Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum

M
Mümin Yılmazdikili doruk dersanesi
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ 
ŞİİR 
• Halk şiiri savunulmuştur. 
• Yarım uyak ve rediften yararlanılmıştır. 
• Aruz yerine hece kullanılmıştır. 
• Halk edebiyatı nazım biçimlerinden 
yararlanılmıştır.(koşma-mani tipi uyak)
• Sade bir dil kullanılmıştır. 
• Doğa,yurt 
güzellikleri,kahramanlık,Anadolu gibi 
konular işlenmiştir. 
• Halka doğru ilkesi benimsenmiştir.Milli 
konular işlenmiştir.
ŞİİR 
HECE İLE YAZANLAR SAF(ÖZ) ŞİİR MANZUM HİKAYE 
M.EMİN YURDAKUL 
ZİYA GÖKALP 
BEŞ HECECİLER YAHYA KEMAL M.AKİF ERSOY
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİRİ 
1. Saf (Öz) Şiir Anlayışı: 
• Ses,ahenk,biçim ve musikiye önem 
vermişlerdir. 
• Şiirlerini aruz ölçüsü ile yazmışlardır. 
• Yahya kemal ve Ahmet Haşim bu anlayışı 
savunmuştur.
• Ahmet Haşim’e göre şiir,nesre çevrilme 
olanağı bulunmayan nazımdır. 
• Haşim sanat için sanat anlayışı ile saf ve 
güzel şiirler yazmaya çalışmıştır. 
• Yahya Kemal ise şiiri musikinin başka bir 
türü olarak görmüştür.
2. Halkın Yaşayışını Anlatan Şiir: 
• Halkın sorunlarını sade bir dille 
anlatmışlardır. 
• Manzum hikayelerle bunu dile 
getirmişlerdir. 
• Mehmet Akif ve Mehmet Emin Yurdakul 
bu anlayışı benimsemiştir.
3. Hece Ölçüsü ve Sade Dille Yazılmış 
Şiirler: 
• Türkçülük düşüncesini benimsemişlerdir. 
• Ziya Gökalp çevresinde toplanan 
şairlerdir. 
• Anadolu halkının yaşamı ve sıkıntıları 
anlatılmıştır. 
• Mehmet Emin Yurdakul,Ziya Gökalp ve 
Beş Hececiler bu anlayışı benimsemiştir.
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Şiirdeki Diğer Yönelimler: 
1. Nayiler: Ulusal edebiyatın oluşması için 
milli geçmişimize bağlanmamız 
gerektiğini söyleyen genç sanatçılar 
başlatmıştır. 
• Mevlana ve Yunus gibi içten söyleyiş ve 
coşkulu havayı benimsemişlerdir. 
• Yahya Kemal ve Şahabettin Süleyman 
bu akımın öncüleridir.
• Nev-Yunanilik(Havza Edebiyatı): 
• Edebiyatı temelden Batılılaştırmak için 
Eski Yunan edebiyatını örnek almışlardır. 
• Eski Akdeniz uygarlığı ile ilgili olduğu için 
Havza Edebiyatı adını almıştır. 
• Yahya Kemal,Yakup Kadri ve Salih Zeki 
Aktay gibi yazarlar savunmuştur.
BEŞ HECECİLERİN GENEL 
ÖZELLİKLERİ 
• Milli Edebiyat akımından etkilenmiş ve 
şiirlerini hece ile yazmışlardır. 
• Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve süsten 
uzak olmayı seçmişlerdir. 
• Şiire I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele de 
döneminde girmiştir.
• Şiirde memleket sevgisi,yurt 
güzellikleri,kahramanlıklar ve yiğitlik gibi 
temalarını işlemişlerdir.
FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL 
• Hem bireysel hem memleket konularını 
işlemiştir. 
• Epik ve lirik özellikte şiirler yazmıştır. 
• Han Duvarları en ünlü şiiridir. 
• Şiir Kitapları: Dinle Neyden,Şarkın 
Sultanları,Çoban Çeşmesi, Han 
Duvarları…
ÇOBAN ÇEŞMESİ 
Derinden derine ırmaklar ağlar, 
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi, 
Ey suyun sesinden anlayan bağlar, 
Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi. 
Göynünü Şirin’in aşkı sarınca 
Yol almış hayatın ufkunca, 
O hızla dağları Ferhat yarınca 
Başlamış akmağa çoban çeşmesi…
HAN DUVARLARI 
Yağız atlar kişnedi,meşin kırbaç şakladı, 
Bir dakika araba yerinde durakladı. 
Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar, 
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar… 
Gidiyordum,gurbeti gönlümle duya duya, 
Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya. 
İlk sevgiliye benzeyen ilk acı,ilk ayrılık! 
Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık, 
Gök sarı,toprak sarı,çıplak ağaçlar sarı… 
Arkada zincirlenen Toros Dağları, 
Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler, 
Sonra dönen,dönerken inleyen tekerlekler…
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Enis Behiç Koryürek 
• Ziya Gökalp’in etkisi ile heceyi 
kullanmıştır. 
• Türk denizciliği ile ilgili şiirleri ile ünlüdür. 
• Son yıllarda tasavvufi şiirler yazmıştır. 
• Şiirleri : Miras,Güneşin Ölümü,Varidat-ı 
Süleyman (Tasavvufi)
ÖMÜR 
Şen günler,bir kırlangıç 
Gibi vuruyor kanat. 
Kederli günler,sanki 
Kurulmamış bir saat. 
Birinde,rüya tadı. 
Biri,kan içen cadı. 
İkisinin de adı: 
Ömürden bir gün…Heyhat!
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
HALİT FAHRİ OZANSOY 
• Aruzla başlayıp hece ile devam etmiş. 
• Öğretmen olan şairlerdendir. 
• Şiirlerinde aşk,ölüm,hüzün vardır. 
• Şiirleri: Cenk 
Duyguları,Rüya,Efsaneler,Balkonda 
Saatler
BALKONDA SAATLER III 
Arka mahallelerde kızgın bir yaz öğlesi! 
Tabak tıkırtıları duyuluyor evlerden… 
Uzakta bir satıcı,yahut çocuk sesi… 
Susuzluktan bunalmış uçamazken serçeler, 
Tozlu sokaklar gibi tutuşup alevlerden 
Bodur ağaçlar ile bomboş kalmış bahçeler!
İşte karşıkini de güneş çerçeveledi: 
Demin duvar dibinde uyuklayan kedi. 
Sıyrılıyor yavaşça mutfağın loşluğuna… 
Bayıltıyor hararet otu,taşı,böceği; 
Fazla güneş içmiş de ortada ayçiçeği 
Ayaküstü uğramış ışık sarhoşluğuna!
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Orhan Seyfi Orhon 
• Hece ile gazel biçiminde şiirler yazmıştır. 
• Peri Kızı ile Çoban Hikayesi adlı manzum 
masalı ile ünlüdür. 
• Mizahi eserleri de vardır. 
• Eserleri: Fırtına ve Kar,Peri Kızı ile Çoban 
Hikayesi,Gönülden Sesler
VEDA 
Hani o bırakıp giderken seni 
Bu öksüz tavrını takmayacaktın? 
Alnına koyarken veda buseni 
Yüzüme bu türlü bakmayacaktın? 
Hani ey gözlerim bu son vedada, 
Yolunu kaybeden yolcunun dağda 
Birini çağırmak için imdada 
Yaktığı ateşi yakmayacaktın?
Gelse de en acı sözler dilime 
Uçacak sanırdım birkaç kelime… 
Bir alev halinde düştün dilime 
Hani ey gözyaşım akmayacaktın? 
Orhan Seyfi Orhon
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Yusuf Ziya Ortaç 
• Akbaba adlı mizahi dergiyi çıkarmıştır. 
• Edebiyatımızın önemli mizah 
yazarlarındandır. 
• Şiirleri : Akından Akına,Cenk 
Ufukları,Yanardağ,Kuş Cıvıltıları (Çocuk 
Şiirleri)
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
BİR GÜN 
Kavuşmak bir gün toprağa, 
Bir bahar cümbüşü olmak, 
Dört mevsimde ayrı ayrı 
Tabiatın düşü olmak… 
Bir buluttan düşen yağmur, 
Bir yıldızdan damlayan nur, 
Bir yeşil yaprakta huzur, 
Bir gonca gülüşü olmak…
Yazın savrulmak harmanda, 
Kışın şahlanmak ummanda, 
Fecre karşı bir ormanda, 
Bir kuşun ötüşü olmak…
Mehmet Emin Yurdakul 
• Osmanlıcılık ve İslamcılığa karşı 
Türkçülüğü savundu. 
• Şiirlerinde ulusal duygular,coşku ve 
kahramanlık ön plandadır. 
• Türk Şairi,Milli Şair diye tanınmıştır. 
• Şiirleri: Türkçe Şiirler,Türk Sazı,
• Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Ordunun 
Destanı, Dicle Önünde, Zafer Yolunda, 
Mustafa Kemal, Ankara
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
ANADOLU 
Yürüyordum:Ağlıyordu ırmaklar; 
Yürüyordum:Düşüyordu yapraklar; 
Yürüyordum:Sararmıştı yaylalar; 
Yürüyordum:Ekilmişti topraklar. 
Bir ses duydum,dönüp baktım bir kadın: 
Gözler dönük,kaşlar çatık,yüz dargın, 
Derileri çatlak,bağrı kapkara,
Sağ elinin nasırında bir yara. 
Başında bir eski püskü peştamal 
Koltuğunda bir yamalı boş çuval… 
- Ne o bacı? 
-Ot yoluyoruz,n’olacak!.. 
-Tarlan yok mu? 
Ne öküz var,ne toprak…
Ziya Gökalp 
• Türkçülük düşüncesini sistemleştiren bir 
sosyologtur. 
• Turancılık görüşünü benimsemiştir. 
• Eski Türk Tarihi ve ve İslamiyet Öncesine 
yönelmiştir.
• Millet,yurt,din,uygarlık konularını ele 
almıştır. 
• Şiirleri düşüncelerini halka yaymak için bir 
araç olarak görmüştür. 
• Şiirleri: Kızıl Elma, Altın Işık, Yeni Hayat
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Yahya Kemal Beyatlı 
• Şiirlerinde Osmanlı İmparatorluğu’nun 
geçmişteki parlak günlerine büyük bir 
özlem vardır. 
• Konu olarak,İstanbul,tarih,yurt 
sevgisi,aşk,ölüm ve sonsuzluktur. 
• Divan şiiri ile Batı şiirini birleştirmiştir.
• Aruzu Türkçeye başarı ile uygulamıştır. 
• Parnasizm’in temsilcisidir. 
• Şiirleri:Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin 
Rüzgarıyla,Rubailer ve Hayyam 
Rubailerini Türkçe Söyleyiş
RİNDLERİN ÖLÜMÜ 
Hafız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış; 
Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle. 
Gece,bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış 
Eski Şiraz’ı hayal ettiren ahengiyle. 
Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde, 
Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. 
Ve serin serviler altında kalan kabrinde 
Her seher bir gül açar;her gece bir bülbül öter.
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
MEHMET AKİF ERSOY 
• Toplumcu bir sanattan yanadır. 
• Toplumun içinde bulunduğu sıkıntılardan 
İslamiyet ile kurtulabileceğini 
savunmuştur. 
• Kahramanlıkları milli ve dini duygularla 
anlatmıştır.
• Şiirlerinde güzellikten çok doğruluğa önem 
vermiştir. 
• Manzum hikayeleri ile ünlüdür. 
• Şiirleri: Safahat (7 kitap) 
• 1.Safahat 
• 2.Hakkın Sesleri 
• 3.Süleymaniye Kürsüsünde 
• 4.Fatih Kürsüsünde 
• 5.Hatıralar
• 6.Gölgeler 
• 7.Asım
BÜLBÜL 
Bütün dünyaya küskündüm,dün akşam pek bunalmıştım: 
Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş,köyde kalmıştım. 
Şehirden çıkmak isterken sular zaten kararmıştı; 
Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. 
Işık yok,yolcu yok,ses yok,bütün hilkat kesilmiş lal… 
Bu istiğrakı tek bir nefha olsun etmiyor ihlal.
SEYFİ BABA 
Geçen akşam eve geldim.Dediler: 
-Seyfi Baba 
Hastalanmış, yatıyormuş. 
-Nesi varmış acaba? 
-Bilmeyiz, oğlu haber verdi geçerken bu sabah. 
Keşke ben evde olaydım…Esef ettim,vah vah! 
Bir fener yok mu,verin…Nerde sopam?Kız çabuk 
ol… 
Gecikirsem kalırım beklemeyin…Zira yol
Hem uzun hem de bataktır… 
-Daha a’la kalınız: 
Teyzeniz geldi,bu akşam,değiliz biz yalnız. 
Sopa sağ elde,kırık camlı fener sol elde; 
Boşanan yağmur iliklerde,çamur ta belde. 
……………….
1 de 53

Recomendados

Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum por
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunumMi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunumMümin Yılmaz
22.1K visualizações53 slides
Milli edebiyat-donemi por
Milli edebiyat-donemiMilli edebiyat-donemi
Milli edebiyat-donemiEmrah Doğan
2.3K visualizações25 slides
çAlişma kağidi por
çAlişma kağidiçAlişma kağidi
çAlişma kağidiMümin Yılmaz
742 visualizações4 slides
Milli Edebiyat por
Milli EdebiyatMilli Edebiyat
Milli Edebiyatderslopedi
4K visualizações13 slides
Saf şi̇i̇r anlayişi por
Saf şi̇i̇r anlayişi Saf şi̇i̇r anlayişi
Saf şi̇i̇r anlayişi seymaserbetci
26.6K visualizações25 slides
Garip şiiri por
Garip şiiriGarip şiiri
Garip şiirieda14
5.9K visualizações21 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇ por
Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇
Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇aynuryulafci
4.4K visualizações26 slides
FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ por
FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ
FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ tulayakdemir
7.1K visualizações15 slides
Dadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri por
Dadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk ŞiiriDadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri
Dadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiriİlhan Gül
1.9K visualizações45 slides
Gari̇p dişinda-yeni̇li̇ği̇-sürdüren-şi̇i̇r-sunusu por
Gari̇p dişinda-yeni̇li̇ği̇-sürdüren-şi̇i̇r-sunusuGari̇p dişinda-yeni̇li̇ği̇-sürdüren-şi̇i̇r-sunusu
Gari̇p dişinda-yeni̇li̇ği̇-sürdüren-şi̇i̇r-sunusufedvayildiz
3.5K visualizações26 slides
1980 sonrasi türk şi̇i̇ri̇ por
1980 sonrasi türk şi̇i̇ri̇1980 sonrasi türk şi̇i̇ri̇
1980 sonrasi türk şi̇i̇ri̇orhanacar
2.4K visualizações14 slides
19080 SONRASI TÜRK ŞİİRİ por
19080 SONRASI TÜRK ŞİİRİ19080 SONRASI TÜRK ŞİİRİ
19080 SONRASI TÜRK ŞİİRİAli Sarıoğlu
1.1K visualizações23 slides

Mais procurados(18)

Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇ por aynuryulafci
Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇
Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇
aynuryulafci4.4K visualizações
FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ por tulayakdemir
FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ
FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ
tulayakdemir7.1K visualizações
Dadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri por İlhan Gül
Dadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk ŞiiriDadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri
Dadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri
İlhan Gül1.9K visualizações
Gari̇p dişinda-yeni̇li̇ği̇-sürdüren-şi̇i̇r-sunusu por fedvayildiz
Gari̇p dişinda-yeni̇li̇ği̇-sürdüren-şi̇i̇r-sunusuGari̇p dişinda-yeni̇li̇ği̇-sürdüren-şi̇i̇r-sunusu
Gari̇p dişinda-yeni̇li̇ği̇-sürdüren-şi̇i̇r-sunusu
fedvayildiz3.5K visualizações
1980 sonrasi türk şi̇i̇ri̇ por orhanacar
1980 sonrasi türk şi̇i̇ri̇1980 sonrasi türk şi̇i̇ri̇
1980 sonrasi türk şi̇i̇ri̇
orhanacar2.4K visualizações
19080 SONRASI TÜRK ŞİİRİ por Ali Sarıoğlu
19080 SONRASI TÜRK ŞİİRİ19080 SONRASI TÜRK ŞİİRİ
19080 SONRASI TÜRK ŞİİRİ
Ali Sarıoğlu1.1K visualizações
Edebiyat ve Musiki por memonavdar72
Edebiyat ve MusikiEdebiyat ve Musiki
Edebiyat ve Musiki
memonavdar7214.2K visualizações
Orhan veli̇ kanik (1) por Ece Kaya
Orhan veli̇ kanik (1)Orhan veli̇ kanik (1)
Orhan veli̇ kanik (1)
Ece Kaya4.7K visualizações
Nazim şEkilleri Ve Bati Edb. por derslopedi
Nazim şEkilleri Ve Bati Edb.Nazim şEkilleri Ve Bati Edb.
Nazim şEkilleri Ve Bati Edb.
derslopedi3K visualizações
halk şiiri por zohreakbulut
halk şiirihalk şiiri
halk şiiri
zohreakbulut932 visualizações
Dede korkut por kumukcan
Dede korkutDede korkut
Dede korkut
kumukcan3.7K visualizações
Emin Bülent SERDAROĞLU por ozerfurkan
Emin Bülent SERDAROĞLUEmin Bülent SERDAROĞLU
Emin Bülent SERDAROĞLU
ozerfurkan4K visualizações
Mi̇lli̇ Edebi̇yat Dönemi Özellikleri por emina24
Mi̇lli̇ Edebi̇yat Dönemi ÖzellikleriMi̇lli̇ Edebi̇yat Dönemi Özellikleri
Mi̇lli̇ Edebi̇yat Dönemi Özellikleri
emina242K visualizações
1980 sonrası türk şiiri por slayturk
1980 sonrası türk şiiri1980 sonrası türk şiiri
1980 sonrası türk şiiri
slayturk8K visualizações
Fecr i ati edebiyatı por slayturk
Fecr i ati edebiyatıFecr i ati edebiyatı
Fecr i ati edebiyatı
slayturk4.2K visualizações
aşık tarzı halk şiiri por hulyayasar
aşık tarzı halk şiiriaşık tarzı halk şiiri
aşık tarzı halk şiiri
hulyayasar2.5K visualizações
Fecr i̇ âti̇ şi̇i̇ri̇ por ozlembilgic
Fecr i̇ âti̇ şi̇i̇ri̇Fecr i̇ âti̇ şi̇i̇ri̇
Fecr i̇ âti̇ şi̇i̇ri̇
ozlembilgic893 visualizações
1980 Sonrası Türk Şiiri por İlhan Gül
1980 Sonrası Türk Şiiri1980 Sonrası Türk Şiiri
1980 Sonrası Türk Şiiri
İlhan Gül2.1K visualizações

Similar a Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum

Edebiyatta türler por
Edebiyatta türlerEdebiyatta türler
Edebiyatta türlerslayturk
5.1K visualizações82 slides
Siirkonusuveturlerisunu111 por
Siirkonusuveturlerisunu111Siirkonusuveturlerisunu111
Siirkonusuveturlerisunu111derslopedi
787 visualizações13 slides
Konularina GöRe şIir TüRleri por
Konularina GöRe şIir TüRleriKonularina GöRe şIir TüRleri
Konularina GöRe şIir TüRleriderslopedi
3.8K visualizações13 slides
Halk edebiyatı por
Halk edebiyatıHalk edebiyatı
Halk edebiyatıslayturk
3.1K visualizações32 slides
Mesnevi por
MesneviMesnevi
MesneviBetül Okcan
652 visualizações15 slides
10. sınıflar i̇slam öncesi por
10. sınıflar  i̇slam öncesi10. sınıflar  i̇slam öncesi
10. sınıflar i̇slam öncesiUmut Açıkgöz
4.1K visualizações23 slides

Similar a Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum(20)

Edebiyatta türler por slayturk
Edebiyatta türlerEdebiyatta türler
Edebiyatta türler
slayturk5.1K visualizações
Siirkonusuveturlerisunu111 por derslopedi
Siirkonusuveturlerisunu111Siirkonusuveturlerisunu111
Siirkonusuveturlerisunu111
derslopedi787 visualizações
Konularina GöRe şIir TüRleri por derslopedi
Konularina GöRe şIir TüRleriKonularina GöRe şIir TüRleri
Konularina GöRe şIir TüRleri
derslopedi3.8K visualizações
Halk edebiyatı por slayturk
Halk edebiyatıHalk edebiyatı
Halk edebiyatı
slayturk3.1K visualizações
Mesnevi por Betül Okcan
MesneviMesnevi
Mesnevi
Betül Okcan652 visualizações
10. sınıflar i̇slam öncesi por Umut Açıkgöz
10. sınıflar  i̇slam öncesi10. sınıflar  i̇slam öncesi
10. sınıflar i̇slam öncesi
Umut Açıkgöz4.1K visualizações
Tdve Su Kasidesi por derslopedi
Tdve Su KasidesiTdve Su Kasidesi
Tdve Su Kasidesi
derslopedi1.8K visualizações
çalışma yaprağı por Mümin Yılmaz
çalışma yaprağıçalışma yaprağı
çalışma yaprağı
Mümin Yılmaz4.5K visualizações
Manzume Ve Siir por derslopedi
Manzume Ve SiirManzume Ve Siir
Manzume Ve Siir
derslopedi3.9K visualizações
Emin bülent serdaroğlu por ozerfurkan
Emin bülent serdaroğluEmin bülent serdaroğlu
Emin bülent serdaroğlu
ozerfurkan1.6K visualizações
Sunu11 por Nurullah Türk
Sunu11Sunu11
Sunu11
Nurullah Türk1.6K visualizações
T uerk edebiyati_tarihi por cenap demiralay
T uerk edebiyati_tarihiT uerk edebiyati_tarihi
T uerk edebiyati_tarihi
cenap demiralay763 visualizações
TüRk Edebiyati Tarihi 3 por derslopedi
TüRk Edebiyati Tarihi 3TüRk Edebiyati Tarihi 3
TüRk Edebiyati Tarihi 3
derslopedi2.2K visualizações
TüRk Edebiyati Tarihi por derslopedi
TüRk Edebiyati TarihiTüRk Edebiyati Tarihi
TüRk Edebiyati Tarihi
derslopedi5.9K visualizações
Edebiyat bilgisi 3 por Rauf Erdem
Edebiyat bilgisi 3Edebiyat bilgisi 3
Edebiyat bilgisi 3
Rauf Erdem2.4K visualizações
Çalışma Yaprağı por Mümin Yılmaz
Çalışma YaprağıÇalışma Yaprağı
Çalışma Yaprağı
Mümin Yılmaz695 visualizações
şIir TüRleri por derslopedi
şIir TüRlerişIir TüRleri
şIir TüRleri
derslopedi618 visualizações
Yazarlarimiz Ve Eserleri por sharekolik .
Yazarlarimiz Ve EserleriYazarlarimiz Ve Eserleri
Yazarlarimiz Ve Eserleri
sharekolik .6.4K visualizações
A special album of davetname por beyazarifakbas
A special album of davetnameA special album of davetname
A special album of davetname
beyazarifakbas5.5K visualizações
Yahya kemal beyatli por Şükrü Özer
Yahya kemal beyatliYahya kemal beyatli
Yahya kemal beyatli
Şükrü Özer4.6K visualizações

Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum

 • 3. MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİR • Halk şiiri savunulmuştur. • Yarım uyak ve rediften yararlanılmıştır. • Aruz yerine hece kullanılmıştır. • Halk edebiyatı nazım biçimlerinden yararlanılmıştır.(koşma-mani tipi uyak)
 • 4. • Sade bir dil kullanılmıştır. • Doğa,yurt güzellikleri,kahramanlık,Anadolu gibi konular işlenmiştir. • Halka doğru ilkesi benimsenmiştir.Milli konular işlenmiştir.
 • 5. ŞİİR HECE İLE YAZANLAR SAF(ÖZ) ŞİİR MANZUM HİKAYE M.EMİN YURDAKUL ZİYA GÖKALP BEŞ HECECİLER YAHYA KEMAL M.AKİF ERSOY
 • 6. MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİRİ 1. Saf (Öz) Şiir Anlayışı: • Ses,ahenk,biçim ve musikiye önem vermişlerdir. • Şiirlerini aruz ölçüsü ile yazmışlardır. • Yahya kemal ve Ahmet Haşim bu anlayışı savunmuştur.
 • 7. • Ahmet Haşim’e göre şiir,nesre çevrilme olanağı bulunmayan nazımdır. • Haşim sanat için sanat anlayışı ile saf ve güzel şiirler yazmaya çalışmıştır. • Yahya Kemal ise şiiri musikinin başka bir türü olarak görmüştür.
 • 8. 2. Halkın Yaşayışını Anlatan Şiir: • Halkın sorunlarını sade bir dille anlatmışlardır. • Manzum hikayelerle bunu dile getirmişlerdir. • Mehmet Akif ve Mehmet Emin Yurdakul bu anlayışı benimsemiştir.
 • 9. 3. Hece Ölçüsü ve Sade Dille Yazılmış Şiirler: • Türkçülük düşüncesini benimsemişlerdir. • Ziya Gökalp çevresinde toplanan şairlerdir. • Anadolu halkının yaşamı ve sıkıntıları anlatılmıştır. • Mehmet Emin Yurdakul,Ziya Gökalp ve Beş Hececiler bu anlayışı benimsemiştir.
 • 11. Şiirdeki Diğer Yönelimler: 1. Nayiler: Ulusal edebiyatın oluşması için milli geçmişimize bağlanmamız gerektiğini söyleyen genç sanatçılar başlatmıştır. • Mevlana ve Yunus gibi içten söyleyiş ve coşkulu havayı benimsemişlerdir. • Yahya Kemal ve Şahabettin Süleyman bu akımın öncüleridir.
 • 12. • Nev-Yunanilik(Havza Edebiyatı): • Edebiyatı temelden Batılılaştırmak için Eski Yunan edebiyatını örnek almışlardır. • Eski Akdeniz uygarlığı ile ilgili olduğu için Havza Edebiyatı adını almıştır. • Yahya Kemal,Yakup Kadri ve Salih Zeki Aktay gibi yazarlar savunmuştur.
 • 13. BEŞ HECECİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ • Milli Edebiyat akımından etkilenmiş ve şiirlerini hece ile yazmışlardır. • Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve süsten uzak olmayı seçmişlerdir. • Şiire I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele de döneminde girmiştir.
 • 14. • Şiirde memleket sevgisi,yurt güzellikleri,kahramanlıklar ve yiğitlik gibi temalarını işlemişlerdir.
 • 15. FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL • Hem bireysel hem memleket konularını işlemiştir. • Epik ve lirik özellikte şiirler yazmıştır. • Han Duvarları en ünlü şiiridir. • Şiir Kitapları: Dinle Neyden,Şarkın Sultanları,Çoban Çeşmesi, Han Duvarları…
 • 16. ÇOBAN ÇEŞMESİ Derinden derine ırmaklar ağlar, Uzaktan uzağa çoban çeşmesi, Ey suyun sesinden anlayan bağlar, Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi. Göynünü Şirin’in aşkı sarınca Yol almış hayatın ufkunca, O hızla dağları Ferhat yarınca Başlamış akmağa çoban çeşmesi…
 • 17. HAN DUVARLARI Yağız atlar kişnedi,meşin kırbaç şakladı, Bir dakika araba yerinde durakladı. Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar, Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar… Gidiyordum,gurbeti gönlümle duya duya, Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya. İlk sevgiliye benzeyen ilk acı,ilk ayrılık! Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık, Gök sarı,toprak sarı,çıplak ağaçlar sarı… Arkada zincirlenen Toros Dağları, Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler, Sonra dönen,dönerken inleyen tekerlekler…
 • 19. Enis Behiç Koryürek • Ziya Gökalp’in etkisi ile heceyi kullanmıştır. • Türk denizciliği ile ilgili şiirleri ile ünlüdür. • Son yıllarda tasavvufi şiirler yazmıştır. • Şiirleri : Miras,Güneşin Ölümü,Varidat-ı Süleyman (Tasavvufi)
 • 20. ÖMÜR Şen günler,bir kırlangıç Gibi vuruyor kanat. Kederli günler,sanki Kurulmamış bir saat. Birinde,rüya tadı. Biri,kan içen cadı. İkisinin de adı: Ömürden bir gün…Heyhat!
 • 22. HALİT FAHRİ OZANSOY • Aruzla başlayıp hece ile devam etmiş. • Öğretmen olan şairlerdendir. • Şiirlerinde aşk,ölüm,hüzün vardır. • Şiirleri: Cenk Duyguları,Rüya,Efsaneler,Balkonda Saatler
 • 23. BALKONDA SAATLER III Arka mahallelerde kızgın bir yaz öğlesi! Tabak tıkırtıları duyuluyor evlerden… Uzakta bir satıcı,yahut çocuk sesi… Susuzluktan bunalmış uçamazken serçeler, Tozlu sokaklar gibi tutuşup alevlerden Bodur ağaçlar ile bomboş kalmış bahçeler!
 • 24. İşte karşıkini de güneş çerçeveledi: Demin duvar dibinde uyuklayan kedi. Sıyrılıyor yavaşça mutfağın loşluğuna… Bayıltıyor hararet otu,taşı,böceği; Fazla güneş içmiş de ortada ayçiçeği Ayaküstü uğramış ışık sarhoşluğuna!
 • 26. Orhan Seyfi Orhon • Hece ile gazel biçiminde şiirler yazmıştır. • Peri Kızı ile Çoban Hikayesi adlı manzum masalı ile ünlüdür. • Mizahi eserleri de vardır. • Eserleri: Fırtına ve Kar,Peri Kızı ile Çoban Hikayesi,Gönülden Sesler
 • 27. VEDA Hani o bırakıp giderken seni Bu öksüz tavrını takmayacaktın? Alnına koyarken veda buseni Yüzüme bu türlü bakmayacaktın? Hani ey gözlerim bu son vedada, Yolunu kaybeden yolcunun dağda Birini çağırmak için imdada Yaktığı ateşi yakmayacaktın?
 • 28. Gelse de en acı sözler dilime Uçacak sanırdım birkaç kelime… Bir alev halinde düştün dilime Hani ey gözyaşım akmayacaktın? Orhan Seyfi Orhon
 • 30. Yusuf Ziya Ortaç • Akbaba adlı mizahi dergiyi çıkarmıştır. • Edebiyatımızın önemli mizah yazarlarındandır. • Şiirleri : Akından Akına,Cenk Ufukları,Yanardağ,Kuş Cıvıltıları (Çocuk Şiirleri)
 • 32. BİR GÜN Kavuşmak bir gün toprağa, Bir bahar cümbüşü olmak, Dört mevsimde ayrı ayrı Tabiatın düşü olmak… Bir buluttan düşen yağmur, Bir yıldızdan damlayan nur, Bir yeşil yaprakta huzur, Bir gonca gülüşü olmak…
 • 33. Yazın savrulmak harmanda, Kışın şahlanmak ummanda, Fecre karşı bir ormanda, Bir kuşun ötüşü olmak…
 • 34. Mehmet Emin Yurdakul • Osmanlıcılık ve İslamcılığa karşı Türkçülüğü savundu. • Şiirlerinde ulusal duygular,coşku ve kahramanlık ön plandadır. • Türk Şairi,Milli Şair diye tanınmıştır. • Şiirleri: Türkçe Şiirler,Türk Sazı,
 • 35. • Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Ordunun Destanı, Dicle Önünde, Zafer Yolunda, Mustafa Kemal, Ankara
 • 37. ANADOLU Yürüyordum:Ağlıyordu ırmaklar; Yürüyordum:Düşüyordu yapraklar; Yürüyordum:Sararmıştı yaylalar; Yürüyordum:Ekilmişti topraklar. Bir ses duydum,dönüp baktım bir kadın: Gözler dönük,kaşlar çatık,yüz dargın, Derileri çatlak,bağrı kapkara,
 • 38. Sağ elinin nasırında bir yara. Başında bir eski püskü peştamal Koltuğunda bir yamalı boş çuval… - Ne o bacı? -Ot yoluyoruz,n’olacak!.. -Tarlan yok mu? Ne öküz var,ne toprak…
 • 39. Ziya Gökalp • Türkçülük düşüncesini sistemleştiren bir sosyologtur. • Turancılık görüşünü benimsemiştir. • Eski Türk Tarihi ve ve İslamiyet Öncesine yönelmiştir.
 • 40. • Millet,yurt,din,uygarlık konularını ele almıştır. • Şiirleri düşüncelerini halka yaymak için bir araç olarak görmüştür. • Şiirleri: Kızıl Elma, Altın Işık, Yeni Hayat
 • 42. Yahya Kemal Beyatlı • Şiirlerinde Osmanlı İmparatorluğu’nun geçmişteki parlak günlerine büyük bir özlem vardır. • Konu olarak,İstanbul,tarih,yurt sevgisi,aşk,ölüm ve sonsuzluktur. • Divan şiiri ile Batı şiirini birleştirmiştir.
 • 43. • Aruzu Türkçeye başarı ile uygulamıştır. • Parnasizm’in temsilcisidir. • Şiirleri:Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla,Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş
 • 44. RİNDLERİN ÖLÜMÜ Hafız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış; Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle. Gece,bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış Eski Şiraz’ı hayal ettiren ahengiyle. Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde, Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. Ve serin serviler altında kalan kabrinde Her seher bir gül açar;her gece bir bülbül öter.
 • 48. MEHMET AKİF ERSOY • Toplumcu bir sanattan yanadır. • Toplumun içinde bulunduğu sıkıntılardan İslamiyet ile kurtulabileceğini savunmuştur. • Kahramanlıkları milli ve dini duygularla anlatmıştır.
 • 49. • Şiirlerinde güzellikten çok doğruluğa önem vermiştir. • Manzum hikayeleri ile ünlüdür. • Şiirleri: Safahat (7 kitap) • 1.Safahat • 2.Hakkın Sesleri • 3.Süleymaniye Kürsüsünde • 4.Fatih Kürsüsünde • 5.Hatıralar
 • 51. BÜLBÜL Bütün dünyaya küskündüm,dün akşam pek bunalmıştım: Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş,köyde kalmıştım. Şehirden çıkmak isterken sular zaten kararmıştı; Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok,yolcu yok,ses yok,bütün hilkat kesilmiş lal… Bu istiğrakı tek bir nefha olsun etmiyor ihlal.
 • 52. SEYFİ BABA Geçen akşam eve geldim.Dediler: -Seyfi Baba Hastalanmış, yatıyormuş. -Nesi varmış acaba? -Bilmeyiz, oğlu haber verdi geçerken bu sabah. Keşke ben evde olaydım…Esef ettim,vah vah! Bir fener yok mu,verin…Nerde sopam?Kız çabuk ol… Gecikirsem kalırım beklemeyin…Zira yol
 • 53. Hem uzun hem de bataktır… -Daha a’la kalınız: Teyzeniz geldi,bu akşam,değiliz biz yalnız. Sopa sağ elde,kırık camlı fener sol elde; Boşanan yağmur iliklerde,çamur ta belde. ……………….