğitlik gibi 
temalarını işlemişlerdir.
FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL 
• Hem bireysel hem memleket konularını 
işlemiştir. 
• Epik ve lirik özellikte şiirler yazmıştır. 
• Han Duvarları en ünlü şiiridir. 
• Şiir Kitapları: Dinle Neyden,Şarkın 
Sultanları,Çoban Çeşmesi, Han 
Duvarları…
ÇOBAN ÇEŞMESİ 
Derinden derine ırmaklar ağlar, 
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi, 
Ey suyun sesinden anlayan bağlar, 
Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi. 
Göynünü Şirin’in aşkı sarınca 
Yol almış hayatın ufkunca, 
O hızla dağları Ferhat yarınca 
Başlamış akmağa çoban çeşmesi…
HAN DUVARLARI 
Yağız atlar kişnedi,meşin kırbaç şakladı, 
Bir dakika araba yerinde durakladı. 
Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar, 
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar… 
Gidiyordum,gurbeti gönlümle duya duya, 
Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya. 
İlk sevgiliye benzeyen ilk acı,ilk ayrılık! 
Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık, 
Gök sarı,toprak sarı,çıplak ağaçlar sarı… 
Arkada zincirlenen Toros Dağları, 
Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler, 
Sonra dönen,dönerken inleyen tekerlekler…
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Enis Behiç Koryürek 
• Ziya Gökalp’in etkisi ile heceyi 
kullanmıştır. 
• Türk denizciliği ile ilgili şiirleri ile ünlüdür. 
• Son yıllarda tasavvufi şiirler yazmıştır. 
• Şiirleri : Miras,Güneşin Ölümü,Varidat-ı 
Süleyman (Tasavvufi)
ÖMÜR 
Şen günler,bir kırlangıç 
Gibi vuruyor kanat. 
Kederli günler,sanki 
Kurulmamış bir saat. 
Birinde,rüya tadı. 
Biri,kan içen cadı. 
İkisinin de adı: 
Ömürden bir gün…Heyhat!
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
HALİT FAHRİ OZANSOY 
• Aruzla başlayıp hece ile devam etmiş. 
• Öğretmen olan şairlerdendir. 
• Şiirlerinde aşk,ölüm,hüzün vardır. 
• Şiirleri: Cenk 
Duyguları,Rüya,Efsaneler,Balkonda 
Saatler
BALKONDA SAATLER III 
Arka mahallelerde kızgın bir yaz öğlesi! 
Tabak tıkırtıları duyuluyor evlerden… 
Uzakta bir satıcı,yahut çocuk sesi… 
Susuzluktan bunalmış uçamazken serçeler, 
Tozlu sokaklar gibi tutuşup alevlerden 
Bodur ağaçlar ile bomboş kalmış bahçeler!
İşte karşıkini de güneş çerçeveledi: 
Demin duvar dibinde uyuklayan kedi. 
Sıyrılıyor yavaşça mutfağın loşluğuna… 
Bayıltıyor hararet otu,taşı,böceği; 
Fazla güneş içmiş de ortada ayçiçeği 
Ayaküstü uğramış ışık sarhoşluğuna!
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Orhan Seyfi Orhon 
• Hece ile gazel biçiminde şiirler yazmıştır. 
• Peri Kızı ile Çoban Hikayesi adlı manzum 
masalı ile ünlüdür. 
• Mizahi eserleri de vardır. 
• Eserleri: Fırtına ve Kar,Peri Kızı ile Çoban 
Hikayesi,Gönülden Sesler
VEDA 
Hani o bırakıp giderken seni 
Bu öksüz tavrını takmayacaktın? 
Alnına koyarken veda buseni 
Yüzüme bu türlü bakmayacaktın? 
Hani ey gözlerim bu son vedada, 
Yolunu kaybeden yolcunun dağda 
Birini çağırmak için imdada 
Yaktığı ateşi yakmayacaktın?
Gelse de en acı sözler dilime 
Uçacak sanırdım birkaç kelime… 
Bir alev halinde düştün dilime 
Hani ey gözyaşım akmayacaktın? 
Orhan Seyfi Orhon
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Yusuf Ziya Ortaç 
• Akbaba adlı mizahi dergiyi çıkarmıştır. 
• Edebiyatımızın önemli mizah 
yazarlarındandır. 
• Şiirleri : Akından Akına,Cenk 
Ufukları,Yanardağ,Kuş Cıvıltıları (Çocuk 
Şiirleri)
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
BİR GÜN 
Kavuşmak bir gün toprağa, 
Bir bahar cümbüşü olmak, 
Dört mevsimde ayrı ayrı 
Tabiatın düşü olmak… 
Bir buluttan düşen yağmur, 
Bir yıldızdan damlayan nur, 
Bir yeşil yaprakta huzur, 
Bir gonca gülüşü olmak…
Yazın savrulmak harmanda, 
Kışın şahlanmak ummanda, 
Fecre karşı bir ormanda, 
Bir kuşun ötüşü olmak…
Mehmet Emin Yurdakul 
• Osmanlıcılık ve İslamcılığa karşı 
Türkçülüğü savundu. 
• Şiirlerinde ulusal duygular,coşku ve 
kahramanlık ön plandadır. 
• Türk Şairi,Milli Şair diye tanınmıştır. 
• Şiirleri: Türkçe Şiirler,Türk Sazı,
• Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Ordunun 
Destanı, Dicle Önünde, Zafer Yolunda, 
Mustafa Kemal, Ankara
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
ANADOLU 
Yürüyordum:Ağlıyordu ırmaklar; 
Yürüyordum:Düşüyordu yapraklar; 
Yürüyordum:Sararmıştı yaylalar; 
Yürüyordum:Ekilmişti topraklar. 
Bir ses duydum,dönüp baktım bir kadın: 
Gözler dönük,kaşlar çatık,yüz dargın, 
Derileri çatlak,bağrı kapkara,
Sağ elinin nasırında bir yara. 
Başında bir eski püskü peştamal 
Koltuğunda bir yamalı boş çuval… 
- Ne o bacı? 
-Ot yoluyoruz,n’olacak!.. 
-Tarlan yok mu? 
Ne öküz var,ne toprak…
Ziya Gökalp 
• Türkçülük düşüncesini sistemleştiren bir 
sosyologtur. 
• Turancılık görüşünü benimsemiştir. 
• Eski Türk Tarihi ve ve İslamiyet Öncesine 
yönelmiştir.
• Millet,yurt,din,uygarlık konularını ele 
almıştır. 
• Şiirleri düşüncelerini halka yaymak için bir 
araç olarak görmüştür. 
• Şiirleri: Kızıl Elma, Altın Işık, Yeni Hayat
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Yahya Kemal Beyatlı 
• Şiirlerinde Osmanlı İmparatorluğu’nun 
geçmişteki parlak günlerine büyük bir 
özlem vardır. 
• Konu olarak,İstanbul,tarih,yurt 
sevgisi,aşk,ölüm ve sonsuzluktur. 
• Divan şiiri ile Batı şiirini birleştirmiştir.
• Aruzu Türkçeye başarı ile uygulamıştır. 
• Parnasizm’in temsilcisidir. 
• Şiirleri:Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin 
Rüzgarıyla,Rubailer ve Hayyam 
Rubailerini Türkçe Söyleyiş
RİNDLERİN ÖLÜMÜ 
Hafız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış; 
Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle. 
Gece,bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış 
Eski Şiraz’ı hayal ettiren ahengiyle. 
Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde, 
Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. 
Ve serin serviler altında kalan kabrinde 
Her seher bir gül açar;her gece bir bülbül öter.
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
MEHMET AKİF ERSOY 
• Toplumcu bir sanattan yanadır. 
• Toplumun içinde bulunduğu sıkıntılardan 
İslamiyet ile kurtulabileceğini 
savunmuştur. 
• Kahramanlıkları milli ve dini duygularla 
anlatmıştır.
• Şiirlerinde güzellikten çok doğruluğa önem 
vermiştir. 
• Manzum hikayeleri ile ünlüdür. 
• Şiirleri: Safahat (7 kitap) 
• 1.Safahat 
• 2.Hakkın Sesleri 
• 3.Süleymaniye Kürsüsünde 
• 4.Fatih Kürsüsünde 
• 5.Hatıralar
• 6.Gölgeler 
• 7.Asım
BÜLBÜL 
Bütün dünyaya küskündüm,dün akşam pek bunalmıştım: 
Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş,köyde kalmıştım. 
Şehirden çıkmak isterken sular zaten kararmıştı; 
Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. 
Işık yok,yolcu yok,ses yok,bütün hilkat kesilmiş lal… 
Bu istiğrakı tek bir nefha olsun etmiyor ihlal.
SEYFİ BABA 
Geçen akşam eve geldim.Dediler: 
-Seyfi Baba 
Hastalanmış, yatıyormuş. 
-Nesi varmış acaba? 
-Bilmeyiz, oğlu haber verdi geçerken bu sabah. 
Keşke ben evde olaydım…Esef ettim,vah vah! 
Bir fener yok mu,verin…Nerde sopam?Kız çabuk 
ol… 
Gecikirsem kalırım beklemeyin…Zira yol
Hem uzun hem de bataktır… 
-Daha a’la kalınız: 
Teyzeniz geldi,bu akşam,değiliz biz yalnız. 
Sopa sağ elde,kırık camlı fener sol elde; 
Boşanan yağmur iliklerde,çamur ta belde. 
……………….
1 de 53

Recomendados

Μελανόμορφα Αγγεία por
Μελανόμορφα ΑγγείαΜελανόμορφα Αγγεία
Μελανόμορφα Αγγεία11dimaigal
4.4K visualizações10 slides
Si̇napslar (kavşaklar) por
Si̇napslar (kavşaklar)Si̇napslar (kavşaklar)
Si̇napslar (kavşaklar)Saeed Gholami
29.6K visualizações66 slides
O "διάλογος" του Αναγνωστάκη με τον Καβάφη por
O "διάλογος" του Αναγνωστάκη με τον ΚαβάφηO "διάλογος" του Αναγνωστάκη με τον Καβάφη
O "διάλογος" του Αναγνωστάκη με τον Καβάφηperi mixou
914 visualizações14 slides
Εισόδια της Θεοτόκου por
Εισόδια της ΘεοτόκουΕισόδια της Θεοτόκου
Εισόδια της Θεοτόκουavramaki
2.5K visualizações12 slides
What is a Cardiac Defibrillator? por
What is a Cardiac Defibrillator?What is a Cardiac Defibrillator?
What is a Cardiac Defibrillator?Jose Osorio
5.2K visualizações27 slides
Αρχαίοι Έλληνες και Διατροφή por
Αρχαίοι Έλληνες και ΔιατροφήΑρχαίοι Έλληνες και Διατροφή
Αρχαίοι Έλληνες και ΔιατροφήΚαλλιόπη Κωσταριδάκη
6.3K visualizações59 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Anı (hatıra) sunumu por
Anı (hatıra) sunumuAnı (hatıra) sunumu
Anı (hatıra) sunumumeryemyldrm90
8.4K visualizações28 slides
Tiyatro konusu çalışma kağıdı por
Tiyatro konusu çalışma kağıdıTiyatro konusu çalışma kağıdı
Tiyatro konusu çalışma kağıdıEmre Özkanlı
7.6K visualizações2 slides
Göstermeye dayali meti̇nler (Tiyatro) por
Göstermeye dayali meti̇nler (Tiyatro)Göstermeye dayali meti̇nler (Tiyatro)
Göstermeye dayali meti̇nler (Tiyatro)Emre Özkanlı
4.2K visualizações28 slides
Sinem Gonca Yılmaz -Öğretim Teknolojiler ve Materyal Tasarımı Sunumu por
Sinem Gonca Yılmaz -Öğretim Teknolojiler ve Materyal Tasarımı SunumuSinem Gonca Yılmaz -Öğretim Teknolojiler ve Materyal Tasarımı Sunumu
Sinem Gonca Yılmaz -Öğretim Teknolojiler ve Materyal Tasarımı Sunumusinemgoncayilmaz
6.3K visualizações17 slides
Fatih Kalaycı por
Fatih KalaycıFatih Kalaycı
Fatih KalaycıFatih Kalaycı
10.7K visualizações1 slide
Fatih Kalaycı por
Fatih KalaycıFatih Kalaycı
Fatih KalaycıFatih Kalaycı
11.1K visualizações2 slides

Destaque(20)

Anı (hatıra) sunumu por meryemyldrm90
Anı (hatıra) sunumuAnı (hatıra) sunumu
Anı (hatıra) sunumu
meryemyldrm908.4K visualizações
Tiyatro konusu çalışma kağıdı por Emre Özkanlı
Tiyatro konusu çalışma kağıdıTiyatro konusu çalışma kağıdı
Tiyatro konusu çalışma kağıdı
Emre Özkanlı7.6K visualizações
Göstermeye dayali meti̇nler (Tiyatro) por Emre Özkanlı
Göstermeye dayali meti̇nler (Tiyatro)Göstermeye dayali meti̇nler (Tiyatro)
Göstermeye dayali meti̇nler (Tiyatro)
Emre Özkanlı4.2K visualizações
Sinem Gonca Yılmaz -Öğretim Teknolojiler ve Materyal Tasarımı Sunumu por sinemgoncayilmaz
Sinem Gonca Yılmaz -Öğretim Teknolojiler ve Materyal Tasarımı SunumuSinem Gonca Yılmaz -Öğretim Teknolojiler ve Materyal Tasarımı Sunumu
Sinem Gonca Yılmaz -Öğretim Teknolojiler ve Materyal Tasarımı Sunumu
sinemgoncayilmaz6.3K visualizações
Fatih Kalaycı por Fatih Kalaycı
Fatih KalaycıFatih Kalaycı
Fatih Kalaycı
Fatih Kalaycı10.7K visualizações
Fatih Kalaycı por Fatih Kalaycı
Fatih KalaycıFatih Kalaycı
Fatih Kalaycı
Fatih Kalaycı11.1K visualizações
1röportaj por ekt153
1röportaj1röportaj
1röportaj
ekt15313.8K visualizações
Gezi yazısı por Esramirici
Gezi yazısıGezi yazısı
Gezi yazısı
Esramirici13.9K visualizações
Geçi̇ş dönemi̇ eserleri̇ por merveyorulmaz
Geçi̇ş dönemi̇ eserleri̇Geçi̇ş dönemi̇ eserleri̇
Geçi̇ş dönemi̇ eserleri̇
merveyorulmaz18.3K visualizações
Fecr i̇ âti̇ şi̇i̇ri̇ por ozlembilgic
Fecr i̇ âti̇ şi̇i̇ri̇Fecr i̇ âti̇ şi̇i̇ri̇
Fecr i̇ âti̇ şi̇i̇ri̇
ozlembilgic10.9K visualizações
Yeni sunum por fatmagur
Yeni sunumYeni sunum
Yeni sunum
fatmagur11.3K visualizações
Deneme çalışma kağıdı por banuyoldas
Deneme çalışma kağıdıDeneme çalışma kağıdı
Deneme çalışma kağıdı
banuyoldas1.3K visualizações
Abdullah KAYA Mektup por abdullah1071
Abdullah KAYA MektupAbdullah KAYA Mektup
Abdullah KAYA Mektup
abdullah10713K visualizações
Anonim Halk Şiiri Nazım Biçimleri por sevilerdogan
Anonim Halk Şiiri Nazım BiçimleriAnonim Halk Şiiri Nazım Biçimleri
Anonim Halk Şiiri Nazım Biçimleri
sevilerdogan2.2K visualizações
Çalışma Kağıdı por sevilerdogan
Çalışma KağıdıÇalışma Kağıdı
Çalışma Kağıdı
sevilerdogan2.2K visualizações
Materyal por Kenan Yılmaz
MateryalMateryal
Materyal
Kenan Yılmaz1.3K visualizações
Roman konusunda çalışma yaprağı por EsmaCanan85
Roman konusunda çalışma yaprağıRoman konusunda çalışma yaprağı
Roman konusunda çalışma yaprağı
EsmaCanan855.2K visualizações
çAlışma kağıdı por kumukcan
çAlışma kağıdıçAlışma kağıdı
çAlışma kağıdı
kumukcan1.7K visualizações
Dede korkut por kumukcan
Dede korkutDede korkut
Dede korkut
kumukcan3.7K visualizações
Materyal çalışma kağıdı por Kenan Yılmaz
Materyal çalışma kağıdıMateryal çalışma kağıdı
Materyal çalışma kağıdı
Kenan Yılmaz1.3K visualizações

Similar a Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum

Edebiyatta türler por
Edebiyatta türlerEdebiyatta türler
Edebiyatta türlerslayturk
5.1K visualizações82 slides
Saf şi̇i̇r anlayişi por
Saf şi̇i̇r anlayişi Saf şi̇i̇r anlayişi
Saf şi̇i̇r anlayişi seymaserbetci
26.6K visualizações25 slides
Siirkonusuveturlerisunu111 por
Siirkonusuveturlerisunu111Siirkonusuveturlerisunu111
Siirkonusuveturlerisunu111derslopedi
787 visualizações13 slides
Konularina GöRe şIir TüRleri por
Konularina GöRe şIir TüRleriKonularina GöRe şIir TüRleri
Konularina GöRe şIir TüRleriderslopedi
3.8K visualizações13 slides
Dadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri por
Dadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk ŞiiriDadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri
Dadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiriİlhan Gül
1.9K visualizações45 slides
Halk edebiyatı por
Halk edebiyatıHalk edebiyatı
Halk edebiyatıslayturk
3.1K visualizações32 slides

Similar a Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum(20)

Edebiyatta türler por slayturk
Edebiyatta türlerEdebiyatta türler
Edebiyatta türler
slayturk5.1K visualizações
Saf şi̇i̇r anlayişi por seymaserbetci
Saf şi̇i̇r anlayişi Saf şi̇i̇r anlayişi
Saf şi̇i̇r anlayişi
seymaserbetci26.6K visualizações
Siirkonusuveturlerisunu111 por derslopedi
Siirkonusuveturlerisunu111Siirkonusuveturlerisunu111
Siirkonusuveturlerisunu111
derslopedi787 visualizações
Konularina GöRe şIir TüRleri por derslopedi
Konularina GöRe şIir TüRleriKonularina GöRe şIir TüRleri
Konularina GöRe şIir TüRleri
derslopedi3.8K visualizações
Dadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri por İlhan Gül
Dadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk ŞiiriDadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri
Dadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri
İlhan Gül1.9K visualizações
Halk edebiyatı por slayturk
Halk edebiyatıHalk edebiyatı
Halk edebiyatı
slayturk3.1K visualizações
Mesnevi por Betül Okcan
MesneviMesnevi
Mesnevi
Betül Okcan652 visualizações
10. sınıflar i̇slam öncesi por Umut Açıkgöz
10. sınıflar  i̇slam öncesi10. sınıflar  i̇slam öncesi
10. sınıflar i̇slam öncesi
Umut Açıkgöz4.1K visualizações
Garip şiiri por eda14
Garip şiiriGarip şiiri
Garip şiiri
eda145.9K visualizações
Tdve Su Kasidesi por derslopedi
Tdve Su KasidesiTdve Su Kasidesi
Tdve Su Kasidesi
derslopedi1.8K visualizações
Manzume Ve Siir por derslopedi
Manzume Ve SiirManzume Ve Siir
Manzume Ve Siir
derslopedi3.9K visualizações
Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇ por aynuryulafci
Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇
Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇
aynuryulafci4.4K visualizações
Emin Bülent SERDAROĞLU por ozerfurkan
Emin Bülent SERDAROĞLUEmin Bülent SERDAROĞLU
Emin Bülent SERDAROĞLU
ozerfurkan4K visualizações
Emin bülent serdaroğlu por ozerfurkan
Emin bülent serdaroğluEmin bülent serdaroğlu
Emin bülent serdaroğlu
ozerfurkan1.6K visualizações
Sunu11 por Nurullah Türk
Sunu11Sunu11
Sunu11
Nurullah Türk1.6K visualizações
T uerk edebiyati_tarihi por cenap demiralay
T uerk edebiyati_tarihiT uerk edebiyati_tarihi
T uerk edebiyati_tarihi
cenap demiralay763 visualizações
TüRk Edebiyati Tarihi 3 por derslopedi
TüRk Edebiyati Tarihi 3TüRk Edebiyati Tarihi 3
TüRk Edebiyati Tarihi 3
derslopedi2.2K visualizações
TüRk Edebiyati Tarihi por derslopedi
TüRk Edebiyati TarihiTüRk Edebiyati Tarihi
TüRk Edebiyati Tarihi
derslopedi5.9K visualizações
Edebiyat bilgisi 3 por Rauf Erdem
Edebiyat bilgisi 3Edebiyat bilgisi 3
Edebiyat bilgisi 3
Rauf Erdem2.4K visualizações
çAlişma kağidi por Mümin Yılmaz
çAlişma kağidiçAlişma kağidi
çAlişma kağidi
Mümin Yılmaz742 visualizações

Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum

 • 3. MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİR • Halk şiiri savunulmuştur. • Yarım uyak ve rediften yararlanılmıştır. • Aruz yerine hece kullanılmıştır. • Halk edebiyatı nazım biçimlerinden yararlanılmıştır.(koşma-mani tipi uyak)
 • 4. • Sade bir dil kullanılmıştır. • Doğa,yurt güzellikleri,kahramanlık,Anadolu gibi konular işlenmiştir. • Halka doğru ilkesi benimsenmiştir.Milli konular işlenmiştir.
 • 5. ŞİİR HECE İLE YAZANLAR SAF(ÖZ) ŞİİR MANZUM HİKAYE M.EMİN YURDAKUL ZİYA GÖKALP BEŞ HECECİLER YAHYA KEMAL M.AKİF ERSOY
 • 6. MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİRİ 1. Saf (Öz) Şiir Anlayışı: • Ses,ahenk,biçim ve musikiye önem vermişlerdir. • Şiirlerini aruz ölçüsü ile yazmışlardır. • Yahya kemal ve Ahmet Haşim bu anlayışı savunmuştur.
 • 7. • Ahmet Haşim’e göre şiir,nesre çevrilme olanağı bulunmayan nazımdır. • Haşim sanat için sanat anlayışı ile saf ve güzel şiirler yazmaya çalışmıştır. • Yahya Kemal ise şiiri musikinin başka bir türü olarak görmüştür.
 • 8. 2. Halkın Yaşayışını Anlatan Şiir: • Halkın sorunlarını sade bir dille anlatmışlardır. • Manzum hikayelerle bunu dile getirmişlerdir. • Mehmet Akif ve Mehmet Emin Yurdakul bu anlayışı benimsemiştir.
 • 9. 3. Hece Ölçüsü ve Sade Dille Yazılmış Şiirler: • Türkçülük düşüncesini benimsemişlerdir. • Ziya Gökalp çevresinde toplanan şairlerdir. • Anadolu halkının yaşamı ve sıkıntıları anlatılmıştır. • Mehmet Emin Yurdakul,Ziya Gökalp ve Beş Hececiler bu anlayışı benimsemiştir.
 • 11. Şiirdeki Diğer Yönelimler: 1. Nayiler: Ulusal edebiyatın oluşması için milli geçmişimize bağlanmamız gerektiğini söyleyen genç sanatçılar başlatmıştır. • Mevlana ve Yunus gibi içten söyleyiş ve coşkulu havayı benimsemişlerdir. • Yahya Kemal ve Şahabettin Süleyman bu akımın öncüleridir.
 • 12. • Nev-Yunanilik(Havza Edebiyatı): • Edebiyatı temelden Batılılaştırmak için Eski Yunan edebiyatını örnek almışlardır. • Eski Akdeniz uygarlığı ile ilgili olduğu için Havza Edebiyatı adını almıştır. • Yahya Kemal,Yakup Kadri ve Salih Zeki Aktay gibi yazarlar savunmuştur.
 • 13. BEŞ HECECİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ • Milli Edebiyat akımından etkilenmiş ve şiirlerini hece ile yazmışlardır. • Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve süsten uzak olmayı seçmişlerdir. • Şiire I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele de döneminde girmiştir.
 • 14. • Şiirde memleket sevgisi,yurt güzellikleri,kahramanlıklar ve yiğitlik gibi temalarını işlemişlerdir.
 • 15. FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL • Hem bireysel hem memleket konularını işlemiştir. • Epik ve lirik özellikte şiirler yazmıştır. • Han Duvarları en ünlü şiiridir. • Şiir Kitapları: Dinle Neyden,Şarkın Sultanları,Çoban Çeşmesi, Han Duvarları…
 • 16. ÇOBAN ÇEŞMESİ Derinden derine ırmaklar ağlar, Uzaktan uzağa çoban çeşmesi, Ey suyun sesinden anlayan bağlar, Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi. Göynünü Şirin’in aşkı sarınca Yol almış hayatın ufkunca, O hızla dağları Ferhat yarınca Başlamış akmağa çoban çeşmesi…
 • 17. HAN DUVARLARI Yağız atlar kişnedi,meşin kırbaç şakladı, Bir dakika araba yerinde durakladı. Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar, Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar… Gidiyordum,gurbeti gönlümle duya duya, Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya. İlk sevgiliye benzeyen ilk acı,ilk ayrılık! Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık, Gök sarı,toprak sarı,çıplak ağaçlar sarı… Arkada zincirlenen Toros Dağları, Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler, Sonra dönen,dönerken inleyen tekerlekler…
 • 19. Enis Behiç Koryürek • Ziya Gökalp’in etkisi ile heceyi kullanmıştır. • Türk denizciliği ile ilgili şiirleri ile ünlüdür. • Son yıllarda tasavvufi şiirler yazmıştır. • Şiirleri : Miras,Güneşin Ölümü,Varidat-ı Süleyman (Tasavvufi)
 • 20. ÖMÜR Şen günler,bir kırlangıç Gibi vuruyor kanat. Kederli günler,sanki Kurulmamış bir saat. Birinde,rüya tadı. Biri,kan içen cadı. İkisinin de adı: Ömürden bir gün…Heyhat!
 • 22. HALİT FAHRİ OZANSOY • Aruzla başlayıp hece ile devam etmiş. • Öğretmen olan şairlerdendir. • Şiirlerinde aşk,ölüm,hüzün vardır. • Şiirleri: Cenk Duyguları,Rüya,Efsaneler,Balkonda Saatler
 • 23. BALKONDA SAATLER III Arka mahallelerde kızgın bir yaz öğlesi! Tabak tıkırtıları duyuluyor evlerden… Uzakta bir satıcı,yahut çocuk sesi… Susuzluktan bunalmış uçamazken serçeler, Tozlu sokaklar gibi tutuşup alevlerden Bodur ağaçlar ile bomboş kalmış bahçeler!
 • 24. İşte karşıkini de güneş çerçeveledi: Demin duvar dibinde uyuklayan kedi. Sıyrılıyor yavaşça mutfağın loşluğuna… Bayıltıyor hararet otu,taşı,böceği; Fazla güneş içmiş de ortada ayçiçeği Ayaküstü uğramış ışık sarhoşluğuna!
 • 26. Orhan Seyfi Orhon • Hece ile gazel biçiminde şiirler yazmıştır. • Peri Kızı ile Çoban Hikayesi adlı manzum masalı ile ünlüdür. • Mizahi eserleri de vardır. • Eserleri: Fırtına ve Kar,Peri Kızı ile Çoban Hikayesi,Gönülden Sesler
 • 27. VEDA Hani o bırakıp giderken seni Bu öksüz tavrını takmayacaktın? Alnına koyarken veda buseni Yüzüme bu türlü bakmayacaktın? Hani ey gözlerim bu son vedada, Yolunu kaybeden yolcunun dağda Birini çağırmak için imdada Yaktığı ateşi yakmayacaktın?
 • 28. Gelse de en acı sözler dilime Uçacak sanırdım birkaç kelime… Bir alev halinde düştün dilime Hani ey gözyaşım akmayacaktın? Orhan Seyfi Orhon
 • 30. Yusuf Ziya Ortaç • Akbaba adlı mizahi dergiyi çıkarmıştır. • Edebiyatımızın önemli mizah yazarlarındandır. • Şiirleri : Akından Akına,Cenk Ufukları,Yanardağ,Kuş Cıvıltıları (Çocuk Şiirleri)
 • 32. BİR GÜN Kavuşmak bir gün toprağa, Bir bahar cümbüşü olmak, Dört mevsimde ayrı ayrı Tabiatın düşü olmak… Bir buluttan düşen yağmur, Bir yıldızdan damlayan nur, Bir yeşil yaprakta huzur, Bir gonca gülüşü olmak…
 • 33. Yazın savrulmak harmanda, Kışın şahlanmak ummanda, Fecre karşı bir ormanda, Bir kuşun ötüşü olmak…
 • 34. Mehmet Emin Yurdakul • Osmanlıcılık ve İslamcılığa karşı Türkçülüğü savundu. • Şiirlerinde ulusal duygular,coşku ve kahramanlık ön plandadır. • Türk Şairi,Milli Şair diye tanınmıştır. • Şiirleri: Türkçe Şiirler,Türk Sazı,
 • 35. • Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Ordunun Destanı, Dicle Önünde, Zafer Yolunda, Mustafa Kemal, Ankara
 • 37. ANADOLU Yürüyordum:Ağlıyordu ırmaklar; Yürüyordum:Düşüyordu yapraklar; Yürüyordum:Sararmıştı yaylalar; Yürüyordum:Ekilmişti topraklar. Bir ses duydum,dönüp baktım bir kadın: Gözler dönük,kaşlar çatık,yüz dargın, Derileri çatlak,bağrı kapkara,
 • 38. Sağ elinin nasırında bir yara. Başında bir eski püskü peştamal Koltuğunda bir yamalı boş çuval… - Ne o bacı? -Ot yoluyoruz,n’olacak!.. -Tarlan yok mu? Ne öküz var,ne toprak…
 • 39. Ziya Gökalp • Türkçülük düşüncesini sistemleştiren bir sosyologtur. • Turancılık görüşünü benimsemiştir. • Eski Türk Tarihi ve ve İslamiyet Öncesine yönelmiştir.
 • 40. • Millet,yurt,din,uygarlık konularını ele almıştır. • Şiirleri düşüncelerini halka yaymak için bir araç olarak görmüştür. • Şiirleri: Kızıl Elma, Altın Işık, Yeni Hayat
 • 42. Yahya Kemal Beyatlı • Şiirlerinde Osmanlı İmparatorluğu’nun geçmişteki parlak günlerine büyük bir özlem vardır. • Konu olarak,İstanbul,tarih,yurt sevgisi,aşk,ölüm ve sonsuzluktur. • Divan şiiri ile Batı şiirini birleştirmiştir.
 • 43. • Aruzu Türkçeye başarı ile uygulamıştır. • Parnasizm’in temsilcisidir. • Şiirleri:Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla,Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş
 • 44. RİNDLERİN ÖLÜMÜ Hafız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış; Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle. Gece,bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış Eski Şiraz’ı hayal ettiren ahengiyle. Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde, Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. Ve serin serviler altında kalan kabrinde Her seher bir gül açar;her gece bir bülbül öter.
 • 48. MEHMET AKİF ERSOY • Toplumcu bir sanattan yanadır. • Toplumun içinde bulunduğu sıkıntılardan İslamiyet ile kurtulabileceğini savunmuştur. • Kahramanlıkları milli ve dini duygularla anlatmıştır.
 • 49. • Şiirlerinde güzellikten çok doğruluğa önem vermiştir. • Manzum hikayeleri ile ünlüdür. • Şiirleri: Safahat (7 kitap) • 1.Safahat • 2.Hakkın Sesleri • 3.Süleymaniye Kürsüsünde • 4.Fatih Kürsüsünde • 5.Hatıralar
 • 51. BÜLBÜL Bütün dünyaya küskündüm,dün akşam pek bunalmıştım: Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş,köyde kalmıştım. Şehirden çıkmak isterken sular zaten kararmıştı; Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok,yolcu yok,ses yok,bütün hilkat kesilmiş lal… Bu istiğrakı tek bir nefha olsun etmiyor ihlal.
 • 52. SEYFİ BABA Geçen akşam eve geldim.Dediler: -Seyfi Baba Hastalanmış, yatıyormuş. -Nesi varmış acaba? -Bilmeyiz, oğlu haber verdi geçerken bu sabah. Keşke ben evde olaydım…Esef ettim,vah vah! Bir fener yok mu,verin…Nerde sopam?Kız çabuk ol… Gecikirsem kalırım beklemeyin…Zira yol
 • 53. Hem uzun hem de bataktır… -Daha a’la kalınız: Teyzeniz geldi,bu akşam,değiliz biz yalnız. Sopa sağ elde,kırık camlı fener sol elde; Boşanan yağmur iliklerde,çamur ta belde. ……………….